Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap

Vruchtbaarheid

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. Duidelijk is dat hypo- en hyperthyreoïdie hun gevolgen hebben voor mannen en vrouwen. Bij mannen worden erectiestoornissen gemeld. Daarnaast vertoont het sperma afwijkingen. Bij vrouwen geeft de menstruatie problemen.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken; een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken.

Tip
Heb jij schildklierproblemen en wil je zwanger raken? Laat je schildklierfunctie testen! Voor de ontwikkeling van de baby is het namelijk erg belangrijk dat je goed bent ingesteld, en meestal moet ook de dosering in de zwangerschap worden opgehoogd. Daarom is ook frequente controle van de schildklier in de zwangerschap nodig.

Hypothyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met vroege spontane miskramen, hoge bloeddruk, scheuren van de placenta, verhoogd risico op vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, verhoogd risico op sterfte tijdens de bevalling. Het slikken van extra schildklierhormoon laat al deze risico’s verminderen.

Hyperthyreoïdie komt tijdens de zwangerschap veel minder vaak voor. Hyperthyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met ernstige zwangerschapsmisselijkheid (met daarbij gewichtsverlies en risico op uitdroging). Ook is er risico op spontane abortus, pre-eclampsie, vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Alle schildklierremmers passeren de placenta en kunnen de werking van de foetale schildklier beïnvloeden.

Behandelrichtlijnen

In 2013 is de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 verschenen van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Deze richtlijn besteedt in hoofdstuk V aandacht aan alle aspecten rond de zwangerschap. De nieuwe Amerikaanse richtlijn dient als voorbeeld.

Stand van zaken - Schildklierdisfunctie bij zwangeren
Klinische dilemma’s, Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5163
Rosa Vissenberg, Mariëtte Goddijn, Ben Willem Mol, Joris A. van der Post, Eric Fliers en Peter H. Bisschop

Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap
In vraag en antwoord

Richtlijnen rond schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap laten zien dat wetenschappelijk meten, bepalen en interpreteren van groot belang zijn. Alleen dan kunnen gespecialiseerde schildklierdeskundigen de individuele ervaring van schildklierpatiënten goed interpreteren.

Persoonlijke ervaringen zonder wetenschappelijke onderbouwing - bijvoorbeeld onterechte of verkeerde behandeling, het ontbreken van cijfers en medische uitkomsten zoals in dit onderzoek, et cetera - kunnen geen positieve impuls geven aan de verbetering van zwangerschapszorg bij schildklieraandoeningen.

Lees ook
Reacties