Posts

Posts uit januari, 2012 weergeven

Wat is scintigrafie?

Afbeelding
Scintigrafie is een onderzoek waarmee, na injectie van een kleine hoeveelheid radioactief gemerkt jodium of technetium, de schildklier kan worden afgebeeld. Dat is vergelijkbaar met het inspuiten van contrastvloeistof om aandoeningen aan zachte weefsels in het lichaam zichtbaar te maken. Met scintigrafie kunnen zichtbaar gemaakt worden: de ziekte van Graves knobbels die te veel of te weinig schildklierhormoon maken en dus ook jodium of technetium abnormaal concentreren koude of warme knobbels een meer knobbelig struma een multi-nodulair struma

Patiënten denken dat de dokter het altijd weet

Afbeelding
Patiënten denken vaak dat de dokter het wel weet. Zorgverleners moeten patiënten veel meer betrekken bij beslissingen over hun behandeling. Dat vindt hoogleraar Medische Besliskunde Anne Stiggelbout van het Leids Universitair Medisch Centrum. ‘Je kunt er als patiënt niet vanuit gaan dat de dokter altijd weet wat het beste voor je is.’ Patiënten denken dat de dokter het wel weet Interview ‘Willen patiënten kunnen meebeslissen over hun behandeling, dan is goede “evidence based” informatie een vereiste. Dit is informatie verkregen door wetenschappelijk onderzoek. Eerst denken patiënten: laat de dokter maar beslissen. Maar als ze goede informatie krijgen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van leven na een bepaalde behandeling, dan zien ze in dat ze wel degelijk iets te kiezen hebben.’ Het interview door Liza Leijenhorst met Anne Stiggelbout stond in 2011 in Vooruitgang , het blad van de Stomavereniging .

Slik jij genoeg schildklierhormoon?

Afbeelding
Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieert bij volwassenen van circa 100 tot 200 microgram per dag. Veel hoger of lager komt ook voor. Belangrijkst is hoe iemand zich voelt en hoe de TSH- en fT4-waarde zijn. Behandelrichtlijnen In 2006 verscheen de huisartsenrichtlijn (NHG), in 2013 volgde de herziening. In 2007 werd de eerste internistenrichtlijn (NIV) gepubliceerd en in 2012 de tweede. Helaas blijkt in de praktijk dat te veel patiënten ervaren dat hun arts niet op de hoogte is van de richtlijnen. Dat patiënten een persoonlijke instelling hebben op schildklierhormoon, blijkt vaak onbekend. Gevolg is dat te veel patiënten een niet-optimale dosis hormoon slikken. Wat vervolgens zorgt voor klachten, problemen met werk en relaties, enzovoort. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 staat: ‘Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie i

Interpretatie van schildklier functietesten

Afbeelding
Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen speelt het bloedonderzoek een grote rol. Belangrijk daarbij is de interpretatie van het onderzoek. Is de TSH-waarde goed? Klopt die waarde met de vrij T4- en T3-waarde? Wijken je waarden af van het normale patroon, dan vind je in het artikel (Engels) mogelijk een aanwijzing. Interpretation of thyroid function tests Colin M Dayan In acht panels wordt uitgelegd wat normaal, afwijkend of zeldzaam is: Panel 1: Conditions in which TSH alone might be misleading Panel 2: Low TSH, raised free T3 or free T4 Panel 3: Low TSH, normal free T3 or free T4 Panel 4: Low or normal TSH, low free T3 or free T4 Panel 5: Raised TSH, low free T4 or free T3 (primary hypothyroidism) Panel 6: Raised TSH, normal free T4 or free T3 Panel 7: Normal or raised TSH, raised free T4 or free T3 Panel 8: Common errors in interpretation of thyroid function tests

Met je schildklier naar de psychiater ...

Depressie en schildklierziekten liggen dichter bij elkaar dan artsen en psychiaters denken. Tijd voor een andere kijk op patiënten. Dit artikel is geschreven door Malou van Hintum en verscheen in de Volkskrant van 7 maart 2009 in de zaterdagbijlage ‘Kennis’. ‘Ik kwam er eigenlijk bij toeval achter’, zegt hoogleraar immunologie Hemmo Drexhage (Erasmus Universiteit Rotterdam). ‘Begin jaren negentig kwam een collega-internist naar me toe die in een psychiatrische instelling werkte. Hij vertelde dat er zoveel schildklier-auto-immuunaandoeningen waren in zijn populatie. Dat wekte mijn interesse.’ Inmiddels is bekend dat mensen met een manisch-depressieve stoornis drie keer vaker schildklierafwijkingen hebben dan gezonde mensen. En hoewel de medicatie die ze slikken, lithium, slecht kan zijn voor de schildklier, is die niet verantwoordelijk voor de schildklier-auto-immuniteit die hun parten speelt. Met een depressie naar de immunoloog ... Iets vergelijkbaars geldt voor de verhoogde

Een simpele TSH-test ...

