Onderzoek naar ziekte en sterfte bij behandeling met T3-hormoon

Met deze studie wil Colin Dayan onderzoeken of patiënten die T3-hormoon slikken een groter langetermijnrisico lopen op hartproblemen, beroertes en overlijden in vergelijking met patiënten die op de standaardmanier worden behandeld met levothyroxine. De British Thyroid Foundation heeft hem daarvoor een Research Award toegekend.
Morbidity and mortality in liothyronine treated patients: LT3 Outcome Study
Colin Dayan, Cardiff University

Management of hypothyroidism with combination thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) hormone replacement in clinical practice: a review of suggested guidance
Colin Dayan en Vijay Panicker

Levothyroxine (T4) is de gebruikelijke behandeling voor mensen bij wie de schildklier te weinig of geen hormoon maakt. De meeste patiënten die levothyroxine gebruiken, voelen zich hier goed bij. Een klein deel van de patiënten voelt zich echter niet goed op alleen levthyroxine. Sommige behandelaars geven dergelijke patiënten een ander geneesmiddel met de naam T3 (liothyronine). Of T3 net zo goed werkt als levothyroxine, moet nog worden bewezen. De meningen hierover zijn verdeeld.

Een groeiend aantal patiënten krijgt T3 voorgeschreven, meestal van ongereguleerde of onafhankelijke medische praktijken. Dit is zorgwekkend omdat de veiligheid op lange termijn van T3 niet is vastgesteld en de huidige richtlijnen geschreven door medische professionals niet pleiten voor routinematig gebruik in de praktijk.

De bedoeling is om dit onderzoek uit te voeren aan de hand van gegevens uit de privékliniekverslagen van wijlen Dr. Gordon Skinner. De verslagen bevatten de details van meer dan 3.000 behandelde patiënten gedurende een periode van 20 jaar. Sinds de dood van Dr. Skinner is de Vaccine Research Trust de bewaarder van die gegevens. Via de Vaccine Research Trust worden de gegevens van deze patiënten anoniem gekoppeld aan informatie in het NHS Gezondheids- en Sociale Zorg Informatiecentrum (HSCIC) met betrekking tot ziekenhuisopnames, hartaandoeningen, beroertes en informatie over overlijden. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met vergelijkbare gegevens bij personen die alleen levothyroxine gebruiken. Dit zal gebeuren zonder de identiteit van een van deze patiënten of identificeerbare gezondheidsdossiers te kennen die buiten de Vaccine Research Trust vallen. Op basis hiervan is toestemming van de individuele patiënt niet vereist.

Deze studie zal van belang zijn voor patiënten met een schildklieraandoening. Steeds meer patiënten vragen om naar een behandeling met T3- of NDT (schildklierpoeder) en naar privéklinieken, maar de risico’s voor patiënten met hartaandoeningen, beroertes en overlijden met deze praktijk zijn onbekend. Als er een significant verhoogd risico is, zoals veel endocrinologen vermoeden, moeten patiënten op de hoogte worden gebracht van de feiten. Aan de andere kant, als het risico niet anders is dan bij patiënten die levothyroxine gebruiken, kunnen verdere onderzoeken worden uitgevoerd om te proberen te begrijpen of patiënten met hypothyreoïdie baat kunnen hebben bij T3.

Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH