Posts

Posts uit februari, 2015 weergeven

Hashitoxicosis, three cases and a review of the literature

In young hyperthyroid patients, Graves’ disease is the most likely explanation for the patient’s symptoms; however, there are other reasons that have to be considered. A hyperthyroid metabolic state can also be caused by thyroid cell inflammation and destruction. Hashitoxicosis – Three cases and a review of the literature Igor A Harsch, Eckhart G Hahn, Deike Strobel As thyroid cells die, their stored supplies of thyroid hormone are released into the blood circulation. These bursts of thyroid hormones are responsible for the symptoms of hyperthyroidism. This ‘leakage’ phenomenon has nothing to do with the stimulation of the thyroidstimulating hormone (TSH)-receptor typical of Graves’ disease. It can occur in post-partum thyroiditis, ‘silent thyroiditis’, thyroiditis de Quervain and the initial ‘active’ state of Hashimoto’s thyroiditis. Hashimoto’s thyroiditis Hashimoto’s thyroiditis is an autoimmune disease first described by Hakaru Hashimoto in 1912. Antibodies against thyroid pe

Een overzicht van de perikelen met Thyrax ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. ( 1 ) Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. ( 2 ) In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. ( 3 ) Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt … Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning. Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan, vergelijk hoe dat in België ging. ( 4 ) Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. ( 5 ) Onderzoek door Aspen naar een product van Aspen gebeurt m

Radartv besteedt aandacht aan bijwerkingen Thyrax

Dat veel mensen bijwerkingen ervaren met de nieuwe verpakking van Thyrax verdiende alle aandacht. Gelukkig dat Radar dat deed. In de video zie je de uitzending die Radar aan dit onderwerp besteedde. Jammer is dat Radar niet één endocrinoloog uitnodigde om mét de patiënten kort te overleggen over consequenties en mogelijkheden. Heel jammer is ook dat Aspen niet aanwezig was. Het beloofde onderzoek wordt door Aspen gedaan naar een eigen product van Aspen. Dat was al bekend in november 2014 en blijkbaar vinden CBG en IGZ dat goed. Nieuw is dat de uitkomst mogelijk in juli 2015 gepubliceerd zal worden. Bericht door Schildkliertje .

Verandering van merk levothyroxine is niet de bedoeling!

Afbeelding
Op schildklierfora, Facebook en Twitter houdt het preferentiebeleid de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. En dat allemaal terwijl dat preferentiebeleid niet geldt voor schildklierhormoon. En weer vertelde een gebruikster van Thyrax dat ze zonder uitleg merkloos levothyroxine kreeg. Meer informatie Inmiddels blijkt uit informatie op schildklierfora dat goedgeïnformeerde gebruikers van schildklierhormoon vaker hun eigen merk kunnen blijven slikken: Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje Thuisarts.nl adviseert: slik altijd hetzelfde merk schildklierhormoon

Nieuwe ATA-Richtlijn houdt vast aan levothyroxine bij hypothyreoïdie

Bron: Thyroid. December 2014, 24(12): 1670-1751. doi:10.1089/thy.2014.0028 A number of recent advances in our understanding of thyroid physiology may shed light on why some patients feel unwell while taking levothyroxine monotherapy. The purpose of this task force was to review the goals of levothyroxine therapy, the optimal prescription of conventional levothyroxine therapy, the sources of dissatisfaction with levothyroxine therapy, the evidence on treatment alternatives, and the relevant knowledge gaps. We wished to determine whether there are sufficient new data generated by well-designed studies to provide reason to pursue such therapies and change the current standard of care. This document is intended to inform clinical decision-making on thyroid hormone replacement therapy; it is not a replacement for individualized clinical judgment. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement Jacqueli