Posts

Impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence

Een terugblik op het Thyrax-debacle ...

Behandeling met T4 plus T3 volgens richtlijnen of trends?

THYRAGE onderzoekt rol schildklierhormoon bij ouderdomsziekten

‘Subclinical’ is a misnomer and should be replaced by a grading system