Posts

Posts uit juni, 2018 weergeven

Verhoogt het hebben van de ziekte van Graves het overlijdensrisico?

Afbeelding
Patiënten ouder dan 18 jaar met een nieuwe diagnose van de ziekte van Graves werden in dit onderzoek bestudeerd. Patiënten met Graves’ oogziekte deden mee evenals patiënten met psychiatrische stoornissen. Does having Graves’ disease increase a patient’s risk of suicide? Clinical Thyroidology for the Public Death by suicide in Graves’ disease and Graves’ orbitopathy: a nationwide Danish register study Ferlov-Schwensen C et al | Thyroid. October 30, 2017 [Epub ahead of print]. (http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2017.0365) De gegevens werden vergeleken met degenen die de ziekte van Graves niet hadden. Van midden 1995 tot 2012 ontwikkelde de ziekte van Graves zich bij 32.426 personen in Denemarken; 3965 van hen hadden ook de oogziekte van Graves. De gegevens toonden aan dat patiënten met de ziekte van Graves twee keer zo grote kans hadden te overlijden aan een onnatuurlijke oorzaak, zoals een ongeval, zelfmoord, geweld / moord, in vergelijking met personen zonder de

Een nieuwe terugblik op het gebruik van T4 plus T3

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen LT4 (levothyroxine). Dat is de standaardbehandeling. Een deel van de patiënten houdt restklachten na het optimaal instellen op levothyroxine. Soms proberen deze patiënten en hun artsen of aanvullend LT3-hormoon (liothyronine) verbetering geeft van deze restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling. Effects of long-term combination LT4 and LT3 therapy for improving hypothyroidism and overall quality of life Anam Tariq, Yijin Wert, Pramil Cheriyath, Renu Joshi T4  plus  T3 combinatie behandeling: is er echt een effect? Schildkliertje Hypothyroidism results in decreased mood and neurocognition, weight gain, fatigue, and many other undesirable symptoms. The American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association (ATA), and The Endocrine Society recommend levothyroxine (LT4) monotherapy as the treatment for hypothyroidism; however, after year

Over stoppen met roken en je schildklier

Afbeelding
Stoppen met roken verhoogt de kans op het krijgen van hypothyreoïdie. Vooral de eerste paar jaar na stoppen met roken is de kans om deze ziekte te krijgen belangrijk verhoogd. Het verantwoordelijke mechanisme is nog grotendeels onduidelijk, maar onderdrukking van de vorming van antistoffen tegen schildklierweefsel lijkt een rol te spelen. Hypothyreoïdie na stoppen met roken FS Boukes, T Wiersma, JWF Elte | Huisarts en Wetenschap Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich Schildkliertje In de klinische les in Huisarts en Wetenschap worden twee patiënten besproken bij wie een hypothyreoïdie ontstaat kort nadat ze met roken zijn gestopt. Bij patiёnte A herstelt de hypothyreoïdie zelfs als ze weer met roken begint en keert de hypothyreoïdie terug als ze jaren later opnieuw met roken stopt. Haar huisarts blijkt van een mogelijke relatie niet op de hoogte. Als zich bij een tweede patiënte (patiënte B) kort daarna hetzelfde fenomeen voordoet, komt bij de huisarts de