Posts

Posts uit 2018 weergeven

Daratumumab mogelijke behandeling bij ernstige ziekte van Graves?

In Groot-Brittannië vroeg de British Thyroid Foundation op haar facebookpagina om twee enquêtes in te vullen. Helaas gold dat onderzoek alleen voor Groot-Brittannië. Daar wordt meer aan de weg getimmerd als het over Graves gaat dan hier. De ziekte van Graves (GD) is de naam voor een aandoening waarbij het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Door deze aandoening maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. In zijn milde vorm wordt GD vaak behandeld met schildklierremmers of radioactief jodium. Targeting van antigeenspecifieke plasmacellen bij ernstige ziekte van Graves Surveys | British Thyroid Foundation Ongeveer 25% van de mensen met de ziekte van Graves heeft een ernstige vorm van deze ziekte met: overmatige schildklieroveractiviteit, slopende symptomen die niet reageren op schildklierremmers, duidelijke schildkliervergroting (struma), betrokkenheid van de ogen (bekend als schildklier-oogziekte) of de huid van de benen / voeten (bekend als schildklier-dermopathie).

Onderzoek behandeling hypoparathyreoïdie met synthetisch humaan PTH

Een verhoogd calciumgehalte in de urine kan een bijwerking zijn bij de gangbare behandeling van hypoparathyreoïdie met calciumtabletten en vitamine D. Deze bijwerking kan leiden tot calciumafzetting in de nier (nefrocalcinose) en nierinsufficiëntie. Treatment of hypoparathyroidism with synthetic human parathyroid hormone 1-34 Karen K. Winer, National Institutes of Health Clinical Center (CC), V.S. | ClinicalTrials.gov Natpar Share | parathyroid hormone European Medicines Agency (EMA) Wat is hypoparathyreoïdie? Schildklierforum De Amerikaanse studie onderzoekt de langetermijneffecten van subcutane parathyroid hormoon (PTH)-therapie op calciummetabolisme, bot- en nierfunctie. Een eerdere kortetermijnpilootstudie waarin subcutaan PTH werd vergeleken met calcitriol vertoonde een significante afname van de calciumuitscheiding via de urine tijdens PTH-therapie. Gebaseerd op deze resultaten, stelden de onderzoekers de hypothese vast dat behandeling met PTH fysiologischer is en verbe

Laat jij prikken voor of na het slikken van je dosis levothyroxine?

Afbeelding
Zo goed mogelijk ingesteld raken op levothyroxine valt niet mee. Aangeraden wordt om je waarden en klachten bij te houden, omdat je op die manier leert hoe jij je beter kan voelen. Van belang is dat je al je TSH’s en fT4’s met elkaar kunt vergelijken. Dat vergelijken kan het best als je je bloed altijd onder dezelfde condities laat prikken. Dan zijn er zo weinig mogelijk verstoringen. Laat dus altijd prikken: in hetzelfde lab, omdat labs vaak verschillende apparatuur hebben met verschillende normaalwaarden ’s ochtends vroeg, want dat zorgt ervoor dat je altijd hetzelfde uitgangspunt hebt voordat je je levothyroxine slikt, want levothyroxine zorgt voor een snelle verlaging van de TSH-waarde en voor een stijging van de fT4-waarde op dezelfde tijd, omdat TSH een dag- en nachtritme heeft (’s nachts het hoogst, ’s middags het laagst) Poll Schildkliertje

Schudden en trillen bij een schildklierstorm

Afbeelding
Een vrouw werd gepresenteerd met ernstige trilklachten, wat versneld was door een griepachtige gebeurtenis. De patiënt was eerder behandeld voor de ziekte van Graves gevolgd door een euthyreote fase. Lichamelijk onderzoek toonde een nerveuze vrouw met diep geschud en dramatische trillingen van beide handen en voeten als een eerste symptoom van haar schildklierstorm. Shaking and tremors in thyroid storm FE Aleva, PC de Jager | DOI: 10.1007/s00134-018-5410-7 Direct werd begonnen met toediening van propylthiouracil (PTU), propranolol, kaliumjodide en hydrocortison. Het schudden en trillen verdween binnen 30 minuten na de toediening van propranolol, om weer terug te keren voordat de medicijnen weer toegediend werden. Samenvattend, de dramatische bevingen waren een eerste symptoom van een schildklierstorm als gevolg van een uitbarsting van de ziekte van Graves. Vroegtijdige herkenning van dit symptoom kan van bijzonder belang zijn om deze zeldzame maar potentieel levensbedreigende end

