Posts

Posts uit 2017 weergeven

Uitleg over het TSH-FT4 setpoint in het kort

Het TSH-FT4 setpoint is een soort van turningpoint, het unieke punt voor de reactie van je TSH op je FT4. Die twee hangen op een unieke manier samen. Ze laten een bepaalde verhouding zien. Vraag op het Schildklierforum naar een berekening van jouw setpoint Zodra je FT4 stijgt, zal de TSH dalen. En daalt je FT4, dan zal je TSH stijgen. Het setpoint is dat evenwichtspunt. Het zijn jouw natuurlijke biologische referentiewaarden. En omdat ieder lab ander meetapparatuur heeft, is het ook belangrijk dat je waarden in hetzelfde lab bepaald worden.

Gebruikers krijgen compensatie na verandering samenstelling Eltroxin

Afbeelding
Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Dat geldt ook voor Eltroxin. In 2007 veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Gebruikers in Nieuw-Zeeland wisten van niets en kregen klachten. Ook in Israël kregen veel gebruikers klachten door de nieuwe formule in 2010/2011. Drug company to pay out NIS 47.5m for causing depression and hair loss The Times of Israel Over Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen Schildkliertje In Israël compenseert Perrigo nu de gebruikers van Eltroxin voor de problemen die zij kregen. Perrigo is de distributeur van Eltroxin in Israël, Aspen is de fabrikant. De problemen met Eltroxin ontstonden, net als in Nieuw-Zeeland en Denemarken, toen de productie overging van GlaxoSmithKline naar Aspen in Duitsland. Aspen weet dus hoe nauw het luistert met de dosering van levothyroxine, maar laat vervolgens zonder waarschuwing rustig de verpakking van Th

ThyPRO, over de inzet van kwaliteit van leven-vragenlijsten (vervolg)

Hypothyroidism is often diagnosed, and subsequently treated, due to health-related quality of life (HRQL) issues. However, HRQL following treatment has never previously been assessed in longitudinal descriptive studies using validated instruments. Disease-specific as well as generic quality of life is widely impacted in autoimmune hypothyroidism and improves during the first six months of levothyroxine therapy Kristian Hillert Winther, Per Cramon, Torquil Watt, Jakob Bue Bjorner, Ola Ekholm, Ulla Feldt-Rasmussen, Mogens Groenvold, Åse Krogh Rasmussen, Laszlo Hegedüs, Steen Joop Bonnema Objective To investigate disease-specific (ThyPRO) and generic (SF-36) HRQL, following levothyroxine therapy in patients with hypothyroidism due to autoimmune thyroiditis. Methods This prospective cohort study was set at endocrine outpatient clinics at two Danish university hospitals. Seventy-eight consecutive patients were enrolled and completed HRQL questionnaires before, six weeks, and six mon

TOETVA als techniek voor opereren zonder litteken

Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) provides excellent cosmetic results from its potential for scar-free operation. The procedure has been applied successfully for Graves' disease by the authors of this work and compared with the standard open cervical approach to evaluate its safety and outcomes. Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) for Graves’ disease: a comparison of surgical results with open thyroidectomy P Jitpratoom, K Ketwong, T Sasanakietkul, A Anuwong Methods From January 2014 to November 2016, a total of 97 patients with Graves’ disease were reviewed retrospectively. Open thyroidectomy (OT) and TOETVA were performed in 49 patients and 46 patients, respectively. For TOETVA, a three-port technique through the oral vestibule was utilized. The thyroidectomy was done endoscopically using conventional laparoscopic instruments and an ultrasonic device. Patient demographics and surgical variables, including operative time

Nanotechnologie voor de behandeling van oogziekte van Graves

Op de website van Dion Paridaens, oogarts in het Rotterdamse oogziekenhuis, is veel te lezen over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van de oogziekte van Graves. Een actueel bericht gaat over het symposium Schildklierziekten Anno Nu waar hij een lezing hield over nanotechnologie bij de oogziekte van Graves. Schildklier symposium met aandacht voor oogziekte van Graves Dion Paridaens | Lezing 2 november 2017 Nieuwe ontwikkelingen bij de oogziekte van Graves Schildklierforum Speciale aandacht ging uit naar een studie naar het gebruik van nanocort. Nanocort is een met nanotechnologie vervaardigd medicijn. Wereldwijd zijn de effecten van nanocort wel onderzocht bij reumatische artritis en darmziekten, maar niet bij de oogziekte van Graves. Als de pilot studie gunstige resultaten laat zien bij 20 behandelde patiënten met een actieve oogziekte zal een vervolg studie naar nanocort worden opgezet.

