woensdag 26 september 2018

Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax en oproep ASP-advocaten

Enige tijd geleden heeft ASP-advocaten toegezegd dat zij onderzoek zouden doen naar de aansprakelijkheid van de fabrikant van Thyrax. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft een commissie van ASP-leden een notitie opgesteld. Daarnaast is ASP-advocaten op zoek naar slachtoffers van Thyrax, in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, om een proefprocedure te kunnen starten.

Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax
ASP-advocaten

Schildkliertje:

Doel van de notitie is om na te gaan of de fabrikant van Thyrax aansprakelijk kan worden gesteld voor de door patiënten geleden schade. De conclusie van de notitie is dat het onderzoek van de Inspectie voldoende handvatten biedt om Aspen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor de schade die de Thyrax-gebruikers lijden en hebben geleden. De kans dat aansprakelijkstelling uiteindelijk tot vergoeding van schade zal leiden, is reëel. Een eventuele procedure daartoe kan worden opgestart bij de Nederlandse rechter. In deze procedure is Nederlands recht van toepassing. Verjaring is voorlopig nog niet aan de orde.

Deze notitie is een algemeen advies, daarin is geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden. Met dit advies komt een einde aan de algemene berichtgeving van de ASP aan melders bij het Thyrax meldpunt van de ASP. Het vervolg van deze kwestie zou een proefprocedure tegen fabrikant Aspen kunnen zijn.

Oproep: Thyrax-gebruikers met rechtsbijstandverzekering gezocht


Het voeren van een proefprocedure tegen Aspen vergt een behoorlijke tijdsinvestering en bovendien zijn er griffierechten verschuldigd. ASP-advocaten is daarom op zoek naar slachtoffers die aantoonbare (en omvangrijke) schade hebben geleden door het tekort aan het medicijn Thyrax. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zelfstandigen, die een bepaalde periode hun werkzaamheden niet hebben kunnen verrichten en daarvoor ook niet verzekerd zijn. Daarbij heeft het de voorkeur dat deze slachtoffers beschikken over een rechtsbijstandverzekering. Dit zodat de advocaatkosten niet voor rekening van de betreffende slachtoffers zelf komen. Mocht u beschikken over een rechtsbijstandverzekering, als zelfstandige werkzaam zijn en gedurende een bepaalde periode als gevolg van het tekort aan Thyrax niet hebben kunnen werken (zonder dat u hiervoor verzekerd was), meldt u zich dan bij het secretariaat van ASP (e-mailadres: secretariaat@asp-advocaten.nl).

maandag 17 september 2018

Vijf jaar geleden: een nieuwe start met het Schildklierforum!

Trouwe bezoekers van het Schildklierforum zagen het toen: opeens was het forum verdwenen. Dat was begin september 2013. De host vertelde dat de eigenaar alles verwijderd had. Er was helemaal niets over. Hij kon niets voor ons doen.


Dat was een grote schok. In al die jaren was zo ontzettend veel informatie verzameld. Bezoekers hielden hun hele geschiedenis bij op het Schildklierforum. Dat was helaas allemaal weg. Joyce was ermee begon. Zij had schildklierkanker en merkte dat er heel weinig informatie over schildklierkanker op internet te vinden was.

Al snel is met een paar mensen besloten om een nieuw Schildklierforum op te zetten. Nu kunnen we ons eerste lustrum vieren.


woensdag 12 september 2018

Schildklierchirurgie zonder blijvend litteken

In het UMC Utrecht is voor het eerst in Nederland een schildklieroperatie zonder blijvend litteken verricht. De eerste twee patiënten zijn met behulp van de zogenoemde TOETVA (transorale endoscopische thyreoidectomie vestibulaire approach) aan hun schildklier geopereerd. Deze techniek maakt het mogelijk om een zichtbaar en potentieel ontsierend litteken te voorkomen.

UMC Utrecht introduceert schildklierchirurgie zonder blijvend litteken
UMC Utrecht | Nieuws, 12 september 2018

Toetva als techniek voor opereren zonder litteken
Schildkliertje

Operatie met robot nu ook bij ‘snelle schildklier’
Schildkliertje

Jaarlijks worden meer dan 3.000 patiënten aan hun schildklier geopereerd. Die schildklieroperaties worden normaal gesproken voornamelijk via de hals of via de oksel gedaan. De TOETVA is een kijkoperatie en vindt via de mond plaats. Voor de onderste tandenrij worden drie scopische instrumenten geplaatst. De chirurg verwijdert het weg te halen weefsel vervolgens over de kin.

