Posts

Posts uit juli, 2015 weergeven

CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax®

Afbeelding
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling van een onderzoek door Aspen Pharma naar de kwaliteit van Thyrax Duotab (levothyroxine) afgerond. Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Nieuwsbrief beoordeling onderzoek Aspen naar kwaliteit Thyrax Vraag en antwoord beoordeling onderzoek Aspen naar kwaliteit Thyrax Bijwerkingencentrum Lareb Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten Schildklierforum, reacties zijn welkom Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schi

Richtlijn L-T4 plus L-T3: een moeizame stap in de goede richting

Afbeelding
Al jaren was het een wens van patiënten en in 2012 is hij verschenen: een richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association . Petros Perros is endocrinoloog en hij schreef als editorial in de European Thyroid Journal bij het verschijnen van de nieuwe richtlijn: ETA Guidelines on L-T4 + L-T3 combination for hypothyroidism: a weary step in the right direction ‘I made a few rather cynical remarks during my presentation, which got me some laughs by the audience. Unaware that I was speaking to anyone but colleagues, I was confronted at the end of my talk by an angry lady, who turned out to be a patient representative. She made sure I noted that her views and personal experience were very different to what I had portrayed. I had unintentionally offended a hypothyroid patient, whic

Graves’ Disease Awareness Month - maand van de ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De Graves’ Disease Awareness Month in Amerika is een mooie aanleiding om terug te blikken op de wereldwijde Week van de Schildklier . Schildkliertje greep deze week in mei aan om zich helemaal te richten op de ‘snelle schildklier’. Of preciezer: hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves, als de schildklier te veel hormoon maakt. De ziekte van Graves is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn dezelfde behandelingen als zestig jaar geleden. Alle reden om aandacht te besteden aan deze ziekte van de schildklier. Een overzicht In de schildklierweek besteedde Schildkliertje aandacht aan de diagnose, behandelingen, psychische klachten, sporten, de oogziekte van Graves, zwangerschap en borstvoeding: Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de t

Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten

Afbeelding
Sinds de wijziging van de verpakking van Thyrax® ontving Bijwerkingencentrum Lareb hierover meer dan 1800 meldingen. Media-aandacht in februari 2015 is mede verantwoordelijk voor het grote aantal meldingen, met name omdat het ertoe leidde dat veel patiënten hun klachten gingen relateren aan de verpakkingswijziging. Rapport bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Bijwerkingencentrum Lareb Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Schildklierforum Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren van de nieuwe verpakking wel een patiëntenkaart heeft ontworpen (zie afbeelding). Ook werd in december 2013 op de website van de Schildklierorganisatie Nederland (SON) in een blog aandacht besteed aan de aanstaande verpakkingswijziging. Slechts een klein deel maakte zich zorgen over de verpakkingswijziging. Het betrof immers alleen een andere verpakking waarbij de samenstelling van het geneesmiddel hetzelfde was gebleven.

Over risico's behandeling schildklierkanker bij kinderen en jongeren

In het blad Thyroid van juni 2015 is aandacht voor een onderzoek naar de gevolgen van radioactief jodium (RAI) als behandeling bij schildklierkanker bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Vroeger deed men dat veel minder snel: radioactief jodium bij jongeren. De laatste jaren wordt in toenemende mate RAI voorgeschreven. Van 4% in 1973 tot 62% in 2008. Dat vaker voorschrijven van RAI heeft gevolgen. Vooral voor het ontstaan van een tweede primaire kanker (SPM). Dat is een kanker die niet met de schildklier te maken heeft. Een stijging is dus te zien bij mensen die met RAI behandeld werden. Die kankers hebben een link met het beenmerg. Increased risk of second primary malignancy in pediatric and young adult patients treated with radioactive iodine for differentiated thyroid cancer Jennifer L. Marti, Kunal S. Jain, Luc G.T. Morris THYROID, Volume 25, Number 6, 2015, Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/thy.2015.0067 Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiat