zaterdag 22 september 2012

Wat arts en patiënt elkaar vertellen ...

Patiënten kunnen heel goed meepraten over de kwaliteit van de communicatie in de spreekkamer en hebben voor zowel artsen als patiënten stevige tips. In de spreekkamer praten twee partijen met elkaar: arts en patiënt. Opmerkelijk genoeg worden patiënten zelden systematisch betrokken bij de vraag wat goede communicatie is. Communicatietrainingen worden ontwikkeld door en voor professionals. Maar is dat wel terecht? Waarom zou je niet aan patiënten zelf vragen wat zij belangrijk vinden in de communicatie met hun arts?

Er is weinig reden patiënten níet systematisch te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg, betoogt Jozien Bensing van het NIVEL. Zij begon daarom de GULiVER-study, een internationaal project met onderzoekers uit België (Gent), Nederland (Utrecht), Engeland (Liverpool) en Italië (Verona), waarin burgers gevraagd werd video’s van medische consulten te beoordelen en hun oordeel van commentaar te voorzien. En waarom zijn er geen communicatietrainingen voor patiënten?

Lees ook

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.