woensdag 28 september 2016

Werking liothyronine (T3) nader onderzocht

Although most studies of levothyroxine-liothyronine combination therapy employ once-daily hormone administration, the kinetics of once-daily liothyronine have been studied infrequently. The aim of this study was to document both the peak and trough serum triiodothyronine (T3) levels that occur with once-daily liothyronine administration, along with changes in thyroid-responsive parameters.

vrijdag 23 september 2016

Hormoontherapie met geregistreerde of zelfbereide medicijnen?

In Nederland is onduidelijkheid ontstaan over het zelf bereiden door apothekers van levothyroxine. In de berichtgeving rond de nieuwe circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namelijk verwezen naar de problemen met de levering van Thyrax. Apothekers in Nederland mogen alleen medicatie bereiden indien er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. Voor Thyrax zijn deze geregistreerde alternatieven wel beschikbaar.

woensdag 21 september 2016

Schildklierhormoon bij de behandeling van een bipolaire stoornis

Een succesvolle behandeling met schildklierhormoon wordt beschreven van een patiënt die een therapieresistente, rapid cycling bipolaire stoornis heeft. De Life Chart Method is gebruikt om de behandeling te evalueren. De mogelijke verbanden tussen schildklierdisfunctie en bipolaire stoornissen worden besproken.
Het gebruik van schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis
GC Zwartjes | Tijdschrift voor psychiatrie

zondag 18 september 2016

Opties voor de behandeling van de ziekte van Graves

Beide artikelen gaan in op voor- en nadelen van de huidige behandelopties van de ziekte van Graves. Denk aan schildklierremmers (block + replace en titratie), radioactief jodium en operatie. Ook aan bod komen minder bekende behandelingen zoals onder andere lithium, rituximab en jodium (lugol).

Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism
Prakash Abraham, Shamasunder Acharya

Treatment of thyrotoxicosis
Andrei Iagaru, I. Ross McDougall

woensdag 14 september 2016

Met vragenlijsten leer je iemand niet of wel kennen?

Hypothyreoïdie wordt vaak gediagnosticeerd en vervolgens behandeld. Deze behandeling gebeurt aan de hand van klachten en bloedonderzoek. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van vragenlijsten. ThyPRO is een ziektespecifieke test en de SF-36 beoordeelt de algehele gezondheid.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.