T4 plus T3 combinatie behandeling: is er echt een effect?

Afbeelding
Een nieuw artikel van W. Wiersinga over de behandeling met T4 plus T3 is verschenen. Hij doet al jarenlang onderzoek naar de effecten van de behandeling met T4 plus T3. Het is niet zomaar dat je de naam Wiersinga vaak tegenkomt op Schildkliertje. T4 + T3 combination therapy: is there a true effect? Wilmar M Wiersinga | review Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3 Schildkliertje In het artikel blikt Wiersinga terug. Hij concludeert onder meer dat het aantal patiënten dat T4 plus T3 slikt, de laatste tien jaar is verveelvoudigd. Waarschijnlijk komt dat door alle aandacht van patiëntengroepen op het internet. Patiënten vragen soms niet alleen om deze behandeling, maar eisen deze behandeling. Helaas zorgt dit voor spanningen tussen patiënten en artsen. Samen beslissen In de besloten FB-groep Schildkliertje en op het Schildklierforum ligt de nadruk op samen beslissen. Leer over de schildklier, leer over behandelingen. Leg je wensen voor aan je arts. De mees

Met langdurig lage dosis strumazol minder terugkomst hyperthyreoïdie

Afbeelding
Vaak komt de hyperthyreoïdie terug na een behandeling met strumazol. Uit dit onderzoek van Azizi en Malbooshaf blijkt dat met een jarenlange vervolgbehandeling met titratie (lage dosis remmer) er een veel kleinere kans is op een terugkomst van hyperthyreoïdie (recidive). In het interview met Medscape vertellen ze over hun onderzoek. Long-term antithyroid drug treatment: A systematic review and meta-analysis Fereidoun Azizi en Ramin Malboosbaf Long-term, low-dose methimazole reduces hyperthyroidism relapses Nancy A Melville | Interview in Medscape Long-term methimazole therapy improves Graves disease remission rate Susan London | Clinical Endocrinology News Lage dosis schildklierremmer als de ziekte van Graves terugkomt Schildkliertje Azizi en Malboosbaf hebben onderzoek gedaan naar de behandelmogelijkheden met een lage dosis methimazol (strumazol; MMI). In het interview met Medscape vertellen ze over hun onderzoek. Kortdurende versus langdurende behandeling met titratie

Teprotumumab bij een actieve oogziekte van Graves

De behandeling van de oogziekte blijft moeizaam en lastig. De oogziekte komt voor bij de ziekte van Graves en Hashimoto. Huidige behandelingen, die voornamelijk bestaan uit prednison, hebben een beperkte werkzaamheid maar wel veel bijwerkingen. Met teprotumumab kan mogelijk de insuline-achtige groeifactor I receptor (IGF-IR) geremd worden. Dat zou een nieuwe aanpak zijn om het onderliggende auto-immuun ziekteverloop van de oogziekte te verzwakken. Teprotumumab for thyroid-associated ophthalmopathy Terry J. Smith en anderen N Engl J Med 2017; 376:1748-1761 May 4, 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1614949 Teprotumumab treatment in patients with active thyroid eye disease ClinicalTrials.gov number, NCT01868997 Thyroid-associated ophthalmopathy, a condition commonly associated with Graves’ disease, remains inadequately treated. Current medical therapies, which primarily consist of glucocorticoids, have limited efficacy and present safety concerns. Inhibition of the insulin-like growth factor

‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen’

Afbeelding
Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. Opvallend is dat in de enquête niet wordt gevraagd naar chronische ziekten, menstruatie- of overgangsklachten. Geen wonder dat de oorzaak van het verzuim daardoor vaak onbekend is. Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid Daar waar schildklierpatiënten al jaren erop wijzen dat schildklieraandoeningen gevolgen hebben voor ziekteverzuim. Wat ook bevestigd is in wetenschappelijk onderzoek. Uit dat onderzoek bleek een duidelijk verschil tussen patiënten en de gezonde controlegroep als het ging om ziekteverzuim, uitkering voor arbeidsongeschiktheid, terugkeer na ziekteverzuim en werkloosheid. In het eerste jaar na de diagnose is het risico groter van ziekteverzuim bij patiënten met de oogziekte van Graves en andere patiënten met hyperthyreo

