zondag 29 april 2018

Online enquête laat grote ontevredenheid zien behandeling hypothyreoïdie

Een steeds terugkerend onderwerp van onderzoek met steeds min of meer dezelfde conclusies. Ongeveer 15% van de patiënten houdt klachten. Gebruikers van dierlijk schildklierpoeder zouden het hoogst scoren wat betreft tevredenheid, de LT4 plus LT3-gebruikers scoren lager en de LT4-gebruikers het laagst. Net als in eerdere onderzoeken is gewichtsverlies heel belangrijk als het om tevredenheid gaat.

An online survey of hypothyroid patients demonstrates prominent dissatisfaction
SJ Peterson, AR Cappola, MR Castro, CM Dayan, AP Farwell, JV Hennessey, PA Kopp, DS Ross, MH Samuels, AM Sawka, PN Taylor, J Jonklaas, AC Bianco
Thyroid 2018 [Epub ahead of print]; DOI: 10.1089/thy.2017.0681.

A patient survey of hypothyroid individuals demonstrates dissatisfaction with treatment and their managing physicians
S Peterson | Clinical Thyroidology for the Public | Volume 11 Issue 4

Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon
Schildkliertje

Ongeveer 15% meer patiënten die levothyroxine (LT4) gebruiken, rapporteerden een verslechterde kwaliteit van leven vergeleken met controles. Dit kan worden verklaard door aanvullende diagnoses die onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van leven beïnvloeden en de toewijzing van oorzakelijk verband compliceren. Deze studie probeerde de onderbouwing van verminderde kwaliteit van leven bij hypothyreoïde patiënten te onderzoeken en om gegevens te verstrekken voor discussie op een symposium over hypothyreoïdie.

Net als in eerdere enquêtes laat ook dit online onderzoek zien dat er vraagtekens te stellen zijn bij de uitkomst. Wie vult de enquête in?

Methodes

Een online onderzoek voor hypothyroïde patiënten werd gepost op de American Thyroid Association-website en doorgestuurd naar meerdere groepen. Respondenten werd gevraagd om tevreden te zijn met hun behandeling van hypothyreoïdie en hun behandelende arts. Ze rangschikten ook hun perceptie met betrekking tot de kennis van artsen over behandelingen met hypothyreoïdie, behoefte aan nieuwe behandelingen en de levensimpact van hypothyreoïdie op een schaal van 1-10. Respondenten rapporteerden de therapie die zij gebruikten, ingedeeld als LT4, LT4 en liothyronine (LT4 + LT3) of gedroogde schildklier-extract (DTE, schildklierpoeder). Ze meldden ook geslacht, leeftijd, oorzaak van hypothyreoïdie, duur van de behandeling, aanvullende diagnoses en prevalentie van symptomen.

Alle patiënten gaven een score van 10 voor de behoefte 
aan nieuwe behandelopties voor hypothyreoïdie

Resultaten

In totaal hebben 12.146 personen de vragenlijst ingevuld. De algemene mate van tevredenheid was 5 (interkwartielbereik [IQR] = 3-8). Van de respondenten zonder zelfgerapporteerde depressie, stressfactoren of medische aandoeningen (n = 3670) rapporteerden personen die DTE gebruikten een hogere mediane behandelingstevredenheid van 7 (IQR = 5-9) in vergelijking met andere behandelingen. Tegelijkertijd vertoonde de LT4-behandelingsgroep de laagste tevredenheid van 5 (IQR = 3-7) en voor de LT4 + LT3-behandelingsgroep was de tevredenheid 6 (IQR = 3-8). Respondenten die DTE gebruikten, rapporteerden ook minder problemen met gewichtsbeheersing, vermoeidheid / energieniveaus, gemoedstoestand en geheugen in vergelijking met patiënten die LT4 of LT4 + LT3 gebruikten.

Conclusies

Een subgroep van patiënten met hypothyreoïdie is niet tevreden met hun huidige therapie of hun artsen. Een hogere tevredenheid over zowel de behandeling als de artsen wordt gemeld door die patiënten op DTE. Hoewel het onderzoeksontwerp geen mechanische verklaring biedt voor deze waarneming, moeten toekomstige studies onderzoeken of de voorkeur voor DTE gerelateerd is aan niveaus van triiodothyronine of andere niet-geïdentificeerde oorzaken. De overgrote meerderheid van de ondervraagde patiënten toonde een sterk verlangen naar de ontwikkeling van aanvullende behandelopties voor hypothyreoïdie.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.