dinsdag 23 december 2014

The treacherous use of thyroxine preparations

Endocrinologists not infrequently confront the problem of inconsistent blood values of thyroxine among patients receiving L-thyroxine preparations. The question is how universal this problem is.

The treacherous use of thyroxine preparations. Stability of thyroxine preparations
Demetrios A. Koutras, HORMONES 2003, 2(3):159-160

vrijdag 19 december 2014

Grotere kans hart- en vaatziekten voor en na behandeling hyperthyreoïdie

Eerdere studies suggereren dat patiënten met hyperthyroïdie een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Ook als hun schildklierwaarden weer normaal zijn (= euthyreoïdie). Hoe dat verhoogde risico ontstaat en of dat komt door de behandeling van hyperthyreoïdie blijft onduidelijk.
Cardiovascular morbidity and mortality in surgically treated hyperthyroidism – a nation-wide cohort study with a long-term follow-up
E Ryödi, J Salmi, P Jaatinen, H Huhtala, R Saaristo, M Välimäki, A Auvinen, S Metso
Clinical Endocrinology, mei 2014

Hyperthyroidism is associated with hypertension, coronary artery disease and heart failure, even 20 years after treatment with thyroid surgery
Clinical Thyroidology for the Public

maandag 15 december 2014

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?

Eind november 2013 verscheen de ETA-richtlijn voor de behandeling van subklinische hypothyreoïdie. Bij subklinische hypothyreoïdie is de TSH-waarde verhoogd en zijn de fT4- en T3-waarde normaal (zie bloedonderzoek). Aan de hand van 26 aanbevelingen (recommendations) wordt uitgelegd hoe de diagnose gesteld kan worden, welke klachten en symptomen vaak voorkomen en hoe deze aandoening behandeld kan worden. (1)

Juni 2014 verscheen een reactie van een aantal endocrinologen op de voorgestelde aanpak. (2)

In de huisartsenrichtlijn (3) staat dat een subklinische hypothyreoïdie zelden de klachten verklaart van de patiënt. In veel gevallen normaliseert het TSH spontaan. De kans op normalisatie is omgekeerd evenredig met de hoogte van het TSH. Behandeling met levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie wordt in het algemeen niet aanbevolen.

Op Schildkliertje (4) en het Schildklierforum (5) vind je meer informatie over en ervaringen met subklinische hypothyreoïdie.


donderdag 11 december 2014

Stoppen met medicijnen bij de behandeling van de ziekte van Graves

Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol ( = Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven.

maandag 1 december 2014

Verandering schildklierhormoon in België per 1 januari 2015

500.000 Belgen gebruiken schildkliermedicatie: als jij daar één van bent, lees verder!

Per 1 januari 2015 vindt er een verandering plaats: het schildklierhormoon L-Thyroxine Christiaens® (levothyroxine) krijgt een nieuwe samenstelling. Ongeveer 90% van de 500.000 schildklierpatiënten in België gebruiken dit middel. Deze verandering betekent dat de patiënten hun dosering heel goed in de gaten moeten houden.

L-Thyroxine Christiaens (natriumlevothyroxine): productie-update
FAGG / Takeda - brief aan artsen en apothekers

500.000 Belges prennent des médicaments pour leur thyroïde: si vous en faites partie, lisez ceci
RTL.be

Verandering schildklierhormoon in België
Schildklierforum

Artsen moeten hun patiënten controleren

De nieuwe samenstelling zal krachtiger werken. Het risico van overdosering is dus reëel. Volgens cijfers uit 2012 zijn er 500.000 mensen die levothyroxine gebruiken. In de begeleidende brief dringt de fabrikant erop aan dat de artsen alert moeten zijn op de sterkere werking. ‘Een zorgvuldige controle van de patiënt wordt aanbevolen bij aanvang van het gebruik van de nieuwe medicijnen en de dosering moet worden aangepast afhankelijk van de klinische toestand en het niveau van TSH (...)’, aldus de aanbeveling van het farmaceutische bedrijf Takeda Belgium & Christiaens.

Overdosering kan klachten veroorzaken

De gebruikers zullen moeten letten op signalen van overdosering: trillen, zweten, nervositeit (gejaagd gevoel), hartkloppingen, onverklaarbaar gewichtsverlies of een sneller werkende spijsvertering of slapeloosheid. Bijna 70% van de patiënten zal hun dosering naar beneden moeten bijstellen, volgens een studie van de Belgische producent.

Opmerkelijk

De nieuwe formulering L-Thyroxine Christiaens werd ontwikkeld om het productieproces te vereenvoudigen en om de kwaliteitskenmerken van het eindproduct te verbeteren. De oude en de nieuwe formulering werden vergeleken in een bioequivalentiestudie en in een prospectieve ‘switch’ studie.

Vergelijk deze aanpak eens met de perikelen rond de nieuwe verpakking van potje naar blister van Thyrax. In België vond het bioequivalentie-onderzoek van tevoren plaats. In Nederland gebeurt het achteraf ...


Informatie FAGG, België

woensdag 26 november 2014

Thyroxine stability and formulation: why the secrecy?

Dit bericht gaat over een ingezonden brief in de Australian Prescriber uit 2005. De schrijver van de brief is endocrinoloog en hij verbaast zich over de geheimzinnigheid rond de stabiliteit en samenstelling van levothyroxine. We zijn 10 jaar verder en eigenlijk is er niets veranderd. Of het nu gaat over het preferentiebeleid, leveringsproblemen, verandering van verpakking of producent en productielocatie.

Thyroxine stability and formulation: why the secrecy?
Jim Stockigt, Australian Prescriber

Clinical strategies in the testing of thyroid function
Jim Stockigt, Thyroid Manager

Editor, – In May 2004 Australian pharmacists were instructed that thyroxine tablets should be stored refrigerated, before and after dispensing. This uniquely Australian directive, which carried the imprimatur of Sigma, the sole supplier of thyroxine tablets in Australia, and the Therapeutic Goods Administration, appears to have been ill-considered. (1) Dampness should be avoided during storage of thyroxine (2); repeated daily opening of a refrigerated glass bottle over many months can make the tablets damp, with loss of potency. (1) Sigma has now conceded that tablets in current use from unsealed bottles should not be refrigerated (1), although pharmacists generally are unaware of this change.

In letters to doctors and pharmacists during 2005, Sigma foreshadowed a change in formulation so that thyroxine tablets will be presented in five bottles of 40 tablets, with a recommendation to refrigerate the unopened bottles, but not the bottle in current use. In support of this change, Sigma refers to ‘new stability data’. However, Sigma has refused to present these data for professional scrutiny, except under terms of a confidentiality agreement that precludes discussion or peer review.

The reasons for seeking public disclosure of these ‘new stability data’ have been set out in detail. The health of about 200 000 Australians depends on thyroid hormone replacement. They, and those who accept responsibility for prescribing this medication, have a right to know the details of the sole preparation that is available. If storage temperature is a key factor in maximising the tenuous shelf-life of thyroxine, our local data might be important in addressing the broader problems of stability, potency and bioavailability of thyroxine. (3, 4)

If we cannot achieve a culture of open disclosure between the pharmaceutical industry and consumers for a medication as straightforward as thyroxine, what chance do we have with medications that are shrouded in commercial confidentiality, contentious trial data, patent law and unexpected or contentious adverse effects? Do we really care whether there is an ethos of evidence-based medicine in the manufacturing, regulatory and dispensing arms of pharmaceutical practice? If so, the ‘new stability data’ should be made known. Only in that way can consumers establish whether the modified formulation is necessary, or whether it is being introduced as a face-saving initiative.

References

 1. Stockigt JR, Should thyroxine tablets be refrigerated? Have we got it wrong in Australia?, (with reply by Siddiqui O, Sigma Pharmaceuticals). Med J Aust 2005;182:650.
 2. Roberts GW, Taking care of thyroxine, Aust Prescr 2004;27:75-6.
 3. American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), The Endocrine Society (TES) and American Thyroid Association (ATA), Joint position statement on the use and interchangeability of thyroxine products, American Thyroid Association; 2004.
 4. Stockigt J, Testing the bioavailability of oral L-thyroxine by studying its absorption: smoke or mirrors?, Thyroid 2004;14:167-8.
dinsdag 18 november 2014

Uitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker!

Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking voor bij minder dan 0,1% van de patiënten, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts.

woensdag 12 november 2014

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®

Lareb ontving ruim 1800 meldingen van klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het om klachten die passen bij hyperthyroïdie (verhoogde werking van de schildklier) mogelijk ten gevolge van een te hoge concentratie levothyroxine. Het betrof bijwerkingen als onder andere hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten. Lareb heeft in oktober 2014 een brief gestuurd naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om hen te informeren over deze meldingen.

dinsdag 11 november 2014

Opmerkelijk: productie Thyrax in nevelen gehuld

Eind 2013 veranderde de verpakking van de tabletten Thyrax van potjes naar blister. Met doel een betere houdbaarheid. Sindsdien worden veel klachten gemeld op schildklierfora en bij Lareb en Mijn Medicijn. In Nederland gebruiken 500.000 mensen levothyroxine. Thyrax is een van de merken.

Gebruikers hebben baat bij een juiste instelling van schildklierhormonen. Wijziging van merk betekent nauwgezette controle na 5 weken van TSH en FT4; dit vanwege een verschillende bioequivalentie per merk. Te veel of te weinig T4 kan leiden tot ernstige bijverschijnselen.


* * * * * * * *

Update 24 november 2014

Om antwoord te krijgen op de vragen ‘waar Thyrax dan wel wordt geproduceerd’ en ‘wie de fabrikant is van Thyrax’ valt niet mee. Het antwoord van de IGZ luidt: ‘Deze informatie zou het beste opgevraagd kunnen worden bij de firma Aspen, maar is ook opgenomen in het registratiedossier, dat wordt beheerd door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).’ Het CBG mag (nog) niets zeggen en verwijst naar bijsluiter (juni 2014) en SmPC (juni 2014). Blijkbaar is de fabrikant op dit moment (nog) NV Organon in Oss. In dit rapport van Aspen wordt gesproken over een verhuizing van de productie van Thyrax naar Bad Oldesloe.

Update 24 januari 2016

Eind januari 2016 werd dat bevestigd: NV Organon (MSD) was tot eind 2015 de fabrikant van Thyrax. Aspen Oss was niet de fabrikant van Thyrax. Aspen Oss was de buurman van MSD ...* * * * * * * *

Brief naar CBG en IGZ d.d. 28 oktober 2014

Al met al aanleiding genoeg om op 28 oktober de volgende zaken per brief voor te leggen aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ):
 1. De info op de site van SON dat Aspen Oss de producent zou zijn van Thyrax.
 2. Thyrax staat niet op de productenlijst van Aspen Oss.
 3. Het beoordelingsrapport van Aspen Thyroxine.
 4. De individuele Thyrax-gebruiker krijgt géén gehoor bij Aspen en MSD, ondanks telefoonnummers en e-mailadressen in bijsluiters en op de site.


Reactie CBG d.d. 7 november 2014

Sinds de verpakking van Thyrax tabletten is gewijzigd van bruine glazen fles naar blister, heeft het Lareb veel meldingen van bijwerkingen ontvangen. Naar aanleiding van deze meldingen heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Aspen Pharma een aantal vragen gesteld om de oorzaak van deze toename van bijwerkingen te kunnen onderzoeken. Aspen Pharma is ook verzocht een DPHC-brief naar alle behandelaren en apothekers te versturen om hen te informeren.


Verder schreef het CBG: Thyrax staat niet genoemd op de productenlijst van Aspen Pharma Oss omdat de Thyrax tabletten niet door deze fabrikant worden geproduceerd. Aspen Pharma heeft aangegeven de Thyrax tabletten toe te voegen aan de productenlijst, zodra de wijziging van de registratiehouder in andere EU landen afgerond is. Een soortgelijke aanvraag als in Australië (zie punt 3) is in Europa ingediend en Nederland is voor die Europese aanvraag als referentieland opgetreden.

Reactie IGZ d.d. 11 november 2014

De kwestie met het geneesmiddel Thyrax heeft de aandacht van zowel de IGZ als het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De huidige registratiehouder Aspen is gevraagd hier onderzoek naar te doen. Op dit moment kon de inspecteur wel al op een aantal zaken ingaan:
 1. Aspen heeft de registratie van Thyrax overgenomen van MSD. MSD heeft echter hiervoor al de verpakking aangepast van glazen pot naar blister, met de bedoeling de houdbaarheid van het product te verbeteren.
 2. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn de productieplaats en de samenstelling van de tabletten ongewijzigd gebleven. Dat Thyrax niet in de lijsten van Oss voorkomt, heeft als reden, dat het product niet in Oss wordt gemaakt.
 3. De overname van de registratie brengt geen direct gevaar voor stopzetting van de productie met zich mee. In tegendeel, de overname van een registratie is een investering die Aspen alleen zal doen als de firma van plan is het product te blijven leveren.
 4. Onderzoek door Aspen heeft geen opvallende verschillen opgeleverd tussen tabletten die bewaard zijn in potten en tabletten die bewaard zijn in blisters.
 5. Aspen heeft geen toename van klachten opgemerkt vanuit andere landen dan Nederland en vermoedt dan ook, dat de toename in Nederland meer te maken heeft met het feit dat in Nederland de patiënten op de internetfora worden gestimuleerd om de bijwerkingen te melden.

De inspecteur vervolgt met: Er is echter wel iets, wat Aspen niet lijkt te hebben meegenomen in haar onderzoek, en dat is het verschil in achteruitgang tussen tabletten glazen potten en in blisters tijdens het gebruik. De tabletten in de glazen pot zijn immers na opening voortdurend blootgesteld aan de lucht, terwijl de tabletten in blisters pas vlak voor gebruik worden blootgesteld aan de lucht. Het zou kunnen zijn, dat de tabletten steeds minder werkzaam zijn, naarmate de pot langer in gebruik is en dat daardoor de bijwerkingen ook steeds minder worden. Wij zullen nog bij Aspen nagaan of zij hier nog onderzoek naar hebben gedaan of nog gaan doen.

Tot slot

De redenen voor een toename van het aantal meldingen van de bijwerkingen worden momenteel onderzocht. De samenstelling van Thyrax tabletten is niet veranderd, maar het is mogelijk dat de tabletten in de nieuwe doordrukverpakking in tegenstelling tot de tabletten in de flesverpakking minder gevoelig zijn voor omgevingsfactoren. Dit kan er mogelijk toe hebben geleid dat een hogere concentratie actieve levothyroxine is achtergebleven in de tabletten in de blisterverpakking vergeleken met de tabletten in de flesverpakking.

De fabrikant (niet de IGZ en/of het CBG) onderzoekt de zaak nog verder en rapporteert de bevindingen in een later stadium. De oorzaak is dus nog niet met 100% zekerheid achterhaald, het is nog even wachten op de definitieve onderzoeksresultaten. Uiteraard volgen de IGZ en het CBG het onderzoek nauwkeurig en zullen – indien nodig – maatregelen nemen om het een en ander in goede banen te leiden.
zaterdag 8 november 2014

Verzoek tot behoud Hypoforum heeft niet geholpen ...

Opeens was daar op 7 november het Hypoforum weg. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestaat al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid.

dinsdag 4 november 2014

Controle van de schildklierfunctie na bestraling van de hals

Bestraling van het hoofd-halsgebied kan leiden tot hypothyreoïdie. De klachten van hypothyreoïdie zijn vaak weinig specifiek en ontwikkelen zich meestal pas enige tijd na de bestraling. De arts weet niet altijd dat hypothyreoïdie een gevolg kan zijn van bestraling van de hals. Daardoor kan een flinke vertraging optreden bij het stellen van deze diagnose.

zaterdag 25 oktober 2014

Over Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen

Sinds de verpakking van Thyrax veranderd is van glazen potje naar blister, melden veel gebruikers klachten. Inmiddels is duidelijk dat Aspen behalve in Israël, Nieuw-Zeeland ook een speler is op de markt in Australië. Het rapport van de Therapeutic Goods Administration (TGA) doet verslag van het door Aspen betaalde onderzoek. De TGA in Australië is de FDA in de VS en de EMA in Europa en CARM in Nieuw-Zeeland (waar eerder de veranderde samenstelling van Eltroxin voor veel klachten zorgde).

woensdag 22 oktober 2014

Opbouw voorraad T4 bij inname van 135 µg levothyroxine per dag

Het voorbeeld houdt geen rekening met eetpatroon, met medicijngebruik, met beweging, met ziekten, met de individuele manier van afbreken van schildklierhormonen, en met andere processen in je lichaam.

zondag 19 oktober 2014

Als je meer wilt weten over schildklierkanker

Informatie over schildklierkanker is nodig en patiënten willen hun ervaringen delen. Op deze pagina vind je allerlei informatie over richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek, schildklierfora en zaken als jodiumbeperkt dieet en nucleaire geneeskunde. Het aantal patiënten met schildklierkanker groeit wereldwijd en bewustzijn (= awareness) is belangrijk.