Onderzoek naar behandelmogelijkheden bij de oogziekte

Afbeelding
Het artikel ‘De oogziekte van Graves: nieuwe therapeutische mogelijkheden?’ is een al wat ouder artikel. Het heeft gestaan in het septembernummer 2009 van het Schildklier Magazine van Schildklierstichting Nederland (in 2012 opgegaan in SON). Het is geschreven door Leendert van Steensel en Willem Dik van de afdeling Immunologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het is een ingewikkeld onderwerp. Uitleg is welkom. Ook omdat de genoemde mogelijkheden mogelijk in de praktijk toegepast zullen worden. Nieuwe ontwikkelingen bij de oogziekte Schildklierforum ‘De ziekte van Graves wordt gekarakteriseerd door een teveel aan schildklierhormoon op basis van schildklier stimulerende autoantistoffen. Naast de overmaat aan schildklierhormoon komen in 10-45% van de patiënten ook problemen aan de ogen voor. Deze afwijking, Graves’ orbitopathie (GO) geheten, uit zich door oedeem van de oogleden, een toename van orbitaal vet (oogkasvet) of een verdikking van de oogspieren. Hoewel het beloop verschilt p

Komt vitamine B12-tekort vaak voor bij schildklierziektes?

Afbeelding
Volgens veel deelnemers aan schildklierfora zou vitamine B12-tekort vaak samengaan met de ziekte van Hashimoto. Is dat wel zo? Om daar antwoord op te vinden valt niet mee. Hier is een heel kleine greep uit beschikbare bronnen. Informatie en discussie over vitamine B12-tekort Schildklierforum Verschil auto-immuniteit Hashimoto versus Graves Schildkliertje Vitamine B12-tekort: Niet alles wat afwijkt is te meten Marjolein te Winkel | Kennisinzicht.umcg.nl Vitamine B12-tekort Maag, Lever, Darm Stichting Wat een goede aanpak is, blijft onduidelijk. In de Kennisagenda (2017) van de Nederlandse Internisten Vereniging worden veel vragen gesteld, maar het antwoord blijft men schuldig. Vragen Wat is de beste diagnostiek van vitamine B12 tekort? Zijn er betere parameters dan MMA en homocysteïne om vitamine B12 tekort op weefselniveau aan te tonen? Wat is de kinetiek van B12 injecties, waarop zoveel patiënten beter reageren dan op tabletten? Wat is het beste behandelschem

De opname van schildklierhormoon in de darm

In dit proefschrift beschrijft Nienke Kelderman-Bolk de behandeling van hypothyreoïdie en absorptie van LT4 (levothyroxine). Het proefschrift geeft inzicht in de factoren die invloed hebben op die LT4-absorptie. De Nederlandse samenvatting begint op pagina 157. De opname van schildklierhormoon in de darm / Intestinal absorption of thyroid hormone N Kelderman-Bolk (Nienke) In this thesis the treatment of hypothyroidism and absorption of T4 is described from a clinical and basic point of view. Put together the thesis gives insight in the factors influencing LT4 absorption and its results have influenced the timing of LT4 intake. Contents Chapter 1 General Introduction Chapter 2 Effects of evening versus morning thyroxine ingestion on thyroid hormone profiles in hypothyroid patients Chapter 3 Effects of evening versus morning levothyroxine intake: A randomized double blind crossover trial Chapter 4 Quality of life in patients with primary hypothyroidism related to BMI Chapter

Effects-studie - FDG PET/CT-scan of punctie bij diagnose schildklierkanker

Bij de EfFects-studie wordt onderzocht of een FDG-PET/CT-scan beter kwaadaardige cellen kan opsporen dan een punctie. FDG-PET/CT in evaluation of cytological indeterminate thyroid nodules to prevent unnecessary surgery (EfFECTS) Radboud MC | KWF Effects-studie - FDG PET/CT-scan Informatie voor proefpersonen Schildkliernoduli komen vaak voor. Circa 3-8% van de Nederlanders heeft een voelbare schildklierknobbel. Met de toename van beeldvormend onderzoek worden noduli tot bij 65% gezien. Het risico op kwaadaardigheid is gering: circa 5%. Een punctie leidt in 75% van de patiënten tot een definitief onderscheid tussen goed- of kwaadaardig. Bij de overige 25% van de patiënten kan er geen diagnose gesteld worden, ook niet als de punctie herhaald wordt. Bij deze groep waarbij geen diagnose kan worden gesteld is het risico op kwaadaardigheid: circa 25%. Daarom vindt bij al deze patiënten aanvullende diagnostiek plaats. In Europa is dit een diagnostische operatie waarbij de halve schildk