Aanwezigheid en invloed van TSH-receptor blokkerende antistoffen

Bij TSH-receptor antistoffen (TBII/TRAb) gaat het om een groep van antistoffen die zich binden aan de celmembraan van een schildkliercel. Zij nemen de plaats in van TSH op de TSH-receptor. Op die manier doen zij TSH na. TSH is een hormoon dat de schildklier stimuleert om schildklierhormoon te maken. Bij TBAb of TBI blokkeren antistoffen de productie van schildklierhormoon. Prevalence and clinical relevance of thyroid stimulating hormone receptor‐blocking antibodies in autoimmune thyroid disease T Diana, J Krause, PD Olivo, J König, M Kanitz, B Decallonne, GJ Kahaly Thyrotropin-Blocking Autoantibodies (TBAb) and Thyroid-Stimulating Autoantibodies (TSAb): Potential mechanisms involved in the pendulum swinging from hypothyroidism to hyperthyroidism or vice versa Sandra M. McLachlan and Basil Rapoport. Thyroid. January 2013, 23(1): 14-24. doi:10.1089/thy.2012.0374. Antistoffen Schildkliertje Onderzocht werden aanwezigheid en invloed van blokkerende (TBAb of TBI) antistoffen bij

Poly-zink-liothyronine een nieuw middel voor de behandeling van hypothyreoïdie?

Een nieuwe middel kan mogelijk gebruikt worden als toevoeging aan de standaard behandeling van hypothyroïdie volgens het tijdschrift Thyroid ... Poly-zink-liothyronine ‘heilige graal’ voor behandeling hypothyreoïdie? Schildklierforum met vertaling Potential therapy for treatment-resistant hypothyroidism proves effective in lab study Nancy Difiore | Rush University Medical Center Metal coordinated liothyronine tested for hypothyroidism RR Conceicao, GW Fernandes, TL Fonseca, BMLC Bocco, AC Bianco

Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax en oproep ASP-advocaten

Enige tijd geleden heeft ASP-advocaten toegezegd dat zij onderzoek zouden doen naar de aansprakelijkheid van de fabrikant van Thyrax. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft een commissie van ASP-leden een notitie opgesteld. Daarnaast is ASP-advocaten op zoek naar slachtoffers van Thyrax, in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, om een proefprocedure te kunnen starten. Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax ASP-advocaten Schildkliertje: Inspectierapport Thyrax eindelijk openbaar Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax Onderzoek overstap van Thyrax naar andere levothyroxines afgerond Doel van de notitie was om na te gaan of de fabrikant van Thyrax aansprakelijk kon worden gesteld voor de door patiënten geleden schade. De conclusie van de notitie was dat het onderzoek van de Inspectie voldoende handvatten biedt om Aspen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor de schade die de Thyrax-gebruikers lijden

Schildklierchirurgie zonder blijvend litteken

Afbeelding
In het UMC Utrecht is voor het eerst in Nederland een schildklieroperatie zonder blijvend litteken verricht. De eerste twee patiënten zijn met behulp van de zogenoemde TOETVA (transorale endoscopische thyreoidectomie vestibulaire approach) aan hun schildklier geopereerd. Deze techniek maakt het mogelijk om een zichtbaar en potentieel ontsierend litteken te voorkomen. Toetva als techniek voor opereren zonder litteken Schildkliertje Zij vertelt over haar ervaring met Toetva Schildklierforum Jaarlijks worden meer dan 3.000 patiënten aan hun schildklier geopereerd. Die schildklieroperaties worden normaal gesproken voornamelijk via de hals of via de oksel gedaan. De TOETVA is een kijkoperatie en vindt via de mond plaats. Voor de onderste tandenrij worden drie scopische instrumenten geplaatst. De chirurg verwijdert het weg te halen weefsel vervolgens over de kin. Voordelen Het voordeel van deze behandeling is dat de TOETVA via de mond gaat en daarmee een veel korter traject vereist d

