Posts

Posts uit juli, 2020 weergeven

Onderzoek overstap van Thyrax naar andere levothyroxines afgerond

Afbeelding
Het onderzoek naar de gevolgen van het wisselen van merk door het ‘Thyrax-tekort’ in 2016 is onlangs verschenen in ‘Thyroid’. Thyroid is het wetenschappelijk tijdschrift van de ATA American Thyroid Association. Dit onderzoek was een initiatief van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) in 2016 en werd in opdracht van het ministerie van VWS mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het PHARMO instituut voerden het onderzoek uit. Veel schildklierpatiënten bij wie het merk Thyrax vervangen werd door een ander merk schildklierhormoon, raakten ontregeld bij een gelijke dosering. Het effect was sterker naarmate patiënten een hogere dosis schildklierhormoon gebruikten. Impact of a forced dose-equivalent levothyroxine brand switch on plasma thyrotropin: A cohort study   LE Flinterman en anderen Switching levothyroxine brands frequently results in abnormal thyroid function tests

Teprotumumab als mogelijk nieuw medicijn bij de oogziekte van Graves

Goedgekeurd door de FDA voor de Amerikaanse markt, is teprotumumab nu opgenomen in de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland. Teprotumumab (met merknaam Tepezza in de VS) is een medicijn voor de behandeling van de oogziekte van Graves. Registratie in Europa wordt verwacht na 2021. Over teprotumumab als mogelijke nieuwe therapie bij oogziekte van Graves   Schildklierforum  Horizonscan Geneesmiddelen Teprotumumab  Zorginstituut Nederland Als je meer wilt lezen over de oogziekte van Graves Schildkliertje Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar soms ook bij de ziekte van Hashimoto.  De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zee

Aantal witte bloedcellen vaak laag bij ziekte van Graves; verbetering bij behandeling met schildklierremmers

Afbeelding
De ziekte van Graves is de meest voorkomende vorm van hyperthyreoïdie. Schildklierremmers (antithyroid-geneesmiddelen (ATD’s)) worden vaak gebruikt om de ziekte van Graves te behandelen. Thiamazol (strumazol), propylthiouracil (PTU) en carbimazol worden meestal zeer goed verdragen. Agranulocytose (lage witte bloedcellen) is echter een zeldzame complicatie van ATD’s die optreedt bij 0,1-0,3% van de patiënten. Witte bloedcellen (WBC’s) helpen infecties te bestrijden, dus agranulocytose kan leiden tot ernstige en zelfs dodelijke infecties. De ziekte van Graves zelf kan ook een milde afname van WBC’s veroorzaken die niet tot infecties leidt. Treatment of hyperthyroidism with antithyroid drugs corrects mild neutropenia in Graves’ disease Aggarwal A et al Endocrinol (Oxf ). June 13, 2016 Low white blood cell counts are common in patients with Graves’ disease and improve with antithyroid drug treatment Cinical thyroidology for the public | American Thyroid Association Informatie over bijwerki

Over de schildklier, jodiumtekort en te veel jodium

Afbeelding
Om het schildklierhormoon te kunnen maken, heeft de schildklier jodium nodig. De schildklierhormonen T4 en T3 bevatten jodiumatomen; T4 bevat vier atomen en T3 bevat er drie. Jodium is een noodzakelijk onderdeel van onze voeding. Jodium krijg je dagelijks binnen door het eten van jodiumhoudend zout in onder andere brood. Jodium zit ook in vis en eieren. Jodium wordt actief vanuit het bloed de schildklier in getransporteerd. . Jodiumtekort Het lichaam maakt zelf geen jodium aan, dus het is een essentieel onderdeel van jouw dieet. Als je niet genoeg jodium in je lichaam hebt, kun je niet genoeg schildklierhormoon aanmaken. Jodiumtekort kan leiden tot vergroting van de schildklier (struma) en hypothyreoïdie. Het kan zelfs leiden tot verstandelijke beperkingen bij zuigelingen en kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap jodiumtekort hadden. Iodine deficiency American Thyroid Association Zin en onzin over het gebruik van extra jodium of kelp   Schildkliertje Burn, baby, burn   Gme

Wisselen medicijnen ongewenst

Afbeelding
Een aantal patiëntenorganisaties deed in 2018 een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. De patiëntenorganisaties willen dat bij bepaalde medicijnen (zoals levothyroxine) en patiëntengroepen niet meer mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Het initiatief leidde tot overleg met als doel om te komen tot de leidraad Verantwoord Wisselen. Helaas liep dat overleg op niets uit. Geneesmiddelenoverzicht: wisselen ongewenst CBG Nieuwsbericht | 30-06-2020 | 14:00 Hoe ging het met het project Verantwoord Wisselen? Schildkliertje Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine Schildkliertje   Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakte 30 juni 2020 bekend dat het op basis van wetenschappelijke voorwaarden een overzicht gaat opstellen van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. (opmerking: of levo