Posts

Posts uit 2014 weergeven

The treacherous use of thyroxine preparations

Afbeelding
Endocrinologists not infrequently confront the problem of inconsistent blood values of thyroxine among patients receiving L-thyroxine preparations. The question is how universal this problem is. The treacherous use of thyroxine preparations. Stability of thyroxine preparations Demetrios A. Koutras, HORMONES 2003, 2(3):159-160 Before the use of L-thyroxine or thyroid gland preparations, hypothyroid patients were left untreated. It was therefore a landmark in the history of medicine when for the first time Murray in 1891 treated hypothyroidism with injections of an extract of sheep thyroid glands. ( 1 ) The preparations from animal thyroid glands were later standardized according to their iodine content, but nevertheless had a variable content of the active thyroid hormones L-thyroxine (T4) and L-triodothyronine (T3), and also had a relatively short ‘shelf-life’, i.e. their biologic potency decreased with time, especially if not properly stored. Hence, they were replaced in the sixt

Grotere kans hart- en vaatziekten voor en na behandeling hyperthyreoïdie

Afbeelding
Eerdere studies suggereren dat patiënten met hyperthyroïdie een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Ook als hun schildklierwaarden weer normaal zijn (= euthyreoïdie). Hoe dat verhoogde risico ontstaat en of dat komt door de behandeling van hyperthyreoïdie blijft onduidelijk. Cardiovascular morbidity and mortality in surgically treated hyperthyroidism – a nation-wide cohort study with a long-term follow-up E Ryödi, J Salmi, P Jaatinen, H Huhtala, R Saaristo, M Välimäki, A Auvinen, S Metso Clinical Endocrinology, mei 2014 Hyperthyroidism is associated with hypertension, coronary artery disease and heart failure, even 20 years after treatment with thyroid surgery Clinical Thyroidology for the Public Doel van deze vervolgstudie was om ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten en de sterfte hierdoor bij hyperthyreoïdie patiënten te vergelijken met een controlegroep. Bij de hyperthyreoïdie patiënten was de schildklier met een operatie verwijderd. De studie werd uitgevoe

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?

Afbeelding
Eind november 2013 verscheen de ETA-richtlijn voor de behandeling van subklinische hypothyreoïdie. Bij subklinische hypothyreoïdie is de TSH-waarde verhoogd en zijn de fT4- en T3-waarde normaal (zie bloedonderzoek ). Aan de hand van 26 aanbevelingen (recommendations) wordt uitgelegd hoe de diagnose gesteld kan worden, welke klachten en symptomen vaak voorkomen en hoe deze aandoening behandeld kan worden. ( 1 ) Juni 2014 verscheen een reactie van een aantal endocrinologen op de voorgestelde aanpak. ( 2 ) In de huisartsenrichtlijn ( 3 ) staat dat een subklinische hypothyreoïdie zelden de klachten verklaart van de patiënt. In veel gevallen normaliseert het TSH spontaan. De kans op normalisatie is omgekeerd evenredig met de hoogte van het TSH. Behandeling met levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie wordt in het algemeen niet aanbevolen. Op Schildkliertje ( 4 ) en het Schildklierforum ( 5 ) vind je meer informatie over en ervaringen met subklinische hypothyreoïdie. Bronnen 201

Stoppen met medicijnen bij de behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol ( = Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Er zijn twee manieren van aanpak: Blokkade + substitutietherapie Bij deze therapie wordt de schildklier volledig geremd (= geblokkeerd). Levothyroxine wordt toegevoegd (= substitutie) omdat door die blokkering een tekort ontstaat aan schildklierhormoon. Titratietherapie Bij deze therapie schrijft de arts alleen een schildklierremmend medicijn voor. De patiënt slikt precies zoveel schildklierremmer dat de schildklier genoeg schildklierhormoon maakt. Duur van de behandeling De behandeling duurt 1 à 1½ jaar. Hierna is de ziekte bij minder dan de helft van de patiënten genezen. Bij een deel van de Gravespatiënten verloop

