Online enquête laat ontevredenheid zien behandeling hypothyreoïdie

Een steeds terugkerend onderwerp van onderzoek met steeds min of meer dezelfde conclusies. Ongeveer 15% van de patiënten houdt klachten. Gebruikers van dierlijk schildklierpoeder zouden het hoogst scoren wat betreft tevredenheid, de LT4 plus LT3-gebruikers scoren lager en de LT4-gebruikers het laagst. Net als in eerdere onderzoeken is gewichtsverlies heel belangrijk als het om tevredenheid gaat.


Ongeveer 15% meer patiënten die levothyroxine (LT4) gebruiken, rapporteerden een verslechterde kwaliteit van leven vergeleken met controles. Dit kan worden verklaard door aanvullende diagnoses die onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van leven beïnvloeden en de toewijzing van oorzakelijk verband compliceren. Deze studie probeerde de onderbouwing van verminderde kwaliteit van leven bij hypothyreoïde patiënten te onderzoeken en om gegevens te verstrekken voor discussie op een symposium over hypothyreoïdie.

Net als in andere kwaliteit van leven enquêtes en vragenlijsten laat ook 
dit online onderzoek zien 
dat er vragen te stellen zijn bij de uitkomst. 
Wie vult de enquête in?

Methodes

Een online onderzoek voor hypothyroïde patiënten werd gepost op de American Thyroid Association-website en doorgestuurd naar meerdere groepen. Respondenten werd gevraagd om aan te geven hoe tevreden ze zijn met hun behandeling van hypothyreoïdie en hun behandelende arts. Ze rangschikten ook hun perceptie met betrekking tot de kennis van artsen over behandelingen met hypothyreoïdie, behoefte aan nieuwe behandelingen en de levensimpact van hypothyreoïdie op een schaal van 1-10. Respondenten rapporteerden de therapie die zij gebruikten, ingedeeld als LT4, LT4 en liothyronine (LT4 + LT3) of gedroogde schildklier-extract (DTE, schildklierpoeder). Ze meldden ook geslacht, leeftijd, oorzaak van hypothyreoïdie, duur van de behandeling, aanvullende diagnoses en prevalentie van symptomen.

Resultaten

In totaal hebben 12.146 personen de vragenlijst ingevuld. De algemene mate van tevredenheid was 5 (interkwartielbereik [IQR] = 3-8). Van de respondenten zonder zelfgerapporteerde depressie, stressfactoren of medische aandoeningen (n = 3670) rapporteerden personen die DTE gebruikten een hogere mediane behandelingstevredenheid van 7 (IQR = 5-9) in vergelijking met andere behandelingen. Tegelijkertijd vertoonde de LT4-behandelingsgroep de laagste tevredenheid van 5 (IQR = 3-7) en voor de LT4 + LT3-behandelingsgroep was de tevredenheid 6 (IQR = 3-8). Respondenten die DTE gebruikten, rapporteerden ook minder problemen met gewichtsbeheersing, vermoeidheid / energieniveaus, gemoedstoestand en geheugen in vergelijking met patiënten die LT4 of LT4 + LT3 gebruikten.

Conclusies

Een subgroep van patiënten met hypothyreoïdie is niet tevreden met hun huidige behandeling. Een hogere tevredenheid wordt gemeld door patiënten die thyreoïdum slikken. De overgrote meerderheid van de ondervraagde patiënten toonde een sterk verlangen naar de ontwikkeling van aanvullende behandelopties voor hypothyreoïdie.


Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH