woensdag 6 juni 2018

Over stoppen met roken en je schildklier

Stoppen met roken verhoogt de kans op het krijgen van hypothyreoïdie. Vooral de eerste paar jaar na stoppen met roken is de kans om deze ziekte te krijgen belangrijk verhoogd. Het verantwoordelijke mechanisme is nog grotendeels onduidelijk, maar onderdrukking van de vorming van antistoffen tegen schildklierweefsel lijkt een rol te spelen.

Hypothyreoïdie na stoppen met roken
FS Boukes, T Wiersma, JWF Elte | Huisarts en Wetenschap

Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich
Schildkliertje

In de klinische les in Huisarts en Wetenschap worden twee patiënten besproken bij wie een hypothyreoïdie ontstaat kort nadat ze met roken zijn gestopt. Bij patiёnte A herstelt de hypothyreoïdie zelfs als ze weer met roken begint en keert de hypothyreoïdie terug als ze jaren later opnieuw met roken stopt. Haar huisarts blijkt van een mogelijke relatie niet op de hoogte. Als zich bij een tweede patiënte (patiënte B) kort daarna hetzelfde fenomeen voordoet, komt bij de huisarts de vraag op of de kans op hypothyreoïdie na stoppen met roken daadwerkelijk verhoogd is.

In het kort

  • Hypothyreoïdie komt bij rokers minder vaak voor dan bij niet-rokers.
  • De eerste jaren nadat mensen zijn gestopt met roken is de kans op het ontstaan van hypothyreoïdie verhoogd.
  • Dit fenomeen heeft mogelijk te maken met het feit dat roken het ontstaan van antistoffen tegen thyreoperoxidase (TPO-AS) en thyroglobuline (Tg-AS) tegengaat.
  • Bij mensen die kort geleden zijn gestopt met roken moeten huisartsen alert zijn op het ontstaan van hypothyreoïdie en bij klachten laagdrempelig een TSH- en FT4-bepaling doen.

Richtlijnen

De meest recente versies van de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen en de NIV-richtlijn Schildklierfunctiestoornissen maken geen melding van een relatie tussen stoppen met roken en hypothyreoïdie, maar beschrijven uitsluitend een grotere kans op het krijgen van de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) en oftalmopathie bij rokers. Bij rokers is er ook een kleinere kans op remissie van laatstgenoemde aandoeningen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.