maandag 26 maart 2018

Schildklierremmers en borstvoeding: verdeel de dosis en slik na elke voeding

Op schildklierfora vertellen vrouwen met de ziekte van Graves dat zij volgens de ene arts wel borstvoeding kunnen geven na de bevalling en volgens de andere arts niet. Natuurlijk zorgt dit voor onzekerheid. Hoe zit het nou?

Antithyroid drugs during breastfeeding
Bartosz Hudzik, Barbara Zubelewicz‐Szkodzinska | Clinical Endocrinology | 2016

Borstvoeding en schildklierremmers
Schildklierforum

Schildklierremmers zoals strumazol (MMI) en propylthiouracil (PTU) worden veel gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Graves (GD). Na de bevalling komen schildklierfunctiestoornissen bij moeders vaker voor dan eerder werd gedacht. De behandeling van hyperthyreoïdie tijdens borstvoeding vereist speciale overwegingen om nadelige effecten bij moeder en pasgeborenen te voorkomen.

Borstvoeding is veilig en moet worden aangemoedigd bij moeders met hyperthyreoïdie die schildklierremmers gebruiken. Ongeacht of de behandeling met schildklierremmers na de zwangerschap wordt voortgezet of dat de behandeling is gestart na de bevalling.

Verdeel de dagelijkse dosis schildklierremmer over het aantal voedingen en slik zo’n verdeelde dosis onmiddellijk na elke voeding.

Vanwege de kans op leverfalen bij PTU zijn deskundigen momenteel voor het gebruik van lage tot matige MMI-doses als eerstelijnsbehandeling bij zogende moeders. PTU dient alleen te worden gereserveerd als tweedelijnsmedicijn voor gevallen van ernstige hyperthyreoïdie (schildklierstorm) en allergische reacties op eerdere MMI-behandeling.

Advies

Slik schildklierremmers in verdeelde doses onmiddellijk na elke voeding. Evaluatie van schildklierfunctietests is aan te raden ten minste 3-4 weken na het begin van de borstvoeding.
zondag 18 maart 2018

TSH-receptor antistoffen en hyperthyreoïdie bij pasgeborenen

Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie met schildklierremmers en operatie verdwijnen de TSH-receptor antistoffen geleidelijk. Na ongeveer 18 maanden zijn die antistoffen verdwenen bij 70-80% van die patiënten. Bij de behandeling met radioactief jodium gaat dat anders. In dat geval neemt het aantal TSH-receptor antistoffen toe en is na vijf jaar de hoeveelheid antistoffen nog steeds verhoogd.

RAI-associated TSH-receptor antibodies link to neonatal hyperthyroidism
Schildklierforum

TSH-receptor autoimmunity in Graves’ disease after therapy with anti-thyroid drugs, surgery, or radioiodine: a 5-year prospective randomized study
P Laurberg, G Wallin, L Tallstedt, M Abraham-Nordling, G Lundell, O Tørring
Eur J Endocrinol 2008;158:69-75.

The autoimmune response to treatment of Graves’ hyperthyroidism is considerably better with surgery and antithyroid drugs than with 131I
Robert D Utiger

Uit nieuw onderzoek blijkt dat na een behandeling met radioactief jodium bij de ziekte van Graves het niveau van de TSH-receptor antistoffen (TRAb) verhoogd is. Deze behandeling blijkt geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op neonatale hyperthyreoïdie.

Er is weinig bekend over het effect van die hogere TRAb-niveaus op zuigelingen die zijn geboren bij moeders die na deze behandeling zwanger raakten. Met dit onderzoek is neonatale hyperthyreoïdie in deze groep patiënten voor de eerste keer gedocumenteerd.

Deze nieuwe bevindingen dienen als waarschuwing voor endocrinologen. Wenselijk is dat zij verloskundigen en kinderartsen wijzen op de risico's van neonatale hyperthyreoïdie bij vrouwen met een geschiedenis van de ziekte van Graves en radioactief jodium.
woensdag 14 maart 2018

Onderzoek naar ziekte en sterfte bij behandeling met T3-hormoon

Met deze studie wil Colin Dayan onderzoeken of patiënten die T3 krijgen een groter langetermijnrisico lopen op hartproblemen, beroertes en overlijden in vergelijking met patiënten die op de standaardmanier worden behandeld met levothyroxine. De British Thyroid Foundation heeft hem daarvoor een Research Award toegekend.

