Achtergrondinformatie dierlijk schildklierpoeder (thyreoïdum, thyreoïdeum)

IGZ-Standpunt dierlijk schildklierpoeder

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ontraadt het gebruik van dierlijk schildklierpoeder dat soms wordt gebruikt bij patiënten met een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Reden is de ongunstige balans tussen effectiviteit, verdraagbaarheid en veiligheid, en de beschikbaarheid van toegelaten alternatieven. Echter, als een individuele patiënt aantoonbaar niet goed reageert op de beschikbare geregistreerde geneesmiddelen, kan de apotheker een geneesmiddel bereiden dat dierlijk schildklierpoeder bevat. In dat geval moet de onderbouwing van de behandeling van de betreffende patiënt en de bereiding met het dierlijk schildklierpoeder worden vastgelegd.


De beroepsgroepen hebben standaarden gepubliceerd waarin staat wat van deze onderbouwing verwacht wordt. De IGZ vraagt artsen en apothekers goed nota te nemen van dit inspectiestandpunt, omdat de IGZ in voorkomende gevallen handhavend optreedt.

LNA-Mededeling Schildklierpoeder in capsules of tabletten

Deze LNA-Mededeling legt uit hoe de apotheker kan omgaan met recepten voor capsules of tabletten met schildklierpoeder. Ook wordt informatie gegeven over de grondstof schildklierpoeder, de verhouding van T4 en T3 in de capsules of tabletten, beschikbaarheid van bijsluiters, het ontbreken van richtlijnen of protocollen, kwaliteit, vergoeding en beschikbaarheid. Aandacht wordt ook besteed aan de verantwoordelijkheid van de apotheker.


Sommige patiënten met hypothyreoïdie zijn overtuigd van het voordeel van schildklierpoeder boven levothyroxine of de combinatie levothyroxine/liothyronine. De reguliere geneeskunde deelt deze overtuiging niet.


Sinds het eind van de negentiende eeuw wordt hypothyreoïdie behandeld met schildklierhormoon. Eerst gebeurde dat met uitgeperste schapenschildklier, later werd dat gedroogd schildklierpoeder. De chemische structuur van levothyroxine is al in 1927 bekend. Toch duurt het tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voordat levothyroxine op grote schaal geproduceerd wordt. Dat T4-hormoon in het lichaam werd omgezet in T3-hormoon was rond 1960 een belangrijke ontdekking. Meer en meer werd voor de behandeling overgestapt van dierlijk schildklierpoeder naar synthetisch schildklierhormoon. Met de komst van betrouwbare levothyroxinepreparaten werd in Nederland eind 1987 het dierlijke schildklierpoeder (Thyranon®) uit de handel genomen.

Lees ook
Reacties