Posts

Posts uit december, 2015 weergeven

Impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence

Thyroid cancer (TC) incidence is rising in many countries, but the corresponding mortality is constant or declining. Incidence increases appear largely restricted to small papillary TC in young/middle-age individuals. We compared age-specific incidence rates across countries and time periods in order to estimate the fraction of TC possibly attributable to increased surveillance of the thyroid gland (diagnostic changes) following the introduction of neck ultrasonography in the 1980s. The impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence: a population-based study in selected high-resource countries S Vaccarella, L Dal Maso, M Laversanne, F Bray, M Plummer, S Franceschi Als je meer wilt weten over schildklierkanker Schildkliertje Methods We focused on high-resource countries, including four Nordic countries, England and Scotland, France, Italy, the United States, Australia, Japan, and the Republic of Korea. Before the 1970s, TC incidence in Nordic countries incr

Een terugblik op het Thyrax-debacle ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. 1 2 In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt ... Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning. 3 Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan. Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. 4 Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren

Behandeling met T4 plus T3 volgens richtlijnen of trends?

Afbeelding
Toegenomen media-aandacht heeft het voorschrijven van schildklierhormoon in Denemarken veranderd. De combinatiebehandeling met T4 plus T3 is een ‘hot topic’ geworden. Artsen overwegen deze behandeling tegenwoordig vaker voor te schrijven. Patiënten vragen er vaker om. De aanbevelingen in de Europese richtlijn voor de T4 plus T3 combinatiebehandeling blijken niet altijd bekend en worden dus niet altijd opgevolgd. Veel patiënten passen hun medicatie ( = schildklierpoeder) zelf aan, wat een grotere kans op overdosering geeft. Treating hypothyroidism with thyroxine/triiodothyronine combination therapy in Denmark: following guidelines or following trends? L Michaelsson, B Medici, J la Cour, C Selmer, M Røder, H Perrild, N Knudsen, J Faber, B Nygaard Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3 Schildkliertje Bioequivalentie in thyreoïdum Schildklierforum Michaelsson e.a. hebben onderzocht welke trends er zijn in Denemarken bij het voorschrijven van T4 plus T3. Zij o

THYRAGE onderzoekt rol schildklierhormoon bij ouderdomsziekten

Het LUMC coördineert de komende vijf jaar een groot Europees Horizon 2020 project, THYRAGE . Hierin worden de effecten onderzocht van schildklierhormoon op een breed scala aan ouderdomsgerelateerde ziektes, waaronder artrose, dementie en osteoporose. De kennis die in dit innovatieve project wordt gegenereerd is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om deze ouderdomsgerelateerde ziektes te voorkomen of te behandelen. Met THYRAGE onderzoek naar rol schildklierhormoon bij ouderdomsziektes Schildklier anders afgesteld bij mensen uit langlevende families Hoge ouderdom en lage activiteit schildklier Dr. ir. Diana van Heemst (afdeling Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde) leidt het project. “We denken dat de hoeveelheid schildklierhormoon in stamcellen een belangrijke rol speelt bij het bepalen of stamcellen zich gaan delen – en zo nieuwe stamcellen vormen – of zich differentiëren tot volwassen cellen. Dat laatste proces is belangrijk voor weefselherstel, maar ka

‘Subclinical’ is a misnomer and should be replaced by a grading system

The ETA guidelines on subclinical hyperthyroidism (SHyper) in the European Thyroid Journal, together with the previously published ETA guidelines on subclinical hypothyroidism (SHypo), offer up-to-date recommendations on the management of subjects with subclinical thyroid dysfunction. Guidance in this field is most welcome because of continuing uncertainty whether or not therapeutic intervention will improve health outcomes. Guidance in subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism: are we making progress? WM Wiersinga, European Thyroid Journal 2015, Vol. 4, No. 3 Although the evidence of associations between SHyper or SHypo and adverse health outcomes has become much stronger in the last decade, evidence is lacking that restoration of the euthyroid state reverses the risk of adverse health outcomes. There are no long-term randomized clinical trials demonstrating that treatment will do more good than harm. Against this background, one may wonder whether the grades of ev