Posts

Titratietherapie geeft iemand met ziekte van Graves extra keus

Een kleine greep uit onderzoek naar titratie versus block en replace

Kosten en baten titratie versus block en replace

Behandeling met schapenschildklier tot stamcel bij ‘trage schildklier’

Soja, kokosolie of kelp?