Posts

Posts uit september, 2016 weergeven

Werking liothyronine (T3) nader onderzocht

Although most studies of levothyroxine-liothyronine combination therapy employ once-daily hormone administration, the kinetics of once-daily liothyronine have been studied infrequently. The aim of this study was to document both the peak and trough serum triiodothyronine (T3) levels that occur with once-daily liothyronine administration, along with changes in thyroid-responsive parameters. Participants with hypothyroidism were studied prospectively at an academic institution. Patients were switched from levothyroxine monotherapy to liothyronine monotherapy with 15 μg liothyronine for two weeks, and then continued liothyronine at doses of 30-45 μg for a further four weeks in an open-label, single-arm study. Weekly trough levels of T3 were documented. In addition, hourly T3 concentrations immediately following liothyronine tablet administration were documented for eight hours during the sixth week of therapy. Serum thyrotropin (TSH) and free thyroxine (fT4) concentrations were document

Hormoontherapie met geregistreerde of zelfbereide medicijnen?

Afbeelding
In Nederland is onduidelijkheid ontstaan over het zelf bereiden door apothekers van levothyroxine. In de berichtgeving rond de nieuwe circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namelijk verwezen naar de problemen met de levering van Thyrax. Apothekers in Nederland mogen alleen medicatie bereiden indien er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. Voor Thyrax zijn deze geregistreerde alternatieven wel beschikbaar. Compounded bioidentical hormones in endocrinology practice: an Endocrine Society Scientific Statement N Santoro, GD Braunstein, CL Butts, KA Martin, M McDermott, JV Pinkerton Choosing commercial or compounded medicines RM Plotzker In bijgaande artikelen kun je lezen dat de keus tussen het zelf bereiden door apothekers of het gebruik van geregistreerde commerciële medicijnen ook in de Verenigde Staten speelt. Artsen worden aangespoord geregistreerde m

Schildklierhormoon bij de behandeling van een bipolaire stoornis

Een succesvolle behandeling met schildklierhormoon wordt beschreven van een patiënt die een therapieresistente, rapid cycling bipolaire stoornis heeft. De Life Chart Method is gebruikt om de behandeling te evalueren. De mogelijke verbanden tussen schildklierdisfunctie en bipolaire stoornissen worden besproken. Het gebruik van schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis GC Zwartjes | Tijdschrift voor psychiatrie In deze gevalsbeschrijving wordt een patiënt beschreven met een bipolaire stoornis type I, met rapid cycling. De behandeling verloopt uiteindelijk succesvol na additie van levothyroxine. Bij de evaluatie van het verloop werd gebruikgemaakt van de Life Chart Method (Kupka e.a. 1997).

Opties voor de behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Deze review onderzoekt de voor- en nadelen van de diverse behandelingen van de ziekte van Graves, zoals schildklierremmers, radioactief jodium en operatie. Aan bod komen hier de behandeling met schildklierremmers (block en replace of titratie) en onder andere ook betablokkers, jodium (lugol), lithium en rituximab.  Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism Prakash Abraham, Shamasunder Acharya Schildklier remmende medicijnen  De startdosering van CBZ / MMI is gewoonlijk tussen 20 en 40 mg / dag, afhankelijk van de ernst van de hyperthyreoïdie. PTU wordt gestart met een dosis van 100 tot 150 mg driemaal daags. PTU 100 mg wordt beschouwd als gelijk aan ongeveer 10 mg CBZ / MMI. De hoge startdosis van de medicijnen kan na 4 tot 8 weken worden afgebouwd in het zogenaamde titratieregime. Een onderhoudsdosis van 5 tot 20 mg MMI of equivalent wordt bereikt na ongeveer 4 tot 6 maanden en dit wordt voortgezet gedurende 12 tot 18 maanden. Het block-replace regime verw

Kun je kwaliteit van leven beoordelen met vragenlijsten?

Hypothyreoïdie wordt vaak gediagnosticeerd en vervolgens behandeld aan de hand van problemen met de kwaliteit van leven (HRQL = health related quality of life). HRQL na behandeling is echter nooit eerder beoordeeld in longitudinale beschrijvende studies met gevalideerde instrumenten. In onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten. ThyPRO is een ziektespecifieke test en de SF-36 beoordeelt de algehele gezondheid. Disease-specific as well as generic quality of life is widely impacted in autoimmune hypothyroidism and improves during the first six months of levothyroxine therapy Quality of life associated with treated hypothyroidism Met vragenlijsten leer je mens niet/wel kennen? Doel van dit onderzoek was om ziektespecifieke (ThyPRO) en generieke (SF-36) HRQL te onderzoeken, na levothyroxine-therapie bij patiënten met hypothyreoïdie als gevolg van auto-immuun thyroiditis (Hashimoto). Methode Dit prospectieve cohortonderzoek vond plaats in endocriene poliklinieken in tw