dinsdag 26 maart 2013

Aanbevelingen NIV-richtlijn schildklier en zwangerschap

Begin 2013 is de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 verschenen. Hoofdstuk V behandelt Schildklierfunctiestoornissen in de zwangerschap en postpartumperiode. Vanaf pagina 146 vind je uitgebreide informatie, uitleg, conclusies, aanbevelingen en literatuur over schildklier en zwangerschap. Schildkliertje heeft de aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn op een rijtje gezet.

Aanbevelingen schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap
In vraag en antwoord

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap

De Amerikaanse richtlijn (Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum) vormt de basis van hoofdstuk V. De nieuwe Nederlandse richtlijn verschilt op enkele onderdelen van de Amerikaanse richtlijn. Het gaat om de definitie van klinische en subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap.

ATA-richtlijn

In de Amerikaanse ATA-richtlijn worden klinische en subklinische hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap als volgt gedefinieerd:
  • Klinische hypothyreoïdie indien de TSH-waarde in het serum > 2,5 mIU/L is, tezamen met een verminderde FT4-concentratie. Dit geldt ook voor vrouwen met TSH-waarden van 10 mIU/L of meer, ongeacht de FT4-waarden.
  • Subklinische hypothyreoïdie indien de TSH-waarde in het serum tussen 2,5 and 10 mIU/L ligt, met een normale FT4-concentratie.

NIV-richtlijn

Naar het oordeel van de Nederlandse commissie laat de literatuur, inclusief de Nederlandse, geen consistent beeld zien van de bovengrens van de normaalwaarden. De commissie vindt dat voor het stellen van de diagnose (klinische of subklinische) hypothyreoïdie tijdens de zwangerschap de reguliere diagnostische criteria voor schildklierziekte moeten worden aangehouden.

De commissie bestond uit internisten en een vertegenwoordiger van Schildklierorganisatie Nederland (SON).

Gewijzigde standpunten

Genoemd standpunt over subklinische hypothyreoïdie wijkt af van de visie in de NIV-richtlijn van 2007. Toen adviseerde de werkgroep behandeling met levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie (TSH > 4 mU/l) van zwangeren en vrouwen met zwangerschapswens.

Het nieuwe standpunt wordt niet vermeld bij de wijzigingen ten opzichte van de versie mei 2007 (pagina 38, NIV-Richtlijn 2012). Daar worden alleen aangegeven:
  • Een meer uitgesproken advies voor definitieve behandeling van de hyperthyreoïdie (door operatie) bij vrouwen met zwangerschapswens op korte termijn.
  • Geen voorkeur meer voor therapie met PTU boven methimazol indien medicamenteuze behandeling van hyperthyreoïdie in de zwangerschap nodig is.
vrijdag 22 maart 2013

Verkrijgbaarheid medicijnen schildklier blijft problematisch

Eerder heeft Schildkliertje al aandacht besteed aan de verkrijgbaarheid van schildkliermedicijnen.

Levothyroxine - T4

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Een paar jaar terug veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Patiënten in Nieuw-Zeeland en Israël wisten van niets en kregen klachten.

Dit bericht geeft een vraag en antwoord over leveringsproblemen van Eltroxin in Ierland. De Irish Times schrijft ook over die leveringsproblemen met Eltroxin.

In 2012 waren er de problemen in Nederland met Thyrax. In Groot-Brittannië blijft het tobben met Eltroxin. En nu is er een tekort aan Levoxyl in de Verenigde Staten.

Bij Levoxyl zou het tekort te maken hebben met packaging related issues. Dat is hetzelfde wat vorig jaar gemeld werd met Thyrax: problemen met een verpakkingsmachine. Later ging het over de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en de beperkte beschikbaarheid. In de media is er nu aandacht voor dat het medicijntekort nog nooit zo groot was. En het aantal medicijnen dat niet kan worden geleverd, neemt toe. Deze situatie is voor veel patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen, zeer verontrustend!!