Richtlijn met uitleg over titratietherapie bij ziekte van Graves

Afbeelding
Eindelijk is er een duidelijke behandelrichtlijn met een voorkeur voor titreren bij de ziekte van Graves. Titreren wil zeggen: behandelen met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism GJ Kahaly, L Bartalena, L Hegedüs, L Leenhardt, K Poppe, SH Pearce De aanvangsdosis MMI (strumazol) is gewoonlijk 10-30 mg eenmaal daags, afhankelijk van de ernst van hyperthyreoïdie (CBZ 15-40 mg / dag). PTU wordt gegeven in een dosis van 100 mg om de 8 uur, en verdeelde doses worden gegeven gedurende de hele behandeling. De startdosis ATD kan geleidelijk worden verlaagd (titratieregime) naarmate thyreotoxicose verbetert. Schildklierfunctietests worden 3-4 weken na aanvang van de behandeling beoordeeld. De dosis wordt getitreerd op basis van de vrije T4- en vrije T3-spiegels. Een aanzienlijk deel van de patiënten bereikt euthyreoïdie binnen 3-4 weken na de behandeling.  TSH-waarden blijven va

Poll titratietherapie versus block/replace

Afbeelding
De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeling was in Nederland jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. Volgens de poll op de openbare facebook-pagina van Schildkliertje is de stand lage dosis versus block/replace nu 37% versus 63%. Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld wordt op Schildkliertje . Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje , Ziekte van Graves - Basedow  en op het Schildklierforum . Inmiddels staat  SON  ook in dit rijtje.

Onderzoek naar immunotherapie bij de ziekte van Graves

Beetje bij beetje vordert de ontwikkeling van een ‘therapeutisch vaccin’ als behandeling bij de ziekte van Graves. Ontwikkeling van nieuw medicijn bij ziekte van Graves Schildkliertje Onderzoek naar immunotherapie bij de ziekte van Graves Schildklierforum Het zou heel mooi zijn als dat allemaal zou lukken.

‘Misbruik schildklierhormoon door schaatsers’

De KNSB heeft schaatsers per brief geïnformeerd over risico's die kleven aan het gebruik van medicijnen zonder medische noodzaak. Het gaat om schildklierhormonen die niet op de dopinglijst van het WADA staan, maar waarvan het gebruik zonder medische noodzaak gezondheidsrisico's kan opleveren. Na overleg met de Nederlandse Dopingautoriteit en in samenspraak met de Atletenvereniging van de KNSB is de brief aan alle schaatsers verstuurd. KNSB schrijft brief aan atleten over medicatie zonder medische noodzaak Schaatsen.nl | 2 augustus 2018 ‘Verontrustend misbruik’ van schildklierhormoon door topsporters Nieuwsuur | 2 augustus 2018 Nederlandse topschaatsers misbruiken schildklierhormoon Thyrax Noordhollands Dagblad | 2 augustus 2018 ‘Misbruik schildklierhormoon door sporters’ Schildklierforum Het zou gaan om schildklierhormonen die besteld worden via internet. Schildklierhormonen staan niet op de dopinglijst en zijn dus niet verboden. Sporters gebruiken ze om meer energ

Merck ontvangt aanbeveling voor goedkeuring nieuwe formule Euthyrox®

Merck heeft bekend gemaakt dat het Duitse Federale Instituut voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (BfArM) heeft aanbevolen om de nieuwe formule van Euthyrox® (levothyroxine) goed te keuren in 21 EU-landen. Merck is de fabrikant van Euthyrox®. Nationale goedkeuringen zullen volgen na deze aanbeveling. Merck receives recommendation for approval in 21 EU Countries for the new formulation of Euthyrox® Persbericht Merck | 26 juli 2018 Verzoek wijziging formule Euthyrox door Merck ingediend Schildkliertje Het Duitse BfArM-besluit om de nieuwe formule van Euthyrox® goed te keuren en aan te bevelen in 21 EU-staten is gebaseerd op een onderzoek dat de bio-equivalentie tussen de oude en de nieuwe formule aantoont. De nieuwe formule is ontwikkeld op verzoek van verschillende gezondheidsautoriteiten wereldwijd. En is geïntroduceerd in Frankrijk in maart 2017 en Zwitserland in april 2018.

VISA- versus EUGOGO-protocol bij oogziekte van Graves

In dit rapport wordt een kritische analyse gegeven van de verschillende manieren waarop de oogziekte van Graves wordt geclassificeerd, beoordeeld en behandeld. De vereenvoudigde ‘GO activity assessment checklist’ om de activiteit van oogziekte te beoordelen wordt voorgesteld voor de routinematige klinische praktijk. Graves Ophthalmopathy: VISA versus EUGOGO Classification, Assessment and Management J Barrio-Barrio, AL Sabater, E Bonet-Farriol, Á Velázquez-Villoria, JC Galofré De oogziekte van Graves ofwel Graves Oftalmopathie (GO) is een auto-immuun aandoening die de schildklier en weefsels rond de ogen aantast. De meeste GO-patiënten hebben een milde, zelflimiterende en niet-progressieve oogaandoening. Ongeveer 3-7% van de GO-patiënten heeft een ernstige vorm van de ziekte waarbij blindheid dreigt. Classificatie, beoordeling en behandeling Een goede behandeling kan alleen na een juiste beoordeling van zowel de ernst als de activiteit van de ziekte. Voor die beoordeling worden in

