Posts

Posts uit januari, 2013 weergeven

Onderzoek naar T3 met vertraagde afgifte

Dat was welkom: onderzoek naar slow release of sustained release T3. Of duidelijker in het Nederlands: T3 met vertraagde afgifte. Er was al vaker onderzoek naar gedaan, maar dat leidde niet tot nieuwe medicijnen. Opvallend was dat het onderzoek zich richtte op een behandeling met alleen T3 (liothyronine), dus zonder T4 (levothyroxine). Helaas leidden deze onderzoeken ook niet tot nieuwe medicijnen. ClinicalTrials.gov Phase 1 Single-dose study of the pharmacokinetics of sustained-release liothyronine sodium (T3) in healthy subjects , NCT01581463 / BCT303 Phase 2 Single daily-dose response study of a new liothyronine sodium (T3) preparation with sustained effects in hypothyroid patients , NCT01800617 / BCT303-2 (Thyromax®) Het instellen van de dosis levothyroxine bij hypothyreoïdie gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme. Vaak voelen patiënten zich het beste bij een TSH-waarde in het la

Patiëntenperspectief in de schildklier behandelrichtlijnen

Richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Richtlijnen gaan uit van gemiddelde patiënten. Daardoor kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn. Afwijken van de richtlijn is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient de arts dit beargumenteerd, gedocumenteerd en in overleg met de patiënt te doen. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (versie 2007) NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (revisie 2012) Samenvatting NIV-Richtlijn Voor arts en patiënt Deze richtlijnen zijn primair geschreven voor internisten. Natuurlijk kunnen patiënten ze ook gebruiken als informatiebron. Patiëntenperspectief Richtlijn versie 2006/2007 In de NHG-Standaard versie 2006 en de NIV-Richtlijn vers

Moeder en kind: relatie vrij T4 en geboortegewicht

Bron: Endocrine Today The link between maternal thyroid parameters and adverse fetal and neonatal outcomes has been established in the literature. In a recent study, researchers in Rotterdam, the Netherlands, suggest that maternal high-normal free thyroxine levels in early pregnancy are linked to lower birth weight and increased risk for small size for gestational age at birth. Generation R They utilized data from women with a delivery date from April 2002 to January 2006 in the Generation R Study, a population-based cohort from early fetal life and beyond. Maternal thyroid hormone parameters during early pregnancy and birth weight: The Generation R Study M Medici, S Timmermans, W Visser, SMPF de Muinck Keizer-Schrama, VWW Jaddoe, A Hofman, H Hooijkaas, YB de Rijke, H Tiemeier, JJ Bongers-Schokking, TJ Visser, RP Peeters and EAP Steegers Serum thyroid-stimulating hormone, free T4 and thyroid peroxidase antibody levels were measured early in 4,464 pregnant women at a mean of 13

Labyrint over ouder worden en schildklier

Afbeelding
Hoge bloeddruk, een trage schildklier en hoog cholesterol zijn zaken waar we ons zorgen over maken. Vooral op hoge leeftijd. Maar onderzoekers vermoeden dat dat misschien niet nodig is. Wat op jonge leeftijd slecht voor ons is, kan juist op late leeftijd goed zijn. Er is een nieuwe kijk op ouderenzorg nodig. Labyrint over ouder worden en schildklier Verder in Labyrint een opvallende ontdekking in verouderingsonderzoek: groeihormoon speelt een belangrijke rol bij veroudering. Muizen met veel groeihormoon stierven eerder. Dwergmuizen, met weinig van dit hormoon, leefden juist veel langer en bleven gezonder. En ook bij mensen zijn er aanwijzingen voor eenzelfde principe. Kleine mensen lijken gemiddeld iets langer te leven, omdat zij minder groeihormoon hebben. Dat is een opvallende ontdekking, want groeihormoon wordt in de commerciële anti-verouderingsindustrie juist gezien als het wondermiddel tegen veroudering. Het tegenovergestelde lijkt nu waar te zijn. Lees ook Hoge ouderdom e

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap

Vruchtbaarheid Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. Duidelijk is dat hypo- en hyperthyreoïdie hun gevolgen hebben voor mannen en vrouwen. Bij mannen worden erectiestoornissen gemeld. Daarnaast vertoont het sperma afwijkingen. Bij vrouwen geeft de menstruatie problemen. Zwangerschap Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken; een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken. Tip Heb jij schildklierproblemen en wil je zwanger raken? Laat je schildklierfunctie testen! Voor de ontwikkeling van de baby is het namelijk erg belangrijk dat je goed bent ingesteld, en meestal moet ook de dosering in de zwangerschap worden opgehoogd. Daarom is ook frequente co

Achtergrondinformatie dierlijk schildklierpoeder (thyreoïdum, thyreoïdeum)

