dinsdag 26 maart 2013

Aanbevelingen NIV-richtlijn schildklier en zwangerschap

Begin 2013 is de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 verschenen. Hoofdstuk V behandelt Schildklierfunctiestoornissen in de zwangerschap en postpartumperiode. Vanaf pagina 146 vind je uitgebreide informatie, uitleg, conclusies, aanbevelingen en literatuur over schildklier en zwangerschap. Schildkliertje heeft de aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn op een rijtje gezet.

Aanbevelingen schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap
In vraag en antwoord

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap

De Amerikaanse richtlijn (Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum) vormt de basis van hoofdstuk V. De nieuwe Nederlandse richtlijn verschilt op enkele onderdelen van de Amerikaanse richtlijn. Het gaat om de definitie van klinische en subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap.

ATA-richtlijn

In de Amerikaanse ATA-richtlijn worden klinische en subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap als volgt gedefinieerd:
  • Klinische hypothyreoïdie indien de TSH-waarde in het serum > 2,5 mIU/L is, tezamen met een verminderde FT4-concentratie. Dit geldt ook voor vrouwen met TSH-waarden van 10 mIU/L of meer, ongeacht de FT4-waarden.
  • Subklinische hypothyreoïdie indien de TSH-waarde in het serum tussen 2,5 and 10 mIU/L ligt, met een normale FT4-concentratie.

NIV-richtlijn

Naar het oordeel van de Nederlandse commissie laat de literatuur, inclusief de Nederlandse, geen consistent beeld zien van de bovengrens van de normaalwaarden. De commissie vindt dat voor het stellen van de diagnose (klinische of subklinische) hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap de reguliere diagnostische criteria voor schildklierziekte moeten worden aangehouden.

De commissie bestond uit internisten en een vertegenwoordiger van Schildklierorganisatie Nederland (SON).

Gewijzigde standpunten

Genoemd standpunt over subklinische hypothyreoïdie wijkt af van de visie in de NIV-richtlijn van 2007. Toen adviseerde de werkgroep behandeling met levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie (TSH > 4 mU/l) van zwangeren en vrouwen met zwangerschapswens.

Het nieuwe standpunt wordt niet vermeld bij de wijzigingen ten opzichte van de versie mei 2007 (pagina 38, NIV-Richtlijn 2012). Daar worden alleen aangegeven:
  • Een meer uitgesproken advies voor definitieve behandeling van de hyperthyreoïdie (door operatie) bij vrouwen met zwangerschapswens op korte termijn.
  • Geen voorkeur meer voor therapie met PTU boven methimazol indien medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie in de zwangerschap nodig is.
vrijdag 22 maart 2013

Verkrijgbaarheid medicijnen schildklier blijft problematisch

Eerder heeft Schildkliertje al aandacht besteed aan de verkrijgbaarheid van schildkliermedicijnen.

Levothyroxine - T4

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Een paar jaar terug veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Patiënten in Nieuw-Zeeland en Israël wisten van niets en kregen klachten.

Dit bericht geeft een vraag en antwoord over leveringsproblemen van Eltroxin in Ierland. De Irish Times schrijft ook over die leveringsproblemen met Eltroxin.

In 2012 waren er de problemen in Nederland met Thyrax. In Groot-Brittannië blijft het tobben met Eltroxin. En nu is er een tekort aan Levoxyl in de Verenigde Staten.

Bij Levoxyl zou het tekort te maken hebben met packaging related issues. Dat is hetzelfde wat vorig jaar gemeld werd met Thyrax: problemen met een verpakkingsmachine. Later ging het over de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en de beperkte beschikbaarheid. In de media is er nu aandacht voor dat het medicijntekort nog nooit zo groot was. En het aantal medicijnen dat niet kan worden geleverd, neemt toe. Deze situatie is voor veel patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen, zeer verontrustend!!