Zet rem op opereren bij laag-risico tumoren

Wereldwijd is er aandacht voor de toename van schildklierkanker. Het gaat vooral om laag-risico tumoren. Onderzoekers zijn van mening dat er sprake is van overdiagnose van schildklierkanker met als gevolg overbehandeling. Bij (te) veel mensen wordt de schildklier verwijderd. Vaak wordt behandeld met radioactief jodium. De vraag is of deze behandelingen bij laag-risico tumoren opwegen tegen de complicaties van operatie, radioactief jodium en levenslange afhankelijkheid van levothyroxine. Ook Medscape besteedt er weer aandacht aan naar aanleiding van het essay ‘ Saving thyroids — Overtreatment of small papillary cancers ’ van HG Welch en GM Doherty. Hun essay is op 25 juli 2018 online verschenen, maar niet te lezen op de website van de New England Journal of Medicine. It’s time to put the brakes on #thyroidectomy . https://t.co/QKFiL57pRy — Medscape (@Medscape) 29 juli 2018

CBG met ‘geruststellende’ voorlichting merkloze medicijnen

Afbeelding
Op de fora en facebook kun de verhalen lezen van de overstappers van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. Veel gebruikers van levothyroxine lopen helaas tegen veel onduidelijkheid aan. Klachten worden gemeld. 1 Reden ook in februari 2017 dat patiëntenorganisaties in de brief ‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’ 2 aandrongen op een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen. In mei 2017 verscheen de brochure van het CBG met de titel ‘Antwoorden op vragen over merkloze medicijnen’ 3 . Het CBG heeft dit materiaal ontwikkeld in samenwerking met 10 patiëntenorganisaties, waaronder SON en de Hypofysestichting, om zo het vertrouwen in en goed gebruik van generieke geneesmiddelen te vergroten. Waarom deze vraag met dit antwoord? Vraag Ik neem mijn nieuwe medicijn netjes in. Toch heb ik klachten. Hoe kan dat? Antwoord Soms krijgt u klachten omdat u heel precies bent ingesteld op een medicijn. Veranderingen, hoe klein ook, kunnen dan grote

Levothyroxine: van injecties met schapenschildklier tot synthetische formules

Neem een kijkje in de geschiedenis van levothyroxine en het voortdurende debat over combinatiebehandeling versus monotherapie. Levothyroxine: from sheep thyroid injections to synthetic formulations Jenny Bryan | The Pharmaceutical Journal, 18 juli 2013 Geschiedenis schildkliermedicatie Schildkliertje Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3 Schildkliertje Elke dag nemen ongeveer een miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het schildklierhormoon levothyroxine (L-T4) in. Slechts weinige van hen zijn op de hoogte van controverses die de behandeling van hypothyreoïdie gedurende meer dan een eeuw hebben omgeven. Van de eerste injecties van schapenschildklier in 1891 tot de academische rivaliteit rond de ontdekking van thyroxine (T4), en het voortdurende debat over de voor- en nadelen van het combineren van L-T4 met liothyronine (L-T3), het behandelen van een trage schildklier is nooit eenvoudig geweest. In 2007 adviseerde de British Thyroid Association dat a

Verhoogt het hebben van de ziekte van Graves het overlijdensrisico?

Afbeelding
Patiënten ouder dan 18 jaar met een nieuwe diagnose van de ziekte van Graves werden in dit onderzoek bestudeerd. Patiënten met Graves’ oogziekte deden mee evenals patiënten met psychiatrische stoornissen. Does having Graves’ disease increase a patient’s risk of suicide? Clinical Thyroidology for the Public Death by suicide in Graves’ disease and Graves’ orbitopathy: a nationwide Danish register study Ferlov-Schwensen C et al | Thyroid. October 30, 2017 [Epub ahead of print]. (http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2017.0365) De gegevens werden vergeleken met degenen die de ziekte van Graves niet hadden. Van midden 1995 tot 2012 ontwikkelde de ziekte van Graves zich bij 32.426 personen in Denemarken; 3965 van hen hadden ook de oogziekte van Graves. De gegevens toonden aan dat patiënten met de ziekte van Graves twee keer zo grote kans hadden te overlijden aan een onnatuurlijke oorzaak, zoals een ongeval, zelfmoord, geweld / moord, in vergelijking met personen zonder de

