Posts

Posts uit september, 2012 weergeven

Cognitief functioneren bij behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine

Dit is een onderzoek dat neuro-cognitief functioneren evalueert na langdurige LT4-behandeling (gemiddelde behandelingstijd 5,5 jaar). Daarnaast werd onderzocht of psychologisch welzijn in deze patiëntengroep verschilde met gezonde personen. Hypothyreoïdie wordt in verband gebracht met een verminderde functie van het geheugen, de concentratie, de psychomotorische snelheid, visuele waarneming en constructieve vaardigheden (handigheid). Cognitive functioning and well-being in euthyroid patients on thyroxine treated replacement therapy for primary hypothyroidism EM Wekking, BC Appelhof, E Fliers, AH Schene, J Huyser, JGP Tijssen, WM Wiersinga Introduction Overt hypothyroidism is associated with deficits in general intelligence, memory, attention, psychomotor speed, visuoperceptual and constructional skills ( 1 ). Thyroxine (T4) replacement therapy is the standard treatment of hypothyroidism that appears effective in restoring biochemical euthyroidism as evidenced by serum thyrotropin

Wat arts en patiënt elkaar vertellen ...

Afbeelding
Patiënten kunnen heel goed meepraten over de kwaliteit van de communicatie in de spreekkamer en hebben voor zowel artsen als patiënten stevige tips. In de spreekkamer praten twee partijen met elkaar: arts en patiënt. Opmerkelijk genoeg worden patiënten zelden systematisch betrokken bij de vraag wat goede communicatie is. Communicatietrainingen worden ontwikkeld door en voor professionals. Maar is dat wel terecht? Waarom zou je niet aan patiënten zelf vragen wat zij belangrijk vinden in de communicatie met hun arts? En waarom zijn er geen communicatietrainingen voor patiënten? Tips voor dokters en patiënten Patiënten denken dat de dokter het wel weet Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten Patiënten weten beter Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Zo praat je met je arts: Patiënt Actie Communicatie Kaart Er is weinig reden patiënten níet systematisch te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg. Daarom is de GULiVER-study opgezet, een in

Hoge ouderdom en lage activiteit schildklier

Een lage schildklieractiviteit is één van de erfelijke factoren die bijdraagt aan het bereiken van een zeer hoge ouderdom volgens een groep Leidse onderzoekers. Zij menen hiervoor opnieuw aanwijzingen gevonden te hebben met behulp van gegevens uit de ‘ Leiden Lang Leven Studie ’, meldden zij in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Familial Longevity Is Associated with Decreased Thyroid Function MP Rozing, JJ Houwing-Duistermaat, PE Slagboom, M Beekman, M Frölich, AJM de Craen, RGJ Westendorp en D van Heemst Langlevendheid door lage activiteit schildklier Twan van Venrooij Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C683 Schildklierfunctie, dagelijks functioneren en overleving van de oudste ouderen; de 'Leiden 85-plus Studie' J Gussekloo, E van Exel, AJM de Craen, AE Meinders, M Frölich en RGJ Westendorp Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:90-6 Aan de ‘Leiden Lang Leven Studie’ namen 421 families deel waarvan van alle broers of zussen minimaal 2 een zeer hoge leeftijd

Stoppen met roken en ziekten van de schildklier

Current smoking is associated with a low prevalence of thyroid auto-antibodies . On the other hand, smoking withdrawal enhances thyroid autoantibody level and may be a risk factor for development of hypothyroidism . Aim of the study was to assess the association between smoking habits (smoking cessation in particular) and development of autoimmune hypothyroidism. Smoking cessation is followed by a sharp but transient rise in the incidence of overt autoimmune hypothyroidism - A population-based case-control study Carlé A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Jørgensen T, Laurberg P. Department of Endocrinology & Medicine, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Denmark Design Populations-based case-control study. Participants Cases (n=140) newly diagnosed with primary autoimmune overt hypothyroidism were identified prospectively by population monitoring (2,027,208 person-years of observation) of all thyroid function tests performed in the two well-d

Welke schildklieraandoening heb jij?

Afbeelding
Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welke schildklieraandoening jij hebt. En daar hoort een uitslag bij! Resultaten In totaal hebben 92 mensen gestemd. Hypothyreoïdie 59 (64%) Hyperthyreoïdie 9 (9%) Nodus / Cyste 10 (10%) Schildklierkanker 17 (18%) Oogziekte van Graves 4 (4%) Let op Deze cijfers zeggen alleen iets over bezoekers van Schildkliertje en mensen die gestemd hebben. De uitslag heeft dus geen enkele wetenschappelijke waarde. Ervaringen delen? Facebook Schildklierforum

Levothyroxine innemen met koffie: een goed idee?

Several drugs inhibit the intestinal absorption of levothyroxine (L-T4) when taken simultaneously with the thyroid hormone or shortly later. Recently, in a study on 8 women, coffee has been reported to reduce the intestinal absorption of L-T4, so that L-T4 was added to the list of the medications whose intestinal absorption is decreased by coffee. Coffee impairs intestinal absorption of levothyroxine; report of additional cases A Sindoni, R Vita, S Fusco, G Saraceno, MA Pappalardo, O-R Cotta, S Grasso, F Trimarchi, S Benvenga Coffee interferes with the intestinal absorption of levothyroxine Clinical Thyroidology We report another six adult patients, 5 women and 1 man, aged 38 to 62 years, who were observed during the last 18 months. All patients were referred because of failure of serum TSH to be normalized or suppressed by appropriate replacement (1.6-1.8 μg/kg b.w.) or TSH-suppressive (2.0-2.2 μg/kg b.w.) therapy with L-T4. In each of the six patients, serum TSH failed to be n

Inzicht in schildklierhormoon: slechts het begin, niet het einde

In 2004 en 2005 verschenen twee artikelen van onder meer P. Saravanan en C. M. Dayan op de site Hot Thyroidology van de European Thyroid Association en in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Beschreven werd hoe in die jaren het inzicht van de werking van schildklierhormoon en de effecten van vervangend schildklierhormoon in feite slechts aan het begin stond. Met alle ontwikkelingen in de laatste jaren en nu zelfs met de publicatie van een (experimentele) Europese richtlijn voor de behandeling met L-T4 en L-T3, is er alle reden om aandacht te besteden aan deze artikelen. Zoals Saravanan en Dayan stelden: het was geen einde, maar een begin. Understanding thyroid hormone action and the effects of thyroid hormone replacement – Just the beginning not the end P Saravanan en CM Dayan Partial substitution of thyroxine (T4) with tri-iodothyronine in patients on T4 replacement therapy: results of a large community-based randomized controlled trial P Saravanan, DJ Simm

Schildklierkanker en medicijnen

Tijdens en na de behandeling van schildklierkanker worden de volgende medicijnen gebruikt: recombinant humaan TSH / cytomel levothyroxine tyrosine kinase remmers (sorafenib en vandetanib) Recombinant humaan TSH Bij schildklierkanker wordt als middel wel recombinant humaan TSH (rhTSH of Thyrogen®) gebruikt. Ablatie Bij schildklierkanker wordt de schildklier met een operatie verwijderd. Na deze operatie worden patiënten (meestal) behandeld met radioactief jodium om restweefsel van de schildklier te vernietigen (= ablatie). Nacontroles Aangezien de schildklierkanker in bepaalde gevallen kan terugkeren is regelmatig nazorgonderzoek (follow-up) van belang. Deze follow-up bestaat uit een bloedtest waarbij Tg (thyreoglobuline) wordt gemeten. Vaak wordt er ook een lichaamsscan gemaakt met radioactief jodium. Recombinant humaan TSH kan gebruikt worden bij de eerste behandeling met radioactief jodium na de operatie. En het kan ook gebruikt worden bij de bloedtest en lichaamsscan b

Over gezondheidszorg, democratie en zorgconsumenten

Mensen krijgen met de ontwikkeling naar vraaggestuurde zorg en marktwerking een actievere rol. Van de patiënt of 'zorgconsument' wordt verwacht dat hij of zij zichzelf beter kan informeren over goede zorg, waar dat wel en niet te verkrijgen is en over nut en noodzaak van behandelingen. Verwacht wordt dat ze zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs. Leestips Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten NIVEL Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie Margo Trappenburg Aandacht voor zelfmanagement en eigen regie is doorgeschoten Jany Rademakers Volgens Margo Trappenburg is deze ontwikkeling niet ingegeven door een beweging ‘van onderop’, dus door ongeruste patiënten die inspraak eisen. De democratie komt ‘van bovenaf’. Het is de overheid die de gezondheidszorg wilde hervormen, met als doel de almaar groeiende kosten te beheersen. Het oude