Er is nu een recall van Levoxyl: http://www.thyroid.org/levoxyl-recall/: We have this morning received additional information from Pfizer regarding the unavailability of LEVOXYL that was initially communicated last week. Please note in the letter from Pfizer that LEVOXYL is being recalled and that it may not be available again until 2014.

woensdag 20 maart 2013

Nieuwe maat voor ernst van ziekte van Graves

De concentratie van TBII-antistoffen in het bloed is een maat voor de ernst van Graves’ hyperthyreoïdie (GH). Bij deze aandoening maakt de schildklier te veel hormoon. Dit is een van de conclusies uit het promotie-onderzoek van Xander Vos. Vos deed een studie naar de invloed van bepaalde genen en omgevingsfactoren op de ernst en het klinisch beloop van deze schildklieraandoening.

Proefschrift

Genes and Environment in Graves’ Hyperthyroidism: a Prospective Cohort Study
X.G. Vos

GH is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier aangezet wordt tot overmatige productie van schildklierhormonen. Vos toont aan dat Graves-patiënten die uit families komen waar veel auto-immuunziekten van de schildklier voorkomen met een hoge familiaire belasting voor auto-immuun schildklierziekten, de ziekte op eerdere leeftijd ontwikkelen. De invloed van genetische factoren lijkt groter te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Hierbij is de invloed van omgevingsfactoren kleiner bij patiënten met een grotere genetische vatbaarheid voor GH.

Vos ontwikkelde ook een model dat de kans op terugkeer van de ziekte voor het begin van de behandeling berekent. Dit model kan relevant zijn voor de behandeling van nieuwe patiënten met GH.


© Hans van Eck, www.vaneckdesign.nl

maandag 18 maart 2013

Dik of dun door je schildklier

Dat een te trage schildklier voor gewichtstoename kan zorgen hebben veel mensen weleens gehoord. Maar hoe komt dat eigenlijk? Endocrinoloog dr. Olaf Dekkers ziet veel patiënten met afwijkende schildklierhormonen. Ze melden zich soms pas laat bij hun huisarts, weet hij. "Zelf hebben ze dan al allerlei verklaringen verzonnen voor hun gewichtstoename. Ik ga ook niet meer naar de sportschool, zeggen ze dan bijvoorbeeld."

Dik door je schildklier
Olaf Dekker, LUMC, Cicero 2013-2, pagina 26

Mensen met ernstige klachten door te weinig schildklierhormoon vertonen een typisch beeld. "Ze zijn soms wel tien kilo aangekomen, praten langzaam en hun stem klinkt laag", somt Dekkers op. Het omgekeerde komt ook voor, zij het iets minder vaak: een overactieve schildklier. Die patiënten vallen juist veel af, terwijl ze de hele dag kunnen eten. Verder zijn ze rusteloos, kunnen moeilijk slapen en hebben vaak diarree. Bij minder ernstige schildklierhormonen zijn de verschijnselen minder uitgesproken en redelijk vaag. Toch zal de huisarts ook dan vaak naar de schildklierwaarden kijken.

Schildklierhormonen hebben effecten op het hele lichaam. "Ze zijn belangrijk voor de energie- en warmtehuishouding van het lichaam en beïnvloeden het hartritme, de botstofwisseling, de beweging van de darmen, cholesterolomzetting, noem maar op. De schildklier is een essentieel orgaan; zonder schildklierhormonen ga je dood", aldus Dekkers.

Schildklierhormonen verhogen de snelheid van de stofwisseling. Dat is ook de oorzaak van het gewichtsverlies bij mensen met een overmaat aan schildklierhormoon. "Het voedsel wordt veel sneller verbrand en daarbij komt veel warmte vrij. Heel typisch is dan ook dat deze patiënten het altijd warm hebben. Wanneer anderen in een trui zitten, dragen zij alleen een T-shirt."


zaterdag 16 maart 2013

De meetbare mens, een goudmijn aan data

De ongekende mogelijkheden van smartphones en de onstilbare honger naar informatie zorgen ervoor dat we steeds meer informatie registreren. Ook gegevens over ons lichaam en gedrag, zoals hartslag, bloeddruk, calorie-inname of slaap-waak ritme, kunnen we vastleggen. Dit kan een goudmijn aan data zijn voor de wetenschap, en ook verwachten sommigen zo bewuster en gezonder te kunnen leven. Maar is dit wel goed voor onze gezondheid én voor onze privacy?