Een nieuwe terugblik op het gebruik van T4 plus T3

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen LT4 (levothyroxine). Dat is de standaardbehandeling. Een deel van de patiënten houdt restklachten na het optimaal instellen op levothyroxine. Soms proberen deze patiënten en hun artsen of aanvullend LT3-hormoon (liothyronine) verbetering geeft van deze restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling. Effects of long-term combination LT4 and LT3 therapy for improving hypothyroidism and overall quality of life Anam Tariq, Yijin Wert, Pramil Cheriyath, Renu Joshi T4  plus  T3 combinatie behandeling: is er echt een effect? Schildkliertje Hypothyroidism results in decreased mood and neurocognition, weight gain, fatigue, and many other undesirable symptoms. The American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association (ATA), and The Endocrine Society recommend levothyroxine (LT4) monotherapy as the treatment for hypothyroidism; however, after year

Over stoppen met roken en je schildklier

Afbeelding
Stoppen met roken verhoogt de kans op het krijgen van hypothyreoïdie. Vooral de eerste paar jaar na stoppen met roken is de kans om deze ziekte te krijgen belangrijk verhoogd. Het verantwoordelijke mechanisme is nog grotendeels onduidelijk, maar onderdrukking van de vorming van antistoffen tegen schildklierweefsel lijkt een rol te spelen. Hypothyreoïdie na stoppen met roken FS Boukes, T Wiersma, JWF Elte | Huisarts en Wetenschap Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich Schildkliertje In de klinische les in Huisarts en Wetenschap worden twee patiënten besproken bij wie een hypothyreoïdie ontstaat kort nadat ze met roken zijn gestopt. Bij patiёnte A herstelt de hypothyreoïdie zelfs als ze weer met roken begint en keert de hypothyreoïdie terug als ze jaren later opnieuw met roken stopt. Haar huisarts blijkt van een mogelijke relatie niet op de hoogte. Als zich bij een tweede patiënte (patiënte B) kort daarna hetzelfde fenomeen voordoet, komt bij de huisarts de

Ben jij ook een van die 500.000 gebruikers van levothyroxine?

Afbeelding
Als je wilt weten hoeveel mensen in Nederland een schildklierziekte hebben, dan worden allerlei getallen genoemd. Schattingen lopen uiteen van 500.000 tot 1 miljoen. Volgens een onderzoek naar restklachten bij het gebruik van schildklierhormoon, zouden in Nederland zo’n 800.000 mensen een schildklieraandoening hebben, van wie 90% met een verminderde schildklierfunctie. Het zou dan gaan om circa 720.000 gebruikers van levothyroxine. Zijn daar cijfers van te vinden? GIP-databank Met de GIP-databank kun je van alles vinden over geneesmiddelen. Daar kun je dus ook terecht voor het aantal gebruikers van levothyroxine. Ga als volgt aan de slag: Klik op www.gipdatabank.nl/databank . Vul H03AA in bij het zoekveld en klik op zoek. Gebruik de velden ‘selecteer overzicht’ en ‘selecteer eenheid’ voor gegevens als aantallen gebruikers, dagelijkse dosis, kosten en aantallen recepten. Het aantal gebruikers van levothyroxine was in 2016: 479.490. Levothyroxine wordt gebruikt bij alle vormen

Schildklieraandoeningen komen vaak voor

Afbeelding
Internationaal en nationaal richten zorgverleners en patiënten hun aandacht op de schildklier, de aandoeningen en behandelingen. Voorlichting speelt daarbij een grote rol. Folders, brochures, behandelrichtlijnen, wetenschappelijke informatie vertaald naar een toegankelijker formaat en boeken vind je veelal online en direct te downloaden. Schildklieraandoeningen komen vaak voor Of het nu gaat om hypothyreoïdie , hyperthyreoïdie , de oogziekte van Graves of schildklierkanker . Deze aandoeningen en hun behandelingen verdienen veel meer aandacht. De behandelingen zijn inmiddels decennia ongewijzigd. Bij hypothyreoïdie is dat schildklierhormoon , met name levothyroxine. En bij hyperthyreoïdie: schildklierremmers (plus levothyroxine) , radioactief jodium of incidenteel een operatie . Bij de oogziekte van Graves is het een kwestie van afwachten en zo nodig operatief ingrijpen. De oorzaak – een ontsporing van het immuunsysteem – wordt niet aangepakt. Bij schildklierkanker bestaat