Afbeelding
In de afbeelding kun je de curve zien van de TSH-waarden die gemeten zijn bij een groep gezonde mensen zonder TPO-antistoffen . TSH is de afkorting van thyroid stimulating hormone. In het Nederlands: schildklier stimulerend hormoon. Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen draait het vooral om deze TSH-waarde. Toelichting bij de curve De laagste 2,5% en hoogste 2,5% gemeten TSH-waarden zijn met een rode lijn afgezet. De groene lijn is de gemiddelde waarde en ligt bij TSH-waarde = 1,68. De gele lijn is de meest voorkomende waarde en ligt bij TSH-waarde = 1,25. De blauwe lijn scheidt de onderste 50% van de bovenste 50% en ligt bij TSH-waarde = 1,50. Over het waarom van de curve De schrijver van de nieuwsbrief van een Australische schildklierorganisatie wilde met deze TSH-curve laten zien dat de referentiewaarden voor TSH te ruim zouden zijn. 1 De cijfers zijn ontleend aan een Noors bevolkingsonderzoek onder gezonde mensen zonder schildklieraandoening

Halfwaardetijd en schildklierhormoon

Afbeelding
Farmacokinetiek houdt zich bezig met wat een geneesmiddel doet in het lichaam. Deze pagina uit de Hulpgids.nl legt er meer over uit. Concentratie-tijdcurve De grafiek laat de concentratie-tijdcurve zien na vaker slikken van het geneesmiddel. Na inname van een pil krijg je een berg, in de loop van de dag krijg je een dal. Zo'n soort grafiek met bergen en dalen geldt ook voor schildklierhormonen (T4 en T3). Bergjes en dalletjes Als de tijd tussen de inname van twee pillen veel korter is dan de halfwaardetijd van dat middel, krijg je lage bergjes en ondiepe dalletjes. Dat is het geval bij T4-hormoon (dosis: om de 24 uur een pilletje; halfwaardetijd ongeveer 7 dagen). Als de tijd tussen de inname van twee pilletjes iets korter is dan de halfwaardetijd van dat middel, dan krijg je hogere bergen en diepere dalen. Dat is het geval bij T3-hormoon (een pilletje van 6,25 mcg op een dag; halfwaardetijd ongeveer 20 uur). In werkelijkheid zijn de bergen niet altijd even hoog en de dalen

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Afbeelding
De Amerikaanse Thyroid Association (ATA) heeft een handig boekje over hypothyreoïdie uitgegeven. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig of geen schildklierhormoon. In dat boekje staan praktische tips over het gebruik van T4-hormoon (levothyroxine, Thyrax, Euthyrox, Eltroxin). Ook geeft de ATA in het boekje raad als je een dosis vergeet of bijvoorbeeld ziek of zwanger bent. Levothyroxine is schildklierhormoon. Het vervangt het hormoon dat je schildklier niet kan maken. Levothyroxine laat de schildklier niet sneller werken. Er bestaat geen medicijn dat de schildklier kan genezen. Hypothyreoïdie - a booklet for patients and their families A publication of the American Thyroid Association (ATA) www.thyroid.org - 2013 Hoe slik je je pillen Belangrijk is dat na de diagnose direct begonnen wordt met de behandeling. T4-hormoon vervangt het hormoon dat je eigen schildklier niet (genoeg) maakt. Je krijgt alleen maar genoeg schildklierhormoon als je je pil elke dag slikt. Als

Schildklier en psychische klachten

Afbeelding
Schildklierhormoon oefent op vrijwel alle organen invloed uit. Het is van groot belang voor de regeling van de groei, de stofwisseling, en de ontwikkeling en werking van het centraal zenuwstelsel. Te veel en te weinig schildklierhormoon hebben invloed op aandacht, concentratie (denkvermogen), agressiviteit, angst en seksualiteit. Klachten bij hyperthyreoïdie Als de schildklier te veel hormoon maakt, ontstaat vaak overactiviteit. Lichaam en geest zijn ‘te wakker’. Soms uit zich dat in een enorme en onvermoeibare werklust. Hyperthyreoïdie kan heel plotseling ontstaan, maar vaak ontwikkelt de ziekte zich langzaam. De volgende symptomen komen vaak voor bij hyperthyreoïdie: rusteloosheid overactiviteit verscherpte waarneming (overgevoeligheid voor geluid) nervositeit concentratiestoornissen prikkelbaarheid, ongeduldigheid versterkt emotioneel gedrag angst (bijv. straatvrees) verhoogde spanning wisselende depressieve gevoelens huilbuien Typerend voor iemand met hyperthyr

Levothyroxine heeft kleine therapeutische breedte

Afbeelding
De therapeutische breedte (ook: therapeutische index of therapeutische ratio) van een geneesmiddel is het verschil tussen een net effectieve dosering en een net niet toxische dosering. Bij middelen met een grote therapeutische breedte luistert een behandeling minder nauw om een goed effect te krijgen zonder veel kans op nadelige effecten. Een keer een dosis vergeten of uitspugen kan weinig kwaad. Een keer een dubbele dosis heeft geen nare gevolgen. Bij middelen met een kleine therapeutische breedte ligt dat anders. Geeft de arts juist genoeg dan is er geen vuiltje aan de lucht. Geeft de arts twee keer zoveel, of is de patiënt toevallig niet zo goed in staat het middel af te breken, dan kunnen er al vergiftigingsverschijnselen optreden. Levothyroxine is een middel met een kleine therapeutische breedte. De dosis luistert nauw per persoon. Iets te veel of iets te weinig zorgt al voor klachten.