Teprotumumab als mogelijk nieuw medicijn bij de oogziekte van Graves

Goedgekeurd door de FDA voor de Amerikaanse markt, is teprotumumab nu opgenomen in de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland. Teprotumumab (met merknaam Tepezza in de VS) is een medicijn voor de behandeling van de oogziekte van Graves. Registratie in Europa wordt verwacht na 2021.

Schildklierforum 
Zorginstituut Nederland
Schildkliertje

Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar soms ook bij de ziekte van Hashimoto. 

De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO ( = één oog is aangedaan). 
 
Van alle patiënten met GO heeft zo’n 87% ook Graves’ hyperthyreoïdie: 
  • in deze groep wordt GO in 20% klinisch manifest vóór de Graves’ hyperthyreoïdie, 
  • in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en 
  • in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie. 
 Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de klinische verschijnselen van GO: ongeveer 5-15% ontwikkelt ernstige GO met een duidelijk zichtbare oogafwijking met klachten, bij 30-40% blijft de GO mild van aard. Van alle GO patiënten heeft 3-6% een primaire hypothyreoïdie en is 10% euthyreoot. TSH-receptorantistoffen zijn doorgaans bij hen aanwezig. Bij hypothyreote GO moet men in de follow-up vaak de thyroxine-medicatie staken omdat er een hyperthyreoïdie ontstaat. Bij patiënten met euthyreote GO ontstaat bij ongeveer 25% binnen enkele jaren alsnog hyperthyreoïdie.
Reacties