vrijdag 28 september 2012

Cognitief functioneren bij behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine

Dit is een onderzoek dat neuro-cognitief functioneren evalueert na langdurige LT4-behandeling (gemiddelde behandelingstijd 5,5 jaar). Daarnaast werd onderzocht of psychologisch welzijn in deze patiëntengroep verschilde met gezonde personen. Hypothyreoïdie wordt in verband gebracht met een verminderde functie van het geheugen, de concentratie, de psychomotorische snelheid, visuele waarneming en constructieve vaardigheden (handigheid).

Cognitive functioning and well-being in euthyroid patients on thyroxine treated replacement therapy for primary hypothyroidism
EM Wekking, BC Appelhof, E Fliers, AH Schene, J Huyser, JGP Tijssen, WM Wiersinga

zaterdag 22 september 2012

Wat arts en patiënt elkaar vertellen ...

Patiënten kunnen heel goed meepraten over de kwaliteit van de communicatie in de spreekkamer en hebben voor zowel artsen als patiënten stevige tips. In de spreekkamer praten twee partijen met elkaar: arts en patiënt. Opmerkelijk genoeg worden patiënten zelden systematisch betrokken bij de vraag wat goede communicatie is. Communicatietrainingen worden ontwikkeld door en voor professionals. Maar is dat wel terecht? Waarom zou je niet aan patiënten zelf vragen wat zij belangrijk vinden in de communicatie met hun arts?

Er is weinig reden patiënten níet systematisch te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg, betoogt Jozien Bensing van het NIVEL. Zij begon daarom de GULiVER-study, een internationaal project met onderzoekers uit België (Gent), Nederland (Utrecht), Engeland (Liverpool) en Italië (Verona), waarin burgers gevraagd werd video’s van medische consulten te beoordelen en hun oordeel van commentaar te voorzien. En waarom zijn er geen communicatietrainingen voor patiënten?

Lees ook

donderdag 20 september 2012

Hoge ouderdom en lage activiteit schildklier

Een lage schildklieractiviteit is één van de erfelijke factoren die bijdraagt aan het bereiken van een zeer hoge ouderdom volgens een groep Leidse onderzoekers. Zij menen hiervoor opnieuw aanwijzingen gevonden te hebben met behulp van gegevens uit de ‘Leiden Lang Leven Studie’, meldden zij in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

woensdag 19 september 2012

Stoppen met roken en ziekten van de schildklier

Current smoking is associated with a low prevalence of thyroid auto-antibodies. On the other hand, smoking withdrawal enhances thyroid autoantibody level and may be a risk factor for development of hypothyroidism. Aim of the study was to assess the association between smoking habits (smoking cessation in particular) and development of autoimmune hypothyroidism.

dinsdag 18 september 2012

Welke schildklieraandoening heb jij?

Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welke schildklieraandoening jij hebt. En daar hoort een uitslag bij!

Resultaten

In totaal hebben 92 mensen gestemd.

  • Hypothyreoïdie 59 (64%)
  • Hyperthyreoïdie 9 (9%)
  • Nodus / Cyste 10 (10%)
  • Schildklierkanker 17 (18%)
  • Oogziekte van Graves 4 (4%)

Let op

Deze cijfers zeggen alleen iets over bezoekers van Schildkliertje en mensen die gestemd hebben. De uitslag heeft dus geen enkele wetenschappelijke waarde.

Ervaringen delen?

dinsdag 11 september 2012

Levothyroxine innemen met koffie: een goed idee?

Several drugs inhibit the intestinal absorption of levothyroxine (L-T4) when taken simultaneously with the thyroid hormone or shortly later. Recently, in a study on 8 women, coffee has been reported to reduce the intestinal absorption of L-T4, so that L-T4 was added to the list of the medications whose intestinal absorption is decreased by coffee.

maandag 10 september 2012

Inzicht in schildklierhormoon: slechts het begin, niet het einde

In 2004 en 2005 verschenen twee artikelen van onder meer P. Saravanan en C. M. Dayan op de site Hot Thyroidology van de European Thyroid Association en in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Beschreven werd hoe in die jaren het inzicht van de werking van schildklierhormoon en de effecten van vervangend schildklierhormoon in feite slechts aan het begin stond. Met alle ontwikkelingen in de laatste jaren en nu zelfs met de publicatie van een (experimentele) Europese richtlijn voor de behandeling met L-T4 en L-T3, is er alle reden om aandacht te besteden aan deze artikelen. Zoals Saravanan en Dayan stelden: het was geen einde, maar een begin.

Understanding thyroid hormone action and the effects of thyroid hormone replacement – Just the beginning not the end
P Saravanan en CM Dayan

Partial substitution of thyroxine (T4) with tri-iodothyronine in patients on T4 replacement therapy: results of a large community-based randomized controlled trial
P Saravanan, DJ Simmons, R Greenwood, TJ Peters en CM Dayan

donderdag 6 september 2012

Schildklierkanker en medicijnen

Na de operatie en behandeling met radioactief jodium

Tijdens en na de behandeling van schildklierkanker worden de volgende medicijnen gebruikt:
  • recombinant humaan TSH
  • levothyroxine
  • tyrosine kinase remmers (sorafenib en vandetanib)

Recombinant humaan TSH

Bij schildklierkanker wordt als middel wel recombinant humaan TSH (rhTSH of Thyrogen®) gebruikt.

Ablatie

Bij schildklierkanker wordt de schildklier met een operatie verwijderd. Na deze operatie worden patiënten (meestal) behandeld met radioactief jodium om restweefsel van de schildklier te vernietigen (= ablatie).

Nacontroles

Aangezien de schildklierkanker in bepaalde gevallen kan terugkeren is regelmatig nazorgonderzoek (follow-up) van belang. Deze follow-up bestaat uit een bloedtest waarbij Tg (thyreoglobuline) wordt gemeten. Vaak wordt er ook een lichaamsscan gemaakt met radioactief jodium.

Recombinant humaan TSH kan gebruikt worden bij de eerste behandeling met radioactief jodium na de operatie. En het kan ook gebruikt worden bij de bloedtest en lichaamsscan bij de follow-up van schildklierkanker.

Wanneer de patiënt een verhoogde TSH-waarde heeft (een hormoon dat de schildklier stimuleert), kan de hoeveelheid Tg nauwkeuriger gemeten worden. Met injecties recombinant humaan TSH (rhTSH) kan de hoeveelheid TSH kunstmatig verhoogd worden. Uit onderzoek blijkt echter dat dit de diagnostische opbrengst van de Tg-meting amper verbetert.

Als de patiënt rhTSH gebruikt, hoeft hij voor de nacontrole niet met levothyroxine te stoppen. Voordat dat rhTSH op de markt kwam, moest de patiënt met levothyroxine stoppen en kreeg hij klachten door een flinke hypothyreoïdie. Bij het gebruik van rhTSH wordt die hypothyreoïdie voorkomen.

Levothyroxine

Wanneer de schildklier verwijderd is met een operatie, ontstaat hypothyreoïdie. Er is geen schildklier meer die hormoon maakt. De arts schrijft bij hypothyreoïdie levothyroxine voor. Tabletten levothyroxine (T4-hormoon) zijn verkrijgbaar als Thyrax®, Euthyrox® en Eltroxin®. De tabletten vervangen de hele schildklier (= substitutie).

De TSH-waarde wordt bij patiënten na schildklierkanker vaak laag gehouden. Het vrije T4 (FT4) is dan vaak hoog. Dat heeft een reden. TSH is schildklier stimulerend hormoon. Het stimuleert schildkliercellen om te werken. Na schildklierkanker wil je juist niet dat (mogelijk) achtergebleven schildkliercellen gaan werken.

Tips bij het gebruik van levothyroxine/T4-hormoon

Lees verder bij praktische tips voor het sikken van levothyroxine. Na schildklierkanker krijgt iemand vaak een iets hogere dosis levothyroxine om de tsh-waarde onderdrukt te houden. Op die manier worden mogelijk achtergebleven schildkliercellen niet gestimuleerd om te werken.

Tyrosine kinase remmers (sorafenib en vandetanib)

Uitzaaiingen worden ook meestal met radioactief jodium behandeld; soms met een operatie. Niet alle uitzaaiingen nemen radioactief jodium op, dan kan operatie of bestraling mogelijk nodig zijn. Maar ook enkele nieuwe geneesmiddelen kunnen wellicht nieuwe behandelingsopties bieden voor deze patiënten. Het gaat hier om tyrosine kinase remmers (tyrosine kinase inhibitors) zoals sorafenib en vandetanib. In enkele klinische studies bij progressief schildkliercarcinoom werd daar onderzoek naar gedaan.

Meer informatie over onderzoek naar sorafenib vind je op deze pagina onder het kopje Onderzoek.

maandag 3 september 2012

Over gezondheidszorg, democratie en zorgconsumenten

Mensen krijgen met de ontwikkeling naar vraaggestuurde zorg en marktwerking een actievere rol. Van de patiënt of 'zorgconsument' wordt verwacht dat hij of zij zichzelf beter kan informeren over goede zorg, waar dat wel en niet te verkrijgen is en over nut en noodzaak van behandelingen. Verwacht wordt dat ze zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs.
Leestips

zaterdag 1 september 2012

September = aandacht voor schildklierkanker

Thyroid Cancer Awareness Month

De maand september staat helemaal in het teken van schildklierkanker. Het is de thyroid cancer awareness month. Deze awareness ofwel dat bewustzijn is nodig. Het aantal patiënten met schildklierkanker groeit namelijk wereldwijd. Informatie over schildklierkanker is nodig en patiënten willen hun ervaringen delen.

Informatie op Schildkliertje


Ervaringen delen


Informatie op websitesLet op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.