Verandering schildklierhormoon in België per 1 januari 2015

Afbeelding
Per 1 januari 2015 vindt er een verandering plaats: het schildklierhormoon L-Thyroxine Christiaens® (levothyroxine) krijgt een nieuwe samenstelling. Ongeveer 90% van de 500.000 schildklierpatiënten in België gebruiken dit middel. Deze verandering betekent dat de patiënten hun dosering heel goed in de gaten moeten houden. L-Thyroxine Christiaens (natriumlevothyroxine): productie-update FAGG / Takeda - brief aan artsen en apothekers 500.000 Belges prennent des médicaments pour leur thyroïde: si vous en faites partie, lisez ceci RTL.be Verandering schildklierhormoon in België Schildklierforum Artsen moeten hun patiënten controleren De nieuwe samenstelling zal krachtiger werken. Het risico van overdosering is dus reëel. Volgens cijfers uit 2012 zijn er 500.000 mensen die levothyroxine gebruiken. In de begeleidende brief dringt de fabrikant erop aan dat de artsen alert moeten zijn op de sterkere werking. ‘Een zorgvuldige controle van de patiënt wordt aanbevolen bij aanvang van het

Thyroxine stability and formulation: why the secrecy?

Afbeelding
Dit bericht gaat over een ingezonden brief in de Australian Prescriber uit 2005. De schrijver van de brief is endocrinoloog en hij verbaast zich over de geheimzinnigheid rond de stabiliteit en samenstelling van levothyroxine. We zijn 10 jaar verder en eigenlijk is er niets veranderd. Of het nu gaat over het preferentiebeleid , leveringsproblemen , verandering van verpakking of producent en productielocatie . Thyroxine stability and formulation: why the secrecy? Jim Stockigt, Australian Prescriber Editor, – In May 2004 Australian pharmacists were instructed that thyroxine tablets should be stored refrigerated, before and after dispensing. This uniquely Australian directive, which carried the imprimatur of Sigma, the sole supplier of thyroxine tablets in Australia, and the Therapeutic Goods Administration, appears to have been ill-considered. ( 1 ) Dampness should be avoided during storage of thyroxine ( 2 ); repeated daily opening of a refrigerated glass bottle over many months ca

Uitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker!

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking voor bij minder dan 0,1% van de patiënten, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts. Patient knowledge of antithyroid drug-induced agranulocytosis J Robinson, M Richardson, J Hickey, A James, SH Pearce, SG Ball, R. Quinton, M Morris, M Miller, P Perros Informatie over bijwerkingen van schildklierremmers Schildkliertje Met inbreng van patiënten die een enquête invulden van de British Thyroid Foundation, heeft een team onderzoekers van de Universiteit van Newcastle een artikel gepubliceerd in de European Thyroid Journal. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de voorlichting en informatie aan gebruikers van schildk

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®

Lareb ontving ruim 1800 meldingen van klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het om klachten die passen bij hyperthyroïdie (verhoogde werking van de schildklier) mogelijk ten gevolge van een te hoge concentratie levothyroxine. Het betrof bijwerkingen als onder andere hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten. Lareb heeft in oktober 2014 een brief gestuurd naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om hen te informeren over deze meldingen. De voormalige fabrikant MSD heeft de verpakking van Thyrax® (levothyroxine) veranderd van bruine glazen flesjes naar aluminium blisterverpakking. In de blisterverpakking is de Thyrax® beter beschermd tegen omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld vocht. De samenstelling van de Thyrax® is niet veranderd. In de eerste helft van 2014 werd de handelsvergunning van Thyrax® overgenomen door de fabrikant Aspen Pharma Trading Limited. Aspen Pharma Trading Limited he

Opmerkelijk: productie Thyrax in nevelen gehuld

Afbeelding
Eind 2013 veranderde de verpakking van de tabletten Thyrax van potjes naar blister. Met doel een betere houdbaarheid. Sindsdien worden veel klachten gemeld op schildklierfora en bij Lareb en Mijn Medicijn. In Nederland gebruiken 500.000 mensen levothyroxine. Thyrax is een van de merken. Gebruikers hebben baat bij een juiste instelling van schildklierhormonen. Wijziging van merk betekent nauwgezette controle na 5 weken van TSH en FT4; dit vanwege een verschillende bioequivalentie per merk. Te veel of te weinig T4 kan leiden tot ernstige bijverschijnselen. * * * * * * * * Update 24 november 2014 Om antwoord te krijgen op de vragen ‘waar Thyrax dan wel wordt geproduceerd’ en ‘wie de fabrikant is van Thyrax’ valt niet mee. Het antwoord van de IGZ luidt: ‘Deze informatie zou het beste opgevraagd kunnen worden bij de firma Aspen, maar is ook opgenomen in het registratiedossier, dat wordt beheerd door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).’ Het CBG mag (nog) niets zeggen e

Verzoek tot behoud Hypoforum heeft niet geholpen ...

Afbeelding
Opeens was daar op 7 november het Hypoforum weg. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestaat al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid. Archief Hypoforum online als schildklier naslagwerk! Verzoek tot behoud van het Hypoforum Hypoforum verdwenen als belangrijk schildklier vraagbaak De mensen die op het Hypoforum informeren/informeerden en informatie geven op het Schildklierforum , zijn dezelfde mensen die zich jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij vormden CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling van samenwerkende schildklierorganisaties. Het is wel heel jammer dat SON, als gefuseerde en eni

Controle van de schildklierfunctie na bestraling van de hals

Bestraling van het hoofd-halsgebied kan leiden tot hypothyreoïdie. De klachten van hypothyreoïdie zijn vaak weinig specifiek en ontwikkelen zich meestal pas enige tijd na de bestraling. De arts weet niet altijd dat hypothyreoïdie een gevolg kan zijn van bestraling van de hals. Daardoor kan een flinke vertraging optreden bij het stellen van deze diagnose. Van groot belang voor patiënten: hoe kan die diagnose zo spoedig mogelijk gesteld worden? Door bijvoorbeeld elke zes maanden of elk jaar controle van de schildklierfunctie? Of door informatie over mogelijke klachten en symptomen? Marije Smit e.a. pleiten voor een jaarlijkse controle van de schildklier na bestraling van het hoofd-halsgebied. Volgens Martijn Sijbom e.a. is niet duidelijk dat een patiënt die tijdens een geplande controle opgespoord wordt beter af is dan een patiënt die zich meldt met klachten. Hypothyreoïdie na bestraling van de hals: controle van de schildklierfunctie is belangrijk Klinische les in Nederlands Tijdsc

Over Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen

Afbeelding
Sinds de verpakking van Thyrax veranderd is van glazen potje naar blister, melden veel gebruikers klachten. Inmiddels is duidelijk dat Aspen behalve in Israël, Nieuw-Zeeland ook een speler is op de markt in Australië. Het rapport van de Therapeutic Goods Administration (TGA) doet verslag van het door Aspen betaalde onderzoek. De TGA in Australië is de FDA in de VS en de EMA in Europa en CARM in Nieuw-Zeeland (waar eerder de veranderde samenstelling van Eltroxin voor veel klachten zorgde). Australian Public Assessment Report for Thyroxine Sodium Proprietary Product Name: Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen Sponsor: Aspen Pharma Pty Ltd Government of Health - Therapeutic Goods Administration Media in Israël over de de veranderde samenstelling van Eltroxin Haaretz The Eltroxin formulation Change An analysis of reports en Safety information New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority Thyroxine: anatomy of a health scare A recent change in the formulatio

Opbouw voorraad T4 bij inname van 135 µg levothyroxine per dag

Afbeelding
Het voorbeeld houdt geen rekening met eetpatroon, met medicijngebruik, met beweging, met ziekten, met de individuele manier van afbreken van schildklierhormonen, en met andere processen in je lichaam. Iemand zonder schildklierfunctie moet eerst een T4-voorraad opbouwen In dit voorbeeld wordt er 135 µg levothyroxine per dag geslikt. Daarvan wordt 75% (= 100 µg levothyroxine) in het bloed opgenomen. Van 135 µg levothyroxine komt dus 100 µg in het bloed terecht. De rest verdwijnt in het riool. Een maximale voorraad (= eindvoorraad) is bereikt als er iedere dag evenveel wordt verbruikt als opgenomen. Je noemt dat ook steady state . Als het niveau van de eindvoorraad is bereikt, dan wordt 100 µg per dag opgenomen en ook 100 µg per dag verbruikt. Het blijkt dat de waarde van de eindvoorraad in dit voorbeeld 1000 µg levothyroxine is. In het kort Iedere dag wordt ongeveer 1/10 deel van de opgebouwde voorraad verbruikt. De eerste dag komt 100 µg levothyroxine in je bloed. Daarvan wordt

Over schildklier screening bij mensen met Downsyndroom

Bij mensen met het Downsyndroom komen afwijkende schildklierwaarden vaker voor dan in de algemene bevolking. Vaak gaat het om subklinische hypothyreoidie, waarbij mogelijke symptomen moeilijk te beoordelen zijn. Hoewel de gevolgen voor verdere follow-up en behandeling hiervan niet duidelijk zijn, is het de bedoeling dat mensen met het Downsyndroom regelmatig gescreend worden op schildklier functiestoornissen. Hypothyroidism in Down Syndrome: Screening guidelines and testing methodology Vroege ontwikkeling en de schildklierhormoonstatus bij Downsyndroom Waarom er bij dezelfde afwijkende waarden soms wel en soms niet met behandeling gestart wordt, is door het ontbreken van gegevens vaak niet duidelijk. De controle van de schildklierfunctie, zoals uitgevoerd bij mensen met het Downsyndroom, leidt vaak tot de vaststelling van afwijkende schildklierwaarden, waarna het beleid voor verdere controle en behandeling niet duidelijk is, ook omdat de schildklierwaarden zonder behandeling kunn

Behandeling van hypothyreoïdie kan gemakkelijker

Afbeelding
Annemieke Roos promoveerde in 2014 aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij deed onderzoek naar de behandeling van hypothyreoïdie. Haar onderzoek maakte deel uit van het LifeLines-bevolkingsonderzoek. Zij is werkzaam als internist-endocrinoloog in het Martiniziekenhuis in Groningen. Clinical and epidemiological studies on thyroid function Annemieke Roos LifeLines Cohort studie Schildkliertje Beleid behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) Patiënten met hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon T4) hebben vaak last van kouwelijkheid, vermoeidheid en gewichtstoename. Als deze ziekte lang onbehandeld blijft is er bovendien een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Mede vanwege dit verhoogde risico, is het gebruikelijk de behandeling van hypothyreoïdie te starten met een lage dosis levothyroxine, en deze langzaam te verhogen. Annemieke Roos concludeert in haar proefschrift dat het goed mogelijk is om direct

Met een depressie naar de immunoloog ...

Afbeelding
MoodInFlame was een grootschalig medisch-wetenschappelijk project. Het werd gefinancierd door de EU. Het concept was dat belangrijke stemmingsstoornissen, zoals bipolaire stoornis, depressieve stoornis en kraambedpsychose, ontstaan door een abnormale gevoeligheid voor ontstekingen. Een gevoeligheid die ook een auto-immuunziekte veroorzaakt als de ziekte van Hashimoto. Een ziekte die vaker voorkomt bij mensen met een ernstige stemmingsstoornis. Met je schildklier naar de psychiater Malou van Hintum Van alles over schildklier en depressie Schildkliertje Volgens de onderzoekers van het MoodInFlame-project worden bekende stemmingsstoornissen grotendeels veroorzaakt door een milde chronische ontsteking van bepaalde hersengebieden die de stemming reguleren, zoals het limbisch systeem. De gevoeligheid voor ontstekingen verstoort ook: de hormonale systemen die ontstekingen reguleren en betrokken zijn bij stress biologische reacties, en de stofwisseling van tryptofaan, een belangrijke

Aanbevelingen behandeling hyperthyreoïdie volgens internistenrichtlijn

Afbeelding
In de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 van de Nederlandse Internisten Vereniging staan aanbevelingen voor de behandeling van thyreotoxicose . Vaak wordt thyreotoxicose hyperthyreoïdie genoemd. Woordenlijst Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie. Aanbevelingen behandeling thyreotoxicose Alvorens te kiezen voor een vorm van behandeling is het bij iedere patiënt met thyreotoxicose noodzakelijk om de oorzaak vast te stellen. Hierbij is een schildklierscintigrafie van grote waarde. Ziekte van Graves Voor de behandeling van patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie zijn drie therapeutische opties beschikbaar: medicamenteuze behandeling met thyreostati

Neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie

Afbeelding
Beschrijving van de Nederlandse neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie (CH). Neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie; ruim dertig jaar ervaring Paul Verkerk, Paul van Trotsenburg, Gera Hoorweg-Nijman, Wilma Oostdijk, David van Tijn, Marlies Kempers, Erica van den Akker, Gerard Loeber, Bert Elvers en Tom Vulsma Informatie over de hielprik en schildklier Schildkliertje We verzamelden gegevens over de neonatale screening op CH in de periode 1 januari 1981-31 december 2011 van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM, van laboratoria en van kinderartsen naar wie pasgeborenen met een afwijkende uitslag werden verwezen. De screeningsprocedure werd verscheidene keren bijgesteld. In de periode 1981-1994 werden bijvoorbeeld alleen de waarden van T4 en TSH bepaald uit het hielprikkaartje. Vanaf 1995 werd ook de waarde van thyroxinebindend globuline (TBG) meegenomen. Resultaten De deelname was 99,7%. Tot 1995 was de sensitiviteit 94%, de spe

Er is iets met mijn schildklier. Wat nu?

