Posts

Posts uit april, 2016 weergeven

Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven een distributieplan te maken. Hierin wordt uitgewerkt wanneer en op welke wijze de tabletten verspreid worden. Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de verspreiding van jodiumtabletten in Nederland. Distributie jodiumtabletten Nieuwsbericht ministerie VWS | 10-03-2016 Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval Schildkliertje ‘Uitdelen jodiumtabletten had al jaren eerder gekund’ NOS Waarom worden jodiumtabletten verspreid? Bij een nucleair incident kan een radioactieve wolk vrijkomen waar vaak ook radioactief jodium in zit. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker. Jodiumtabletten bieden hiertegen bescherming. De tabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een incident vrijkomen. De verhouding jodium/andere stoffen in een radioactieve wolk vorm varieert. Aan wie worden jodiumta

Informatie over bijwerkingen van schildklierremmers

Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol (Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Behandeling hyperthyreoïdie met medicijnen Deze schildklierremmers kunnen net als veel andere medicijnen bijwerkingen hebben. Voor de duidelijkheid is hier een overzicht. Overzicht Bijsluiters CBG: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Databank bijwerkingen Lareb: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Farmacotherapeutisch Kompas: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol FDA: Propylthiouracil (PTU) Zeldzame bijwerkingen: Agranulocytose Vasculitis Leverfunctie NHG-Standaard Schildklieraandoeningen : In de helft van de gevallen treedt kruisovergevo

Changing trends in the incidence of thyroid cancer in the United States

Afbeelding
This study uses data from the SEER registry to examine recent national trends in thyroid cancer incidence. Changing trends in the incidence of thyroid cancer in the United States Luc Morris, Michael Tuttle, Louise Davies Als je meer wilt weten over schildklierkanker Schildkliertje The incidence of thyroid cancer in the United States has tripled in 30 years, rising rapidly since the 1990s. This substantial increase, chiefly comprising small papillary cancers, has been attributed to widespread diagnosis of subclinical disease. Autopsy studies show a sizeable prevalence (5%-30%) of clinically occult thyroid cancer in asymptomatic persons. The rising diagnosis of thyroid cancer has been linked to increasing health care utilization and imaging practices, which have led to the increased discovery of small papillary thyroid cancers, which generally exhibit indolent behavior.

Wildwesttaferelen rond schildklierhormoon

Afbeelding
Steeds vaker zijn bepaalde medicijnen niet verkrijgbaar. Tekorten zijn de laatste vijf jaar zelfs verviervoudigd. Thyrax is een bekend voorbeeld van een medicijn dat herhaaldelijk niet leverbaar is. Begin 2016 werden 350.000 mensen plotseling geconfronteerd met een leveringstekort, omdat de verhuizing van de fabriek niet goed was gepland. 1 Al eerder waren er in 2012 problemen met de levering van Thyrax in Nederland. Het is dus helaas een bekend verschijnsel dat schildklierpatiënten zomaar een ander merk of merkloos schildklierhormoon krijgen. Iets wat vanwege de precieze werking van levothyroxine ongewenst is. 2 3 Problemen met levothyroxine zijn alles behalve een Nederlands probleem. Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. 4 In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schild

Dangerous dieting: Mexican diet pills and T3 thyrotoxicosis

Afbeelding
Bron: ENDO2016