Wereldwijd is er ook discussie in artikelen en op congressen over die toename van schildklierkanker. Zou die toename komen door overdiagnose? Of spelen milieufactoren bijvoorbeeld een rol?

donderdag 16 oktober 2014

Over schildklier screening bij mensen met Downsyndroom

Bij mensen met het Downsyndroom komen afwijkende schildklierwaarden vaker voor dan in de algemene bevolking. Vaak gaat het om subklinische hypothyreoidie, waarbij mogelijke symptomen moeilijk te beoordelen zijn. Hoewel de gevolgen voor verdere follow-up en behandeling hiervan niet duidelijk zijn, is het de bedoeling dat mensen met het Downsyndroom regelmatig gescreend worden op schildklier functiestoornissen.

Uitkomsten van jaarlijkse screening op schildklierfunctiestoornissen bij mensen met het Downsyndroom
E Huffmeijer, Z Aslan, SM Cerneus-Papen, C Penning, HM Evenhuis
Leeronderzoek in het kader van de AVG opleiding aan het ErasmusMC

Hypothyroidism in Down Syndrome: Screening guidelines and testing methodology
O Hardy, G Worley, MM Lee, S Chaing, J Mackey, B Crissman, PS Kishnani

Vroege ontwikkeling en de schildklierhormoonstatus bij Downsyndroom
Met bijdragen van Paul van Trotsenburg, Pieter Lomans, Erik de Graaf en een artikel uit het Schildklier Magazine

Waarom er bij dezelfde afwijkende waarden soms wel en soms niet met behandeling gestart wordt, is door het ontbreken van gegevens vaak niet duidelijk. De controle van de schildklierfunctie, zoals uitgevoerd bij mensen met het Downsyndroom, leidt vaak tot de vaststelling van afwijkende schildklierwaarden, waarna het beleid voor verdere controle en behandeling niet duidelijk is, ook omdat de schildklierwaarden zonder behandeling kunnen wisselen tussen normale en afwijkende waarden.

maandag 13 oktober 2014

Behandeling hyperthyreoïdie is in 60 jaar nauwelijks veranderd

Thyrotoxicose of hyperthyreoïdie - als er te veel schildklierhormoon in het bloed is - komt vaak voor, vooral bij vrouwen. Meestal is de ziekte van Graves de oorzaak. Andere oorzaken zijn toxisch multinodulair struma en thyreoïditis. Bij de ziekte van Graves en een toxisch multinodulair struma maakt de schildklier te veel hormoon. Bij een thyreoïditis gaan er cellen kapot, waardoor er tijdelijk te veel schildklierhormoon in het bloed lekt. De oorzaak van het teveel aan schildklierhormoon bepaalt de behandeling.

woensdag 8 oktober 2014

Behandeling van hypothyreoïdie kan gemakkelijker

Annemieke Roos verdedigt vandaag - 8 oktober 2014 - haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij deed onderzoek naar de behandeling van hypothyreoïdie. Haar onderzoek maakte deel uit van het LifeLines-bevolkingsonderzoek. Zij is werkzaam als internist-endocrinoloog in het Martiniziekenhuis in Groningen.

maandag 6 oktober 2014

Met een depressie naar de immunoloog ...

MoodInFlame was een grootschalig medisch-wetenschappelijk project. Het werd gefinancierd door de EU. Het concept was dat belangrijke stemmingsstoornissen, zoals bipolaire stoornis, depressieve stoornis en kraambedpsychose, ontstaan door een abnormale gevoeligheid voor ontstekingen. Een gevoeligheid die ook een auto-immuunziekte veroorzaakt als de ziekte van Hashimoto. Een ziekte die vaker voorkomt bij mensen met een ernstige stemmingsstoornis.
Een ontstoken gemoed (met een depressie naar de immunoloog)
Ellen de Visser

Met je schildklier naar de psychiater
Malou van Hintum

Depressief worden kan ook van overactief immuunsysteem
Ellen de Visser

Van alles over schildklier en depressie
Schildkliertje

zondag 28 september 2014

‘Indrukken om nooit te vergeten’

Impressions never to be forgotten

Aan het woord is Ans de Kort. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van schildklierkanker en vertegenwoordigt als vrijwilliger SON in de Thyroid Cancer Alliance (TCA). Ans vertelt over haar ervaringen tijdens de pelgrimstocht naar Santiago en het 38e internationale schildkliercongres van de European Thyroid Association (ETA).

dinsdag 23 september 2014

Aanbevelingen behandeling hyperthyreoïdie

In de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 van de Nederlandse Internisten Vereniging staan aanbevelingen voor de behandeling van thyreotoxicose. Vaak wordt thyreotoxicose hyperthyreoïdie genoemd.


Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.

vrijdag 19 september 2014

Neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie

Beschrijving van de Nederlandse neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie (CH).

Neonatale screening op congenitale hypothyreoïdie; ruim dertig jaar ervaring
Paul Verkerk, Paul van Trotsenburg, Gera Hoorweg-Nijman, Wilma Oostdijk, David van Tijn, Marlies Kempers, Erica van den Akker, Gerard Loeber, Bert Elvers en Tom Vulsma

Informatie over de hielprik en schildklier
Schildkliertje

We verzamelden gegevens over de neonatale screening op CH in de periode 1 januari 1981-31 december 2011 van de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s van het RIVM, van laboratoria en van kinderartsen naar wie pasgeborenen met een afwijkende uitslag werden verwezen. De screeningsprocedure werd verscheidene keren bijgesteld. In de periode 1981-1994 werden bijvoorbeeld alleen de waarden van T4 en TSH bepaald uit het hielprikkaartje. Vanaf 1995 werd ook de waarde van thyroxinebindend globuline (TBG) meegenomen.

Resultaten

De deelname was 99,7%. Tot 1995 was de sensitiviteit 94%, de specificiteit 99,51% en de positief voorspellende waarde 6%; vanaf 1995 was dit respectievelijk 98%, 99,85% en 21%. De totale prevalentie van CH was 1:2670 (prevalentie CH van thyreoïdale oorsprong: 1:3100 en centrale CH: 1:21.600). De percentages kinderen met ernstige CH bij wie in de perioden 1981-1990, 1991-2000 en 2001-2011 vóór de 15e levensdag met thyroxinebehandeling werd gestart, waren respectievelijk 24 (63/263), 63 (170/269) en 96 (176/184).

Conclusie

De sensitiviteit en specificiteit van het screeningsprogramma is vanaf 1995 aanzienlijk hoger dan vóór 1995. In de recente jaren worden patiënten met ernstige CH aanzienlijk vroeger behandeld dan in de beginjaren. De neonatale screening op CH kan als een belangrijk succes van de openbare gezondheidszorg worden beschouwd.


woensdag 17 september 2014

Er is iets met mijn schildklier. Wat nu?

De schildklier maakt de schildklierhormonen T4 (± 120 µg per dag) en T3 (± 8 µg per dag) en geeft die af aan het bloed. Via het bloed gaan die hormonen naar alle cellen en organen. Daar regelen zij bijna alle functies. Als alles goed werkt, maakt de schildklier genoeg schildklierhormonen. Daarmee heb je genoeg energie. Je hebt het warm genoeg als het koud is. Als het warm is, transpireer je. Je valt niet zomaar af of komt niet zomaar aan.

dinsdag 9 september 2014

Meldactie over wisselen van medicijnen door preferentiebeleid

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een speciale meldactie gestart over het wisselen van medicijnen. Het preferentiebeleid heeft, behalve tot een flinke daling van de medicijnprijzen, ook tot klachten en verwarring geleid bij gebruikers en apothekers.

maandag 8 september 2014

Schildklier disfunctie en hoge bloeddruk in de zwangerschap

Hypertensive disorders during pregnancy are associated with a wide range of maternal and fetal complications, and only a few risk factors are known for the development of these disorders during pregnancy. Conflicting and limited data are available on the relationship between thyroid (dys)function and the risk of hypertensive disorders of pregnancy.
Maternal early-pregnancy thyroid function is associated with subsequent hypertensive disorders of pregnancy: The Generation R Study
M Medici,TIM Korevaar, S Schalekamp-Timmermans, R Gaillard, YB de Rijke, WE Visser, W Visser,
SMPF de Muinck Keizer-Schrama, A Hofman, H Hooijkaas, JJ Bongers-Schokking, H Tiemeier, VWV Jaddoe,
TJ Visser, RP Peeters, EAP Steegers

