zaterdag 8 september 2018

Richtlijn met uitleg over titratietherapie bij ziekte van Graves

Eindelijk is er een duidelijke behandelrichtlijn met een voorkeur voor titreren bij de ziekte van Graves. Titreren wil zeggen: behandelen met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.
2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism
GJ Kahaly, L Bartalena, L Hegedüs, L Leenhardt L, K Poppe, SH PearceDe aanvangsdosis MMI (strumazol) is gewoonlijk 10-30 mg eenmaal daags, afhankelijk van de ernst van hyperthyreoïdie (CBZ 15-40 mg / dag). PTU wordt gegeven in een dosis van 100 mg om de 8 uur, en verdeelde doses worden gegeven gedurende de hele behandeling. De startdosis ATD kan geleidelijk worden verlaagd (titratieregime) naarmate thyreotoxicose verbetert. Schildklierfunctietests worden 3-4 weken na aanvang van de behandeling beoordeeld.

De dosis wordt getitreerd op basis van de vrije T4- en vrije T3-spiegels.

Een aanzienlijk deel van de patiënten bereikt euthyreoïdie binnen 3-4 weken na de behandeling. TSH-waarden blijven vaak enkele maanden onderdrukt en bieden daarom geen gevoelige index voor een vroege respons op de behandeling. De gebruikelijke dagelijkse onderhoudsdoses ATD in het titratieregime zijn 2,5-10 mg MMI en 50-100 mg PTU. Titratie heeft vaak de voorkeur omdat daarbij de dosis strumazol zo laag mogelijk kan zijn.

Als alternatief kan strumazol in dagelijkse doses van 30 mg worden gegeven in combinatie met levothyroxine (L-T4). Dit noem je block en replace. Eerdere onderzoeksconclusies dat block en replace superieur zou zijn met hogere remissiepercentages, blijken niet reproduceerbaar te zijn.


Stroomdiagram

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.