Behandeling schildklierkanker kan minder zwaar dan huidige therapie

Veel patiënten met schildklierkanker hebben baat bij een minder zware behandeling dan de therapie die nu standaard is in Europa en de VS. Dat stelt promovendus Iain Nixon in zijn proefschrift.


Met een minder zware behandeling neemt de kans op ernstige bijwerkingen af, terwijl de effectiviteit gelijk blijft, toont Nixon aan.

Individueel behandelen

Uit Nixons onderzoek blijkt dat er voor elke patiënt met schildklierkanker moet worden gekeken wat de beste therapie is en dat artsen niet al te snel de standaardbehandeling moeten toepassen.

Aandacht voor de discussie over mogelijke overdiagnose en overbehandeling ...

Het proefschrift van Iain Nixon sluit aan bij de wereldwijde discussie over de behandeling van schildklierkanker. Wellicht kan de aanpak minder rigoureus.

Wereldwijd is er aandacht voor de toename van schildklierkanker. Bij die toename gaat het vooral om laag-risico tumoren. Onderzoekers zijn van mening dat er sprake is van overdiagnose van schildklierkanker met als gevolg overbehandeling. Bij (te) veel mensen wordt de schildklier verwijderd. Vaak wordt behandeld met radioactief jodium. De vraag is of deze behandelingen bij laag-risico tumoren opwegen tegen de complicaties van operatie, radioactief jodium en levenslange afhankelijkheid van levothyroxine.

Reacties