zondag 27 december 2015

Jaaroverzicht Schildkliertje 2015

Aan het eind van een jaar is het weer een mooi moment voor cijfers en statistieken. Vandaar dit jaaroverzicht van Schildkliertje met aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s.

Uit de statistieken blijkt duidelijk dat de meeste bezoekers meer willen weten over de behandeling van hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie betekent dat de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon maakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves en schildklierkanker. Ook kan de dosis schildklierhormoon (T4 (plus T3)) te laag zijn.

In Nederland slikken circa 500.000 gebruikers dagelijks hun schildklierhormoon.


Aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s

Aantal bezoeken: 106.963 (2014: 77.254; 2013: 56.664)
Unieke bezoekers: 72.593 (2014: 48.845; 2013: 37.312)
Paginaweergaven: 201.184 (2014: 156.607; 2013: 127.527)

Top 10 bezochte pagina’s en blogs

 1. Bloedonderzoek TSH, T4, T3: Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is bloedonderzoek belangrijk. Denk aan TSH, T4, T3, FT4, FT3, normaalwaarden en a...
 2. Slik jij genoeg schildklierhormoon?: Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieer...
 3. Praktische tips voor het slikken van levothyroxine: De Amerikaanse Thyroid Association (ATA) heeft een handig boekje over hypothyreoïdie uitgegeven. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te ...
 4. Oogziekte van Graves: Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De o...
 5. Hypothyreoïdie: Als er te weinig schildhormoon in je bloed is, heet dat hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie kan komen doordat de schildklier te weinig hormoon ma...
 6. Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3: De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Een deel van de patiënten houdt restkla...
 7. Als je schildklier te weinig of geen hormoon maakt...: Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon. De oorzaak kan verschillen. Bij hypothyreoïdie worden de volg...
 8. Antistoffen: Bij veel aandoeningen van de schildklier werkt het afweersysteem van het lichaam niet goed. Dat afweersysteem noem je ook wel immuunsysteem ...
 9. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon : Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is geen sinecure. De optimale waarden en dosis hormoon verschillen per persoon ...
 10. Meer onderzoek nodig voor bevestiging of lagere TSH-waarde veilig is : Nieuw onderzoek toont aan dat het mogelijk veilig is als patiënten een iets hogere dosis levothyroxine slikken dan nu geadviseerd wordt in b...

Tot slot

Veel bezoekers willen ook meer weten over hyperthyreoïdie (als de schildklier te veel hormoon maakt), schildklierkanker, psychische klachten en tips. Die pagina’s en blogs worden goed bezocht; alleen halen ze de top 10 niet.

maandag 21 december 2015

Impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence

Thyroid cancer (TC) incidence is rising in many countries, but the corresponding mortality is constant or declining. Incidence increases appear largely restricted to small papillary TC in young/middle-age individuals.

We compared age-specific incidence rates across countries and time periods in order to estimate the fraction of TC possibly attributable to increased surveillance of the thyroid gland (diagnostic changes) following the introduction of neck ultrasonography in the 1980s.


The impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence: a population-based study in selected high-resource countries
S Vaccarella, L Dal Maso, M Laversanne, F Bray, M Plummer, S Franceschi

Als je meer wilt weten over schildklierkanker
Schildkliertje

Methods

We focused on high-resource countries, including four Nordic countries, England and Scotland, France, Italy, the United States, Australia, Japan, and the Republic of Korea. Before the 1970s, TC incidence in Nordic countries increased proportionally to the second power of age, consistent with the multistage model of carcinogenesis. Using this historical observation for reference, we attributed the progressive departure from linearity of the age curves in each country to an increased detection of asymptomatic disease in young/middle-age individuals. The proportion of cases attributable to diagnostic changes was estimated from the difference between observed rates and those expected using the Nordic countries as reference.

Results

Diagnostic changes may account for over 60% of TC cases diagnosed in 2003-2007 in women aged under 80 years in France, Italy, the United States, Australia, and the Republic of Korea, and approximately 50% in other assessed countries, except Japan (30%). The proportions attributable to diagnostic changes were higher in countries with largest incidence increases and were consistent across sexes, although increases were smaller and delayed in men.

