TSH-receptor antistoffen en hyperthyreoïdie bij pasgeborenen

Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie met schildklierremmers en operatie verdwijnen de TSH-receptor antistoffen geleidelijk. Na ongeveer 18 maanden zijn die antistoffen verdwenen bij 70-80% van die patiënten. Bij de behandeling met radioactief jodium gaat dat anders. In dat geval neemt het aantal TSH-receptor antistoffen toe en is na vijf jaar de hoeveelheid antistoffen nog steeds verhoogd.

RAI-associated TSH-receptor antibodies link to neonatal hyperthyroidism
Schildklierforum

TSH-receptor autoimmunity in Graves’ disease after therapy with anti-thyroid drugs, surgery, or radioiodine: a 5-year prospective randomized study
P Laurberg, G Wallin, L Tallstedt, M Abraham-Nordling, G Lundell, O Tørring
Eur J Endocrinol 2008;158:69-75.

The autoimmune response to treatment of Graves’ hyperthyroidism is considerably better with surgery and antithyroid drugs than with 131I
Robert D Utiger

Uit nieuw onderzoek blijkt dat na een behandeling met radioactief jodium bij de ziekte van Graves het niveau van de TSH-receptor antistoffen (TRAb) verhoogd is. Deze behandeling blijkt geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op neonatale hyperthyreoïdie.

Er is weinig bekend over het effect van die hogere TRAb-niveaus op zuigelingen die zijn geboren bij moeders die na deze behandeling zwanger raakten. Met dit onderzoek is neonatale hyperthyreoïdie in deze groep patiënten voor de eerste keer gedocumenteerd.

Deze nieuwe bevindingen dienen als waarschuwing voor endocrinologen. Wenselijk is dat zij verloskundigen en kinderartsen wijzen op de risico's van neonatale hyperthyreoïdie bij vrouwen met een geschiedenis van de ziekte van Graves en radioactief jodium.Reacties