Afbeelding
De schildklier maakt de schildklierhormonen T4 (± 120 µg per dag) en T3 (± 8 µg per dag) en geeft die af aan het bloed. Via het bloed gaan die hormonen naar alle cellen en organen. Daar regelen zij bijna alle functies. Als alles goed werkt, maakt de schildklier genoeg schildklierhormonen. Daarmee heb je genoeg energie. Je hebt het warm genoeg als het koud is. Als het warm is, transpireer je. Je valt niet zomaar af of komt niet zomaar aan. Onderzoek en diagnose Helaas doet de schildklier het niet altijd goed. Hij maakt te weinig of te veel hormoon, er is een nodus of struma of er is mogelijk schildklierkanker. Om te bepalen wat de schildklier mankeert, kiest de arts uit: lichamelijk onderzoek bloedonderzoek onderzoek naar antilichamen bepaling van tumormerkers afbeeldend onderzoek (echo, scintigrafie, CT-scan, MRI) Welke behandelingen bij welke aandoening Aandoeningen van de schildklier worden behandeld met medicijnen, radioactief jodium en/of een operatie. Van belang is dat

Schildklier disfunctie en hoge bloeddruk in de zwangerschap

Afbeelding
Hypertensive disorders during pregnancy are associated with a wide range of maternal and fetal complications, and only a few risk factors are known for the development of these disorders during pregnancy. Conflicting and limited data are available on the relationship between thyroid (dys)function and the risk of hypertensive disorders of pregnancy. Maternal early-pregnancy thyroid function is associated with subsequent hypertensive disorders of pregnancy: The Generation R Study M Medici,TIM Korevaar, S Schalekamp-Timmermans, R Gaillard, YB de Rijke, WE Visser, W Visser, SMPF de Muinck Keizer-Schrama, A Hofman, H Hooijkaas, JJ Bongers-Schokking, H Tiemeier, VWV Jaddoe, TJ Visser, RP Peeters, EAP Steegers Generation R en de schildklier Schildkliertje The objective of the investigation was to study the associations between early-pregnancy thyroid dysfunction, thyroid function within the normal range, and the risk of hypertensive disorders. In early pregnancy, serum TSH, free T4 (F

Vitiligo en schildklier auto-immuniteit

Afbeelding
De precieze oorzaak van vitiligo is onbekend. Heel waarschijnlijk is het een auto-immuunziekte. Vitiligo komt vaker tegelijk voor met andere auto-immuunziekten, zoals reuma, schildklieraandoeningen en diabetes. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen vitiligo en schildklier antistoffen. De aanwezigheid van antistoffen tegen schildklierhormoon zou een voorspellende rol kunnen hebben bij vitiligo. High prevalence of circulating autoantibodies against thyroid hormones in vitiligo and correlation with clinical and historical parameters of patients Colucci R, Lotti F, Dragoni F, Arunachalam M, Lotti T, Benvenga S, Moretti S. Wat is vitiligo? www.huidinfo.nl Polyglandulair auto-immuun syndroom (PAIS, APGS, PGA, PAS) Schildkliertje Antistoffen tegen schildklierhormoon (THAb), T3 (T3-Ab) en/of T4 (T4-Ab) komen heel weinig voor. Ze zijn soms verhoogd bij andere auto-immuunziektes dan de schildklier. Aanwezigheid van THAb lijkt in die gevallen auto-immuun schildklierziektes (AITD

Diabetes type 2, subklinische hypothyreoïdie en een verminderde nierfunctie

Afbeelding
Patiënten met diabetes type 2 en subklinische hypothyreoïdie , hebben relatief vaak beginnende nierschade. Hoewel niet duidelijk is wat de oorzaak is, zou behandelen van de schildklier mogelijk een positief effect kunnen hebben op de nieren, schrijft een groep onderzoekers in het tijdschrift van de Japanse Vereniging voor Endocrinologie. Diabetes, trage schildklier en een verminderde nierfunctie Merel Dercksen, NierNieuws Association between subclinical hypothyroidism and diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus Furukawa S, Yamamoto S, Todo Y, Maruyama K, Miyake T, Ueda T, Niiya T, Senba T, Torisu M, Kumagi T, Miyauchi S, Sakai T, Minami H, Miyaoka H, Matsuura B, Hiasa Y, Onji M, Tanigawa T In NierNieuws geeft Merel Dercksen een duidelijk verslag van het Japanse onderzoek. In eerdere onderzoeken is een verband gevonden tussen een subklinische hypothyreoïdie en diabetes. Hypothyreoïdie en een verminderde nierfunctie zouden vaker samengaan dan op grond van to

