TSH-receptor antistoffen met behandelingskeuzes bij de ziekte van Graves

Onderzoek naar de ziekte van Graves en TSH-receptor antistoffen (TRAb). Plus een artikel met allerlei behandelopties van de ziekte van Graves.

Measuring TSH receptor antibody to influence treatment choices in Graves’ disease

Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism

TSH-receptor antistoffen (TRAb) spelen een sleutelrol in de ziektegeschiedenis van de ziekte van Graves (GD). De niveaus ervan gaan samen met het klinische verloop. De moderne TRAb-testen hebben een gevoeligheid en specificiteit van > 95% voor de diagnose van GD. Daardoor kunnen deze TRAb een terugval van de ziekte voorspellen. TRAb-niveaus dalen met de behandeling met schildklierremmers en na een operatie. Het niveau van TRAb stijgt gedurende een jaar na therapie met radioactief jodium (RAI), met een geleidelijke daling daarna.

TRAb-niveau > 12 IE/l bij diagnose van GD wordt geassocieerd met 60% risico op terugval na 2 jaar en 84% na 4 jaar. De voorspelling van het risico op terugval verbetert verder tot > 90% met TRAb > 7,5 IE/l na 12 maanden of > 3,85 IE/l bij stopzetting van de behandeling met schildklierremmers. TRAb-tests zijn niet duur en daarom kunnen TRAb-metingen bij de diagnose, na 12 maanden en/of 18 maanden (bij stopzetting) van de behandeling met schildklierremmers de behandelingskeuzes in GD begeleiden.

Verhoogde TRAb kan de keus beïnvloeden voor van definitieve behandeling in de vorm van RAI of operatie, afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van matige tot ernstige oftalmopathie van Graves (GO) en het vermogen om te voldoen aan stralingsbeschermingsvereisten. Het gebruik van schildklierremmers in de vroege zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen; vroege definitieve behandeling (RAI / operatie) moet worden overwogen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een hoger risico op terugval van GD.

TRAb ≥ 5 IE / l bij zwangere vrouwen met huidige of eerder behandelde GD is geassocieerd met een verhoogd risico op foetale en neonatale thyreotoxicose en moet daarom nauwlettend worden gevolgd. TRAb-niveaus parallel aan het verloop van GO, en verhoogde TRAb is een indicatie voor steroïde profylaxe (prednison) om progressie van GO met RAI-therapie te voorkomen.

Reacties