Posts

Posts uit januari, 2014 weergeven

Beleid huisarts behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine

Afbeelding
In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat hoe hypothyreoïdie behandeld kan worden. Deze NHG-Standaard is de huisartsenrichtlijn. De standaardbehandeling is met levothyroxine. Doel: patiënt is klachtenvrij en TSH en vrije T4 zijn normaal.
NHG-Standaard Schildklieraandoeningen
Patiënten jonger dan 60 jaar zonder cardiale comorbiditeitStart met 1,6 µg levothyroxine per kg lichaamsgewicht tot een maximale startdosis van 150 µg.Controleer elke 6 weken met vooraf bepaling van TSH en vrije T4.Verhoog de dosis elke 6 weken met 12,5 tot 25 µg totdat het doel bereikt is.
Patiënten jonger dan 60 jaar met cardiale comorbiditeit en patiënten ouder dan 60 jaar (en bij subklinische hypothyreoïdie)Start met 12,5 tot 25 µg levothyroxine; kies bij hogere leeftijd, ernstiger cardiale comorbiditeit of langere duur hypothyreoïdie voor de lagere dosis.Verhoog de dosis elke 2 weken met 12,5 µg tot een dagdosering van 50 µg.Controleer de patiënt 6 weken na de start van de behandeling op bijwerkingen.Con…

Verband tussen hypothyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

Afbeelding
Hypothyreoïdie bij volwassenen wordt geassocieerd met stemmingswisselingen en verminderde kwaliteit van leven. Met deze studie werd de relatie onderzocht tussen hypothyreoïdie en de mate waarin psychiatrische aandoeningen voorkomen ( = morbiditeit) onder de bevolking. De gegevens van de verschillende Deense gezondheidsregisters werden aan elkaar gekoppeld.

Increased psychiatric morbidity before and after the diagnosis of hypothyroidism: A nationwide register study
M Thvilum, F Brandt, D Almind, K Christensen, T Heiberg Brix, L Hegedus
Een totaal van 2822 personen met hypothyreoïdie werden geïdentificeerd en gekoppeld aan controlepersonen zonder hypothyreoïdie in een verhouding 1:4. De gegevens werden over een periode van gemiddeld zes jaar gevolgd. Daarnaast werden 385 tweelingen van hetzelfde geslacht gevolgd die onderling afweken wat betreft hypothyreoïdie. Diagnoses van psychiatrische stoornissen en behandeling met antidepressiva, antipsychotica en angstremmers werden geregistreerd.…

Radioactief jodium en zwangerschap(stest)

Veel aandacht is er voor schildklieraandoeningen en zwangerschap. Vaak gaat het dan over hoe te behandelen voor en tijdens de zwangerschap.

Soms is het uitdrukkelijk NIET de bedoeling om zwanger te worden of te zijn. Dat geldt bij radioactief jodium. Als je zwanger bent of als je vermoedt dat je het bent, dan mag je de behandeling met radioactief jodium beslist niet ondergaan. Ook een onderzoek met radioactief jodium is taboe.

Van tevoren moet met een zwangerschapstest gecontroleerd worden of je zwanger bent.

Je ervaringen zijn welkom op het Schildklierforum!
Aanpak van ziekenhuizenDuidelijk is dat de aanpak per ziekenhuis verscheelt. Dat maakte een zoektocht met Google wel duidelijk. Het ene ziekenhuis neemt zo nodig een zwangerschapstest af. Het andere ziekenhuis doet het bij elke vrouw tussen de 12 en 55 jaar. Weer een ander ziekenhuis neemt een zwangerschapstest af bij vrouwen tot 40 jaar en nog weer een ander ziekenhuis doet de test bij vruchtbare vrouwen tot 50 jaar.

Wat staat er …

Lage botmineraaldichtheid hangt samen met hoge fT4 en niet te lage TSH

Afbeelding
Doel van het bevolkingsonderzoek was vast te stellen of de FT4-waarde dan wel de TSH-waarde direct te maken heeft met de botmineraaldichtheid (BMD) bij vrouwen tijdens de overgang.
Low bone mineral density is related to high physiological levels of fT4 not to TSH levels below lower reference range
LEM van Rijn, VJM Pop, G Williams

Depressief worden kan ook van overactief immuunsysteem

Een depressie hoeft lang niet altijd een psychologische oorzaak te hebben, maar kan ook te maken hebben met een overactief immuunsysteem. De stoffen die immuuncellen in het lichaam aanzetten tot actie, doen in de hersenen juist het tegenovergestelde: ze onderdrukken er het beloningssysteem.
Overactief immuunsysteem kan oorzaak depressie zijn
Ellen de Visser

Heel blij met 200.000 pageviews :-)

Afbeelding
Vanavond (3 januari 2014) om 19.44 uur was het zover, ik heb het zelf gezien, toen de teller van 199.999 naar 200.000 ging. Dit had ik nooit verwacht.

Het eerste bericht dateert van 17 januari 2012; het gaat over therapeutische breedte. Zoals je kunt lezen op Schildkliertje, is dit onderwerp nog steeds actueel.

Het hoe en waarom ...Al jaren houd ik me bezig met de schildklier. Wellicht denk je: wat moet je in vredesnaam met zo'n klier? Ik heb er zelf mee te maken (gehad). Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is als een arts van niets weet, maar daarentegen weet ik ook hoe prettig het is als je artsen treft die wel van de hoed en de rand weten.

Begin 2012 ben ik begonnen met Schildkliertje met een dapper anjertje dat aan kwam waaien op mijn balkon als symbool!

Schildkliertje heeft een blog, is op facebook en twitter.
Kennis en informatie kunnen ertoe bijdragen dat je achter je behandeling staat. Na uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen van behandelingen, kon ik in overle…

Europese richtlijn behandeling subklinische hypothyreoïdie

Afbeelding
Eind november 2013 verscheen de ETA-richtlijn voor de behandeling van subklinische hypothyreoïdie. Aan de hand van 26 aanbevelingen (recommendations) wordt uitgelegd hoe de diagnose gesteld kan worden, welke klachten en symptomen vaak voorkomen en hoe deze aandoening behandeld kan worden. ETA staat voor European Thyroid Association.

Lees vooral de volledige richtlijn. De vertaalde samenvatting geeft heel in het kort een idee. Opmerkelijk is dat het schema strenger is dan de tekst.

2013 ETA Guideline: Management of subclinical hypothyroidism (SCH)
SHS Pearce, G Brabant, LH Duntas, F Monzani, RP Peeters, S Razvi, JL Wemeau

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?
Schildkliertje