Posts

Posts uit oktober, 2012 weergeven

ThyPRO, over de inzet van kwaliteit van leven-vragenlijsten

Artsen en patiënten hechten een andere waarde aan bepaalde klachten en symptomen. Bij een afspraak met een patiënt kunnen ThyPRO-vragenlijsten een rol spelen. Circa drie weken voor een afspraak wordt een vragenlijst gestuurd naar een patiënt. Een ingevulde vragenlijst is op die manier een hulpmiddel voor de arts bij het spreekuur. Een vragenlijst is niet bedoeld als hulpmiddel voor de patiënt, iets wat je wel zou verwachten. Validity and reliability of the novel thyroid-specific quality of life questionnaire, ThyPRO Is thyroid autoimmunity per se a determinant of quality of life in patients with autoimmune hypothyroidism? Confirmatory factor analysis of the thyroid-related quality of life questionnaire ThyPRO Passende schaalvaliditeit en interne consistentiebetrouwbaarheid zijn in 2012 gedocumenteerd voor de nieuwe, door de schildklier specifieke kwaliteit van leven (QoL) door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat (PRO) voor goedaardige schildklieraandoeningen, de ThyPRO. Vóór

Beginstadia autoimmuun schildklierziektes: vervolg Amsterdam AITD cohort

Bij patiënten met een auto-immuun schildklierziekte valt het eigen afweersysteem de schildklier aan. Auto-immuun schildklierziekten zijn te beschouwen als een complexe aandoening waarbij het samenspel tussen genetische factoren en omgevingsfactoren leidt tot het manifest worden van de ziekte: of als de ziekte van Hashimoto (hypothyreoidie) of als de ziekte van Graves (hyperthyreoidie). Early stages of thyroid autoimmunity: follow-up studies in the Amsterdam AITD cohort Proefschrift Grigoris Effraimidis (met Nederlandse samenvatting) Grigoris Effraimidis bekeek gedurende vijf jaar een groep van 803 vrouwen die een familielid hebben met een autoimmuun schildklierziekte. Elk jaar onderzocht hij de concentratie schildklierhormoon, de antilichamen tegen de schildklier en vitamine D. Ook verzamelde Effraimidis gegevens over roken, alcohol, stress, jodiumconcentratie en besmetting met de bacterie Yersinia enterocolitica. Hij onderzocht specifiek de rol van deze factoren bij het ontstaan

Omgevingsfactoren en autoimmuun schildklierziektes

Afbeelding
De ziekte van Graves, de ziekte van Hashimoto en een verstoorde schildklierfunctie na de bevalling hebben een autoimmuun oorsprong en worden daarom autoimmuun schildklierziekten genoemd. Het ontstaan van die autoimmuunziekten (AITD) heeft verschillende oorzaken. Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol. Maar ook omgevings- en hormonale factoren zijn van invloed. Zo ontwikkelt een autoimmuun schildklierziekte zich niet altijd bij beide individuen van een eeneiige tweeling. Daarnaast krijgen emigranten, afkomstig uit landen waar weinig auto-immuunziekten voorkomen, deze wel als in hun nieuwe land dergelijke ziekten vaak voorkomen. The environment and autoimmune thyroid diseases Mark F. Prummel, Thea Strieder en Wilmar M. Wiersinga Academisch Medisch Centrum in Amsterdam European Journal of Endocrinology (2004) 150 605-618 Op een rijtje De volgende factoren worden behandeld: allergie, bacteriële infecties, behandeling met radioactief jodium, bestraling, groei van de ongeboren

Hoe oud was jij met de diagnose schildklier?

Afbeelding
Van half september tot half oktober konden bezoekers van Schildkliertje aangeven op welke leeftijd bij hen de diagnose schildklier werd gesteld. Van die gelegenheid is goed gebruik gemaakt: 215 mensen vulden de enquête in. De uitslag jonger dan 10 jaar - - - 4 (1%) 10 tot 20 jaar - - - 13 (6%) 20 tot 30 jaar - - - 38 (17%) 30 tot 40 jaar - - - 76 (35%) 40 tot 50 jaar - - - 52 (24%) 50 tot 60 jaar - - - 29 (13%) 60 tot 70 jaar - - - 3 (1%) ouder dan 70 jaar - - - 0 (0%) Totaal aantal stemmen: 215

Ongerustheid rond levering Thyrax

In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum (SON) en door KNMP op de site Farmanco . Zoals in het bericht van Farmanco te lezen is, is de levering van Thyrax nog steeds niet in orde. Het is bijna 10 maanden verder. Er is een beperkte levering van Thyrax tablet 0,1 mg. De datum waarop het product weer voldoende beschikbaar zal zijn, is nog onbekend. Verpakkingsmachine, grondstoffen of technische storingen? In eerste instantie vertelde MSD dat de problemen kwamen door een kapotte verpakkingsmachine. Later veranderde dat in een tekort aan grondstoffen. Dat kun je lezen op de site Farmanco en in de brief van MSD aan Farmanco. MSD schreef dat ook aan mij in een brief: de problemen kwamen door een tekort aan grondstoffen. De Schildklierstichting (SON) meldde in september dat het zou gaan om 'enkele technische storingen'.nl/asp/invado.asp?t=show&id=2132">www.schildklier.nl). UPDATE: Thyr