Onderzoek naar T3 met vertraagde afgifte

Dat was welkom: onderzoek naar slow release of sustained release T3. Of duidelijker in het Nederlands: T3 met vertraagde afgifte. Er was al vaker onderzoek naar gedaan, maar dat leidde niet tot nieuwe medicijnen. Opvallend was dat het onderzoek zich richtte op een behandeling met alleen T3 (liothyronine), dus zonder T4 (levothyroxine). Helaas leidden deze onderzoeken ook niet tot nieuwe medicijnen.

ClinicalTrials.gov

Phase 1 Single-dose study of the pharmacokinetics of sustained-release liothyronine sodium (T3) in healthy subjects, NCT01581463 / BCT303

Phase 2 Single daily-dose response study of a new liothyronine sodium (T3) preparation with sustained effects in hypothyroid patients, NCT01800617 / BCT303-2 (Thyromax®)

Het instellen van de dosis levothyroxine bij hypothyreoïdie gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme. Vaak voelen patiënten zich het beste bij een TSH-waarde in het laag-normale gebied en een vrije-T4-waarde in het hoog-normale gebied. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.

Thyroxine plus low-dose, slow-release triiodothyronine replacement in hypothyroidism: proof of principle
Hennemann G, Docter R, Visser TJ, Postema PT, Krenning EP

Ongeveer 15% van de patiënten met hypothyreoïdie houdt klachten. Toediening van liothyronine (T3, Cytomel) aan een dagelijkse dosis levothyroxine zou een oplossing kunnen bieden. T3 zorgt echter voor onnatuurlijke T3-pieken in het bloed. T3 wordt snel opgenomen in het bloed, vandaar die piek en dit is niet zoals het hoort. Dit kan mogelijk voorkomen worden door toediening van T3-hormoon met vertraagde afgifte (slow release). T3 wordt op die manier geleidelijk in het bloed opgenomen wat onnatuurlijke hormoonpieken in het bloed voorkomt.


Reacties