Verband tussen hypothyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

Hypothyreoïdie bij volwassenen wordt geassocieerd met stemmingswisselingen en verminderde kwaliteit van leven. Met deze studie werd de relatie onderzocht tussen hypothyreoïdie en de mate waarin psychiatrische aandoeningen voorkomen ( = morbiditeit) onder de bevolking. De gegevens van de verschillende Deense gezondheidsregisters werden aan elkaar gekoppeld.


Een totaal van 2822 personen met hypothyreoïdie werden geïdentificeerd en gekoppeld aan controlepersonen zonder hypothyreoïdie in een verhouding 1:4. De gegevens werden over een periode van gemiddeld zes jaar gevolgd. Daarnaast werden 385 tweelingen van hetzelfde geslacht gevolgd die onderling afweken wat betreft hypothyreoïdie. Diagnoses van psychiatrische stoornissen en behandeling met antidepressiva, antipsychotica en angstremmers werden geregistreerd. Rekenmodellen werden gebruikt om het risico te beoordelen van psychiatrische morbiditeit vóór en na de diagnose van hypothyreoïdie.

Conclusie

Personen hadden voor de diagnose hypothyreoïdie een groter risico om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antipsychotica, antidepressiva en angstremmers.

Na de diagnose hypothyreoïdie hadden personen een groter risico om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antidepressiva en angstremmers. Dit gold niet voor antipsychotica.

Op basis van de tweelinggegevens kon geen genetisch verband aangetoond worden.

Lees ookReacties