Generation R en de schildklier
Schildkliertje

woensdag 3 september 2014

38e ETA schildkliercongres in Santiago de Compostela

Elk jaar organiseert de European Thyroid Association een internationaal schildkliercongres. Een mooie gelegenheid voor deskundigen en belangstellenden om elkaar te ontmoeten en om te leren over nieuwe ontwikkelingen op schildkliergebied.

maandag 1 september 2014

Patiënten vinden informatie, herkenning en steun op een forum

Patiënten die een internetsite of forum bezoeken, willen meer weten over hun ziekte en de mogelijke behandelingen. En dus gaan ze gericht op zoek naar meer informatie, omdat de informatie van de dokter te summier was of omdat ze vergeten zijn wat er tijdens het gesprek allemaal gezegd is. Maar ze willen meer: patiënten willen het liefst lotgenotencontact met mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt en die qua gezinssamenstelling, woonsituatie of leeftijd lijken op henzelf: ze zijn op zoek naar herkenning. Daarnaast willen ze zich graag volledig begrepen en geaccepteerd voelen en zijn ze vaak op zoek naar erkenning voor hun ziek-zijn.

dinsdag 26 augustus 2014

Onderzoek naar hypothyreoïdie en bewegingsklachten

Deze systematische review beschrijft de gevolgen van hypothyreoïdie op het lichamelijke prestatievermogen bij onbehandelde en behandelde patiënten met hypothyreoïdie.

maandag 25 augustus 2014

Vitiligo en schildklier auto-immuniteit

De precieze oorzaak van vitiligo is onbekend. Heel waarschijnlijk is het een auto-immuunziekte. Vitiligo komt vaker tegelijk voor met andere auto-immuunziekten, zoals reuma, schildklieraandoeningen en diabetes. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen vitiligo en schildklier antistoffen. De aanwezigheid van antistoffen tegen schildklierhormoon zou een voorspellende rol kunnen hebben bij vitiligo.

woensdag 20 augustus 2014

Diabetes type 2, subklinische hypothyreoïdie en een verminderde nierfunctie

Patiënten met diabetes type 2 en subklinische hypothyreoïdie, hebben relatief vaak beginnende nierschade. Hoewel niet duidelijk is wat de oorzaak is, zou behandelen van de schildklier mogelijk een positief effect kunnen hebben op de nieren, schrijft een groep onderzoekers in het tijdschrift van de Japanse Vereniging voor Endocrinologie.

vrijdag 15 augustus 2014

Gesprek nieuw geneesmiddel

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de naam van de zorgprestatie ‘eerste terhandstellingsgesprek’ in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit begeleidingsgesprek kan de apotheker apart in rekening brengen als er aan de patiënt een nieuw geneesmiddel wordt overhandigd en er een begeleidingsgesprek plaatsvindt over onder andere het gebruik en mogelijke bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel.

maandag 11 augustus 2014

Aandacht voor schildklier screening bij zwangere vrouwen

Jaarlijks hebben naar schatting 1.000 zwangeren in Nederland een ernstige, niet gediagnosticeerde schildklierafwijking die schadelijk is voor de ongeboren vrucht. Daarom moet er een standaard screening van de schildklierfunctie komen voor zwangeren. Dat stellen onderzoekers van Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam in een publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Thyroid.
The attitude towards hypothyroidism during early gestation: time for a change of mind?
VJ Pop, M Broeren, WM Wiersinga

Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap
In vraag en antwoord

Van alles over schildklier en zwangerschap
Schildkliertje

Screening for maternal thyroid dysfunction in pregnancy: a review of the clinical evidence and current guidelines
DL Chang, EN Pearce

zaterdag 9 augustus 2014

Heel blij en trots met 300.000 pageviews :-)

Tweeënhalf jaar geleden begon ik met Schildkliertje. Vanmiddag om 15.43 uur was het raak! Ik heb het zelf gezien, toen de teller van 299.999 naar 300.000 ging.

Het eerste bericht dateert van 17 januari 2012; het gaat over therapeutische breedte. Zoals je kunt lezen op Schildkliertje, is dit onderwerp nog steeds actueel.

vrijdag 8 augustus 2014

Ieder individu heeft een te berekenen TSH-FT4 setpoint

In deze verhandeling laten de auteurs voor het eerst zien hoe met de TSH en de FT4 het persoonlijke setpoint berekend wordt. Dit setpoint is voor iedereen anders, ondanks dat de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Nu ligt eindelijk een snellere instelling op levothyroxine binnen handbereik.

vrijdag 1 augustus 2014

Generieke schildklierhormoon-substitutie: info op een rijtje

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering.

maandag 28 juli 2014

Ziekte van Graves en gevolgen voor het handschrift

Schildklierhormoon speelt een heel belangrijk rol in de stofwisseling van alle weefsels, zoals het zenuwstelsel en spieren. Op die manier kan schildklierhormoon invloed hebben op de fijne motoriek. Te veel schildklierhormoon zorgt voor trilhanden wat gevolgen zou kunnen hebben voor het handschrift.

donderdag 24 juli 2014

Verschil auto-immuniteit Hashimoto versus Graves

Onduidelijk is of de ziekte van Hashimoto en de ziekte van Graves (aangeduid als auto-immuun schildklierziekte, AITD) beide net zo vaak samengaan met andere auto-immuun ziekten. Alle reden om dat eens te onderzoeken.

zondag 20 juli 2014

Trends schildklierkanker in de VS

Louise Davies and Gilbert Welch have previously reported on a doubling of thyroid cancer incidence—largely due to the detection of small papillary cancers. Because they are commonly found in people who have died of other causes, and because thyroid cancer mortality had been stable, Davies and Welch argued that the increased incidence represented overdiagnosis.

dinsdag 8 juli 2014

Block en replace-therapie en titratietherapie zijn beide goed bruikbaar

Als je schildklier te veel hormoon maakt door de ziekte van Graves kan gekozen worden voor block en replace-therapie waarbij de patiënt een hoge dosis schildklierremmer ( = block) slikt. Het ontstane tekort aan schildklierhormoon wordt aangevuld met levothyroxine ( = replace). Ook is titratietherapie mogelijk. Daarbij slikt de patiënt een lage dosis schildklierremmer zonder toevoeging van levothyroxine.

vrijdag 4 juli 2014

Weer een onderzoek naar vloeibaar levothyroxine

Al eerder besteedde Schildkliertje aandacht aan onderzoek naar vloeibaar levothyroxine. Het lijkt een veelbelovende ontwikkeling. Interessant om te blijven volgen.

dinsdag 1 juli 2014

Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van schildklier disfunctie

Bij het Erasmus MC in Rotterdam staat woensdag 2 juli 2014 in het teken van oorzaken en gevolgen van schildklier disfunctie gedurende het hele leven. Bekend is dat schildklierhormoon een grote rol speelt bij de ontwikkeling en werking van vrijwel alle cellen, weefsels en organen. Veel is nog onbekend over het ontstaan van een afwijkende werking van de schildklier en de gevolgen er van. Het bevolkingsonderzoek Generation R laat zien dat zelfs iets te veel of iets te weinig hormoon gevolgen kan hebben.

vrijdag 27 juni 2014

Schildklier in beeld!


Hier je zie een overzicht van artikelen op Schildkliertje. Klik hier om de nieuwste artikelen te lezen!

dinsdag 24 juni 2014

Thuisarts.nl adviseert: slik altijd hetzelfde merk schildklierhormoon

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP.

vrijdag 20 juni 2014

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Volgens Deense onderzoekers was weinig bekend over hoe schildklierziekten het vermogen beïnvloeden om te werken.

Aanleiding voor hen om het risico van arbeidsongeschiktheid bij patiënten met een schildklierziekte te vergelijken met dat van de algemene populatie. Vergeleken werden de gegevens van patiënten met hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves, hypothyreoïdie en struma met de gegevens van een gezonde controlegroep. Het ging om de gegevens van 1994 tot 2011 in Deense nationale registers van sociale voorzieningen, gezondheid en werk.

Hun conclusies bevestigen wat CRoSS (de Nederlandse patiëntenvertegenwoordiging) al in 2007 beargumenteerd inbracht in de Nederlandse internistenrichtlijn.

dinsdag 17 juni 2014

Traject van diagnose, behandeling en acceptatie

Na je diagnose begint een traject van het inregelen van medicatie, behandelingen en het leren leven en werken met een grillige chronische ziekte. In dit traject zijn huisartsen en specialisten heel belangrijk. De meeste patiënten bouwen een lange termijn relatie op met hun zorgverleners.

maandag 16 juni 2014

Onderzoek schildklier en zwangerschap met T4-LIFE en TABLET

Niet duidelijk is het of toediening van het schildklierhormoon levothyroxine (T4) het risico op een volgende miskraam of vroeggeboorte verlaagt. T4-LIFE en TABLET zijn twee onderzoeken die hopelijk een gunstig effect laten zien van de behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) bij vrouwen met een normale schildklierfunctie en TPO-antistoffen.

woensdag 11 juni 2014

Meld bijwerkingen zelfzorgmiddelen bij Lareb!

