Posts

Clinical Thyroidology for the Public met laatste nieuws ‘snelle schildklier’

Waar marktwerking en prijsafspraken belangrijker zijn dan de patiënt

Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax

November maand van de ‘snelle schildklier’

Omzetting levothyroxine leidt soms tot fouten met dosering mg/mcg