vrijdag 20 februari 2015

Hashitoxicosis, three cases and a review of the literature

In young hyperthyroid patients, Graves’ disease is the most likely explanation for the patient’s symptoms; however, there are other reasons that have to be considered. A hyperthyroid metabolic state can also be caused by thyroid cell inflammation and destruction.

woensdag 18 februari 2015

Een overzicht van de perikelen met Thyrax ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. (1) Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. (2) In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. (3) Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt … Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning.

Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan, vergelijk hoe dat in België ging. (4) Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. (5)

Onderzoek door Aspen naar een product van Aspen gebeurt met goedvinden door IGZ en CBG. Onduidelijk is wanneer begonnen is met onderzoek. Komende zomer (juli 2015) wordt het resultaat verwacht.


Meer informatie

  1. Overzicht leveringsproblemen Thyrax ... In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum en door de KNMP op de site Farmanco. Pas op 26 oktober 2012 kwam eindelijk het bericht dat Thyrax weer voldoende beschikbaar was.
  2. Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje ... Het preferentiebeleid houdt de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering.
  3. Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® ... Veel mensen melden klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het volgens Lareb om klachten die passen bij hyperthyroïdie, zoals hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten.
  4. Verandering schildklierhormoon in België per 1 januari 2015 ... Per 1 januari 2015 vindt er een verandering plaats: het schildklierhormoon L-Thyroxine Christiaens® (levothyroxine) krijgt een nieuwe samenstelling. Ongeveer 90% van de 500.000 schildklierpatiënten in België gebruiken dit middel. Deze verandering betekent dat de patiënten hun dosering heel goed in de gaten moeten houden.
  5. Wees alert op bijwerkingen bij gebruik van Thyrax Duotab in doordrukstrips ... Gebruikers van THYRAX DUOTAB in doordrukstrips worden opgeroepen hun arts te raadplegen als ze bijwerkingen zoals hartkloppingen, hoofdpijn en verhoogde transpiratie ondervinden (mogelijk veroorzaakt door stijging van de schildklierhormoonspiegels).


dinsdag 17 februari 2015

Radartv besteedt aandacht aan bijwerkingen Thyrax

Dat veel mensen bijwerkingen ervaren met de nieuwe verpakking van Thyrax verdiende alle aandacht. Gelukkig dat Radar dat deed. In de video zie je de uitzending die Radar aan dit onderwerp besteedde.

Jammer is dat Radar niet één endocrinoloog uitnodigde om mét de patiënten kort te overleggen over consequenties en mogelijkheden.

Heel jammer is ook dat Aspen niet aanwezig was. Het beloofde onderzoek wordt door Aspen gedaan naar een eigen product van Aspen. Dat was al bekend in november 2014 en blijkbaar vinden CBG en IGZ dat goed. Nieuw is dat de uitkomst mogelijk in juli 2015 gepubliceerd zal worden.
vrijdag 13 februari 2015

Verandering van merk levothyroxine is niet de bedoeling!

Op schildklierfora, Facebook en Twitter houdt het preferentiebeleid de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. En dat allemaal terwijl dat preferentiebeleid niet geldt voor schildklierhormoon.

zondag 1 februari 2015

Nieuwe ATA-Richtlijn houdt vast aan levothyroxine bij hypothyreoïdie

Bron: Thyroid. December 2014, 24(12): 1670-1751. doi:10.1089/thy.2014.0028

A number of recent advances in our understanding of thyroid physiology may shed light on why some patients feel unwell while taking levothyroxine monotherapy. The purpose of this task force was to review the goals of levothyroxine therapy, the optimal prescription of conventional levothyroxine therapy, the sources of dissatisfaction with levothyroxine therapy, the evidence on treatment alternatives, and the relevant knowledge gaps. We wished to determine whether there are sufficient new data generated by well-designed studies to provide reason to pursue such therapies and change the current standard of care. This document is intended to inform clinical decision-making on thyroid hormone replacement therapy; it is not a replacement for individualized clinical judgment.

Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement
Jacqueline Jonklaas, Antonio Bianco, Andrew Bauer, Kenneth Burman, Anne Cappola, Francesco Celi, David Cooper, Brian Kim, Robin Peeters, Sara Rosenthal, Anna Sawka

New ATA Guidelines stick with levothyroxine for hypothyroidism
Medscape / Schildklierforum

Als je schildklier te weinig of geen hormoon maakt
Schildkliertje

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.