Bij de drogist kun je zelfzorggeneesmiddelen kopen zonder doktersrecept. Denk aan pijnstillers, hoestmiddelen, middelen tegen hooikoorts, neus- en oordruppels, maar ook middelen tegen reisziekte of huidschimmels. Zonder recept betekent niet dat zo’n zelfzorgmiddel geen bijwerkingen heeft. Een bijwerking is een ongewenst effect van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn maag- en darmklachten, duizeligheid en huidproblemen.

donderdag 5 juni 2014

Mogelijk betere prognose bij schildklierkanker en ziekte van Hashimoto

Evaluation of surgical specimens suggests that patients with Hashimoto thyroiditis (HT) have a higher prevalence of differentiated thyroid cancer. Although patients with HT are reported to present with earlier stage disease, there is controversy as to whether these patients have better prognosis when adjusted for histology and stage at presentation.

zondag 1 juni 2014

Vasculitis een zeldzame bijwerking van schildklierremmers

De behandeling van hyperthyreoïdie bij de ziekte van Graves gebeurt vaak met schildklier remmende medicijnen. Strumazol (= methimazol, MMI) en PTU (= propylthiouracil) zijn twee van die medicijnen. Veel patiënten verdragen de schildklierremmende medicijnen goed. Heel soms ontstaan bijwerkingen als agranulocytose en leverfunctiestoornissen. Huiduitslag wordt vaker gemeld als bijwerking.

dinsdag 27 mei 2014

Zonder antistoffen mogelijk milder ziektebeeld hypothyreoïdie

Ondanks de hoge gevoeligheid van de huidige tests voor anti-TPO en anti-Tg, zijn bij sommige patiënten met hypothyreoïdie geen antistoffen tegen de schildklier aantoonbaar. Deze toestand - wel hypothyreoïdie maar geen antistoffen - wordt gewoonlijk aangeduid als seronegatieve autoimmuun thyreoïditis (= seronegatief-CAT).

zondag 25 mei 2014

Beware of fraudulent thyroid promises on internet and websites!!

In this age of world wide web, it is easy to access good, reliable and professional help on thyroid related issues. You will find reliable sources of information on thyroid diseases. Beware for being taken for a ride by fraudulent promises on fraudulent websites and this only prolongs your treatment and puts you in despair.

donderdag 22 mei 2014

Leer meer over de schildklier, werking, onderzoek en aandoeningen

Zelfmanagement is het motto van allerlei partijen in de zorg. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die schildklier.

maandag 19 mei 2014

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek

Veel klachten van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie komen voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Bloedonderzoek geeft aan of de schildklier de oorzaak is van deze klachten.

vrijdag 9 mei 2014

Is rituximab al mogelijk als geneesmiddel bij de (oog)ziekte van Graves?

Huidige behandelingen (medicijnen, radioactief jodium en operatie) bij de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie en oogziekte (GO)) hebben hun nadelen door de bijwerkingen. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar nieuwe therapieën. Er is vooruitgang geboekt, met name met medicijnen die de tsh-receptor antistoffen uitschakelen. Rituximab (RTX) is de eerste gerichte biologische therapie die onderzocht is als behandeling voor de (oog)ziekte van Graves. Heeft dat middel de toekomst? Onderzoeksresultaten spreken elkaar tegen.

maandag 5 mei 2014

Schildklier in de schijnwerpers!

Schildklieraandoeningen komen vaak voor. Of het nu gaat om hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves of schildklierkanker. Deze aandoeningen en hun behandelingen verdienen veel meer aandacht.

De behandelingen zijn inmiddels decennia ongewijzigd. Bij hypothyreoïdie is dat schildklierhormoon, met name levothyroxine. En bij hyperthyreoïdie: schildklierremmers (plus levothyroxine), radioactief jodium of incidenteel een operatie. Bij de oogziekte van Graves is het een kwestie van afwachten en zo nodig operatief ingrijpen. De oorzaak – een ontsporing van het immuunsysteem – wordt niet aangepakt.

Bij schildklierkanker bestaat de behandeling uit een operatie gevolgd door (afhankelijk van de oorzaak) een behandeling met radioactief jodium. Daar wordt wel meer onderzoek gedaan naar aanvullende behandelingen.

donderdag 1 mei 2014

Aandacht voor de rol van rhTSH bij de nacontrole van schildklierkanker

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame en meestal goed behandelbare vorm van kanker. Na behandeling keert de ziekte echter vaak terug. Patiënten moeten daarom hun hele leven onder controle blijven. De tumormerkstof thyreoglobuline (Tg) in het bloed speelt een belangrijke rol bij de nacontrole.

maandag 28 april 2014

T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskramen...

Schildkliertje: T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskr...: Onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met levothyroxine bij het voorkomen van een volgende miskraam bij vrouwen met normale schild...

De studie loopt momenteel - augustus 2015 - nog steeds. Heb je belangstelling? Laat het de onderzoekers weten. Adres kun je vinden in link: klik hier.

zondag 27 april 2014

Kitty, Iris en Kim vertellen over schildklier, opleiding en werk

Kitty

Ik ben twee jaar geleden geopereerd aan een goedaardige zwelling van de schildklier, de gehele schildklier is verwijderd en vanaf dat moment begon de zoektocht naar het instellen van de medicijnen. In dat jaar ben ik ook begonnen met een thuisstudie tot doktersassistente, het voordeel hiervan was dat ik op eigen tempo kon bepalen hoe ik ging studeren. Nu twee jaar later ben ik gestart met stage lopen, voor 20 uur bij een huisarts.

Echter nog in de proeftijd bleek dat ik weer klachten kreeg van moeheid, depressiviteit en andere klachten verwant aan de schildklierwerking. Ik heb dit bespreekbaar gemaakt naar mijn werkgever toe en hij heeft toegezegd dat ik de capaciteit en intentie heb om een goede doktersassistente te worden en dat ik de strijd met mijn schild(KLIER) niet alleen voer.

Kortom mijn advies voor iemand die ook wil studeren maar waarbij de reguliere uren veel te veel zijn, volg een thuisstudie en deel zelf je tijd in, en blijf in gesprek met je werkgever. Onbegrip komt meestal voort uit het niet weten wat het in kan houden voor iemand en het niet hebben van inlevingsvermogen. Zoek de oplossing dus niet altijd bij je zelf maar ook bij de andere partij.

***

Iris

Ik vind het best lastig om met de symptomen om te gaan die bij de afwijking van de schildklier horen. Tot voor kort vermeed ik drukke plekken omdat ik hier heel moe van werd. Ik ben toen overgestapt van een voltijdopleiding naar een deeltijdopleiding, dit heeft me goed gedaan. Ik ga sinds september bijna elke lesdag naar school. Alleen als ik het echt niet vol kan houden die dag, blijf ik thuis.

Ook haal ik heel veel energie uit de kinderen in de klas op mijn stage. Zelfs de jongsten kunnen beter met je omgaan dan volwassenen die gewoon zeggen als je een pilletje neemt moet je gewoon mee kunnen doen met de maatschappij. Toch kost het mij nog heel veel energie en heb ik dus geen tijd om ook nog leuke dingen te gaan doen. Werken naast mijn opleiding hou ik niet vol en dit vind ik dan ook heel erg jammer.

Geestelijk ben ik zo stabiel als mijn schildklier en ik merk de verschillen heel erg goed. Gelukkig begrijpen ze het bij mij thuis want ik heb meer familieleden met dezelfde klachten. Ik kan ’s avonds niet slapen, maar als ik slaap dan word ik niet wakker tot iemand mij wakker maakt. Soms slaap ik wel 12 uur lang. Ik weet dat dit niet gezond is maar zonder de slaap red ik het helemaal niet. Ondanks alle klachten die ik nu heb opgesomd en het is nog lang niet alles, heb ik een leuk leven dankzij mijn vriendin/familie en de twee dagen in de week dat ik een paar uurtjes naar school ga. Want ik heb gemerkt dat als je alleen maar thuis zit, je er niet vrolijker van wordt.

***

Kim

Vanaf ongeveer 12-jarige leeftijd heb ik altijd pijn gehad. Echt alle spieren in mijn lijf doen pijn, en dan die verschrikkelijke vermoeidheid. Ik kon niet eens mijn school bijhouden. Volgens de huisarts kwam het van de puberteit, niet veel later was het ineens psychisch. Ook mijn ouders vonden dat ik me aanstelde, want de dokter zei immers dat er niks aan de hand was ...

