Posts

Posts uit september, 2018 weergeven

Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax en oproep ASP-advocaten

Enige tijd geleden heeft ASP-advocaten toegezegd dat zij onderzoek zouden doen naar de aansprakelijkheid van de fabrikant van Thyrax. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft een commissie van ASP-leden een notitie opgesteld. Daarnaast is ASP-advocaten op zoek naar slachtoffers van Thyrax, in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, om een proefprocedure te kunnen starten. Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax ASP-advocaten Schildkliertje: Inspectierapport Thyrax eindelijk openbaar Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax Onderzoek overstap van Thyrax naar andere levothyroxines afgerond Doel van de notitie was om na te gaan of de fabrikant van Thyrax aansprakelijk kon worden gesteld voor de door patiënten geleden schade. De conclusie van de notitie was dat het onderzoek van de Inspectie voldoende handvatten biedt om Aspen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor de schade die de Thyrax-gebruikers lijden

Schildklierchirurgie zonder blijvend litteken

Afbeelding
In het UMC Utrecht is voor het eerst in Nederland een schildklieroperatie zonder blijvend litteken verricht. De eerste twee patiënten zijn met behulp van de zogenoemde TOETVA (transorale endoscopische thyreoidectomie vestibulaire approach) aan hun schildklier geopereerd. Deze techniek maakt het mogelijk om een zichtbaar en potentieel ontsierend litteken te voorkomen. Toetva als techniek voor opereren zonder litteken Schildkliertje Zij vertelt over haar ervaring met Toetva Schildklierforum Jaarlijks worden meer dan 3.000 patiënten aan hun schildklier geopereerd. Die schildklieroperaties worden normaal gesproken voornamelijk via de hals of via de oksel gedaan. De TOETVA is een kijkoperatie en vindt via de mond plaats. Voor de onderste tandenrij worden drie scopische instrumenten geplaatst. De chirurg verwijdert het weg te halen weefsel vervolgens over de kin. Voordelen Het voordeel van deze behandeling is dat de TOETVA via de mond gaat en daarmee een veel korter traject vereist d

Richtlijn met uitleg over titratietherapie bij ziekte van Graves

Afbeelding
Eindelijk is er een duidelijke behandelrichtlijn met een voorkeur voor titreren bij de ziekte van Graves. Titreren wil zeggen: behandelen met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism GJ Kahaly, L Bartalena, L Hegedüs, L Leenhardt, K Poppe, SH Pearce De aanvangsdosis MMI (strumazol) is gewoonlijk 10-30 mg eenmaal daags, afhankelijk van de ernst van hyperthyreoïdie (CBZ 15-40 mg / dag). PTU wordt gegeven in een dosis van 100 mg om de 8 uur, en verdeelde doses worden gegeven gedurende de hele behandeling. De startdosis ATD kan geleidelijk worden verlaagd (titratieregime) naarmate thyreotoxicose verbetert. Schildklierfunctietests worden 3-4 weken na aanvang van de behandeling beoordeeld. De dosis wordt getitreerd op basis van de vrije T4- en vrije T3-spiegels. Een aanzienlijk deel van de patiënten bereikt euthyreoïdie binnen 3-4 weken na de behandeling.  TSH-waarden blijven va

Poll titratietherapie versus block/replace

Afbeelding
De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeling was in Nederland jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. Volgens de poll op de openbare facebook-pagina van Schildkliertje is de stand lage dosis versus block/replace nu 37% versus 63%. Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld wordt op Schildkliertje . Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje , Ziekte van Graves - Basedow  en op het Schildklierforum . Inmiddels staat  SON  ook in dit rijtje.