Behandeling schildklier: vroeger, nu en in de toekomst

Eind april 2013 vond het Voorjaarssymposium plaats van de American Thyroid Association. Ter gelegenheid daarvan had het programmacomité in het kort verleden, heden en mogelijke toekomstverwachtingen geschetst in bijgaand artikel. Veel bronnen in de literatuurlijst zijn te vinden op Schildkliertje.
Treatment of hypothyroidism: possibilities on the horizon

Hoewel de behandeling met schildklierhormoon bij hypothyreoïdie bepaald niet in de kinderschoenen staat, blijft deze behandeling onderwerp van debat. Ze heeft zich ontwikkeld van het gebruik van gedroogde schildklieren door oude Chinese culturen, het baanbrekende gebruik van onderhuidse en orale schildklierextracten in de jaren 1890, het routinematig gebruik van gedroogd poeder van varkens- of runderschildklier, en hun latere vervanging door synthetisch levothyroxine in de jaren 1970.

Geschiedenis schildkliermedicatie

De verwachting dat levothyroxine een volledige oplossing zou bieden voor de vele kenmerkende symptomen van hypothyreoïdie was redelijk, maar toch overdreven optimistisch. Hoe bijzonder de beschikbaarheid van handig, effectief en betrouwbaar synthetisch schildklierhormoon ook is, het schrikbeeld van een onvolledige oplossing van alle hypothyreoïdie symptomen is nooit verdwenen.

Onderzoek naar T3-hormoon met vertraagde afgifte

Nadat het een tijd stil was sinds dergelijke producten werden gemeld in de literatuur, zijn er weer T3-preparaten met vertraagde afgifte in ontwikkeling. Dergelijke middelen kunnen misschien in de toekomst een rol spelen in de behandeling van hypothyreoïdie. Mogelijk dat stamcel technologie in de toekomst ook kan worden toegepast bij mensen zonder schildklier.

Met stamcellen een nieuwe schildklier kweken

Als we meer leren over de complexiteit van de behandeling van deze aandoening, leren we ook dat schijnbaar eenvoudige aspecten van therapie niet altijd haalbaar zijn. Zoals het bereiken van een aanvaardbare naleving van de voorgeschreven therapie of de handhaving van een TSH-waarde binnen de referentiewaarden van de gewenste doelgroep.
Reacties