Posts

Posts uit april, 2013 weergeven

Struma van Riedel ofwel Riedelse thyreoïditis

Struma van Riedel ofwel Riedelse thyreoïditis is een uiterst zeldzame aandoening. Hierbij wordt het schildklierweefsel vervangen door zeer vast littekenachtig bindweefsel (fibrose). Door die fibrose ontstaat een zeer hard struma met hypothyreoïdie. In het Nederlands is er nauwelijks informatie over te vinden. Wel in het Engels. Riedel's Thyroiditis: A Clinical Review James V. Hennessey Ervaringen delen Schildklierforum Riedel Thyroiditis CK Guerin, Medscape Abstract Riedel's thyroiditis is a rare inflammatory process involving the thyroid and surrounding cervical tissues and is associated with various forms of systemic fibrosis. Riedel's presentation is complex, including a thyroid mass associated with local symptoms, characteristic biochemical abnormalities such as hypocalcemia and hypothyroidism, as well as the involvement of a wide range of other organ systems. Diagnosis of Riedel's thyroiditis requires histopathological confirmation, but due to high comp

Als je de regie in eigen hand wilt hebben ...

Bedoeling van deze tips is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die schildklier. Jouw arts niet. Tips Leer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet . Schrijf na elk bloedonderzoek de TSH- en FT4-waarde (en eventueel T3) op in een schriftje . Noteer daarbij hoeveel hormoon je slikt en hoe je je voelt. Heb je bijvoorbeeld hypoklachten , hyperklachten of klachten door schildklierkanker ? Laat bloed prikken voordat je hormoon slikt . Dan is de TSH hoger en de FT4-waarde lager. Dit kan je een betere onderhandelingspositie geven als je meer T4-hormoon nodig hebt. Leer het schildklierjargon . Dit geeft je toegang tot informati

Incidentie schildklierkanker stijgt en sterfte daalt

De incidentie van schildklierkanker is in Nederland tussen 1989 en 2009 gestegen. Dat melden Olga Husson (Tilburg University) en haar collega’s. Daarnaast rapporteren zij dat de totale relatieve 5-jaarsoverleving in die periode gelijk bleef, en dat de sterfte daalde (EndocrRelat Cancer. 2013; epub 27 februari). De auteurs verzamelden via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de gegevens van alle patiënten van 15-95 jaar die in 1989-2009 de diagnose ‘schildklierkanker’ te horen kregen. Data over sterfte vroegen Husson et al. op bij het CBS. Zij standaardiseerden incidentie- en sterftecijfers voor leeftijd op basis van de Europese standaardbevolking, en gebruikten de relatieve overleving – de verhouding tussen de geobserveerde overleving en de verwachte overleving van een vergelijkbare groep uit de algemene populatie – als schatting voor de ziektespecifieke overleving. Rising incidence, no change in survival and decreasing mortality from thyroid cancer in The Netherlands since 1989

Alleen levothyroxine is niet voor iedereen optimaal

Afbeelding
De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling . Verondersteld wordt dat de omzetting van T4 in T3 zorgt voor voldoende schildklierhormoon in alle weefsels. Er zijn echter indirecte bewijzen dat dit niet het geval is in alle patiënten. Dit artikel verscheen in PLOS | One , een vrij toegankelijk tijdschrift op internet. Via de link kom je bij het volledige artikel. Hieronder vind je een samenvatting. Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients D Gullo, A Latina, F Frasca, R Le Moli, G Pellegriti, R Vigneri Doel, aanpak, locatie, patiënten en bloedonderzoek Doel : bij een grote reeks patiënten zonder schildklier beoordeelden de onderzoekers of levothyroxine monotherapie het niveau van schildklierhormonen en schildklier-hypofyse terugkoppeling kan normaliseren. Aanpak : retrospectieve studie. Locatie : academisch ziekenhuis. Patiënten : 1.811 patiënten zonder schildklier met normale TSH-waa

Behandeling schildklier: vroeger, nu en in de toekomst

Afbeelding
Eind april 2013 vond het Voorjaarssymposium plaats van de American Thyroid Association. Ter gelegenheid daarvan had het programmacomité in het kort verleden, heden en mogelijke toekomstverwachtingen geschetst in bijgaand artikel. Veel bronnen in de literatuurlijst zijn te vinden op Schildkliertje. Treatment of hypothyroidism: possibilities on the horizon Hoewel de behandeling met schildklierhormoon bij hypothyreoïdie bepaald niet in de kinderschoenen staat, blijft deze behandeling onderwerp van debat. Ze heeft zich ontwikkeld van het gebruik van gedroogde schildklieren door oude Chinese culturen, het baanbrekende gebruik van onderhuidse en orale schildklierextracten in de jaren 1890, het routinematig gebruik van gedroogd poeder van varkens- of runderschildklier, en hun latere vervanging door synthetisch levothyroxine in de jaren 1970. Geschiedenis schildkliermedicatie De verwachting dat levothyroxine een volledige oplossing zou bieden voor de vele kenmerkende symptomen van hypoth

Schildklierhormoonstatus en kwaliteit van leven in LifeLines Cohort studie

Schildklieraandoeningen komen veel voor in de westerse samenleving, toch melden veel mensen een beperkt aantal klachten en symptomen bij de diagnose. Dat geldt vooral bij hypothyreoïdie. De onderzoekers wilden weten of de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven (HR-QOL) minder is bij personen met schildklierhormoon functietests die grotere afwijkingen laten zien. Thyroid Hormone Status and Health-Related Quality Of Life in the LifeLines Cohort Study EI Klaver, HCM van Loon, R Stienstra, TP Links, JC Keers, IP Kema, AC Muller Kobold, MM Van der Klauw, BHR Wolffenbuttel Thyroid. -Not available-, ahead of print. doi:10.1089/thy.2013.0017. Deelnemers aan dit onderzoek deden ook mee aan de LifeLines Cohort studie tussen december 2009 en augustus 2010. Bij 9491 westelijke Europese deelnemers (gemiddelde leeftijd 45 jaar; 3993 mannen en 5498 vrouwen), zonder huidig of vroeger gebruik van schildkliermedicijn , werd de kwaliteit van leven (HR-QOL) beoordeeld met de ‘RAND 36-Item Heal