Interpretation of thyroid function tests / Interpretatie van schildklier functietesten

Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen speelt het bloedonderzoek een grote rol. Belangrijk daarbij is de interpretatie van het onderzoek. Is de TSH-waarde goed? Klopt die waarde met de vrij T4- en T3-waarde? Wijken je waarden af van het normale patroon, dan vind je in het artikel (Engels of Nederlands) mogelijk een aanwijzing.

Interpretation of thyroid function tests
Colin M Dayan

Interpretatie van schildklier functietesten
Jean-Luc Coolens





Reacties