Er is nu een recall van Levoxyl: http://www.thyroid.org/levoxyl-recall/: We have this morning received additional information from Pfizer regarding the unavailability of LEVOXYL that was initially communicated last week. Please note in the letter from Pfizer that LEVOXYL is being recalled and that it may not be available again until 2014.

woensdag 20 maart 2013

Nieuwe maat voor ernst van ziekte van Graves

De concentratie van TBII-antistoffen in het bloed is een maat voor de ernst van Graves’ hyperthyreoïdie (GH). Bij deze aandoening maakt de schildklier te veel hormoon. Dit is een van de conclusies uit het promotie-onderzoek van Xander Vos. Vos deed een studie naar de invloed van bepaalde genen en omgevingsfactoren op de ernst en het klinisch beloop van deze schildklieraandoening.

Proefschrift

Genes and Environment in Graves’ Hyperthyroidism: a Prospective Cohort Study
X.G. Vos

GH is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier aangezet wordt tot overmatige productie van schildklierhormonen. Vos toont aan dat Graves-patiënten die uit families komen waar veel auto-immuunziekten van de schildklier voorkomen met een hoge familiaire belasting voor auto-immuun schildklierziekten, de ziekte op eerdere leeftijd ontwikkelen. De invloed van genetische factoren lijkt groter te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Hierbij is de invloed van omgevingsfactoren kleiner bij patiënten met een grotere genetische vatbaarheid voor GH.

Vos ontwikkelde ook een model dat de kans op terugkeer van de ziekte voor het begin van de behandeling berekent. Dit model kan relevant zijn voor de behandeling van nieuwe patiënten met GH.


© Hans van Eck, www.vaneckdesign.nl

maandag 18 maart 2013

Dik of dun door je schildklier

Dat een te trage schildklier voor gewichtstoename kan zorgen hebben veel mensen weleens gehoord. Maar hoe komt dat eigenlijk? Endocrinoloog dr. Olaf Dekkers ziet veel patiënten met afwijkende schildklierhormonen. Ze melden zich soms pas laat bij hun huisarts, weet hij. "Zelf hebben ze dan al allerlei verklaringen verzonnen voor hun gewichtstoename. Ik ga ook niet meer naar de sportschool, zeggen ze dan bijvoorbeeld."

Dik door je schildklier
Olaf Dekker, LUMC, Cicero 2013-2, pagina 26

Mensen met ernstige klachten door te weinig schildklierhormoon vertonen een typisch beeld. "Ze zijn soms wel tien kilo aangekomen, praten langzaam en hun stem klinkt laag", somt Dekkers op. Het omgekeerde komt ook voor, zij het iets minder vaak: een overactieve schildklier. Die patiënten vallen juist veel af, terwijl ze de hele dag kunnen eten. Verder zijn ze rusteloos, kunnen moeilijk slapen en hebben vaak diarree. Bij minder ernstige schildklierhormonen zijn de verschijnselen minder uitgesproken en redelijk vaag. Toch zal de huisarts ook dan vaak naar de schildklierwaarden kijken.

Schildklierhormonen hebben effecten op het hele lichaam. "Ze zijn belangrijk voor de energie- en warmtehuishouding van het lichaam en beïnvloeden het hartritme, de botstofwisseling, de beweging van de darmen, cholesterolomzetting, noem maar op. De schildklier is een essentieel orgaan; zonder schildklierhormonen ga je dood", aldus Dekkers.

Schildklierhormonen verhogen de snelheid van de stofwisseling. Dat is ook de oorzaak van het gewichtsverlies bij mensen met een overmaat aan schildklierhormoon. "Het voedsel wordt veel sneller verbrand en daarbij komt veel warmte vrij. Heel typisch is dan ook dat deze patiënten het altijd warm hebben. Wanneer anderen in een trui zitten, dragen zij alleen een T-shirt."


woensdag 13 maart 2013

Informatie, herkenning, steun en waardevolle tips ...

Bedoeling van Schildkliertje is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.

Wegwijs in schildklierland

Schildklierforum

Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met je schildklieraandoening. Artsen komen en gaan.


dinsdag 12 maart 2013

Onderzoek naar extra schildklierhormoon bij herhaalde miskramen

Vrouwen met TPO-antistoffen die meer dan twee keer een miskraam krijgen, worden vaak behandeld met schildklierhormoon. Nu nog bewijzen of dat werkt.

Schildklierpillen tegen miskraam
Liesbeth Jongkind, AMC-Magazine, pagina 22

Van de duizend vrouwen die zwanger worden, krijgen er honderd tot honderdvijftig een miskraam. Dat is vaak al ingrijpend, maar voor sommige vrouwen blijft het daar niet bij. Per jaar maken ten minste 2500 vrouwen in Nederland een tweede of volgende miskraam door. Want van die honderd tot honderdvijftig vrouwen krijgen er tien tot vijftien bij een volgende zwangerschap opnieuw een miskraam. Bij drie of vier van hen gaat het voor de derde keer mis. En gemiddeld krijgt een van die duizend zwangere vrouwen zelfs nog een vierde miskraam. Vaak is daar niks aan te doen, tot verdriet van de vrouwen en frustratie van hun behandelend artsen.

T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskramen

Een consortium van acht Nederlandse, een Belgisch en een Deens ziekenhuis gaat de komende drie jaar in het kader van het T4LIFE-onderzoek het toedienen van extra T4 uittesten bij 240 vrouwen die twee of meer miskramen gehad hebben en opnieuw zwanger willen worden. De helft van deze vrouwen krijgt geen schildklierhormoon maar een placebo. Noch de vrouwen zelf, noch de behandelend artsen weten wie de echte pilletjes krijgt en wie de nepperds.

maandag 11 maart 2013

Schildklier - ontdekking en behandeling van een nieuw ziektebeeld

NWO Bessensap filmwedstrijd

Voor de NWO Bessensap filmwedstrijd hebben 41 onderzoekers een filmidee ingezonden voor de verfilming/animatie van een onderzoeksresultaat, een onderzoeksmethode of een onderzoeksapparaat. De vijf populairste filmideeën worden door NWO in contact gebracht met een filmmaker/animator en samen maken zij een filmpje/animatie van vijf minuten.

Breng je stem uit!

Je kunt Robin Peeters helpen door zijn filmpje leuk te vinden.
Ga naar Nieuw ziektebeeld door DNA-mutatie en klik op het duimpje omhoog!

De ontdekking en behandeling van een nieuw schildklier-ziektebeeld

Eén van de filmpjes gaat over de ontdekking van een nieuw schildklier-ziektebeeld. Patiënten met dit ziektebeeld hebben een DNA-mutatie die er toe leidt dat schildklierhormoon niet goed functioneert. Dit uit zich bij deze patiënten onder andere in groeivertraging en ontwikkelingsachterstand. Waarschijnlijk kunnen deze patiënten goed behandeld worden met reeds beschikbare schildklierhormoontabletten. Deze kosten slechts 30 euro per jaar, terwijl behandeling met bijvoorbeeld groeihormoon duizenden euro's per jaar kost.

Dr. Robin Peeters (endocrinoloog Erasmus MC) wil met zijn filmidee meer ruchtbaarheid geven aan dit nieuwe ziektebeeld, zodat er meer patiënten met deze DNA-mutatie ontdekt en behandeld kunnen worden.


zondag 10 maart 2013

Marco Medici wint Schildklier Prijs

Donderdag 7 maart 2013 vond The XVIIth Annual Symposium of the Dutch Thyroid Club plaats.

Dit jaar stond de relatie tussen de schildklier en een aantal belangrijke doelwitweefsels centraal. Sprekers behandelden fundamentele en klinische aspecten. Speciale aandacht was er voor twee baanbrekende studies van eigen bodem die nieuwe verklaringen geven voor aangeboren (congenitale) disfunctie van de schildklier en voor verstoring van de werking van schildklierhormoon.

Het symposium werd afgesloten met de uitreiking van de MSD Schildklierprijs 2012 en een voordracht door de winnaar.

De winnaar is ...

De winnaar van deze Schildklierprijs is drs. Marco Medici (Erasmus MC). Hij is een jonge arts met een veelbelovende toekomst.

Onderzoek waarbij Marco Medici betrokken wasLet op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.