Conclusions

A large proportion of TC cases diagnosed in high-resource countries in the last two decades are likely to be due to diagnostic changes. This proportion has progressively increased over time, and it is likely to grow further in the future. Since there is evidence of harm but no proof of benefit from the intense scrutiny of the thyroid, the dangers of overdiagnosis and overtreatment of TC should be urgently addressed.


donderdag 17 december 2015

Een terugblik op het Thyrax-debacle ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. 1 2

In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt ... Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning. 3

Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan. Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. 4

Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren van de nieuwe verpakking wel een patiëntenkaart heeft ontworpen. 5

Onderzoek door Aspen naar een product van Aspen gebeurde met goedvinden door IGZ en CBG. Zomer 2015 zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd door Lareb, Aspen en het CBG. 6 7

Het volledige onderzoeksrapport is niet openbaar gemaakt. Door het rapport onder de pet te houden, kan op geen enkele manier nagegaan worden of de conclusies bijvoorbeeld niet gemanipuleerd zijn, of dat er geen zwaktes in het onderzoek zitten. Onbekend blijft wat er veranderd is aan de tabletten Thyrax, zoals vulstoffen en/of herkomst van de levothyroxine. Ook de productielocatie blijft geheim. 8


Bronnen

 1. Overzicht leveringsproblemen Thyrax ... In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum en door de KNMP op de site Farmanco. Pas op 26 oktober 2012 kwam eindelijk het bericht dat Thyrax weer voldoende beschikbaar was.
 2. Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje ... Het preferentiebeleid houdt de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering.
 3. Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® ... Veel mensen melden klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het volgens Lareb om klachten die passen bij hyperthyroïdie, zoals hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten.
 4. Wees alert op bijwerkingen bij gebruik van Thyrax Duotab in doordrukstrips ... Gebruikers van THYRAX DUOTAB in doordrukstrips worden opgeroepen hun arts te raadplegen als ze bijwerkingen zoals hartkloppingen, hoofdpijn en verhoogde transpiratie ondervinden (mogelijk veroorzaakt door stijging van de schildklierhormoonspiegels).
 5. Uw vertrouwde produkt in een nieuwe verpakking ... Of ook maar één patiënt deze informatiekaart gezien heeft, blijft onduidelijk.
 6. Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten ... Sinds de wijziging van de verpakking van Thyrax® ontving Bijwerkingencentrum Lareb meer dan 1800 meldingen.
 7. CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax® ... Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling van een onderzoek door Aspen Pharma naar de kwaliteit van Thyrax Duotab (levothyroxine) afgerond. Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.
 8. Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® ... De discussie op het Schildklierforum laat duidelijk zien hoe gebruikers van schildklierhormoon duidelijkheid en transparantie op prijs zouden stellen.


donderdag 10 december 2015

Wil je meer weten over je schildklier? Gebruik de zoekknop!

Als je iets wilt weten over de werking van de schildklier, over aandoeningen van de schildklier of over behandelingen? Vind nu snel je weg op Schildkliertje met de zoekfunctie.

maandag 7 december 2015

Behandeling met T4 plus T3 volgens richtlijnen of trends?

Toegenomen media-aandacht heeft het voorschrijven van schildklierhormoon in Denemarken veranderd. De combinatiebehandeling met T4 plus T3 is een ‘hot topic’ geworden. Artsen overwegen deze behandeling tegenwoordig vaker voor te schrijven. Patiënten vragen er vaker om. De aanbevelingen in de Europese richtlijn voor de T4 plus T3 combinatiebehandeling blijken niet altijd bekend en worden dus niet altijd opgevolgd. Veel patiënten passen hun medicatie ( = schildklierpoeder) zelf aan, wat een grotere kans op overdosering geeft.

zaterdag 5 december 2015

THYRAGE onderzoekt rol schildklierhormoon bij ouderdomsziekten

Het LUMC coördineert de komende vijf jaar een groot Europees Horizon 2020 project, THYRAGE. Hierin worden de effecten onderzocht van schildklierhormoon op een breed scala aan ouderdomsgerelateerde ziektes, waaronder artrose, dementie en osteoporose. De kennis die in dit innovatieve project wordt gegenereerd is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om deze ouderdomsgerelateerde ziektes te voorkomen of te behandelen.


