Posts

Posts uit januari, 2016 weergeven

Tipje van de sluier opgelicht over productielocatie Thyrax®

Afbeelding
Omdat er met de nieuwe verpakking van Thyrax® veel onrust ontstond bij patiënten, heeft Schildkliertje najaar 2014 een aantal vragen gesteld aan de Inspectie van de Volksgezondheid (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Een van de vragen was ‘waar wordt Thyrax® gemaakt’. Immers Thyrax® stond niet op de productenlijst van Aspen Oss, terwijl volgens Schildklier Organisatie Nederland Thyrax® wel door Aspen Oss werd gemaakt. Volgens het CBG en de IGZ stond Thyrax® niet op de productenlijst van Aspen Oss omdat de Thyrax® tabletten niet door deze fabrikant werden geproduceerd. Achteraf blijkt de informatie van het CBG en de IGZ correct te zijn en die op de website van SON niet. Om antwoord te krijgen op de vragen ‘waar Thyrax dan wel wordt geproduceerd’ en ‘wie de fabrikant is van Thyrax’ is Schildkliertje tot op vandaag niet gelukt. Het CBG en de IGZ mochten op die vragen geen antwoord geven. Totdat ... ... het Brabants Dagblad het artikel ‘ Osse farmaceuten be

Correspondentie over Thyrax door VWS en Aspen

Afbeelding
Update 30 januari 2016 Met deze kamerbrief informeerde minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de voorgeschiedenis van het (verwachte) tekort aan het schildkliergeneesmiddel Thyrax. Wat betreft dat (verwachte) tekort, zo staat het op de website. Inmiddels is bekend dat er tekorten zijn aan allerlei levothyroxines. Dat had de minister kunnen en moeten weten. Opvallend is dat de minister Aspen en het CBG citeert als het gaat over de beschikbaarheid van Thyrax en niet Farmanco . Op 26 januari vond een algemeen overleg over Thyrax plaats in de Tweede Kamer. Brief Aspen over Thyrax In aanloop op het algemeen overleg tussen minister een leden van het parlement schreef Aspen de volgende brief.

Goed om te weten over schildklierhormoon en bio-equivalentie

Afbeelding
Waarom deze aandacht voor de levothyroxine-verandering in België per 1 januari 2015? Dat is vanwege de Thyrax-toestanden nu Aspen de tabletten niet meer kan leveren en gebruikers te maken krijgen met andere levothyroxines. Ongewild krijgen gebruikers te maken met de bio-quivalentie van de verschillende levothyroxines. Met duidelijke uitleg over bio-equivalentie en levothyroxine Schildklierforum Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje Schildkliertje Vanaf 1 januari 2015 wijziging van de formulering van L-Thyroxine® (Takeda) (levothyroxine): extra opvolging van de patiënt nodig Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. VZW) Op 1 januari 2015 kregen L-Thyroxine® (Takeda) tabletten op basis van het werkzame bestanddeel levothyroxine, een nieuwe formulering door verandering van de hulpstoffen. De nieuwe formulering leidde gemiddeld tot een 31% hogere blootstelling aan levothyroxine, wat blijkt uit een bioequivalentiestudie uitgevoerd doo

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1

Betrouwbare laboratoriumtests voor serum TSH en vrije schildklierhormonen zijn onmisbaar voor huisartsen en endocrinologen. Bloedonderzoek speelt namelijk een grote rol bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen. Standardization of FT4 and harmonization of TSH measurements A request for input from endocrinologists and other physicians Linda M Thienpont, James D Faix, Graham Beastall Subclinical hypothyroidism: a ‘laboratory-induced’ condition? Schildklierforum Het belang van standaardisatie van schildklierfunctie tests is erkend door laboratoria wereldwijd. Alleen door standaardisatie kan men de meetresultaten tussen de methoden onderling vergelijken. Dit geldt in het bijzonder voor tests voor vrij T4 (FT4), die nu controversieel zijn in termen van klinische en analytische validiteit. Maar ook bij het testen van de TSH is sprake van variatie. Iets wat veel meer aandacht verdient in de lopende discussies om de bovengrens van TSH-referentiewaarde te verlagen, waard

Mijn behandeling, mijn keus: wat moet ik weten?

Afbeelding
Hoe kan de behandeling van de ziekte van Graves eruit zien vanuit het perspectief van de patiënt? Een behandeling die na gesprekken tussen artsen en een patiënt de beste behandeling is voor die persoon. Plus dat het een goede medische optie is. Een behandeling die goed voelt en goed werkt in het kader van zijn of haar leven. My treatment, my choice: what do I need to know? Sarah Chapman / September 25, 2015 / Evidently Cochrane In het gastblog My treatment, my choice: what do I need to know? op de website van Evidently Cochrane vertelt Rosalind over de behandelkeuzes toen de ziekte van Graves terugkeerde en hoe zij uiteindelijk een beslissing nam na uitgebreide gesprekken met Sarah Chapman en met haar behandelaars. ‘Hoe beschamend. Ik kwam thuis van mijn huisarts en viel in de armen van mijn man. Ik snikte van opluchting dat ik niet dood zou gaan. Nu kan ik lachen als ik terugkijk op de mijn veertig jaar en nog wat ik: vrouw, moeder, dochter, onderwijzeres, zangkoor dirigen