Richtlijn met uitleg over titratietherapie bij ziekte van Graves

Eindelijk is er een duidelijke behandelrichtlijn met een voorkeur voor titreren bij de ziekte van Graves. Titreren wil zeggen: behandelen met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.
2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism
GJ Kahaly, L Bartalena, L Hegedüs, L Leenhardt, K Poppe, SH Pearce

De aanvangsdosis MMI (strumazol) is gewoonlijk 10-30 mg eenmaal daags, afhankelijk van de ernst van hyperthyreoïdie (CBZ 15-40 mg / dag). PTU wordt gegeven in een dosis van 100 mg om de 8 uur, en verdeelde doses worden gegeven gedurende de hele behandeling. De startdosis ATD kan geleidelijk worden verlaagd (titratieregime) naarmate thyreotoxicose verbetert. Schildklierfunctietests worden 3-4 weken na aanvang van de behandeling beoordeeld.

De dosis wordt getitreerd op basis van de vrije T4- en vrije T3-spiegels. Een aanzienlijk deel van de patiënten bereikt euthyreoïdie binnen 3-4 weken na de behandeling. 

TSH-waarden blijven vaak enkele maanden onderdrukt en bieden daarom 
geen gevoelige index voor een vroege respons op de behandeling. 

De gebruikelijke dagelijkse onderhoudsdoses ATD in het titratieregime zijn 2,5-10 mg MMI en 50-100 mg PTU. Titratie heeft vaak de voorkeur omdat daarbij de dosis strumazol zo laag mogelijk kan zijn.

Als alternatief kan strumazol in dagelijkse doses van 30 mg worden gegeven in combinatie met levothyroxine (L-T4). Dit noem je block en replace. Eerdere onderzoeksconclusies dat block en replace superieur zou zijn met hogere remissiepercentages, blijken niet reproduceerbaar te zijn.


Stroomdiagram

Reacties

Anoniem zei…
ik heb nog geen endocrinoloog in België gevonden die bereid is om titratie voor te schrijven bij de ziekte van Graves. Ook in een universitaire ziekenhuis wil men enkel de Block and Replace therapie volgen niettegenstaande gemelde bijwerkingen van gestoorde levertesten, verlaagde witte bloedcellen (leucopenie). Ook spierpijn en vermoeidheid zijn volgens hen geen redenen om de titratietherapie in overweging te nemen. De diagnose werd eind januari gesteld en ik ben nog steeds niet optimaal ingesteld. Mijn TSH bedraagt 5,2 en mijn FT4 zit binnen de grenzen (aan de onderkant weliswaar). Mijn medicatie: 20mg Strumazol en 75µg L-Thyroxine (recent opgehoogd). Zal deze aanbeveling het gedrag van Belgische endocrinolgen veranderen?