Posts

Posts uit november, 2012 weergeven

Over schildklier, spieren en sport ...

Afbeelding
Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten. Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging vaak weer mogelijk. Opmerking Schildkliertje In de hieronder genoemde Nederlandse artikelen ( 1 , 2 , 3 , 4 ) en in het Nederlandse onderzoek ( 5 ) wordt een verschil verondersteld tussen spiervezels bij de diagnose en na behandeling van hypo- of hyperthyreoïdie. Hyperthyreoïdie zou minder ingrijpend zijn door een kortere ziekteduur en een snellere instelling op medicatie (= schildklierremmers). Schildkliertje meent dat de beha

Met stamcellen een nieuwe schildklier kweken

Afbeelding
De schildklier doet mee. Belgische wetenschappers hebben het orgaan toegevoegd aan het rijtje weefsels dat uit embryonale stamcellen gekweekt kan worden. Hiermee hopen ze de weg te bereiden voor de behandeling van congenitale hypothyreoïdie met stamceltherapie. Stamcel pakt trage schildklier aan NEMO Kennislink Generation of functional thyroid tissue from stem cells Science Daily Met embryonale stamcellen – cellen uit een jong embryo die in theorie nog tot ieder type lichaamscel kunnen uitgroeien – kan je in het lab weefsels bouwen. Door aan embryonale stamcellen in een kweekbakje de juiste combinatie eiwitten toe te voegen, kunnen wetenschappers de cellen sturen uit te groeien tot een specifiek weefsel of orgaan. Zo lukte het vorig jaar bijvoorbeeld al met embryonale stamcellen van muizen een adenohypofyse – een erg ingewikkeld orgaantje in de hersenen – aan te leggen. Belgische onderzoekers van de Universiteit van Brussel, onder leiding van Sabine Costagliola , en hun Amer

Over rechten en plichten van arts en patiënt

Hoe kunnen schildklierpatiënten zich misschien prettiger voelen? Wat kan er beter in het contact tussen arts en patiënt? Hoe is het een en ander nu geregeld? Wat is er mogelijk? Wat vertellen arts en patiënt elkaar? Welke rechten en plichten hebben zij? Allemaal vragen en hopelijk vind je hier een antwoord. Aan de orde komen: wat vertellen de arts en de patiënt elkaar, vier leestips, het consult en de second opinion. Wat vertellen arts en patiënt elkaar over een medische behandeling? Je hebt recht op alle informatie die nodig is om een beslissing te nemen over een medische behandeling. De arts vertelt jou in heldere taal wat er aan de hand is. Je kunt doorvragen als de arts dingen zegt die je niet begrijpt. Daarnaast vertel je wat jouw klachten zijn. Jouw arts vertelt je wat je mankeert (de diagnose) hoe de behandeling verloopt of nader onderzoek nodig is wanneer en hoe je die uitslag te horen krijgt wat eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn wat je

Over schildklier en een ontstoken brein

De psychiatrie kijkt niet alleen meer naar de geest, maar ook naar het lichaam. Misschien is een overactief immuunsysteem wel de bron van sommige psychiatrische ziekten. De tv-uitzending Een ontstoken brein van Labyrint besteedde daar aandacht aan. Een ontstoken brein Kennis van nu Met je schildklier naar de psychiater Milou van Hintum Wat is een kraambedpsychose? Website over kraambedpsychose Net zoals je soms kunt hallucineren als je koorts hebt, zo kunnen er biochemische oorzaken zijn voor een psychose. Ook in het brein zijn cellen actief voor onderhoudswerkzaamheden, die in geval van binnendringen van virussen en/of bacteriën in gevecht gaan met deze virussen/bacteriën. Soms staat het immuunsysteem verkeerd afgesteld: het onderhoud van de zenuwcellen is dan verstoord, en de cellen blijven knokken. Dus het systeem reageert anders. Het blijkt dat een psychiatrische aandoening vaak getriggerd wordt door een infectie, allerlei soorten virussen, of door psychische stress. D

De schildklier maakt te veel hormoon ... zoek de verschillen

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. Er zijn verschillende vormen van hyperthyreoïdie: ziekte van Graves (50%) toxisch multinodulair struma (ziekte van Plummer) (35%) toxisch adenoom (5%) thyreoïditis (9%) en de ziekte van Quervain (± 1%) Drie voorbeeldpatiënten Aan de hand van drie voorbeeldpatiënten kun je de verschillende vormen herkennen. Het gaat om de heer De Jager en de dames De Roos en De Graaf. Meneer De Jager is kortademig, gejaagd en hij heeft last van hartkloppingen. Mevrouw De Roos is net bevallen en heeft klachten die passen bij een te snel werkende schildklier. Mevrouw De Graaf is moe, niet lekker en trillerig. Bovendien werkt de schildklier van haar zus te langzaam (= hypothyreoïdie ). Diagnose Wat kun je doen bij deze heer en dames? Bij alle drie wordt eerst bloed geprikt. Bij hyperthyreoïdie is de TSH verlaagd, de T4 en fT4 zijn verhoogd en de T3 is verhoogd. Is dit het geval bij de patiënt, dan volgt een scan. Zoals gezegd: