Schildklierremmers en borstvoeding: verdeel de dosis en slik na elke voeding

Op schildklierfora vertellen vrouwen met de ziekte van Graves dat zij volgens de ene arts wel borstvoeding kunnen geven na de bevalling en volgens de andere arts niet. Natuurlijk zorgt dit voor onzekerheid. Hoe zit het nou?
Antithyroid drugs during breastfeeding
Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz‐Szkodzinska | Clinical Endocrinology | 2016

Borstvoeding en schildklierremmers
Schildklierforum

Schildklierremmers zoals strumazol (MMI) en propylthiouracil (PTU) worden veel gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Graves (GD). Na de bevalling komen schildklierfunctiestoornissen bij moeders vaker voor dan eerder werd gedacht. De behandeling van hyperthyreoïdie tijdens borstvoeding vereist speciale overwegingen om nadelige effecten bij moeder en pasgeborenen te voorkomen.

Borstvoeding is veilig en moet worden aangemoedigd bij moeders met hyperthyreoïdie die schildklierremmers gebruiken. Ongeacht of de behandeling met schildklierremmers na de zwangerschap wordt voortgezet of dat de behandeling is gestart na de bevalling.

Verdeel de dagelijkse dosis schildklierremmer over het aantal voedingen en slik zo’n verdeelde dosis onmiddellijk na elke voeding.

Vanwege de kans op leverfalen bij PTU zijn deskundigen momenteel voor het gebruik van lage tot matige MMI-doses als eerstelijnsbehandeling bij zogende moeders. PTU dient alleen te worden gereserveerd als tweedelijnsmedicijn voor gevallen van ernstige hyperthyreoïdie (schildklierstorm) en allergische reacties op eerdere MMI-behandeling.

Advies

Slik schildklierremmers in verdeelde doses onmiddellijk na elke voeding. Evaluatie van schildklierfunctietests is aan te raden ten minste 3-4 weken na het begin van de borstvoeding.
Reacties