Afbeelding
IGZ-Standpunt dierlijk schildklierpoeder De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ontraadt het gebruik van dierlijk schildklierpoeder dat soms wordt gebruikt bij patiënten met een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Reden is de ongunstige balans tussen effectiviteit, verdraagbaarheid en veiligheid, en de beschikbaarheid van toegelaten alternatieven. Echter, als een individuele patiënt aantoonbaar niet goed reageert op de beschikbare geregistreerde geneesmiddelen, kan de apotheker een geneesmiddel bereiden dat dierlijk schildklierpoeder bevat. In dat geval moet de onderbouwing van de behandeling van de betreffende patiënt en de bereiding met het dierlijk schildklierpoeder worden vastgelegd. Schildklierpoeder: geen bewijs, maar soms toch afgeleverd De beroepsgroepen hebben standaarden gepubliceerd waarin staat wat van deze onderbouwing verwacht wordt. De IGZ vraagt artsen en apothekers goed nota te nemen van dit inspectiestandpunt, omdat de IGZ in voorkomende gevallen ha

Selenium en de schildklier - conclusies verschillen

Wat betreft seleniumsuppletie bij schildklieraandoeningen lijken de bevindingen behoorlijk verdeeld in schildklierland. Alle reden om aandacht te besteden aan seleniumsuppletie en nog meer reden om er voorzichtig mee om te gaan. Dus: alleen als je een geconstateerd tekort aan selenium hebt, dan is het aan te bevelen om selenium te slikken. Onder supervisie van een arts. Lees meer over selenium Selenium en schildklier, slikken of laten staan? Een overzicht Begin januari van dit jaar verscheen het artikel Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians van Anne Drutel, Françoise Archambeaud en Philippe Caron. Deze onderzoekers zien een positief effect bij de ziekte van Hashimoto en bij de ziekte van Graves. Bij patiënten met hypothyreoïdie door de ziekte van Hashimoto en zwangere vrouwen met TPO-antistoffen zou door seleniumsuppletie de hoeveelheid TPO-antistoffen verminderen. Dit zou heel interessant zijn voor zwangere vrouwen doordat door seleniumsuppletie de k

Over kraambedpsychose en schildklier

Plotseling intredende ernstige verwardheid of manie bij pas bevallen vrouwen, een kraambedpsychose, hangt samen met een ontregeld afweersysteem. Dat schrijven onderzoekers van Erasmus MC in Rotterdam in het tijdschrift Biological Psychiatry. Immune system dysregulation in first-onset postpartum psychosis V Bergink, KM Burgerhout, K Weigelt, VJ Pop, H de Wit, RC Drexhage, SA Kushner, HA Drexhage Ontregeld immuunsysteem triggert kraambedpsychose Erasmus MC Persbericht First-onset postpartum psychosis Proefschrift Veerle Bergink Kraambedpsychose komt bij ongeveer een op de duizend vrouwen voor die net een kind hebben gekregen – niet te verwarren met de postnatale depressie die bij een op de tien vrouwen optreedt. ‘Een kraambedpsychose is ernstiger’, zegt psychiater Veerle Bergink, eerste auteur van de studie. ‘De vrouwen die het overkomt moeten acuut worden opgenomen. Ze worden schijnbaar zonder aanleiding plots manisch of psychotisch, met het risico dat zij zichzelf of hun baby

Als je schildklier te weinig of geen hormoon maakt

Afbeelding
Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon. De oorzaak kan verschillen. Bij hypothyreoïdie worden de volgende medicijnen (= schildklierhormoon) gebruikt: levothyroxine (T4-hormoon) liothyronine (T3-hormoon) dierlijk schildklierhormoon (soms en niet regulier) Er bestaat geen medicijn waardoor de schildklier harder gaat werken of geneest. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon Op de pagina Medicijnen kun je terecht voor bijsluiters en productinformatie. Klachten Veel klachten komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier de oorzaak is van deze klachten. Levothyroxine De standaardbehandeling van hypothyreoïdie bestaat uit levothyroxine. Praktische tips voor het slikken van levothyroxine Hoewel de chemische st

Wisselwerkingen tussen schildklierhormoon en andere medicijnen of supplementen

Afbeelding
Veel patiënten met hypothyreoïdie voelen zich goed met hun dagelijkse tabletje(s) levothyroxine. Een kleinere groep blijft klachten houden. Een niet-optimale instelling op dat hormoon kan een oorzaak zijn. Ook kunnen allerlei middelen en aandoeningen de behandeling van hypothyreoïdie nadelig beïnvloeden. De artikelen gaan hier uitgebreid op in. Daarnaast is een belangrijke groep patiënten moeilijk te behandelen. Dat wordt bedoeld met 'difficult patient' in de titel van het artikel van Laura Ward. The difficult patient: drug interaction and the influence of concomitant diseases on the treatment of hypothyroidism Laura S. Ward Drugs that interact with levothyroxine: an observational study Schildkliertje Wetenswaardigheden levothyroxine en andere medicijnen en supplementen Saskia den Haan | Schildklier Magazine In de artikelen worden allerlei middelen en aandoeningen beschreven die de behandeling van hypothyreoïdie nadelig kunnen beïnvloeden. Onderzocht zijn: frequente