maandag 26 maart 2018

Schildklierremmers en borstvoeding: verdeel de dosis en slik na elke voeding

Op schildklierfora vertellen vrouwen met de ziekte van Graves dat zij volgens de ene arts wel borstvoeding kunnen geven na de bevalling en volgens de andere arts niet. Natuurlijk zorgt dit voor onzekerheid. Hoe zit het nou?

zondag 18 maart 2018

TSH-receptor antistoffen en hyperthyreoïdie bij pasgeborenen

Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie met schildklierremmers en operatie verdwijnen de TSH-receptor antistoffen geleidelijk. Na ongeveer 18 maanden zijn die antistoffen verdwenen bij 70-80% van die patiënten. Bij de behandeling met radioactief jodium gaat dat anders. In dat geval neemt het aantal TSH-receptor antistoffen toe en is na vijf jaar de hoeveelheid antistoffen nog steeds verhoogd.

woensdag 14 maart 2018

Onderzoek naar ziekte en sterfte bij behandeling met T3-hormoon

Met deze studie wil Colin Dayan onderzoeken of patiënten die T3 krijgen een groter langetermijnrisico lopen op hartproblemen, beroertes en overlijden in vergelijking met patiënten die op de standaardmanier worden behandeld met levothyroxine. De British Thyroid Foundation heeft hem daarvoor een Research Award toegekend.

donderdag 1 maart 2018

Fukushima and benefits and harms of thyroid screening

Most specialists inside and outside Japan have consensus that thyroid cancers detected during the thyroid screening examinations in Fukushima are not caused by radiation exposure after the nuclear accident. Generally, a screening has also benefits of early detection of diseases, such as cancers or lifestyle diseases that can advance without symptoms, and associated reduction in mortality rates.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.