TEAMeD-5: vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren

Eind oktober 2009 was er een congres van EUGOGO in Amsterdam. Toen is de Verklaring van Amsterdam ondertekend door artsen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en patiënten. Doel was dat zorgaanbieders en hulpverleners de noodzaak zouden inzien van het verbeteren van de zorg voor patiënten met Graves’ Oftalmopathie (GO; de oogziekte van Graves).

De ‘Thyroid Eye Disease Amsterdam Declaration Implementation Group UK’ (TEAMeD) is opgericht om de Verklaring van Amsterdam toe te passen. Deze herfst (2017) lanceert TEAMeD ‘TEAMeD-5’, een campagne ter bevordering van betere zorg voor patiënten met, of met een risico op, de oogziekte van Graves (in het Engels TED). TEAMeD-5 staat voor vijf stappen om de zorg van oogziekte-patiënten te verbeteren.

TEAMeD-5: improving outcomes in thyroid eye disease
Mohd Shazli Draman, Anna Mitchell, Colin Dayan

About TEAMeD
British Thyroid Foundation

Consensusverklaring EUGOGO voor behandeling oogziekte van Graves
Schildkliertje

De oogziekte van Graves is een heel vervelende complicatie van de schildklierziekte van Graves. De oogziekte heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven van de patiënt. Denk aan de kwaliteit van leven, gevolgen voor studie en werk. En bovenal gevolgen voor het zien, zoals dubbelzien of in ernstige gevallen blindheid. Vertragingen bij de diagnose en het begin van de behandeling komen vaak voor.


BRON

Reacties