Graves’ Disease Awareness Month - maand van de ‘snelle schildklier’

De Graves’ Disease Awareness Month in Amerika is een mooie aanleiding om terug te blikken op de wereldwijde Week van de Schildklier. Schildkliertje greep deze week in mei aan om zich helemaal te richten op de ‘snelle schildklier’. Of preciezer: hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves, als de schildklier te veel hormoon maakt.

De ziekte van Graves is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn dezelfde behandelingen als zestig jaar geleden. Alle reden om aandacht te besteden aan deze ziekte van de schildklier.

Een overzicht

In de schildklierweek besteedde Schildkliertje aandacht aan de diagnose, behandelingen, psychische klachten, sporten, de oogziekte van Graves, zwangerschap en borstvoeding:
  • Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.
  • ‘Snelle schildklier’, schildklierremmers, radioactief jodium of operatie ... Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie (snelle schildklier) kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.
  • Uit je gewone doen zijn door een ‘snelle schildklier’ ... De werking van de schildklier kan door allerlei oorzaken verstoord raken. De schildklier maakt dan bijvoorbeeld te weinig of te veel hormoon. Schildklierhormoon oefent op alle organen invloed uit. Het regelt de groei, de stofwisseling, en de ontwikkeling en werking van het centraal zenuwstelsel. Te veel of te weinig schildklierhormoon heeft invloed op aandacht, concentratie (denkvermogen), agressiviteit, angst en seksualiteit.
  • ‘Snelle schildklier’ en sporten ... wees voorzichtig ... Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten. Mensen met een snelle schildklier krijgen van hun arts vaak (terecht) het advies om rustig aan te doen. Hun hart wordt in deze fase van hun ziekte zwaar belast en vaak hebben ze weinig kracht in arm- en beenspieren.
  • Oogziekte van Graves in perspectief ... Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar ook bij de ziekte van Hashimoto.
  • Zwangerschap, borstvoeding en ‘snelle schildklier’ ... Deze aandacht voor de ziekte van Graves en zwangerschap blijft actueel met een ervaringsverhaal hoe het niet moet. De combinatietherapie (schildklierremmer + T4-hormoon) is ongewenst tijdens de zwangerschap (behalve in de uitzonderlijke situatie als de foetus hyperthyreoïdie heeft). En borstvoeding is mogelijk tijdens de behandeling met medicijnen.

Reacties