Levothyroxine innemen met koffie: een goed idee?

Several drugs inhibit the intestinal absorption of levothyroxine (L-T4) when taken simultaneously with the thyroid hormone or shortly later. Recently, in a study on 8 women, coffee has been reported to reduce the intestinal absorption of L-T4, so that L-T4 was added to the list of the medications whose intestinal absorption is decreased by coffee.

Coffee impairs intestinal absorption of levothyroxine; report of additional cases
A Sindoni, R Vita, S Fusco, G Saraceno, MA Pappalardo, O-R Cotta, S Grasso, F Trimarchi, S Benvenga

Coffee interferes with the intestinal absorption of levothyroxine
Clinical Thyroidology

We report another six adult patients, 5 women and 1 man, aged 38 to 62 years, who were observed during the last 18 months. All patients were referred because of failure of serum TSH to be normalized or suppressed by appropriate replacement (1.6-1.8 μg/kg b.w.) or TSH-suppressive (2.0-2.2 μg/kg b.w.) therapy with L-T4. In each of the six patients, serum TSH failed to be normalized or suppressed if L-T4 was swallowed simultaneously with coffee (or followed by coffee soon after).

Correction of this habit, by drinking coffee 60 minutes after having swallowed L-T4 with water, resulted in normalization or suppression of serum TSH.Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH