Posts

Posts uit februari, 2012 weergeven

Invloed TPO-antistoffen bij normale functie schildklier

Afbeelding
De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam te veel TPO-antistoffen produceert tegen de schildklier waardoor deze minder hormonen produceert. Het is een veel voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig schildklierhormoon. Wanneer met medicijnen de TSH-waarde weer normaal is, zou je verwachten dat de ziekte van Hashimoto geen invloed meer heeft op de levenskwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat dit niet zo hoeft te zijn. Ook als de TSH-waarde normaal is, kan de ziekte van Hashimoto voor problemen zorgen. Hashimoto’s thyroiditis can affect quality of life even when thyroid gland function is normal J Ott, R Promberger, F Kober, N Neuhold, M Tea, JC Huber, M Hermann De ziekte van Hashimoto wordt geassocieerd met een reeks van symptomen, waaronder: chronische vermoeidheid droog haar chronische geïrriteerdheid moeite met concentreren constipatie chronische nervositeit Kwaliteit van leven Patiënten die hier last v

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Afbeelding
Levothyroxine - Thyrax of Euthyrox - wordt gebruikt voor de behandeling van hypothyreoïdie. Traditioneel krijgt de patiënt het advies om de medicatie ’s ochtends nuchter in te nemen, voor het ontbijt. In deze studie is onderzocht of het verschil maakt of de patiënt de levothyroxine ’s avonds of ’s ochtends een half uur voor het ontbijt inneemt. Het bleek dat door het ’s avonds innemen van de medicatie de schildklierwaarden verbeterden. Effects of evening vs morning levothyroxine intake, a randomized double-blind crossover trial Nienke Bolk, Theo J. Visser, Judy Nijman, Ineke J. Jongste, Jan G. P. Tijssen, Arie Berghout Het onderzoek Voor het onderzoek zijn 90 patiënten gedurende zes maanden gevolgd. De eerste drie maanden kregen zij elke ochtend en avond een capsule, waarvan één levothyroxine bevatte en de ander een placebo was. De laatste drie maanden werd de volgorde van de pillen omgewisseld. De patiënten zijn onderzocht op schildklierwaarden, creatinine- en vetwaarden, BMI, h

History: trials with desiccated thyroid

This article shows you some trials from the 1940's. Desiccated thyroid was the treatment. Accurate TSH-tests were not available yet. When you see the amounts of hormone used, it is as if the patients were a kind of guinea pigs. Serum iodine of euthyroid subjects treated with desiccated thyroid In the present paper ( 1 ), the influence of thyroid feeding on serum iodine as well as on basal metabolism of euthyroid subjects is described, and the mechanism of euthyroid tolerance to large doses of desiccated thyroid is discussed. The changes in serum iodine and basal metabolic rate which occur when myxedematous patients are treated with desiccated thyroid have been reported in the preceding paper ( 2 ). Many euthyroid subjects differ from myxedematous patients in their ability to tolerate comparatively large amounts of dried thyroid without manifesting significant signs or symptoms of hypermetabolism ( 3 ). Data from 2 groups of patients are presented. The first group consisted

Hypothyreoïdie, als de schildklier geen of te weinig hormoon maakt

Caroline Roberts en Paul Ladenson behandelen in dit artikel allerlei aspecten die hypothyreoïdie veroorzaken. Aan bod komen diagnose, behandeling, wisselwerking met medicijnen, te hoge of te lage dosis levothyroxine, TSH-waarde, enzovoorts. Zij vatten de geschiedenis, epidemiologie, pathofysiologie en klinische diagnose en management van hypothyreoïdie samen. Hypothyroidism Caroline G P Roberts, Paul W Ladenson Hypothyreoïdie kan zich voordoen bij niet-specifieke constitutionele en neuropsychiatrische klachten, of bij hypercholesterolemie, hyponatriëmie, hyperprolactinemie of hyperhomocysteïnemie. Ernstige onbehandelde hypothyreoïdie kan leiden tot hartfalen, psychose en coma. Hoewel deze manifestaties noch specifiek, noch gevoelig zijn, wordt de diagnose bevestigd of uitgesloten door metingen van tsh en vrij thyroxine. Hypothyreoïdie komt vaak voor, is mogelijk ernstig, wordt vaak klinisch over het hoofd gezien, wordt gemakkelijk gediagnosticeerd door laboratoriumtesten en is bi

Klachten en symptomen bij hyperthyreoïdie

Afbeelding
Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten. Welke klachten heb jij die ontbreken in de lijst? In het kort Hartkloppingen (tachycardie) Vermoeidheid Kortademigheid bij inspanning Snelle, regelmatige polsslag Struma (vergrote schildklier) Last van warmte (overmatig transpireren), voorkeur voor koude Warme, vochtige handen Trillende handen/vingers Zenuwachtig, nervositeit, gejaagdheid Angst Pretibiaal myxoedeem, waarbij de huid van vooral de scheenbenen dikker en is gevoelig voor ontstekingen Bewegingsonrust, niet stil kunnen zitten Spierzwakte, krachtverlies in spieren Spaarzame menstruatie Darmklachten, diarree/vaker

Klachten en symptomen bij hypothyreoïdie

Afbeelding
Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten. Welke klachten heb jij die ontbreken in de lijst? In het kort Vermoeidheid Kouwelijkheid Droge, koude, bleekgele huid Traagheid in denken en handelen Langzame spraak Geheugenverlies (concentratiestoornissen) Psychische klachten zoals depressiviteit en apathie Vochtophoping bijv. rond de ogen en op de onderbenen Spierzwakte Spierpijn en stijfheid, met name in armen, benen en heupen Gewrichtspijn Carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen Hartklachten Bros en uitvallend haar Breekbare, brosse nagels Wenkbrauwuitval Gewichtstoename Verminderd libido (zin in seks) Kor

TSH- en FT4-waarden variëren binnen de bevolking

Afbeelding
In vergelijking met het normale referentie-TSH-bereik dat is vastgesteld door de NHANES III, variëren TSH-niveaus binnen de algemene populatie sterk, met 95% tussen 0,45 en 4,0 mIU/L. Deze variatie is waarschijnlijk te wijten aan leeftijd, geslacht en andere ziektes of medicijnen die de normale schildklierfunctie verstoren. Individuele niveaus van TSH en thyroxine (fT4) variëren binnen het brede populatiebereik. Van belang is dat kleine, niet-persistente toenames van TSH kunnen leiden tot een verkeerde diagnose van mild schildklierfalen bij sommige personen met TSH-niveaus in de buurt van de bovenste rand van het normale bereik. Serum TSH, T4, and Thyroid Antibodies in the United States Population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) Whickham Survey: vervolg na 20 jaar Thyroid-Stimulating Hormone - Why efforts to harmonize testing are critical to patient care TSH wordt met een dagelijks ritme door de hypofyse uitgescheiden, met TSH-waarden