Dr. ir. Diana van Heemst (afdeling Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde) leidt het project. “We denken dat de hoeveelheid schildklierhormoon in stamcellen een belangrijke rol speelt bij het bepalen of stamcellen zich gaan delen – en zo nieuwe stamcellen vormen – of zich differentiëren tot volwassen cellen. Dat laatste proces is belangrijk voor weefselherstel, maar kan leiden tot verlies van stamcellen.”

Te veel schildklierhormoon

Ook bij volwassenen worden de weefsels in ons lichaam continu vernieuwd. Van Heemst: “Hierbij worden oude of beschadigde cellen vervangen door nieuwe. De huid is hier een bekend voorbeeld van, maar ook in weefsels die aan het oog onttrokken zijn, zoals onze botten, kraakbeen, spieren en zelfs in ons zenuwstelsel, treedt dit proces voortdurend op. Hierbij spelen stamcellen een cruciale rol.”

“We denken dat wanneer stamcellen worden blootgesteld aan te veel schildklierhormoon, ze zich eerder differentiëren tot volwassen cellen. Op oudere leeftijd kunnen er dan uiteindelijk te weinig stamcellen overblijven om weefsels nog goed te herstellen en te vernieuwen.”

Ziektemechanismen

De onderzoekers gaan zowel in cellen, proefdieren als mensen een aantal experimenten doen om hun ideeën te toetsen. Het LUMC is verantwoordelijk voor het mensgebonden onderzoek. “Als we gezonde mensen een beetje schildklierhormoon geven, zie je dan dat markers voor weefselherstel veranderen? Dat is een van de dingen die we hier in het LUMC gaan onderzoeken”, aldus Van Heemst. De andere partners gaan onderzoek doen in cellen en proefdieren.

“We gaan kijken naar cellen in botten, kraakbeen, hersenen en spieren. Dat zijn de organen en weefsels waarin verouderingsziekten vaak optreden. Veel ouderen krijgen te maken met problemen met hun bewegingsapparaat en achteruitgang van cognitie; ziekten die een grote impact hebben op hun kwaliteit van leven en hun zelfredzaamheid.” Huidige strategieën om deze ziekten te voorkomen of behandelen zijn vaak ontoereikend vanwege een gebrek aan inzicht in de onderliggende ziektemechanismen.

THYRAGE

Het doel van THYRAGE (resetting the THYRoid axis for prevention of AGE-related diseases and co-morbidities) is om dit gat in de kennis te helpen dichten. Hiermee bouwt dit Horizon 2020 project onder andere voort op het onlangs afgesloten FP7-project Switchbox, waarin de rol van schildklierhormoon in gezond oud worden en langlevendheid centraal stond. Binnen THYRAGE ontvangt het LUMC 1,7 miljoen euro voor onderzoek en de coördinatie van het project. Ouder worden is een van de zeven profileringsgebieden van het LUMC.

Andere betrokken partners zijn het Centre National de la Recherche Scientifique (Parijs), het Imperial College (Londen), de Universiteit van Napels en het Instituut van Experimentele Geneeskunde in Boedapest.

dinsdag 1 december 2015

‘Subclinical’ is a misnomer and should be replaced by a grading system

The ETA guidelines on subclinical hyperthyroidism (SHyper) in the European Thyroid Journal, together with the previously published ETA guidelines on subclinical hypothyroidism (SHypo), offer up-to-date recommendations on the management of subjects with subclinical thyroid dysfunction. Guidance in this field is most welcome because of continuing uncertainty whether or not therapeutic intervention will improve health outcomes.

Guidance in subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism: are we making progress?
WM Wiersinga, European Thyroid Journal 2015, Vol. 4, No. 3

Although the evidence of associations between SHyper or SHypo and adverse health outcomes has become much stronger in the last decade, evidence is lacking that restoration of the euthyroid state reverses the risk of adverse health outcomes. There are no long-term randomized clinical trials demonstrating that treatment will do more good than harm. Against this background, one may wonder whether the grades of evidence attached to some of the recommendations are not overrated. Nevertheless, the guidelines could be very helpful in making treatment decisions.

In this editorial, however, W.M. Wiersinga would like to explore the question if we are really making progress in thoughts about SHyper and SHypo. In other words, which topics have not been addressed by the present guidelines? Are there less prominent but still clinically relevant issues?

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.