De meetbare mens, een goudmijn aan data
Uitzending Labyrint

Joost Plattel van het Quantified Self instituut in Groningen vertelt in de uitzending De meetbare mens, een goudmijn aan data hoe hij elke dag zijn persoonlijke gegevens bijhoudt. Van zijn bewegingen en slaapgedrag tot zijn eten en drinken van die dag; alles wordt geregistreerd. Deze registratie “forceert je om na te denken over wat je doet”, aldus Plattel. Dit bewust bijhouden van je eigen leefstijl zou goed kunnen zijn voor je gezondheid, omdat je beter nadenkt over je gedrag en je lichaam. Betekent dit dat wij in de toekomst allemaal een dagboek van onze persoonlijke gegevens moeten gaan bijhouden om gezonder te leven? Huisarts Erik Wybenga vindt van niet. Hij wijst op de ongezonde kant van al dit meten.


"Het monitoren van patiënten vind ik een goede ontwikkeling, maar als gezonde mensen hun lichaamsfuncties elke dag zouden bijhouden dan vind ik dat een schrikbeeld,” zegt Wybenga. “Want juist het continu bijhouden van deze gegevens zou de gezondheid goed kunnen verstoren. Zo bestaan er altijd verschillen tussen mensen, ‘de gemiddelde mens’ bestaat niet. Dit betekent dat als mensen zichzelf elke dag zullen gaan meten, zij heel vaak een afwijkende waarde zullen zien.”

Wat je kunt meten en weten als er iets met je schildklier is!

In de praktijk heeft Wybenga geleerd dat veel mensen niet goed kunnen omgaan met afwijkende waarden: “Als hun gemeten waarde maar iets afwijkt van het gemiddelde dan raken zij in paniek. Hoewel de verzamelde data niet noodzakelijk betrouwbaar zijn, zullen veel mensen hier wel veel waarde aan hechten, wat kan zorgen voor onnodige angst en onzekerheid. Uiteindelijk is het dus maar de vraag of die gekwantificeerde informatie over je lichaam niet juist leidt tot ongezonde misinterpretaties, omdat veel mensen niet met dit soort data kunnen omgaan.”

woensdag 13 maart 2013

Persoonsgerichte gezondheidszorg vraagt om mededogen

Bron: UMC St Radboud

De materialistische kijk op het leven heeft geleid tot spectaculaire vooruitgangen in de geneeskunde. Maar die kijk bracht ook een fragmentatie van lichaam en ziel met zich mee, waardoor de geneeskunde vaak geen bevredigende antwoorden meer biedt aan patiënten.

Daarom pleit hoogleraar Jan Smit in zijn oratie Maakbaarheid en mededogen. Uitdagingen voor de interne geneeskunde voor de herintroductie van het ‘medicijn’ mededogen. Met die mix kan de persoonsgerichte gezondheidszorg naar een hoger niveau worden getild.

Maakbaarheid en mededogen maken geneeskunde persoonlijker, gezonder

In de 17e eeuw vond een belangrijke stap in de fragmentatie van lichaam en ziel plaats. Descartes en Hobbes stelden dat de natuur uit deeltjes was opgebouwd, die onderworpen zijn aan de wetten van de natuur. De Engelse medicus Harvey, die de bloedsomloop ontdekte, zag het lichaam als een stelsel van buizen en kleppen. De mens werd een apparaat, ziekte een mechanisch defect. Dit dualisme tussen lichaam en ziel leidde tot een boedelscheiding: artsen hielden zich bezig met het lichaam, priesters met de ziel.