Ik ben nu 28 jaar, heb twee kinderen en de derde is op komst. Ongeveer drie jaar geleden kon ik niet meer, het werd me te veel en die stomme dokters geloofden me toch niet. Mijn vriend drong er op aan om onze nieuwe huisarts te bezoeken. Dus ik doe daar weer mijn verhaal. Hij vond het allemaal maar vreemd: zo jong en dan eigenlijk niet van je gezin kunnen genieten omdat je de hele dag slaapt, en als je wakker bent heb je pijn.

Na heeeel veeeel onderzoeken hebben ze allerlei afwijkingen gevonden waaronder dus hashimoto. Ik gebruik nu sinds ik zwanger ben thyrax, maar kan nog lang niet wat ik zou willen. En nu het grootste probleem!!! Ik heb een goed figuur dus aan de buitenkant ziet het er best goed uit!! Helaas geldt dit niet voor de binnenkant en vindt dus iedereen dat er niks is. Ook het UWV neemt het niet serieus. Is er iemand die weet hoe ik het UWV er van kan overtuigen dat hashimoto wel degelijk invloed heeft op je leven? En dat het helemaal niet zo makkelijk is, medicijnen geven verlichting maar bij inspanning ben ik nog niks waard!! Ik vind het fijn als iemand me helpen kan.

Tips


donderdag 24 april 2014

Mogelijk grotere kans herstel bij medicijnen en Graves

Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism in the US and is caused by an antibody that turns on the thyroid. There are three different options for the treatment of Graves’ hyperthyroidism: antithyroid drug treatment, radioactive iodine therapy and surgery. The goal with antithyroid drug treatment is to decrease the thyroid antibodies and induce a remission of the disease.

dinsdag 22 april 2014

Sterke verhalen uit het ziekenhuis ... patiënten weten beter

Sterke verhalen ... of weten patiënten beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt? En: welke rol spelen zij in het ziekenhuis? Het Rathenau Instituut onderzocht welke bijdrage de ervaringen van patiënten kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

vrijdag 18 april 2014

Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine weinig betrouwbaar

De FIOD heeft op 15 april 2014 twee bestuurders van het Europees Laboratorium voor Nutriënten in Bunnik opgepakt. Zij zouden voor miljoenen aan verzekeringsgeld achterover hebben gedrukt met vervalste declaraties van bloedonderzoeken. Het Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) doet tests op bloed, urine, speeksel en ontlasting die andere laboratoria niet doen en wordt veelal ingeschakeld door homeopathische behandelaren, natuurartsen en orthomoleculair genezers.

woensdag 16 april 2014

Wil je meer weten over je schildklier? Gebruik de zoekknop!

Als je iets wilt weten over de werking van de schildklier, over aandoeningen van de schildklier of over behandelingen? Vind nu snel je weg op Schildkliertje met de zoekfunctie.


donderdag 10 april 2014

Consensusverklaring EUGOGO voor behandeling oogziekte van Graves

Wereldwijd krijgen jaarlijks honderdduizenden mensen te maken met de oogziekte van Graves (Graves’ Oftalmopathie). De ziekte veroorzaakt pijn, ongemak, dubbelzien, misvorming en soms blindheid. Mensen met de oogziekte van Graves hebben vaak een verminderde kwaliteit van leven en zij houden vaak psychosociale problemen.

Consensus statement of the European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) on management of GO

Consensusverklaring EUGOGO voor de behandeling van Graves’ Oftalmopathie
Samenvatting in het Nederlands

De consensusverklaring is in 2008 opgesteld door leden van de European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) met als doel praktische informatie te geven voor de behandeling van patiënten met Graves’ Oftalmopathie (oogziekte van Graves; afkorting: GO).

maandag 7 april 2014

Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval

Vorige maand (maart 2014) stelden leden van het parlement de minister vragen over het verstrekken van jodiumtabletten in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp. Op 3 april 2014 gaf minister Schippers antwoord op deze vragen.

vrijdag 4 april 2014

Beschikbaarheid levothyroxine

Levothyroxine is een stof met een kleine therapeutische breedte. Bij substitutie van het ene levothyroxinepreparaat naar het andere levothyroxinepreparaat kan de patiënt een andere werking ervaren. Extra controle is bij deze patiënten aangeraden.


Bron: Farmanco

dinsdag 1 april 2014

Met onderdrukte TSH grotere kans hart- en vaatziekten

Patiënten met gedifferentieerd schildklierkanker slikken vaak een hoge dosis schildklierhormoon (levothyroxine). Hierdoor wordt TSH (= schildklier stimulerend hormoon) onderdrukt, waardoor mogelijk aanwezige schildkliercellen niet actief worden. Door deze hoge dosis hormoon en onderdrukte TSH-waarde hebben deze patiënten een grotere kans op overlijden door hart- en vaatziekten, luidt de conclusie van een Nederlands onderzoek.

vrijdag 28 maart 2014

Tips om sombere gevoelens aan te pakken!

Geregeld hebben mensen met (een onbehandelde) hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie depressieve klachten en stemmingswisselingen, variërend van mild tot ernstig. Het is dan goed om te weten dat de klachten te maken kunnen hebben met de schildklierziekte. Gelukkig kun je vaak zelf aan de slag om minder last te hebben van depressieve gevoelens. De tips helpen je daar hopelijk bij.

maandag 24 maart 2014

Effecten van onderdrukte TSH op stemming en cognitie

Vrouwen die een dosis levothyroxine slikken die de TSH-waarde onderdrukt, hebben geen disfunctie van het centrale zenuwstelsel. Deze vrouwen ervaren wel een geringe afname in de gezondheidstoestand en stemming. Een gevoel dat mogelijk te maken heeft met het besef dat zij een schildklieraandoening hebben. Deze stemmingswisselingen tasten de cognitieve functie niet aan.

woensdag 19 maart 2014

Behandeling schildklierkanker kan minder zwaar dan huidige therapie

Veel patiënten met schildklierkanker hebben baat bij een minder zware behandeling dan de therapie die nu standaard is in Europa en de VS. Dat stelt promovendus Iain Nixon in zijn proefschrift.

The oncological outcomes for patients with well differentiated thyroid cancer
Iain Nixon

Samenvatting en conclusies

Met een minder zware behandeling neemt de kans op ernstige bijwerkingen af, terwijl de effectiviteit gelijk blijft, toont Nixon aan.

Individueel behandelen

Uit Nixons onderzoek blijkt dat er voor elke patiënt met schildklierkanker moet worden gekeken wat de beste therapie is en dat artsen niet al te snel de standaardbehandeling moeten toepassen.

Aandacht voor de discussie over mogelijke overdiagnose en overbehandeling ...

Het proefschrift van Iain Nixon sluit aan bij de wereldwijde discussie over de behandeling van schildklierkanker. Wellicht kan de aanpak minder rigoureus.

Als je meer wilt weten over de discussie over de diagnose en behandeling van schildklierkanker

Wereldwijd is er aandacht voor de toename van schildklierkanker. Bij die toename gaat het vooral om laag-risico tumoren. Onderzoekers zijn van mening dat er sprake is van overdiagnose van schildklierkanker met als gevolg overbehandeling. Bij (te) veel mensen wordt de schildklier verwijderd. Vaak wordt behandeld met radioactief jodium. De vraag is of deze behandelingen bij laag-risico tumoren opwegen tegen de complicaties van operatie, radioactief jodium en levenslange afhankelijkheid van levothyroxine.

maandag 17 maart 2014

Te hoge dosis levothyroxine mogelijk zorgwekkend bij oudere vrouwen

Met dit onderzoek wordt het verband geëvalueerd tussen de kans op botbreuken en het gebruik van levothyroxine bij oudere vrouwen met hypothyreoïdie. Rekening werd gehouden met een voorgeschiedenis met botontkalking.

Levothyroxine dose and fracture risk according to the osteoporosis status in elderly women
Young-Jin Ko, Ji Young Kim, Joongyub Lee, Hong-Ji Song, Ju-Young Kim, Nam-Kyong Choi, Byung-Joo Park

Dosis levothyroxine en de kans op botbreuken bij ouderen
MR Turner, X Camacho, HD Fischer, PC Austin, GM Anderson, PA Rochon, LL Lipscombe

Methods

We conducted a cohort study from the Korean Health Insurance Review and Assessment Service claims database from January 2005 to June 2006. The study population comprised women aged ≥ 65 years who had been diagnosed with hypothyroidism and prescribed levothyroxine monotherapy. We excluded patients who met any of the following criteria: previous fracture history, hyperthyroidism, thyroid cancer, or pituitary disorder; low levothyroxine adherence; or a follow-up period < 90 days. We categorized the daily levothyroxine doses into 4 groups: ≤ 50 µg/d, 51 to 100 µg/d, 101 to 150 µg/d, and > 150 µg/d. The hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) were estimated with the Cox proportional hazard model, and subgroup analyses were performed according to the osteoporosis history and osteoporosis-specific drug prescription status.