TEAMeD-5: vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren

Afbeelding
Eind oktober 2009 was er een congres van EUGOGO in Amsterdam. Toen is de Verklaring van Amsterdam ondertekend door artsen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en patiënten. Doel was dat zorgaanbieders en hulpverleners de noodzaak zouden inzien van het verbeteren van de zorg voor patiënten met Graves’ Oftalmopathie (GO; de oogziekte van Graves). De ‘Thyroid Eye Disease Amsterdam Declaration Implementation Group UK’ (TEAMeD) is opgericht om de Verklaring van Amsterdam toe te passen. Deze herfst (2017) lanceert TEAMeD ‘TEAMeD-5’, een campagne ter bevordering van betere zorg voor patiënten met, of met een risico op, de oogziekte van Graves (in het Engels TED). TEAMeD-5 staat voor vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren. TEAMeD-5: improving outcomes in thyroid eye disease Mohd Shazli Draman, Anna Mitchell, Colin Dayan About TEAMeD British Thyroid Foundation Consensusverklaring EUGOGO voor behandeling oogziekte van Graves Schildkliertje De oogziekte van Gra

Inspectierapport Thyrax eindelijk openbaar

Afbeelding
Eindelijk is het dan daar: het Inspectierapport over het Thyrax-debacle. Het rapport is van 1 juni 2016. Nu - 7 september 2017 - is het eindelijk openbaar. Tekort aan geneesmiddel Thyrax 2016 Definitief rapport IGZ Brief Aspen met reactie op inspectierapport Reactie SON en NHS op inspectierapport Thyrax-tekort

Uitleg over valkuilen bij schildklier bloedonderzoek

De schildklier heeft een centrale rol in de stofwisseling. Bloedonderzoek bij de diagnose en behandelingen van schildklierziektes behoort daarom tot de meest aangevraagde bepalingen in het laboratorium. Bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde ( NVKC ) staat dit bloedonderzoek op de 5e plaats. Schildklierdiagnostiek en valkuilen; oplettendheid is geboden GWA Lansbergen, MAM Frasa, EGWM Lentjes | NVKC De top 5 testen NVKC Bij een tekort aan schildklierhormoon ( FT4 ) verlopen allerlei processen in het lichaam trager. Dat gaat vaak samen met klachten als moeheid, traagheid, lusteloosheid, gewichtstoename en obstipatie. Het hormoon dat de schildklier stimuleert ( TSH ) gaat daarbij omhoog. Een teveel aan schildklierhormoon ( FT4 ) leidt juist tot versnelling van veel processen met gevolgen als gejaagdheid, vermagering, hartkloppingen en diarree. Daarbij gaat het hormoon dat de schildklier stimuleert ( TSH ) omlaag. Valkuilen Over het algemee

Bloedonderzoek bij de diagnose van de ziekte van Graves

Afbeelding
Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is bloedonderzoek belangrijk. Van belang kunnen zijn: TSH, T4, T3, FT4, FT3, normaalwaarden en antistoffen . Als eerste wordt de TSH bepaald. In onderstaand overzicht zie je dat de TSH, FT4, FT3, TPO-antistoffen en TSI-antistoffen bepaald zijn. Ziekte van Graves Bij deze persoon is duidelijk sprake van de ziekte van Graves . Vaak wordt gedacht dat bij de ziekte van Graves alleen TSI- ofwel TSH-receptor antistoffen een rol spelen. Duidelijk is te zien dat het dit geval niet zo is. Hier zijn de TPO-antistoffen ook hoog.

IGZ mag rapport over Thyrax-tekort nog niet openbaren ...

Afbeelding
Het duurt maar en het duurt maar ... Nog steeds is het IGZ-rapport over Thyraxgate niet openbaar. Schildkliertje: IGZ mag rapport over Thyrax-tekort nog niet openba... : De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag het onderzoek naar het ontstaan van het Thyrax-tekort nog niet openbaar maken. De voorziening...

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 3

The IFCC Committee for Standardization of Thyroid Function Tests intended to standardize free thyroxine (FT4) immunoassays. They developed a Système International d'Unités traceable conventional reference measurement procedure (RMP) based on equilibrium dialysis and mass spectrometry. They describe here the latest studies intended to recalibrate against the RMP and supply a proof of concept, which should allow continued standardization efforts. Standardization of free thyroxine (FT4) measurements allows the adoption of a more uniform reference interval Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1 Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 2 De Grande et al. used the RMP to target the standardization and reference interval (RI) panels, which were also measured by 13 manufacturers. They validated the suitability of the recalibrated results to meet specifications for bias (3.3%) and total error (8.0%) determined from biological variation. However

Over schildklierziekte en zwangerschap

Een nieuw artikel over schildklierziektes en zwangerschap. Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management Tim Korevaar, Marco Medici, Theo Visser en Robin Peeters Key points Studies published during the past decade have enabled researchers to gain new insights into the diagnosis, physiology and treatment of thyroid disease during pregnancy. The previously recommended TSH cut-offs of 2.5 mU/l or 3.0 mU/l are too low and are likely to lead to overdiagnosis and overtreatment of thyroid disease during pregnancy. The combination of thyroid peroxidase-antibody positivity and a high concentration of TSH seems to synergistically increase the risk of adverse pregnancy outcomes. Substantial new evidence supports the important role of thyroid hormone for fetal neurodevelopment. New studies indicate that in patients treated with levothyroxine, titration to thyroid hormone concentrations in the higher end of the normal range might carry a risk of overtre

Hoe vaak ben jij veranderd van levothyroxine middel?

Afbeelding
Conclusie enquête op 17 augustus 2017 De laatste jaren veranderen veel gebruikers van merk/middel levothyroxine. Merken/middelen zijn bijvoorbeeld: Thyrax, Euthryox, Teva, Tirosint, Eltroxin, Nycomed, Levothyrox, Thevier en Thyrofix. Enquête Tijd was het voor een enquête: Hoe vaak ben jij veranderd van merk levothyroxine? Op Schildkliertje kon je invullen hoe vaak jij bent veranderd. Uitslag In de grafiek zie je de uitslag. Er waren 119 deelnemers. Reacties welkom Wil je vertellen waarom? Dan kan je onderaan dit bericht een reactie plaatsen. Achtergrond Natuurlijk hebben de problemen rond Thyrax een rol gespeeld. Ook speelt het beleid van zorgverzekeraars en apotheken mee. Daarnaast blijkt uit ervaringen van gebruikers in besloten facebook-groepen en op het Schildklierforum dat gebruikers zelf ook besluiten om te veranderen van merk.

Als je je schildklierhormoon niet elke dag slikt

Een van de oorzaken van niet goed ingesteld raken is het niet dagelijks slikken van levothyroxine (in het Engels: nonadherence of noncompliance). Om dit niet-opvolgen van de behandeling te onderscheiden van malabsorptie ( = slechte opname in de darmen), is een levothyroxine absorptie-test nodig. Deze test meet de reactie van FT4 op toediening van 1000 mcg orale levothyroxine in 4 tot 24 uur. Hypothyreoïdie is een veel voorkomende aandoening. Gebruik van levothyroxine is de beste therapie. Af en toe blijft de TSH veel te hoog en de FT4 te laag ondanks het feit dat een zeer hoge levothyroxine doses is voorgeschreven. Elke dag zelfde dosis, zelfde merk, zelfde tijd slikken Oorzaken van het zichtbaar falen van de levothyroxine therapie zijn malabsorptie zoals een slechte opname in de darm (coeliakie), wisselwerkingen met voedsel of supplementen (zoals calcium, ijzer) en co-medicatie (zoals laxeermiddelen, maagzuurremmers). Een andere oorzaak is nonadherence of noncompliance , wat w

Drie behandelopties ziekte van Graves met elkaar vergeleken

Afbeelding
In dit onderzoek zijn de drie belangrijkste behandelopties van de ziekte van Graves met elkaar vergeleken. Belangrijk is wel dat genoemd wordt dat pas gekozen kan worden voor een behandeling na een gesprek tussen arts en patiënt. Een gesprek waarin de patiënt uitleg krijgt over welke behandelingen mogelijk zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Helaas blijft de keus beperkt. Nieuwe behandelingen zouden heel welkom zijn. Comparative effectiveness of treatment choices for Graves’ hyperthyroidism — a historical cohort study V Sundaresh | Thyroid. Apr 2017, 27(4): 497-505 Radioactive iodine therapy has the most favorable profile for the treatment of Graves’ disease at the Mayo Clinic Clinical Thyroidology for the Public Als je schildklier te veel hormoon maakt Schildkliertje The optimum therapy for Graves' disease (GD) is chosen following discussion between physician and patient regarding benefits, drawbacks, potential side effects, and logistics of the various treatment option

Grote rol schildklierhormoon bij botontwikkeling, -groei en -onderhoud

Het skelet is uiterst gevoelig voor schildklierhormoon met verregaande gevolgen voor de botontwikkeling, -groei en -onderhoud. De plaatselijke omzetting van T4 naar T3 is hiervoor erg belangrijk. Die plaatselijke omzetting regelt de botontwikkeling. Over hoe dat precies gaat is nog onduidelijk. Allerlei genen hebben hier mee te maken. Role of thyroid hormones in skeletal development and bone maintenance JH Duncan Bassett, Graham R Williams Abstract The skeleton is an exquisitely sensitive and archetypal T3-target tissue that demonstrates the critical role for thyroid hormones during development, linear growth, and adult bone turnover and maintenance. Thyrotoxicosis is an established cause of secondary osteoporosis, and abnormal thyroid hormone signaling has recently been identified as a novel risk factor for osteoarthritis. Skeletal phenotypes in genetically modified mice have faithfully reproduced genetic disorders in humans, revealing the complex physiological relationship betw

Kan GREAT het terugvalrisico voorspellen bij de ziekte van Graves?

Afbeelding
Vaak wordt de ziekte van Graves eerst behandeld met schildklierremmende medicijnen, zoals strumazol en PTU. De kans op terugval na deze behandeling is groot (50-75%) waardoor een definitieve behandeling met radioactief jodium of een operatie nodig is. (Behandeling met alleen een lage dosis remmer wordt hier niet genoemd). Een middel waarmee de kans op terugval voorspeld kan worden, zou volgens de onderzoekers handig zijn. De Graves’ Recurrent Events After Therapy (GREAT) score zou zo’n middel kunnen zijn. Predicting the risk of recurrence before the start of antithyroid drug therapy (ADT) in patients with Graves’ hyperthyroidism Xander G. Vos, Erik Endert, A. H. Zwinderman, Jan G. P. Tijssen, Wilmar M. Wiersinga External validation of the GREAT score to predict relapse risk in Graves’ disease: results from a multicenter, retrospective study with 741 patients T Struja et al The ‘GREAT’ score, a clinical tool that predicts the success of antithyroid drug therapy for Graves’ disea

Verzoek wijziging formule Euthyrox door Merck ingediend

Afbeelding
Zou Nederland nu aan de beurt zijn? Wordt Euthyrox net als het Franse Levothyrox ook lactosevrij. Wijziging Euthyrox ingediend Schildklierforum INFORMATION : Changement de formule du LEVOTHYROX Vivre sans thyroïde New levothyroxine formulation meeting 95–105% specification over the whole shelf-life: results from two pharmacokinetic trials Ulrike Gottwald-Hostalek, Wolfgang Uhl, Peter Wolna, George J. Kahaly | onderzoek door Merck Schildkliertje: Levothyrox changement de formule et de couleur des... : Voor deze keer een heel artikel in het Frans. Waarom? Dat is omdat de samenstelling en de kleur van de doosjes van Levothyrox verandert. Het...

Ontwikkeling van nieuw medicijn bij ziekte van Graves

Afbeelding
Eindelijk weer eens een nieuw onderzoek naar een mogelijk nieuw geneesmiddel bij de behandeling van de ziekte van Graves. Te hopen is dat dit de therapie is die de autoimmune oorsprong aanpakt van de ziekte. Iets wat welkom is. DAVIAD, The development of a novel therapeutic vaccine for the selective treatment of the autoimmune disorder Graves’ disease European Commission - CORDIS - Projects and Results Phase 1 trial for Graves’ disease treatment begins Haelio ATX-GD-59 in patients with Graves disease not treated with anti-thyroid therapy Clinical Trials Als je schildklier te veel hormoon maakt Schildkliertje Een onderzoek naar een nieuw medicijn voor de ziekte van Graves loopt in acht Britse ziekenhuizen. Het onderzoek wordt gefinancierd door Apitope International NV en de Europese Commissie via een kader 7 subsidie en is goedgekeurd door het Centraal Centrum voor Onderzoek Ethiek en het Regulerende Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidszorg (MHRA). Wat is de oo

