maandag 26 november 2012

Over schildklier, spieren en sport ...

Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten.

Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging vaak weer mogelijk.

dinsdag 20 november 2012

Met stamcellen een nieuwe schildklier kweken

De schildklier doet mee. Belgische wetenschappers hebben het orgaan toegevoegd aan het rijtje weefsels dat uit embryonale stamcellen gekweekt kan worden. Hiermee hopen ze de weg te bereiden voor de behandeling van congenitale hypothyreoïdie met stamceltherapie.

Stamcel pakt trage schildklier aan
NEMO Kennislink

Generation of functional thyroid tissue from stem cells
Science Daily

donderdag 15 november 2012

Over rechten en plichten van arts en patiënt

Hoe kunnen schildklierpatiënten zich misschien prettiger voelen? Wat kan er beter in het contact tussen arts en patiënt? Hoe is het een en ander nu geregeld? Wat is er mogelijk? Wat vertellen arts en patiënt elkaar? Welke rechten en plichten hebben zij? Allemaal vragen en hopelijk vind je hier een antwoord.

Aan de orde komen: wat vertellen de arts en de patiënt elkaar, vier leestips, het consult en de second opinion.

donderdag 8 november 2012

Over schildklier en een ontstoken brein

De psychiatrie kijkt niet alleen meer naar de geest, maar ook naar het lichaam. Misschien is een overactief immuunsysteem wel de bron van sommige psychiatrische ziekten. De tv-uitzending Een ontstoken brein van Labyrint besteedde daar aandacht aan.

Een ontstoken brein
Kennis van nu

Met je schildklier naar de psychiater
Milou van Hintum

Wat is een kraambedpsychose?
Website over kraambedpsychose

woensdag 7 november 2012

De schildklier maakt te veel hormoon ... zoek de verschillen

Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. Er zijn verschillende vormen van hyperthyreoïdie:
  • ziekte van Graves (50%)
  • toxisch multinodulair struma (ziekte van Plummer) (35%)
  • toxisch adenoom (5%)
  • thyreoïditis (9%)
  • en de ziekte van Quervain (± 1%)

vrijdag 2 november 2012

IEMO 80+ Schildklier Studie

Een licht verminderde werking van de schildklier kan vele klachten veroorzaken, variërend van vermoeidheid en depressie tot hartritmestoornissen. Uit sommige studies blijkt dat het bij ouderen zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar andere studies laten zien dat het bij ouderen juist zorgt voor een grotere overleving. Het is dus niet duidelijk of de aandoening bij ouderen moet worden behandeld.


In de IEMO 80+ Schildklier Studie wordt het effect onderzocht van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen (80 jaar of ouder) met een licht verminderde werking van de schildklier. Gedurende vier jaar worden 450 deelnemers vervolgd om te kijken wat het effect is op hart- en vaatziekten, kwaliteit van leven, sterfte en andere uitkomsten. Vervolgens kan een duidelijk antwoord worden gegeven op de vraag of ouderen met een licht verminderde werking van de schildklier moeten worden behandeld.

De studie wordt uitgevoerd in zes Nederlandse UMC's: AMC, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC St. Radboud en VUmc. Het LUMC treedt namens de deelnemende UMC's op als penvoerder. De studie wordt gecoördineerd door het Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen | IEMO.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.