Results

Among 11 155 cohort participants, 35.6% had previous histories of osteoporosis. The adjusted HR of fracture for the > 150 µg/d group, compared with the 51 to 100 µg/d group, was 1.56 (95% CI, 1.03 to 2.37) in osteoporosis subgroup. In the highly probable osteoporosis subgroup, restricted to patients who were concurrently prescribed osteoporosis-specific drugs, the adjusted HR of fracture for the > 150 µg/d group, compared with the 51 to 100 µg/d group, was 1.93 (95% CI, 1.14 to 3.26).

Conclusions

While further studies are needed, physicians should be concerned about potential levothyroxine overtreatment in elderly osteoporosis patients.

maandag 10 maart 2014

Concept richtlijn schildkliercarcinoom is klaar voor commentaar

Uitgangsvraag

Wat houdt de commentaarronde van de richtlijn Schildkliercarcinoom in?

Lees meer op:
Richtlijnendatabase

Aanbeveling

Commentaarronde tot 1 april
De gereviseerde richtlijn Schildkliercarcinoom is op 31 januari 2014 voor commentaar aangeboden aan het veld. De richtlijn is verstuurd aan de wetenschappelijke verenigingen en regionaal verspreid aan disciplines die betrokken zijn bij patiënten met (een verdenking op) schildkliercarcinoom.

Je commentaar kun je tot 1 april 2014 leveren door op enquête te klikken. (Of door dit adres te kopiëren: https://www.surveymonkey.com/s/R2RBSG3). Indien gewenst kun je de gehele richtlijn downloaden (PDF).

Verwerken van het commentaar
De richtlijnwerkgroep bespreekt al het binnengekomen commentaar en stelt vervolgens de richtlijn als werkgroep vast. De definitieve richtlijn wordt vervolgens ter autorisatie aangeboden aan de bij de revisie betrokken verenigingen. Op dat moment kan geen inhoudelijk commentaar meer worden gegeven.

Indien ingezonden commentaar niet verwerkt wordt wordt de indiener daarvan - met onderbouwing - op de hoogte gesteld.vrijdag 7 maart 2014

Informeer je goed als je T4 plus T3 wilt proberen, dan sta je sterker!

Vroeger beweerde men dat de LT3/Cytomel iets voor alterneuten was. Want te pas en te onpas werd LT3 voorgeschreven in dat circuit. Je werd erdoor opgepept, en in grote hoeveelheden viel je ook nog eens af. En er zijn mensen aan doodgegaan. Daarom heeft LT3 in menig huisartsenpraktijk een akelige bijsmaak. Dat was toen.


Onderzoek bij dieren wijst uit dat alleen door de combinatie van LT4 mét LT3 alle weefsels voldoende schildklierhormoon krijgen. Maar nog steeds schrijven de richtlijnen alleen LT4/levothyroxine voor. Toch is er beweging. Want wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de toevoeging van LT3 bij mensen met een hypothyreoïdie. Het gaat immers over kwaliteit van leven van tientallen miljoenen mensen. Veel te veel mensen met alleen LT4/levothyroxine voelen zich blijvend niet goed. Dat betekent ook een economisch verlies.

woensdag 5 maart 2014

Aandacht voor de gevolgen van congenitale hypothyreoïdie (CHT)

In Nederland worden per jaar ongeveer 70 kinderen geboren met een chronische vorm van congenitale hypothyreoïdie (CHT / CH). 90% van hen heeft een permanente vorm door een aangeboren anatomisch of biochemisch defect van de schildklier.

Psychological consequences of congenital hypothyroidism: Cognitive, motor and psychosocial functioning
L. van der Sluijs Veer, proefschrift

Congenitale hypothyreoïdie (Erfelijkheid.nl)

Folder RIVM over de hielprik

Van congenitale hypothyreoïdie is sprake wanneer er een aangeboren tekort aan schildklierhormoon bestaat omdat de schildklier dat niet genoeg kan aanmaken. Schildklierhormoon is onmisbaar voor de hersenontwikkeling en het speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling in diverse weefsels en organen.

Bij jonge kinderen zijn de hersenen nog sterk in ontwikkeling. Voor hen is een goed werkende schildklier extra belangrijk. Bij een tekort aan schildklierhormoon ontstaat in de eerste maanden na de geboorte schade aan het centraal zenuwstelsel, wat kan leiden tot een ernstige cognitieve en motorische achterstand in de ontwikkeling, waarbij de ernst afhankelijk is van de mate en de duur van het hormoontekort.

Hielprik

Het doel van de neonatale screeningsprocedure (hielprik) is om kinderen met CH vroeg op te sporen en daardoor snel te kunnen behandelen met schildklierhormoon (T4). Op deze manier kan ernstige hersenschade worden voorkomen. In dit proefschrift worden de resultaten van het onderzoek ‘Effectevaluatie van de screening op CH’ beschreven, met aandacht voor:
 1. cognitieve en motorische gevolgen van CH en het effect van veranderingen in de screeningsprocedure en de behandeling op het cognitief en motorisch functioneren door de jaren heen en
 2. het psychosociaal functioneren van kinderen en jong volwassenen met CH waarbij de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het vervullen van ontwikkelingstaken (levensloop) en het gevoel van eigenwaarde is onderzocht.

Daarnaast zijn de effecten van verschillende ziekte- en behandelingsgerelateerde variabelen, zoals de ernst van de ziekte, het tijdstip van de start van de behandeling en startdosis T4, op het motorisch en cognitief functioneren onderzocht.


zaterdag 1 maart 2014

Laat je bloed altijd op dezelfde tijd en in hetzelfde lab prikken

Als je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, noem je dat hypothyreoïdie. De standaardbehandeling van hypothyreoïdie bestaat uit levothyroxine: elke dag een tabletje. Het moge duidelijk zijn dat deze behandeling nooit zo'n orgaan als de schildklier kan vervangen.

maandag 24 februari 2014

Polyglandulair auto-immuun syndroom (PAIS, APGS, PGA, PAS)

PAIS staat voor voor polyglandulair auto-immuun syndroom. De afkortingen APGS, PGA en PAS worden ook wel gebruikt. Bij dit syndroom zijn minstens twee hormoonklieren en andere niet endocriene auto-immuun afwijkingen betrokken, zoals: schildklier, bijnier, alvleesklier, huid, slijmvliezen, maag-darmkanaal, maagslijmvlies, eierstokken en spieren.

Een ervaringsverhaal


Bron: Spreekuur Thuis

Type 1

Type 1 ontwikkelt zich vaak voor het 35ste levensjaar.

Type 2

Type 2 komt vaker voor. Deze vorm is ook bekend als het syndroom van Schmidt. Type 2 komt meer bij vrouwen voor, en ontstaat vaak tussen de dertig en veertig jaar.

Type 3

Dit type is zeldzaam.

Meer informatie

zaterdag 22 februari 2014

Behandeling van licht verhoogde TSH heeft wellicht positief effect

Overt thyroid disease is associated with profound adverse health outcomes; however, data are conflicting for studies of borderline/subclinical thyroid dysfunction. Many studies of subclinical thyroid disease have had low power and were prone to selection bias. In contrast, large datasets are available from community studies in healthy individuals. Studies of the effects of variation of thyroid function across the reference range on health outcomes in these populations may provide useful information regarding thresholds for treatment of abnormal thyroid function.

woensdag 19 februari 2014

Vroege ontwikkeling en de schildklierhormoonstatus bij Downsyndroom

Jonge kinderen met het syndroom van Down hebben vaak last van een ‘onzichtbaar’ tekort aan schildklierhormoon. Onderzoek van kinderarts-endocrinoloog Paul van Trotsenburg wijst uit dat deze kinderen zich iets beter ontwikkelen als ze tijdens hun eerste levensjaren extra schildklierhormoon krijgen.