Lees ook

Overvloed en onbehagen - Uitdagingen voor de moderne endocrinologie
Oratie Jan Smit, LUMC, 25 januari 2008

De mens, een bouwpakket

“Deze materialistische visie leidde tot een enorme vooruitgang in wetenschap, die ook zijn weerslag had op de (interne) geneeskunde”, zegt prof. dr. Jan Smit van het UMC St Radboud, die 8 maart zijn oratie uitsprak. “De introductie van hygiëne, vaccinaties en antibiotica bracht een enorme daling teweeg in de sterfte door infectieziekten. Met geavanceerde technieken werden de oorzaken van niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes ontrafeld. We introduceerden duidelijke diagnoses en effectieve geneesmiddelen. Met gentherapie corrigeren we foutjes van de natuur. Ingenieurs ontwikkelen op het beeldscherm innovatieve middelen tegen kanker en de regeneratieve geneeskunde ontwikkelt nieuwe weefsels uit stamcellen. Kortom, de mens is een bouwpakket geworden, een maakbaar systeem met bestelbare reserveonderdelen.”

Lees ook

‘Eén-tweetje tussen specialist en huisarts heel belangrijk’
Interview in Radboud Actueel, maart 2013, pagina 4

Die materialistische, reductionistische benadering die ons zoveel heeft gebracht, belemmert ons echter als we nieuwe concepten proberen te ontwikkelen voor de Interne Geneeskunde, stelt Smit. Want dankzij de ‘meetbaarheid’ van het lichaam en de ontkoppeling tussen lichaam en ziel, proberen we gezondheid en ziekte te vangen in bijna wiskundige formules. Deze objectieve benadering stelt de relatie tussen dokter en patiënt op de proef en leidt volgens Smit tot medicalisering van de maatschappij.

Ongezonde prikkels

Smit illustreert zijn visie met diverse voorbeelden, zoals de maagverkleinende operatie die wordt uitgevoerd bij mensen met obesitas en diabetes. “Als geneesmiddelen bij diabetes mellitus niet helpen, komt vaak maagverkleinende operaties in beeld”, zegt Smit. “Het aantal maagverkleiningen is in tien jaar vertienvoudigd tot ongeveer 8000 vorig jaar. De prikkel voor ziekenhuizen om deze vorm van ‘zorg’ aan te bieden, wordt paradoxaal genoeg vergroot door de eisen van ziektekostenverzekeraars. Waarom? Omdat ze de beste zorg op dit gebied definiëren als ziekenhuizen waar meer dan tweehonderd maagverkleiningen per jaar worden verricht. Daardoor investeren veel ziekenhuizen in deze therapie. Het Diabetes Prevention Program heeft echter aangetoond dat zestig procent van de gevallen van type 2 diabetes mellitus voorkomen kan worden door lifestyle maatregelen. Die zijn effectiever dan welk medicament of operatie ook. Gezondheid is maakbaar, maar het geheim is tijd, aandacht en mededogen. Tijd en aandacht zijn echter geen declarabele zorgproducten.”

Lees ook

Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy
JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts

Geen ziekte zonder zingeving

De levensverwachting van Nederlanders is de laatste zestig jaar met 9 jaar gestegen. Toch ervaart minder dan de helft van de mensen van 75 jaar en ouder welzijn. Smit: “Onvolkomenheden van een technology driven en aanbodgestuurde geneeskunde hebben geleid tot fragmentatie, medicalisering en definities van ziekte en gezondheid die geen relatie meer hebben met het heil van de individuele patiënt, zijn verwachtingen, zijn angsten en zijn hoop. Wanneer een patiënt ziek is gaat het niet over het waarnemen van een DNA-mutatie of een afwijkende concentratie van een stof in zijn bloed, maar over de gewaarwording. Over het gevoel van een gestoorde relatie in het lichaam en de daarbij behorende angsten, verlangens en zingeving. Deze gewaarwording kleurt zijn relatie met de omgeving maar wordt ook door zijn omgeving beïnvloed. Daarom is de definitie van een ziekte in uitsluitend maat en getal onzinnig. Bij ziekte hoort namelijk het bewustzijn van ziekte, het gevoel en de betekenis van ziekzijn in relatie tot je omgeving.”

