vrijdag 28 maart 2014

Tips om sombere gevoelens aan te pakken!

Geregeld hebben mensen met (een onbehandelde) hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie depressieve klachten en stemmingswisselingen, variërend van mild tot ernstig. Het is dan goed om te weten dat de klachten te maken kunnen hebben met de schildklierziekte. Gelukkig kun je vaak zelf aan de slag om minder last te hebben van depressieve gevoelens. De tips helpen je daar hopelijk bij.

maandag 24 maart 2014

Effecten van onderdrukte TSH op stemming en cognitie

Vrouwen die een dosis levothyroxine slikken die de TSH-waarde onderdrukt, hebben geen disfunctie van het centrale zenuwstelsel. Deze vrouwen ervaren wel een geringe afname in de gezondheidstoestand en stemming. Een gevoel dat mogelijk te maken heeft met het besef dat zij een schildklieraandoening hebben. Deze stemmingswisselingen tasten de cognitieve functie niet aan.

woensdag 19 maart 2014

Behandeling schildklierkanker kan minder zwaar dan huidige therapie

Veel patiënten met schildklierkanker hebben baat bij een minder zware behandeling dan de therapie die nu standaard is in Europa en de VS. Dat stelt promovendus Iain Nixon in zijn proefschrift.

The oncological outcomes for patients with well differentiated thyroid cancer
Iain Nixon

Samenvatting en conclusies

Met een minder zware behandeling neemt de kans op ernstige bijwerkingen af, terwijl de effectiviteit gelijk blijft, toont Nixon aan.

Individueel behandelen

Uit Nixons onderzoek blijkt dat er voor elke patiënt met schildklierkanker moet worden gekeken wat de beste therapie is en dat artsen niet al te snel de standaardbehandeling moeten toepassen.

Aandacht voor de discussie over mogelijke overdiagnose en overbehandeling ...

Het proefschrift van Iain Nixon sluit aan bij de wereldwijde discussie over de behandeling van schildklierkanker. Wellicht kan de aanpak minder rigoureus.

Als je meer wilt weten over de discussie over de diagnose en behandeling van schildklierkanker

Wereldwijd is er aandacht voor de toename van schildklierkanker. Bij die toename gaat het vooral om laag-risico tumoren. Onderzoekers zijn van mening dat er sprake is van overdiagnose van schildklierkanker met als gevolg overbehandeling. Bij (te) veel mensen wordt de schildklier verwijderd. Vaak wordt behandeld met radioactief jodium. De vraag is of deze behandelingen bij laag-risico tumoren opwegen tegen de complicaties van operatie, radioactief jodium en levenslange afhankelijkheid van levothyroxine.

maandag 17 maart 2014

Te hoge dosis levothyroxine mogelijk zorgwekkend bij oudere vrouwen

Met dit onderzoek wordt het verband geëvalueerd tussen de kans op botbreuken en het gebruik van levothyroxine bij oudere vrouwen met hypothyreoïdie. Rekening werd gehouden met een voorgeschiedenis met botontkalking.

Levothyroxine dose and fracture risk according to the osteoporosis status in elderly women
Young-Jin Ko, Ji Young Kim, Joongyub Lee, Hong-Ji Song, Ju-Young Kim, Nam-Kyong Choi, Byung-Joo Park

Dosis levothyroxine en de kans op botbreuken bij ouderen
MR Turner, X Camacho, HD Fischer, PC Austin, GM Anderson, PA Rochon, LL Lipscombe

Methods

We conducted a cohort study from the Korean Health Insurance Review and Assessment Service claims database from January 2005 to June 2006. The study population comprised women aged ≥ 65 years who had been diagnosed with hypothyroidism and prescribed levothyroxine monotherapy. We excluded patients who met any of the following criteria: previous fracture history, hyperthyroidism, thyroid cancer, or pituitary disorder; low levothyroxine adherence; or a follow-up period < 90 days. We categorized the daily levothyroxine doses into 4 groups: ≤ 50 µg/d, 51 to 100 µg/d, 101 to 150 µg/d, and > 150 µg/d. The hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) were estimated with the Cox proportional hazard model, and subgroup analyses were performed according to the osteoporosis history and osteoporosis-specific drug prescription status.

Results

Among 11 155 cohort participants, 35.6% had previous histories of osteoporosis. The adjusted HR of fracture for the > 150 µg/d group, compared with the 51 to 100 µg/d group, was 1.56 (95% CI, 1.03 to 2.37) in osteoporosis subgroup. In the highly probable osteoporosis subgroup, restricted to patients who were concurrently prescribed osteoporosis-specific drugs, the adjusted HR of fracture for the > 150 µg/d group, compared with the 51 to 100 µg/d group, was 1.93 (95% CI, 1.14 to 3.26).

Conclusions

While further studies are needed, physicians should be concerned about potential levothyroxine overtreatment in elderly osteoporosis patients.

maandag 10 maart 2014

Concept richtlijn schildkliercarcinoom is klaar voor commentaar

Uitgangsvraag

Wat houdt de commentaarronde van de richtlijn Schildkliercarcinoom in?