The effect of early thyroxine treatment on development and growth at the age of 10.7 years: follow-up of a randomized placebo-controlled trial in children with Down syndrome
Pieter Marchal, Maurice-Stam H, Ikelaar NA, Klouwer FC, Verhorstert KW, Witteveen ME, Houtzager BA, Grootenhuis MA, van Trotsenburg AS, september 2014

The effect of thyroxine treatment started in the neonatal period on development and growth of two-year-old Down Syndrome children: A randomized clinical trial
Paul van Trotsenburg et al., maart 2005

Vroege ontwikkeling en de schildklierhormoonstatus bij Downsyndroom
Erik de Graaf, Down+Up 75, zonder datum

Downsyndroom en schildklierziekten
Schildklier Magazine, maart 2007

De diagnose wordt nog wel eens gemist omdat kinderen met Downsyndroom van zichzelf al wat trager zijn. De omgeving heeft het niet snel in de gaten wanneer dit gedrag voortkomt uit een (subklinische) hypothyreoídie. Een enkele keer maakt de schildklier ook juist te veel schildklierhormoon (= hyperthyreoïdie). Vaak spelen TPO- en TSH-receptor antistoffen een rol.

Daarnaast wordt bij deze kinderen vaker een aangeboren schildklierafwijking gevonden (= congenitale hypothyreoïdie) waarbij de schildklier ook te weinig hormoon aanmaakt. Deze stoornis wordt gevonden met de hielprik enkele dagen na de geboorte.

Belangrijkste functie van schildkierhormoon

De belangrijkste functie van het schildklierhormoon is het stimuleren van de groei en de ontwikkeling van de hersenen voor de geboorte en tijdens de zuigelingen-, peuter- en kleuterperiode. Een tekort aan schildklierhormoon in deze eerste jaren zorgt voor het achterblijven van de verstandelijke en motorische ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk om een tekort voor en na de geboorte zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen.

zaterdag 15 februari 2014

TSH-receptor antistoffen als remissiemarker bij kinderen met ziekte van Graves

Objective

To evaluate clinical and biochemical features of 115 children (98 female, mean age 11.3 ± 3.5 years) with Graves disease to identify possible determinants of remission.

woensdag 12 februari 2014

Antwoord minister op vragen over preferentiebeleid levothyroxine

Dinsdag 11 februari 2014 gaf minister Edith Schippers antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht dat patiënten met schildklierproblemen van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid van verzekeraars ondanks dat de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen en de KNMP-Handleiding Geneesmiddelsubstitutie anders aanbevelen.

vrijdag 7 februari 2014

Fundamenteel onderzoek naar individueel TSH-FT4 setpoint-gebied

In dit artikel wordt de theorie beschreven en getoetst van een methode die het mogelijk maakt om met een reeks TSH’s en FT4’s een curve te bepalen van één individu. De curve kan helpen om de beste persoonlijke TSH/FT4-instelling te vinden.

maandag 3 februari 2014

Psychiatrische diagnoses en schildklieraandoeningen

De klachten van hypo- en hyperthyreoïdie zijn niet altijd compleet en specifiek. Daarom worden beide aandoeningen gemakkelijk ten onrechte aangezien voor psychiatrische ziekten. Speciale aandacht verdient daarbij het ziektebeeld apathische hyperthyreoïdie, omdat deze nog gemakkelijker kan worden gemist. De patiënten zijn gewoonlijk ouder en zijn vaak inactief en depressief, volstrekt anders dan bij een gewone hyperthyreoïdie.

Thyroid function within the normal range and the risk of depression: A population-based cohort study
M Medici, N Direk, WE Visser, TIM Korevaar, A Hofman, TJ Visser, H Tiemeier en RP Peeters

Uit dit onderzoek bleek zelfs dat oudere mensen die neigen naar een hyperthyreoïdie - met normale referentiewaarden - eerder een depressie hebben.


Lees ook


zaterdag 1 februari 2014

Kamercommissie VWS reageert op brief preferentiebeleid levothyroxine

Het gemeenschappelijk probleem van de kwalijke effecten van het preferentiebeleid heeft vanaf 2013 geleid tot stevige discussies op fora, twitter en facebook, een toenemende stroom brieven, e-mails en veel aandacht uit het hele land.

Zo hebben verontruste levothyroxine-gebruikers op 7 januari j.l. een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid. [1]

In antwoord op deze brief heeft de commissie nu laten weten dat ze heeft besloten ‘de antwoorden op de schriftelijke vragen ter zake af te wachten, die zijn gesteld door het lid Van Gerven’. [2]

Deze schriftelijke vragen worden gesteld door onze volksvertegenwoordiging namens alle mensen die afhankelijk zijn van levothyroxine. Een belangrijke stap in het vinden van een oplossing.

 1. Brief preferentiebeleid levothyroxine
 2. Vragen Kamerlid Van Gerven (SP) aan de minister
donderdag 30 januari 2014

Beleid huisarts behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2013) staat hoe hypothyreoïdie behandeld kan worden. Deze NHG-Standaard is de huisartsenrichtlijn. De standaardbehandeling is met levothyroxine. Doel: patiënt is klachtenvrij en TSH en vrije T4 zijn normaal.

maandag 27 januari 2014

Verband tussen hypothyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

Hypothyreoïdie bij volwassenen wordt geassocieerd met stemmingswisselingen en verminderde kwaliteit van leven. Met deze studie werd de relatie onderzocht tussen hypothyreoïdie en de mate waarin psychiatrische aandoeningen voorkomen ( = morbiditeit) onder de bevolking.
Increased psychiatric morbidity before and after the diagnosis of hypothyroidism:
A nationwide register study

M Thvilum, F Brandt, D Almind, K Christensen, T Heiberg Brix, L Hegedus

donderdag 23 januari 2014

Van Gerven (SP) stelt vragen aan minister over beleid schildklierhormoon

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat patiënten met schildklierproblemen van geneesmiddel moeten wisselen door het preferentiebeleid van verzekeraars ondanks dat de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen en de KNMP-Handleiding Geneesmiddelensubstitutie anders voorschrijven (ingezonden 22 januari 2014).

maandag 20 januari 2014

Radioactief jodium en zwangerschap(stest)

Veel aandacht is er voor schildklieraandoeningen en zwangerschap. Vaak gaat het dan over hoe te behandelen voor en tijdens de zwangerschap.

Soms is het uitdrukkelijk NIET de bedoeling om zwanger te worden of te zijn. Dat geldt bij radioactief jodium. Als je zwanger bent of als je vermoedt dat je het bent, dan mag je de behandeling met radioactief jodium beslist niet ondergaan. Ook een onderzoek met radioactief jodium is taboe.

Van tevoren moet met een zwangerschapstest gecontroleerd worden of je zwanger bent.

Je ervaringen zijn welkom op het Schildklierforum!

vrijdag 17 januari 2014

Lage botmineraaldichtheid hangt samen met hoge fT4 en niet te lage TSH

Doel van het bevolkingsonderzoek was vast te stellen of de FT4-waarde dan wel de TSH-waarde direct te maken heeft met de botmineraaldichtheid (BMD) bij vrouwen tijdens de overgang.

dinsdag 14 januari 2014

Depressief worden kan ook van overactief immuunsysteem

Een depressie hoeft lang niet altijd een psychologische oorzaak te hebben, maar kan ook te maken hebben met een overactief immuunsysteem. De stoffen die immuuncellen in het lichaam aanzetten tot actie, doen in de hersenen juist het tegenovergestelde: ze onderdrukken er het beloningssysteem.
Overactief immuunsysteem kan oorzaak depressie zijn
Ellen de Visser

woensdag 8 januari 2014

Brief preferentiebeleid Thyrax / Euthyrox / levothyroxine 7 januari 2014

Aan Woordvoerders Volksgezondheid van de Tweede Kamer, kamercommissie VWS
Betreft: Preferentiebeleid schildklierhormoon Thyrax/Euthyrox/levothyroxine

vrijdag 3 januari 2014

Heel blij met 200.000 pageviews :-)

Vanavond (3 januari 2014) om 19.44 uur was het zover, ik heb het zelf gezien, toen de teller van 199.999 naar 200.000 ging. Dit had ik nooit verwacht.

Het eerste bericht dateert van 17 januari 2012; het gaat over therapeutische breedte. Zoals je kunt lezen op Schildkliertje, is dit onderwerp nog steeds actueel.

woensdag 1 januari 2014

Europese richtlijn behandeling subklinische hypothyreoïdie

Eind november 2013 verscheen de ETA-richtlijn voor de behandeling van subklinische hypothyreoïdie. Aan de hand van 26 aanbevelingen (recommendations) wordt uitgelegd hoe de diagnose gesteld kan worden, welke klachten en symptomen vaak voorkomen en hoe deze aandoening behandeld kan worden. ETA staat voor European Thyroid Association.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.