Over rechten en plichten van arts en patiënt

Hoe kunnen schildklierpatiënten zich misschien prettiger voelen? Wat kan er beter in het contact tussen arts en patiënt? Hoe is het een en ander nu geregeld? Wat is er mogelijk? Wat vertellen arts en patiënt elkaar? Welke rechten en plichten hebben zij? Allemaal vragen en hopelijk vind je hier een antwoord.

Aan de orde komen: wat vertellen de arts en de patiënt elkaar, vier leestips, het consult en de second opinion.

Rechten en plichten van arts en patiënt

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt voor iedereen die met medische zorg te maken heeft. Als een arts jou behandelt, heb je automatisch een afspraak over de geneeskundige behandeling met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die horen bij zo'n afspraak. De rechten en plichten gelden voor de arts en de patiënt. Hieronder lees je enkele rechten en plichten.

Wat vertellen arts en patiënt elkaar over een medische behandeling?

Je hebt recht op alle informatie die nodig is om een beslissing te nemen over een medische behandeling. De arts vertelt jou in heldere taal wat er aan de hand is. Je kunt doorvragen als de arts dingen zegt die je niet begrijpt. Daarnaast vertel je wat jouw klachten zijn.

Jouw arts vertelt je

 • wat je mankeert (de diagnose)
 • hoe de behandeling verloopt
 • of nader onderzoek nodig is
 • wanneer en hoe je die uitslag te horen krijgt
 • wat eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn
 • wat je vooruitzichten na de behandeling zijn
 • hoe je zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de behandeling
 • of en wanneer je moet terugkomen

Leestips


Jij vertelt je arts (tip: zet je klachten van tevoren op papier)

 • waarom je de arts bezoekt
 • welke gezondheidsklachten je hebt
 • wanneer je deze klachten hebt en hoe lang
 • welke medicijnen je gebruikt
 • welke behandelingen je al hebt gehad
 • je wensen over de te voeren behandeling
 • welke vragen je wilt stellen

Het consult

Het gesprek dat je met de arts hebt wordt ook wel consult genoemd. Er zijn ook artsen die een telefonisch consult houden. Wil je meer informatie van je arts, dan kun je die altijd vragen. Je kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als je iets niet meteen begrijpt. Misschien vind je het prettig om een familielid of goede bekende mee te nemen naar het gesprek. Dat kan altijd. Een arts hoort dat goed te vinden. Het consult moet worden gevoerd in een aparte spreekkamer. Anderen mogen je niet kunnen zien of horen. Dat geldt ook als je in een ziekenhuis op zaal ligt.

Second opinion

Met ‘second opinion’ wordt een tweede mening bedoeld. Je vraagt een andere deskundige dan je eigen arts, om zijn mening over een diagnose of een behandeling. Hij neemt de behandeling niet over. Je mag altijd een second opinion vragen. Daarvoor heb je van niemand toestemming nodig, ook niet van je eigen arts. Wel is het aan te raden dit te bespreken met je eigen arts. Vraag aan je zorgverzekering in hoeverre deze een second opinion vergoedt. Dan sta je niet voor onaangename verrassingen.

Reacties