Online enquête laat ontevredenheid zien behandeling hypothyreoïdie

Afbeelding
Een steeds terugkerend onderwerp van onderzoek met steeds min of meer dezelfde conclusies. Ongeveer 15% van de patiënten houdt klachten. Gebruikers van dierlijk schildklierpoeder zouden het hoogst scoren wat betreft tevredenheid, de LT4 plus LT3-gebruikers scoren lager en de LT4-gebruikers het laagst. Net als in eerdere onderzoeken is gewichtsverlies heel belangrijk als het om tevredenheid gaat. An online survey of hypothyroid patients demonstrates prominent dissatisfaction SJ Peterson, AR Cappola, MR Castro, CM Dayan, AP Farwell, JV Hennessey, PA Kopp, DS Ross, MH Samuels, AM Sawka, PN Taylor, J Jonklaas, AC Bianco Thyroid 2018 [Epub ahead of print]; DOI: 10.1089/thy.2017.0681. A patient survey of hypothyroid individuals demonstrates dissatisfaction with treatment and their managing physicians S Peterson | Clinical Thyroidology for the Public | Volume 11 Issue 4 Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon Schildkliertje Ongeveer 15% meer patiënten di

Onderzoek naar nieuw medicijn bij ziekte van Graves succesvol

In 2017 werd het fase 1 onderzoek aangekondigd naar de ontwikkeling van een nieuw medicijn bij de ziekte van Graves. Schildkliertje besteedde daar aandacht aan. Nu blijkt dat dat fase 1 onderzoek succesvol is verlopen. Een fase 2 onderzoek werd verwacht in 2019. Dan moet er nog een fase 3 studie komen en als dat allemaal succesvol verloopt moet het nog goedgekeurd worden voor de Nederlandse markt. We zijn er dus nog niet. Please see this short film about a project which is seeking to develop a therapeutic vaccine for Graves' disease. https://t.co/RKoT9ERKN0 — BTF Thyroid (@britishthyroid) 18 april 2018 Informatie Ontwikkeling van nieuw medicijn bij ziekte van Graves fase 1 Schildkliertje The DAVIAD Project Developing a therapeutic vaccine for Graves’ disease Graves’ Disease Drug Trial British Thyroid Foundation DAVIAD, The development of a novel therapeutic vaccine for the selective treatment of the autoimmune disorder Graves’ disease European Commission - CORDIS - P

Schildklierremmers en borstvoeding: verdeel de dosis en slik na elke borstvoeding

Afbeelding
Op schildklierfora vertellen vrouwen met de ziekte van Graves dat zij volgens de ene arts wel borstvoeding kunnen geven na de bevalling en volgens de andere arts niet. Natuurlijk zorgt dit voor onzekerheid. Hoe zit het nou? Antithyroid drugs during breastfeeding Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz‐Szkodzinska | Clinical Endocrinology | 2016 Borstvoeding en schildklierremmers Schildklierforum Schildklierremmers zoals strumazol (MMI) en propylthiouracil (PTU) worden veel gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Graves (GD). Na de bevalling komen schildklierfunctiestoornissen bij moeders vaker voor dan eerder werd gedacht. De behandeling van hyperthyreoïdie tijdens borstvoeding vereist speciale overwegingen om nadelige effecten bij moeder en pasgeborenen te voorkomen. Borstvoeding is veilig en moet worden aangemoedigd bij moeders met hyperthyreoïdie die schildklierremmers gebruiken. Ongeacht of de behandeling met schildklierremmers na de zwangerschap wordt voortgezet of dat de

Als je meer wilt weten over schildklierkanker

Schildklierkanker komt weinig voor en de sterfte eraan is relatief laag. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, net als bij andere schildklieraandoeningen. Schildklierkanker kan op alle leeftijden ontstaan. Meestal tussen het 30e en 60e levensjaar. Hier komen aan bod: symptomen en risico's, behandeling, papillair carcinoom, folliculair carcinoom, medullair carcinoom, anaplastisch carcinoom, lymfoom, mestastasen, en lotgenotencontact op het Schildklierforum . Symptomen en risico's bestraling met röntgenstralen op de hals in de (vroege) jeugd een acuut ontstane al of niet-pijnlijke knobbel in de hals een knobbel in een asymmetrische schildklier bij een man of een kind heesheid voelbare grotere lymfklieren in de hals bij iemand met een struma of schildkliernodus zeer harde schildklier of nodus niet-beweeglijke nodus bij slikken, dus vastzittend aan huid of spieren kernreactorongevallen Expertisecentra schildklierkanker Aangeraden wordt om voor behand

TSH-receptor antistoffen en hyperthyreoïdie bij pasgeborenen

Afbeelding
Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie met schildklierremmers en operatie verdwijnen de TSH-receptor antistoffen geleidelijk. Na ongeveer 18 maanden zijn die antistoffen verdwenen bij 70-80% van die patiënten. Bij de behandeling met radioactief jodium gaat dat anders. In dat geval neemt het aantal TSH-receptor antistoffen toe en is na vijf jaar de hoeveelheid antistoffen nog steeds verhoogd. RAI-associated TSH-receptor antibodies link to neonatal hyperthyroidism Schildklierforum TSH-receptor autoimmunity in Graves’ disease after therapy with anti-thyroid drugs, surgery, or radioiodine: a 5-year prospective randomized study P Laurberg, G Wallin, L Tallstedt, M Abraham-Nordling, G Lundell, O Tørring Eur J Endocrinol 2008;158:69-75. The autoimmune response to treatment of Graves’ hyperthyroidism is considerably better with surgery and antithyroid drugs than with 131I Robert D Utiger Uit nieuw onderzoek blijkt dat na een behandeling met radioactief jodium bij de zi

Onderzoek naar ziekte en sterfte bij behandeling met T3-hormoon

Afbeelding
Met deze studie wil Colin Dayan onderzoeken of patiënten die T3-hormoon slikken een groter langetermijnrisico lopen op hartproblemen, beroertes en overlijden in vergelijking met patiënten die op de standaardmanier worden behandeld met levothyroxine. De British Thyroid Foundation heeft hem daarvoor een Research Award toegekend. Morbidity and mortality in liothyronine treated patients: LT3 Outcome Study Colin Dayan, Cardiff University Management of hypothyroidism with combination thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) hormone replacement in clinical practice: a review of suggested guidance Colin Dayan en Vijay Panicker Levothyroxine (T4) is de gebruikelijke behandeling voor mensen bij wie de schildklier te weinig of geen hormoon maakt. De meeste patiënten die levothyroxine gebruiken, voelen zich hier goed bij. Een klein deel van de patiënten voelt zich echter niet goed op alleen levthyroxine. Sommige behandelaars geven dergelijke patiënten een ander geneesmiddel met de naam T3

Mening zorgverlener draagt bij aan suboptimale behandeling van hypothyreoïdie

Afbeelding
Met interviews is onderzocht hoe ervaringen en opvattingen van gezondheidswerkers bijdragen aan de suboptimale behandeling van hypothyreoïdie in de huisartspraktijk. De ondervraagde gezondheidswerkers waren van mening dat hypothyreoïdie gemakkelijk te behandelen was. Desondanks wisten ze te weinig over medicamenteuze interacties en de farmacokinetiek van levothyroxine. Apothekers voelden zich beperkt in het advies dat zij aan patiënten verstrekten vanwege een gebrek aan toegang tot patiëntgegevens. De meeste huisartsen en verpleegkundigen volgden de landelijke richtlijnen. Zij vertrouwden meer op bloedonderzoek dan op klinische symptomen bij de aanpassing van de dosis levothyroxine. Attitudes and perceptions of health professionals towards management of hypothyroidism in general practice: a qualitative interview study R Dew, K King, O Okosieme, S Pearce, G Donovan, P Taylor, J Hickey, CM Dayan, G Leese, S Razvi, S Wilkes De informatie die werd uitgewisseld tussen professional en p

Melding bijwerkingen positief gevolg van interactie media en publiek na nieuwe formule Eltroxin® (levothyroxine)

Afbeelding
Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Dat geldt ook voor Eltroxin . In 2007 veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Gebruikers in Nieuw-Zeeland wisten van niets en kregen klachten. De problemen met de nieuwe formule van Eltroxin® geven aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door mediabronnen actief te gebruiken en door gebruikers aan te moedigen bijwerkingen te melden. Public engagement and the role of the media in post-marketing drug safety: the case of Eltroxin® (levothyroxine) in New Zealand Kevin Dew, John Gardner, Elaine H. Morrato, Pauline Norris, Kerry Chamberlain, Darrin Hodgetts The Eltroxin formulation Change An analysis of reports en Safety information New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority De mogelijke schade door bijwerkingen (adverse drug reactions, ADR) vormt een kritische uitdaging voor de patiëntveiligh