TSH-receptor antistoffen met behandelingskeuzes bij de ziekte van Graves

Onderzoek naar de ziekte van Graves en TSH-receptor antistoffen (TRAb). Plus een artikel met allerlei behandelopties van de ziekte van Graves. Measuring TSH receptor antibody to influence treatment choices in Graves’ disease Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism TSH-receptor antistoffen (TRAb) spelen een sleutelrol in de ziektegeschiedenis van de ziekte van Graves (GD). De niveaus ervan gaan samen met het klinische verloop. De moderne TRAb-testen hebben een gevoeligheid en specificiteit van > 95% voor de diagnose van GD. Daardoor kunnen deze TRAb een terugval van de ziekte voorspellen. TRAb-niveaus dalen met de behandeling met schildklierremmers en na een operatie. Het niveau van TRAb stijgt gedurende een jaar na therapie met radioactief jodium (RAI), met een geleidelijke daling daarna. TRAb-niveau > 12 IE/l bij diagnose van GD wordt geassocieerd met 60% risico op terugval na 2 jaar en 84% na 4 jaar. De voorspelling van het risico op terugval v

Veel voedingssupplementen bevatten farmacologisch actieve stoffen

Afbeelding
Op schildklierfora komen supplementen als afslankproducten vaak voorbij. Alle reden om aandacht te besteden aan dit nieuwsbericht en onderzoeksrapport van de NVWA. NVWA: veel voedingssupplementen bevatten farmacologisch actieve stoffen Nieuwsbericht | 26-05-2017 Onderzoek Voedingssupplementen met farmacologisch actieve stoffen Rapport In principe hebben de meeste mensen geen voedingssupplementen nodig. Wil je toch een supplement gebruiken, denk dan goed na over de mogelijke risico’s. Ruim 60% van de onderzochte voedingssupplementen bevat een of meer (verboden) farmacologisch actieve stoffen. Consumenten kunnen niet aan de verpakking afleiden dat deze stoffen in het voedingssupplement voorkomen en in welke concentratie. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 en 2016 deed naar voedingssupplementen als libidoverhogers, afslankpreparaten en zogenoemde ‘fatburners’ en ‘pre-work-out-producten’. De NVWA heeft d

‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’

Afbeelding
Dat is natuurlijk helemaal waar. Je hebt een aandoening, je bent geen aandoening. En je leven gaat gewoon door. Schildkliertje helpt je op weg met de volgende tips. Schildklierwaarden versus kwaliteit van leven Je waarden zijn ‘normaal’ maar je houdt klachten. Wat kun je doen? Er wordt vaak alleen naar de waarden gekeken. Patiënten zouden graag zien dat de arts aandacht heeft voor het gegeven dat de optimale waarden per persoon verschillen en dat een TSH en FT4 geïnterpreteerd kunnen worden als veiligheidslimiet. De patiënt wil gezien worden als mens met zijn/haar kwaliteit van leven en niet als testresultaat. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon Familie, relaties en sociale contacten Gelukkig bestaan er behandelingen als je schildklier niet goed functioneert. Toch kan zo’n behandeling een goedwerkende schildklier niet 100% vervangen. Een schildklieraandoening kan zorgen dat je sneller moe bent, stemmingswisselingen hebt, net een stapje terug moet do

Effect epilepsiegeneesmiddelen op schildklierhormoonfunctie

Afbeelding
Patiënten met epilepsie moeten vaak lange tijd anti-epilepsie geneesmiddelen (AEDs) gebruiken. Veel studies hebben aangetoond dat AEDs een negatieve invloed hebben op de werking van de schildklier. Maar de kans om een trage schildklier te krijgen is onduidelijk bij deze epilepsiepatiënten. Deze studie heeft de mogelijke risicofactoren van een trage schildklierfunctie bij patiënten met epilepsie onderzocht. Effects of antiepileptic drugs on thyroid hormone function in epilepsy patients FY Shih et al | Seizure | 2017 Wisselwerkingen tussen schildklierhormoon en andere medicijnen Schildkliertje PURPOSE: Patients with epilepsy are frequently required to take antiepileptic drugs (AEDs) for a long period of time. Many studies have shown that AEDs have a negative influence on endocrine function including the thyroid gland, however the risk factors for the development of low thyroid function in these patients are unclear. This study aimed to determine the potential risk factors of low t

Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten

De overheid gaat in september 2017 verder met de verspreiding van jodiumtabletten (jodiumprofylaxe) voor als er een kernramp plaatsvindt. Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten NOS Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp Schildkliertje Mensen van 0 tot 40 jaar die binnen een straal van 10 tot 20 kilometer van een kerncentrale wonen, ook die in België en Duitsland, krijgen in september jodiumpillen in de brievenbus. In wat het ministerie van Volksgezondheid de 'tweede ring' rond de kerncentrales noemt, dat is binnen een straal van 100 kilometer, geldt dit voor 0 tot 18-jarigen. Zwangere vrouwen krijgen informatie over jodiumprofylaxe via de verloskundige of gynaecoloog, zodat zij als dat voor hen zinvol is zelf de jodiumtabletten bij de apotheek of drogisterij kunnen aanschaffen. De maatregel is een vervolg op eerdere afspraken met Duitsland en België en heeft geen direct verband met de toegenomen ongerustheid over de Belgische kerncentral

Conclusie onderzoek naar behandeling hypothyreoïdie bij ouderen kort door de bocht

Afbeelding
Het doel van het TRUST-onderzoek was om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling van schildklierhormoon bij ouderen met licht verminderde schildklierwerking. Het onderzoek was specifiek gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten, én het verbeteren van kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door verminderen van vermoeidheidsklachten), spierkracht en denkvermogen. In dit artikel van de NEJM wordt het TRUST-onderzoek uitgebreid besproken. De conclusie dat behandeling niet zinvol zou zijn is wel heel kort door de bocht. TRUST: onderzoek naar behandeling met levothyroxine bij ouderen Schildkliertje Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism The New England Journal of Medicine | 3 april 2017 Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe Schildklierforum De inclusiecriteria waren een leeftijd van 65 jaar of ouder en persistente subklinische hypothyreoïdie, gedefinieerd als een verhoogd tsh-gehalte (4,60 tot 19,99 mIU per liter), gem

Thyrax Duotab weer beschikbaar

Volgens het CBG voldoen de nieuwe Thyrax-tabletten aan dezelfde kwaliteits- en stabiliteitseisen als de oude tabletten. Levothyroxine is een geneesmiddel met een smal therapeutisch venster waarvan de dosering per patiënt moet worden vastgesteld. Daarom is alertheid geboden. Voldoen aan de eisen wil niet zeggen dat de tabletten precies hetzelfde zijn. Thyrax Duotab binnenkort weer beschikbaar, met vragen en antwoorden KNMP Topic voor ervaringen van overstappers levothyroxine naar Thyrax Schildklierforum Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine Jan Span, Michel Kooijman, Florence van Hunsel en Doerine Postma Thyrax Duotab (levothyroxine) mag weer op de Nederlandse markt komen. De tabletten kunnen binnen enkele weken weer geleverd worden. Het productieproces van Thyrax Duotab op de nieuwe locatie van fabrikant Aspen voldoet aan de eisen. Dit heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op donderdag 30 maart 2017 besloten. Het bedrijf Aspen Pharma Trading h

Levothyrox changement de formule et de couleur des boîtes

Afbeelding
Voor deze keer een heel artikel in het Frans. Waarom? Dat is omdat de samenstelling en de kleur van de doosjes van Levothyrox verandert. Het wordt lactose-vrij, wat een uitkomst zou zijn voor gebruikers van levothyroxine die lactose-intolerant zijn. Levothyrox is net als Euthyrox een merk levothyroxine van de firma Merck. Onduidelijk is nog steeds (red. januari 2018) of Euthyrox ook zal veranderen van samenstelling. Levothyrox (lévothyroxine) : changement de formule et de couleur des boîtes - Point d'Information ANSM | Frankrijk | Vertaling INFORMATION : Changement de formule du LEVOTHYROX Vivre sans thyroïde Afin de garantir une stabilité plus importante de la teneur en substance active (lévothyroxine) tout le long de la durée de conservation du médicament, le laboratoire Merck a réalisé, à la demande de l’ANSM, une modification de la formule de Levothyrox. La substance active reste identique. Cette nouvelle formule sera mise à disposition dans les pharmacies à compter de