Morbidity and mortality in liothyronine treated patients: LT3 Outcome Study
Colin Dayan, Cardiff University

Management of hypothyroidism with combination thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) hormone replacement in clinical practice: a review of suggested guidance
Colin Dayan en Vijay Panicker

Levothyroxine (T4) is de gebruikelijke behandeling voor mensen bij wie de schildklier te weinig of geen hormoon maakt. De meeste patiënten die levothyroxine gebruiken, voelen zich hier goed bij. Een klein deel van de patiënten voelt zich echter niet goed op alleen levthyroxine. Sommige behandelaars geven dergelijke patiënten een ander geneesmiddel met de naam T3 (liothyronine). Of T3 net zo goed werkt als levothyroxine, moet nog worden bewezen. De meningen hierover zijn verdeeld.

Een groeiend aantal patiënten krijgt T3 voorgeschreven, meestal van ongereguleerde of onafhankelijke medische praktijken. Dit is zorgwekkend omdat de veiligheid op lange termijn van T3 niet is vastgesteld en de huidige richtlijnen geschreven door medische professionals niet pleiten voor routinematig gebruik in de praktijk.

De bedoeling is om dit onderzoek uit te voeren aan de hand van gegevens uit de privékliniekverslagen van wijlen Dr. Gordon Skinner. De verslagen bevatten de details van meer dan 3.000 behandelde patiënten gedurende een periode van 20 jaar. Sinds de dood van Dr. Skinner is de Vaccine Research Trust de bewaarder van die gegevens. Via de Vaccine Research Trust worden de gegevens van deze patiënten anoniem gekoppeld aan informatie in het NHS Gezondheids- en Sociale Zorg Informatiecentrum (HSCIC) met betrekking tot ziekenhuisopnames, hartaandoeningen, beroertes en informatie over overlijden. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met vergelijkbare gegevens bij personen die alleen levothyroxine gebruiken. Dit zal gebeuren zonder de identiteit van een van deze patiënten of identificeerbare gezondheidsdossiers te kennen die buiten de Vaccine Research Trust vallen. Op basis hiervan is toestemming van de individuele patiënt niet vereist.

Deze studie zal van belang zijn voor patiënten met een schildklieraandoening. Steeds meer patiënten vragen om naar een behandeling met T3- of NDT (schildklierpoeder) en naar privéklinieken, maar de risico’s voor patiënten met hartaandoeningen, beroertes en overlijden met deze praktijk zijn onbekend. Als er een significant verhoogd risico is, zoals veel endocrinologen vermoeden, moeten patiënten op de hoogte worden gebracht van de feiten. Aan de andere kant, als het risico niet anders is dan bij patiënten die levothyroxine gebruiken, kunnen verdere onderzoeken worden uitgevoerd om te proberen te begrijpen of patiënten met hypothyreoïdie baat kunnen hebben bij T3.

donderdag 1 maart 2018

Fukushima and benefits and harms of thyroid screening

Most specialists inside and outside Japan have consensus that thyroid cancers detected during the thyroid screening examinations in Fukushima are not caused by radiation exposure after the nuclear accident. Generally, a screening has also benefits of early detection of diseases, such as cancers or lifestyle diseases that can advance without symptoms, and associated reduction in mortality rates.

Factcheck ‘Children in Fukushima are all right’ – Message from Thyroid Examination Sites
Ryugo Hayano & Sanae Midorikawa | Reporter: Misaki Hattori | 28 februari 2018

Fukushima: schildklier en nucleaire ramp
Schildkliertje

On the other hand, screening has certain harms. Screening may detect false positives that can be only identified by advanced medical examinations. Another harm is over-diagnosis as found in this thyroid examination program in Fukushima: the screening detects many minor abnormalities that could not be found otherwise and would not kill people. Such harms result not only in unnecessary advanced examinations (including medical radiation exposure) and physical burdens owing to medical interventions, such as a surgery, but also in serious psychological burdens especially in children.

To relieve excessive concerns on thyroid cancer among residents and to enable children and their families to decide whether they participate in the examination or not, it is essential to explain the characteristics of thyroid cancer itself, as well as the benefits and harms of the screening examination. It is an urgent task for local and national media, such as television and newspapers, as well as central and local governments.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.