woensdag 19 december 2018

Daratumumab mogelijke behandeling bij ernstige ziekte van Graves

In Groot-Brittannië vraagt de British Thyroid Foundation op haar website om twee enquêtes in te vullen. Helaas geldt dat alleen voor Groot-Brittannië. Daar wordt meer aan de weg getimmerd als het over Graves gaat dan hier.

De ziekte van Graves (GD) is de naam voor een aandoening waarbij het immuunsysteem de schildklier aanvalt. Door deze aandoening maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. In zijn milde vorm wordt GD vaak behandeld met schildklierremmers of radioactief jodium.

Targeting antigen-specific plasma cells in severe Graves’ disease
Surveys | British Thyroid FoundationOngeveer 25% van de mensen met de ziekte van Graves heeft een ernstige vorm van deze ziekte met:
  • overmatige schildklieroveractiviteit,
  • slopende symptomen die niet reageren op schildklierremmers,
  • duidelijke schildkliervergroting (struma),
  • betrokkenheid van de ogen (bekend als schildklier-oogziekte) of
  • de huid van de benen / voeten (bekend als schildklier-dermopathie).

Deze symptomen kunnen gelijktijdig optreden bij dezelfde persoon en voorspellen gewoonlijk dat conventionele behandeling niet succesvol zal zijn en dat de behandelresultaten onbevredigend zullen zijn.

Vaak geen optimaal resultaat

Personen met ernstige GD ondergaan vaak een schildklieroperatie en meer dan eens correctie-operaties van de ogen. Ondanks de beste behandelingen die artsen te bieden hebben, is het resultaat van een oog-operatie niet optimaal. Vaak blijf je het zien. Dit heeft een enorme sociale en maatschappelijke impact. Een minder ingrijpende behandeling met betere resultaten voor dergelijke individuen is hard nodig.

Rol van TSH-receptor antistoffen / TRAb’s

De ziekte van Graves wordt rechtstreeks veroorzaakt door circulerende auto-antilichamen, bekend als TSH-receptor antistoffen (TRAb’s) die de schildklier stimuleren om overactief te worden, maar die ook de ontwikkeling van de oogziekte van Graves rechtstreeks beïnvloeden. TSH-receptor antistoffen / TRAb’s worden geproduceerd door plasmacellen in het lichaam en de niveaus zijn duidelijk verhoogd in ernstige GD.

Een beter begrip van deze TRAb-producerende plasmacellen bij personen met GD is essentieel, vooral omdat er nu een medicijn (Daratumumab) is dat mogelijk deze plasmacellen kan controleren. Daratumumab is bij hoge doses veilig en succesvol gebleken bij de behandeling van myeloom (een vorm van plasmacelkanker). Uit onderzoek moet blijken of Daratumumab, bij veel lagere doses, de TRAb-waarden kan verlagen en een impact kan hebben op de ernst en/of progressie van de ziekte van Graves.

Onderzoek in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië vraagt de British Thyroid Foundation op haar website om twee enquêtes in te vullen. Helaas geldt dat alleen voor Groot-Brittannië. Daar wordt meer aan de weg getimmerd als het over Graves gaat dan hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.