Willy vertelt over haar leven met het polyglandulair auto-immuun syndroom

Afbeelding
In dit verhaal vertelt Willy over haar leven met PAIS. Het begon met jeuk, veel jeuk. En met medicijnen, veel medicijnen. Jaren heeft ze er over gedacht om het op papier te zetten en eindelijk heeft ze dat met veel moeite gedaan. Veel is ze vergeten, zegt ze, maar dat is maar goed ook. Als je meer wilt weten over het polyglandulair auto-immuun syndroom Schildkliertje "Toen ik ongeveer 20 jaar was kreeg ik een klein wit vlekje op m’n gezicht en op een van mijn handen, waar je dan, je bent jong, geen aandacht aan besteedt. Bovendien de medische zorg was wel wat anders dan nu, ik was 21 en ben met mijn man naar Spanje geweest. We hebben in de zon gezeten en toen is het echt begonnen, grote witte vlekken in gezicht, handen, scheenbenen, voeten. Het jaar daarop leek het wat minder. Het kan ook zijn omdat je onbewust niet in de zon gaat. Drie jaar later kregen wij ons eerste kind. Je went overal aan dus ook aan de inmiddels bekende vitiligo. 20 maanden daarna het tweede kind, waar

Aandacht voor schildklier screening bij zwangere vrouwen

Jaarlijks hebben naar schatting 1.000 zwangeren in Nederland een ernstige, niet gediagnosticeerde schildklierafwijking die schadelijk is voor de ongeboren vrucht. Daarom moet er een standaard screening van de schildklierfunctie komen voor zwangeren. Dat stellen onderzoekers van Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam in een publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Thyroid. The attitude towards hypothyroidism during early gestation: time for a change of mind? VJ Pop, M Broeren, WM Wiersinga Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap In vraag en antwoord Van alles over schildklier en zwangerschap Schildkliertje Screening for maternal thyroid dysfunction in pregnancy: a review of the clinical evidence and current guidelines DL Chang, EN Pearce Ongeveer twee tot drie procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd heeft een schildklierfunctiestoornis. Bij een derde van hen maakt de schildklier te veel hormoon (hyper

Heel blij en trots met 300.000 pageviews :-)

Afbeelding
Tweeënhalf jaar geleden begon ik met Schildkliertje. Vanmiddag om 15.43 uur was het raak! Ik heb het zelf gezien, toen de teller van 299.999 naar 300.000 ging. Het eerste bericht dateert van 17 januari 2012; het gaat over therapeutische breedte . Zoals je kunt lezen op Schildkliertje, is dit onderwerp nog steeds actueel . Het hoe en waarom ... Al jaren houd ik me bezig met de schildklier. Wellicht denk je: wat moet je in vredesnaam met zo'n klier? Ik heb er zelf mee te maken (gehad). Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is als een arts van niets weet, maar daarentegen weet ik ook hoe prettig het is als je artsen treft die wel van de hoed en de rand weten. Begin 2012 ben ik begonnen met Schildkliertje met een dapper anjertje dat aan kwam waaien op mijn balkon als symbool! Schildkliertje heeft een blog , is op facebook en twitter . Kennis en informatie kunnen ertoe bijdragen dat je achter je behandeling staat. Na uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen van behande

Ieder individu heeft een te berekenen TSH-FT4 setpoint

In deze verhandeling laten de auteurs voor het eerst zien hoe met de TSH en de FT4 het persoonlijke setpoint berekend wordt. Dit setpoint is voor iedereen anders, ondanks dat de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Nu ligt eindelijk een snellere instelling op levothyroxine binnen handbereik. The homeostatic set point of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis - maximum curvature theory for personalized euthyroid targets MK Leow, SL Goede Theoretical Biology and Medical Modelling 2014, doi:10.1186/1742-4682-11-35 Published: 8 August 2014; Free access A novel minimal mathematical model of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis validated for individualized clinical applications SL Goede, MK Leow, JW Smit, JW Dietrich Background Despite rendering serum free thyroxine (FT4) and thyrotropin (TSH) within the normal population ranges broadly defined as euthyroidism, many patients being treated for hyperthyroidism and hypothyroidism persistently experience subnormal well-bein