Evaluatie gebruik richtlijn schildkliercarcinoom

In 2015 is de richtlijn schildkliercarcinoom gereviseerd. Deze multidisciplinair evidence-based richtlijn bevat aanbevelingen en instructies voor de diagnostiek en behandeling van schildkliercarcinomen. In deze evaluatie is door middel van indicatoren bekeken in hoeverre een zestal in de gereviseerde richtlijn genoemde aanbevelingen in de klinische praktijk zijn nageleefd. De benodigde gegevens zijn verzameld door datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarvan Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de houder is. In de evaluatie is gebruik gemaakt van (extra verzamelde) gegevens over incidentiejaar 2016. Evaluatie gebruik richtlijn schildkliercarcinoom Landelijke evidence-based richtlijn versie 2.0 Richtlijn schildkliercarcinoom (revisie 2015) Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Uit de richtlijnevaluatie blijkt dat de implementatie van cytologische verslaglegging volgens het Bethesda systeem (97% volgde het Bethesda systeem) en het echogeleid uitvoe

Of de formule van Euthyrox zal veranderen is nog steeds onduidelijk

In 2017 heeft Merck, de fabrikant van Euthyrox, het verzoek ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de samenstelling van Euthyrox te veranderen. Merck wil dat Euthyrox lactose-vrij wordt. Ruim anderhalf jaar verder is nog steeds onduidelijk of de samenstelling van Euthyrox zal veranderen. Nieuwe formulering Euthyrox SON | laatst bijgewerkt 18 januari 2018 Schildkliertje: Verzoek wijziging formule Euthyrox door Merck inge... : Zou Nederland nu aan de beurt zijn? Wordt Euthyrox net als het Franse Levothyrox ook lactosevrij. Wijziging Euthyrox ingediend Schildklie...

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab (dacht ik)

Afbeelding
Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door dezelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016. Verschil was het nieuwe gebouw van het ziekenhuis met blijkbaar een nieuw lab met andere apparatuur. Aan de hand van bloedonderzoek worden patiënten behandeld en wordt een dosis hormoon verhoogd of verlaagd. Op basis waarvan? FT4-waarden die onderling niet vergelijkbaar zijn? Lees ook Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst Metrologie, betrouwbaar meten

Uitslag poll ‘welk merk levothyroxine slik je nu’

Afbeelding
De laatste jaren is er veel beweging geweest op de levothyroxine-markt. Onder andere door het preferentiebeleid, door het Thyrax-debacle, met het nieuwe merk Tirosint en ook weer met de nieuwe Thyrax. 1 , 2 , 3 , 4 Door al die veranderingen van hogerhand gingen mensen natuurlijk zelf op zoek naar een middel dat hen beviel. Er werd geswitcht dat het een lieve lust was, leek het wel. 5 De laatste tijd is het rustiger. Een goed moment om met een poll te vragen ‘welk merk levothyroxine je nu slikt’. Uitslag Veel mensen hebben de poll ingevuld, 619 in totaal. Van hen slikten: 217 (35%) Euthyrox, 128 (20%) Thyrax, 120 (19%) Levothyroxine Teva (generiek), 118 (19%) Tirosint, 4 (0%) Eltroxin en 32 (5%) een ander merk. Meer lezen? Generieke levothyroxine-substitutie: wel of niet doen Een terugblik op het Thyrax-debacle Is Tirosint echt anders? Thyrax duotab is weer verkrijgbaar Schildkliertje fb-groep

Als er iets met je schildklier is, wat dan?

Bedoeling van de zes punten is om je op weg te helpen. Met kennis over jouw schildklieraandoening en welke behandelingen er zijn. Met de taal en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat jouw schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat jouw schildklieraandoening betekent. Als je schildklier te weinig of geen hormoon maakt ... Als de schildklier nog gedeeltelijk werkt, vullen de tabletten het tekort aan. Wanneer de schildklier niet meer werkt, vervangen de tabletten de hele schildklier. Er bestaat geen medicijn dat de schildklier stimuleert of geneest. Als je schildklier te veel hormoon maakt ... Het is belangrijk dat je arts goede uitleg geeft over de behandelingen. De bedoeling is dat je daarna samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kan kiezen voor een behandeling. Als je meer wilt weten over schildklierkanker ... Informatie over schildklierkanker is nodig