Lees meer op:
Richtlijnendatabase

Aanbeveling

Commentaarronde tot 1 april
De gereviseerde richtlijn Schildkliercarcinoom is op 31 januari 2014 voor commentaar aangeboden aan het veld. De richtlijn is verstuurd aan de wetenschappelijke verenigingen en regionaal verspreid aan disciplines die betrokken zijn bij patiënten met (een verdenking op) schildkliercarcinoom.

Je commentaar kun je tot 1 april 2014 leveren door op enquête te klikken. (Of door dit adres te kopiëren: https://www.surveymonkey.com/s/R2RBSG3). Indien gewenst kun je de gehele richtlijn downloaden (PDF).

Verwerken van het commentaar
De richtlijnwerkgroep bespreekt al het binnengekomen commentaar en stelt vervolgens de richtlijn als werkgroep vast. De definitieve richtlijn wordt vervolgens ter autorisatie aangeboden aan de bij de revisie betrokken verenigingen. Op dat moment kan geen inhoudelijk commentaar meer worden gegeven.

Indien ingezonden commentaar niet verwerkt wordt wordt de indiener daarvan - met onderbouwing - op de hoogte gesteld.vrijdag 7 maart 2014

Informeer je goed als je T4 plus T3 wilt proberen, dan sta je sterker!

Vroeger beweerde men dat de LT3/Cytomel iets voor alterneuten was. Want te pas en te onpas werd LT3 voorgeschreven in dat circuit. Je werd erdoor opgepept, en in grote hoeveelheden viel je ook nog eens af. En er zijn mensen aan doodgegaan. Daarom heeft LT3 in menig huisartsenpraktijk een akelige bijsmaak. Dat was toen.


Onderzoek bij dieren wijst uit dat alleen door de combinatie van LT4 mét LT3 alle weefsels voldoende schildklierhormoon krijgen. Maar nog steeds schrijven de richtlijnen alleen LT4/levothyroxine voor. Toch is er beweging. Want wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de toevoeging van LT3 bij mensen met een hypothyreoïdie. Het gaat immers over kwaliteit van leven van tientallen miljoenen mensen. Veel te veel mensen met alleen LT4/levothyroxine voelen zich blijvend niet goed. Dat betekent ook een economisch verlies.

woensdag 5 maart 2014

Aandacht voor de gevolgen van congenitale hypothyreoïdie (CHT)

In Nederland worden per jaar ongeveer 70 kinderen geboren met een chronische vorm van congenitale hypothyreoïdie (CHT / CH). 90% van hen heeft een permanente vorm door een aangeboren anatomisch of biochemisch defect van de schildklier.

Psychological consequences of congenital hypothyroidism: Cognitive, motor and psychosocial functioning
L. van der Sluijs Veer, proefschrift

Congenitale hypothyreoïdie (Erfelijkheid.nl)

Folder RIVM over de hielprik

Van congenitale hypothyreoïdie is sprake wanneer er een aangeboren tekort aan schildklierhormoon bestaat omdat de schildklier dat niet genoeg kan aanmaken. Schildklierhormoon is onmisbaar voor de hersenontwikkeling en het speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling in diverse weefsels en organen.

Bij jonge kinderen zijn de hersenen nog sterk in ontwikkeling. Voor hen is een goed werkende schildklier extra belangrijk. Bij een tekort aan schildklierhormoon ontstaat in de eerste maanden na de geboorte schade aan het centraal zenuwstelsel, wat kan leiden tot een ernstige cognitieve en motorische achterstand in de ontwikkeling, waarbij de ernst afhankelijk is van de mate en de duur van het hormoontekort.

Hielprik

Het doel van de neonatale screeningsprocedure (hielprik) is om kinderen met CH vroeg op te sporen en daardoor snel te kunnen behandelen met schildklierhormoon (T4). Op deze manier kan ernstige hersenschade worden voorkomen. In dit proefschrift worden de resultaten van het onderzoek ‘Effectevaluatie van de screening op CH’ beschreven, met aandacht voor:
  1. cognitieve en motorische gevolgen van CH en het effect van veranderingen in de screeningsprocedure en de behandeling op het cognitief en motorisch functioneren door de jaren heen en
  2. het psychosociaal functioneren van kinderen en jong volwassenen met CH waarbij de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, het vervullen van ontwikkelingstaken (levensloop) en het gevoel van eigenwaarde is onderzocht.

Daarnaast zijn de effecten van verschillende ziekte- en behandelingsgerelateerde variabelen, zoals de ernst van de ziekte, het tijdstip van de start van de behandeling en startdosis T4, op het motorisch en cognitief functioneren onderzocht.


zaterdag 1 maart 2014

Laat je bloed altijd op dezelfde tijd en in hetzelfde lab prikken

Als je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, noem je dat hypothyreoïdie. De standaardbehandeling van hypothyreoïdie bestaat uit levothyroxine: elke dag een tabletje. Het moge duidelijk zijn dat deze behandeling nooit zo'n orgaan als de schildklier kan vervangen.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.