Voordelen

Het voordeel van deze behandeling is dat de TOETVA via de mond gaat en daarmee een veel korter traject vereist dan bijvoorbeeld via de oksel. Dat zorgt ervoor dat deze ingreep veel minder belastend is voor de patiënt. Ook ontbreekt de noodzaak van een operatierobot, die bij schildklieroperaties via de oksel wel vereist zijn. Bovendien maakt de TOETVA het mogelijk om een schildklieroperatie uit te voeren zonder dat er een zichtbaar litteken achterblijft. Bij hals- en okseloperaties is dat wel het geval.

Wie komt in aanmerking

De TOETVA-procedure is vooral bedoeld om een litteken in de hals of oksel te voorkomen. Niet iedere patiënt is echter geschikt voor de TOETVA. Alleen patiënten met een knobbel in de schildklier van maximaal drie centimeter grootte komen in aanmerking. Patiënten met een grotere knobbel worden alsnog via de oksel geopereerd.

Schildklieroperaties

De TOETVA-methode is een relatief nieuwe techniek en vindt zijn oorsprong in Thailand. De techniek laat geen verschil zien met andere methoden in complicaties. Bovendien blijkt uit ervaring en literatuur dat de procedure veilig is. Inmiddels wint de TOETVA wereldwijd aan populariteit. De professoren Borel Rinkes en Vriens van het UMC Utrecht zijn een van de eersten in West-Europa die de techniek nu toepassen. De verwachting is dat vele Nederlandse centra dat ook zullen doen.


zaterdag 8 september 2018

Nieuwe richtlijn met voorkeur voor titratietherapie bij ziekte van Graves

Eindelijk is er een duidelijke behandelrichtlijn met een voorkeur voor titreren bij de ziekte van Graves. Titreren wil zeggen: behandelen met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism
GJ Kahaly, L Bartalena, L Hegedüs, L Leenhardt L, K Poppe, SH Pearce

De aanvangsdosis MMI (strumazol) is gewoonlijk 10-30 mg eenmaal daags, afhankelijk van de ernst van hyperthyreoïdie (CBZ 15-40 mg / dag). PTU wordt gegeven in een dosis van 100 mg om de 8 uur, en verdeelde doses worden gegeven gedurende de hele behandeling. De startdosis ATD kan geleidelijk worden verlaagd (titratieregime) naarmate thyreotoxicose verbetert. Schildklierfunctietests worden 3-4 weken na aanvang van de behandeling beoordeeld en de dosis wordt getitreerd op basis van de vrije T4- en vrije T3-spiegels.

Een aanzienlijk deel van de patiënten bereikt euthyreoïdie binnen 3-4 weken na de behandeling. TSH-waarden blijven vaak enkele maanden onderdrukt en bieden daarom geen gevoelige index voor een vroege respons op de behandeling. De gebruikelijke dagelijkse onderhoudsdoses ATD in het titratieregime zijn 2,5-10 mg MMI en 50-100 mg PTU. Titratie heeft vaak de voorkeur omdat daarbij de dosis strumazol zo laag mogelijk kan zijn.

Als alternatief kan strumazol in dagelijkse doses van 30 mg worden gegeven in combinatie met levothyroxine (L-T4). Dit noem je block en replace. Eerdere onderzoeksconclusies dat block en replace superieur zou zijn met hogere remissiepercentages, blijken niet reproduceerbaar te zijn.


Stroomdiagram

donderdag 6 september 2018

Poll lage dosis schildklierremmer versus block/replace

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeling was in Nederland jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Volgens de poll op de openbare facebook-pagina van Schildkliertje is de stand lage dosis versus block/replace nu 37% versus 63%.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld wordt op Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje, Ziekte van Graves - Basedow, Titratie bij hyperthyreoïdie / ziekte van Graves en op het Schildklierforum. Helaas ontbreekt SON nog steeds in dit rijtje.
Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.