Wanneer een patiënt ziek is gaat het over de gewaarwording, over het gevoel van een gestoorde relatie in het lichaam en de daarbij behorende angsten, verlangens en zingeving

Personalized Healthcare

Smit vindt dan ook dat artsen moeten aansluiten bij de beelden die de patiënt heeft van zijn ziekte en de betekenis van de ziekte: “Behandeldoelen kunnen daarom nooit alleen aan richtlijnen of individuele biologische profielen ontleend worden, maar alleen ontstaan in een gesprek met de patiënt. Personalized Healthcare moet daarom wel degelijk met persoonsgerichte gezondheidszorg vertaald worden: gericht op de persoon en niet op het bioom van de patiënt.”

De relatie tussen artsen en patiënten is niet minder dan een ontmoeting tussen mensen in een situatie van bijzondere kwetsbaarheid

Arts en patiënt zijn dus fundamenteel tot elkaar veroordeeld. Smit: “Als het bewustzijn van arts en patiënt met elkaar verbonden zijn, is de relatie tussen artsen en patiënten niet minder dan een ontmoeting tussen mensen in een situatie van bijzondere kwetsbaarheid. Juist in de kwetsbaarheid van de patiënt, zijn existentiële vragen over lijden, de eindigheid van het leven en het verlies van wat dierbaar is ligt een geheim van waar het in het leven werkelijk om gaat. Daarom moeten we in de Interne Geneeskunde de maakbaarheid proberen te verrijken met mededogen om de geneeskunde persoonlijker en gezonder te maken.”

dinsdag 12 maart 2013

Onderzoek naar extra schildklierhormoon bij herhaalde miskramen

Vrouwen met TPO-antistoffen die meer dan twee keer een miskraam krijgen, worden vaak behandeld met schildklierhormoon. Nu nog bewijzen of dat werkt.

Schildklierpillen tegen miskraam
Liesbeth Jongkind, AMC-Magazine, pagina 22

Van de duizend vrouwen die zwanger worden, krijgen er honderd tot honderdvijftig een miskraam. Dat is vaak al ingrijpend, maar voor sommige vrouwen blijft het daar niet bij. Per jaar maken ten minste 2500 vrouwen in Nederland een tweede of volgende miskraam door. Want van die honderd tot honderdvijftig vrouwen krijgen er tien tot vijftien bij een volgende zwangerschap opnieuw een miskraam. Bij drie of vier van hen gaat het voor de derde keer mis. En gemiddeld krijgt een van die duizend zwangere vrouwen zelfs nog een vierde miskraam. Vaak is daar niks aan te doen, tot verdriet van de vrouwen en frustratie van hun behandelend artsen.

T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskramen

Een consortium van acht Nederlandse, een Belgisch en een Deens ziekenhuis gaat de komende drie jaar in het kader van het T4LIFE-onderzoek het toedienen van extra T4 uittesten bij 240 vrouwen die twee of meer miskramen gehad hebben en opnieuw zwanger willen worden. De helft van deze vrouwen krijgt geen schildklierhormoon maar een placebo. Noch de vrouwen zelf, noch de behandelend artsen weten wie de echte pilletjes krijgt en wie de nepperds.

maandag 11 maart 2013

Schildklier - ontdekking en behandeling van een nieuw ziektebeeld

NWO Bessensap filmwedstrijd

Voor de NWO Bessensap filmwedstrijd hebben 41 onderzoekers een filmidee ingezonden voor de verfilming/animatie van een onderzoeksresultaat, een onderzoeksmethode of een onderzoeksapparaat. De vijf populairste filmideeën worden door NWO in contact gebracht met een filmmaker/animator en samen maken zij een filmpje/animatie van vijf minuten.

