Conclusie onderzoek naar behandeling hypothyreoïdie bij ouderen kort door de bocht

Het doel van het TRUST-onderzoek was om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling van schildklierhormoon bij ouderen met licht verminderde schildklierwerking. Het onderzoek was specifiek gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten, én het verbeteren van kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door verminderen van vermoeidheidsklachten), spierkracht en denkvermogen. In dit artikel van de NEJM wordt het TRUST-onderzoek uitgebreid besproken. De conclusie dat behandeling niet zinvol zou zijn is wel heel kort door de bocht.
TRUST: onderzoek naar behandeling met levothyroxine bij ouderen
Schildkliertje

Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism
The New England Journal of Medicine | 3 april 2017

Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe
Schildklierforum

De inclusiecriteria waren een leeftijd van 65 jaar of ouder en persistente subklinische hypothyreoïdie, gedefinieerd als een verhoogd tsh-gehalte (4,60 tot 19,99 mIU per liter), gemeten op ten minste twee gelegenheden die 3 maanden tot 3 jaar uit elkaar lagen, met een vrij T4-niveau binnen het referentiebereik.

De belangrijkste uitsluitingscriteria voor het onderzoek waren een actueel gebruik van levothyroxine, thyreostatica, amiodaron of lithium; schildklieroperatie of ontvangst van radioactief jodium in de voorafgaande 12 maanden; dementie; ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte of een ingrijpende operatie in de voorafgaande vier weken; een acuut coronair syndroom (inclusief myocardinfarct of onstabiele angina) in de voorgaande 4 weken; en terminale ziekte.

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat de symptomen niet verbeteren bij het gebruik van levothyroxine door ouderen met subklinische hypothyreoïdie. De onderzoekers houden enkele slagen om de arm (lees afbeelding). Inmiddels leidt de conclusie al het eigen leven dat ouderen met een subklinische hypothyreoïdie geen levothyroxie nodig zouden hebben.


Reacties