dinsdag 26 juni 2018

donderdag 14 juni 2018

Verhoogt het hebben van de ziekte van Graves het overlijdensrisico?

Patiënten ouder dan 18 jaar met een nieuwe diagnose van de ziekte van Graves werden in dit onderzoek bestudeerd. Patiënten met Graves’ oogziekte deden mee evenals patiënten met psychiatrische stoornissen.

Does having Graves’ disease increase a patient’s risk of suicide?
Clinical Thyroidology for the Public

Death by suicide in Graves’ disease and Graves’ orbitopathy: a nationwide Danish register study
Ferlov-Schwensen C et al | Thyroid. October 30, 2017 [Epub ahead of print].
(http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2017.0365)

De gegevens werden vergeleken met degenen die de ziekte van Graves niet hadden. Van midden 1995 tot 2012 ontwikkelde de ziekte van Graves zich in 32.426 personen in Denemarken; 3965 van hen hadden ook de oogziekte van Graves.

De gegevens toonden aan dat patiënten met de ziekte van Graves twee keer zo grote kans hadden te overlijden aan een onnatuurlijke oorzaak, zoals een ongeval, zelfmoord, geweld / moord, in vergelijking met personen zonder de ziekte van Graves. Het risico op overlijden door zelfmoord was driemaal hoger bij patiënten met de oogziekte van Graves.woensdag 13 juni 2018

Een nieuwe terugblik op het gebruik van T4 plus T3

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen LT4 (levothyroxine). Dat is de standaardbehandeling. Een deel van de patiënten houdt restklachten na het optimaal instellen op levothyroxine. Soms proberen deze patiënten en hun artsen of aanvullend LT3-hormoon (liothyronine) verbetering geeft van deze restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling.

Effects of long-term combination LT4 and LT3 therapy for improving hypothyroidism and overall quality of life
Anam Tariq, Yijin Wert, Pramil Cheriyath, Renu Joshi

T4  plus  T3 combinatie behandeling: is er echt een effect?
Schildkliertje

Hypothyroidism results in decreased mood and neurocognition, weight gain, fatigue, and many other undesirable symptoms. The American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association (ATA), and The Endocrine Society recommend levothyroxine (LT4) monotherapy as the treatment for hypothyroidism; however, after years of monotherapy, some patients continue to experience impaired quality of life. Combination LT4 and synthetic liothyronine (LT3) therapy or the use of desiccated thyroid extract (DTE), has not been suggested for this indication based on short-duration studies with no significant benefits. Our first observational study examined the role of combination therapy for 6 years in improving quality of life in a subset of a hypothyroid population without adverse effects and cardiac mortality.

Methods

An observational retrospective study examining patients prescribed thyroid replacements with serum triiodothyronine (FT3), LT4 with LT3 (synthetic therapy) or DTE (natural therapy), compared with LT4 alone in the United States from 2010 to 2016. Thyroid-stimulating hormone (TSH), serum thyroxine (FT4), and FT3 levels were documented for each patient in addition to any admissions of myxedema coma, thyrotoxicosis, or cardiovascular complications, such as arrhythmias, atrial fibrillation, and mortality. At the conclusion of the study, a cross-sectional interview assessed quality of life for each combination therapy through the Medical Outcomes Study Short Form-20 questionnaire.

Results

Compared with patients taking only LT4, 89.47% using synthetic therapy had therapeutic TSH. Similarly, 96.49% using natural therapy had therapeutic TSH. Less than 5% of patients had supratherapeutic FT3. None of the patients who had abnormally low TSH or elevated FT3 or FT4 levels had hospitalizations for arrhythmias or thyrotoxicosis. On the Medical Outcomes Study Short Form-20 questionnaire, 92% answered feeling “excellent, very good, or good” when questioned about their health while undergoing thyroid replacement compared with levothyroxine alone.

Conclusions

Combination therapy of LT4 and LT3 has remained an experimental treatment that can be used at the physician’s discretion. Our observational study concludes that for a subset of patients who feels suboptimal on LT4 monotherapy, synthetic therapy is beneficial and safe in controlling hypothyroid symptoms and improving quality of life. We are hopeful that our analysis will raise awareness and promote further RCTs focusing on appropriate dosages and populations. An interesting future study should be to compare the practices of endocrinologists and primary care physicians in their management of patients undergoing combination therapy.

Key Points

  • Even after years of levothyroxine monotherapy, some patients believe that they still have an impaired quality of life.
  • The meta-analysis of combination therapy has been negative for combination therapy in managing hypothyroidism, and the data reported on some general well-being questionnaires also are inconclusive.
  • Low levels of 25[OH] vitamin D, vitamin B12, and hemoglobin were checked in our study to rule out other causes of fatigue and hypothyroidism before starting combination therapy because they have not been ruled out in previous literature.
  • In our population, the symptoms of hypothyroidism improved significantly as reported on follow-up encounters with subsequent improvement in laboratory thyroid function studies and questionnaires, and furthermore, not resulting in hyperthyroidism that caused hospitalizations for medication adverse effects, arrhythmias, or cardiac death.


woensdag 6 juni 2018

Over stoppen met roken en je schildklier

Stoppen met roken verhoogt de kans op het krijgen van hypothyreoïdie. Vooral de eerste paar jaar na stoppen met roken is de kans om deze ziekte te krijgen belangrijk verhoogd. Het verantwoordelijke mechanisme is nog grotendeels onduidelijk, maar onderdrukking van de vorming van antistoffen tegen schildklierweefsel lijkt een rol te spelen.

Hypothyreoïdie na stoppen met roken
FS Boukes, T Wiersma, JWF Elte | Huisarts en Wetenschap

Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich
Schildkliertje

In de klinische les in Huisarts en Wetenschap worden twee patiënten besproken bij wie een hypothyreoïdie ontstaat kort nadat ze met roken zijn gestopt. Bij patiёnte A herstelt de hypothyreoïdie zelfs als ze weer met roken begint en keert de hypothyreoïdie terug als ze jaren later opnieuw met roken stopt. Haar huisarts blijkt van een mogelijke relatie niet op de hoogte. Als zich bij een tweede patiënte (patiënte B) kort daarna hetzelfde fenomeen voordoet, komt bij de huisarts de vraag op of de kans op hypothyreoïdie na stoppen met roken daadwerkelijk verhoogd is.

In het kort

  • Hypothyreoïdie komt bij rokers minder vaak voor dan bij niet-rokers.
  • De eerste jaren nadat mensen zijn gestopt met roken is de kans op het ontstaan van hypothyreoïdie verhoogd.
  • Dit fenomeen heeft mogelijk te maken met het feit dat roken het ontstaan van antistoffen tegen thyreoperoxidase (TPO-AS) en thyroglobuline (Tg-AS) tegengaat.
  • Bij mensen die kort geleden zijn gestopt met roken moeten huisartsen alert zijn op het ontstaan van hypothyreoïdie en bij klachten laagdrempelig een TSH- en FT4-bepaling doen.

Richtlijnen

De meest recente versies van de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen en de NIV-richtlijn Schildklierfunctiestoornissen maken geen melding van een relatie tussen stoppen met roken en hypothyreoïdie, maar beschrijven uitsluitend een grotere kans op het krijgen van de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) en oftalmopathie bij rokers. Bij rokers is er ook een kleinere kans op remissie van laatstgenoemde aandoeningen.Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.