Breng je stem uit!

Je kunt Robin Peeters helpen door zijn filmpje leuk te vinden.
Ga naar Nieuw ziektebeeld door DNA-mutatie en klik op het duimpje omhoog!

De ontdekking en behandeling van een nieuw schildklier-ziektebeeld

Eén van de filmpjes gaat over de ontdekking van een nieuw schildklier-ziektebeeld. Patiënten met dit ziektebeeld hebben een DNA-mutatie die er toe leidt dat schildklierhormoon niet goed functioneert. Dit uit zich bij deze patiënten onder andere in groeivertraging en ontwikkelingsachterstand. Waarschijnlijk kunnen deze patiënten goed behandeld worden met reeds beschikbare schildklierhormoontabletten. Deze kosten slechts 30 euro per jaar, terwijl behandeling met bijvoorbeeld groeihormoon duizenden euro's per jaar kost.

Dr. Robin Peeters (endocrinoloog Erasmus MC) wil met zijn filmidee meer ruchtbaarheid geven aan dit nieuwe ziektebeeld, zodat er meer patiënten met deze DNA-mutatie ontdekt en behandeld kunnen worden.


Fukushima: schildklier en nucleaire ramp

Vandaag is het twee jaar geleden dat de afgrijselijke ramp in Fukushima (Japan) zich voltrok. Een aardbeving, gevolgd door een tsunami, en daarna een nucleaire ramp omdat door de tsunami de kerncentrale ontregeld raakte. Een uitstoot van radioactief materiaal volgde. Tijd om stil te staan bij de gevolgen voor de schildklier.

Lees- en kijktip

Schildklier en nucleaire ramp, www.gmed.nl
Artikel met allerlei informatie en links over de schildklier en de ramp

Twee jaar na Fukushima onrust over gezondheidsgevolgen
Uitzending EenVandaag

De schildklier heeft jodium nodig om schildklierhormoon (T4 en T3) te produceren. Daarom neemt het schildklierweefsel actief jodium op uit de bloedsomloop. Een mens heeft zo’n 160 mcg jodium per dag nodig voor een goede schildklierwerking. Bij jodiumgebrek ontstaat een struma (krop). Als bij jonge kinderen ernstig jodiumgebrek ontstaat, kan de ontwikkeling van de hersenen slecht verlopen. Dit is de belangrijkste reden dat in Nederland aan het bakkerszout jodium is toegevoegd. Brood en vis zijn de belangrijkste bron van jodium.

Als radioactieve stoffen als jodium-131 in het milieu terecht komen, kan dit allerlei gevolgen op de lange termijn hebben. Met name jonge kinderen zijn hiervoor gevoelig. Blootstelling aan radioactief jodium (I-131, 132 en 133) kan leiden tot knobbels of cysten in de schildklier, maar ook tot schildklierkanker. Hoe jonger een kind, hoe groter de kans op schildklierkanker.

zondag 10 maart 2013

Marco Medici wint Schildklier Prijs

Donderdag 7 maart 2013 vond The XVIIth Annual Symposium of the Dutch Thyroid Club plaats.

Dit jaar stond de relatie tussen de schildklier en een aantal belangrijke doelwitweefsels centraal. Sprekers behandelden fundamentele en klinische aspecten. Speciale aandacht was er voor twee baanbrekende studies van eigen bodem die nieuwe verklaringen geven voor aangeboren (congenitale) disfunctie van de schildklier en voor verstoring van de werking van schildklierhormoon.

Het symposium werd afgesloten met de uitreiking van de MSD Schildklierprijs 2012 en een voordracht door de winnaar.

De winnaar is ...

De winnaar van deze Schildklierprijs is drs. Marco Medici (Erasmus MC). Hij is een jonge arts met een veelbelovende toekomst.

Onderzoek waarbij Marco Medici betrokken wasLet op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.