Slik jij genoeg schildklierhormoon?

Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieert bij volwassenen van circa 100 tot 200 microgram per dag. Veel hoger of lager komt ook voor. Belangrijkst is hoe iemand zich voelt en hoe de TSH- en fT4-waarde zijn.

Behandelrichtlijnen

In 2006 verscheen de huisartsenrichtlijn (NHG), in 2013 volgde de herziening. In 2007 werd de eerste internistenrichtlijn (NIV) gepubliceerd en in 2012 de tweede.
Helaas blijkt in de praktijk dat te veel patiënten ervaren dat hun arts niet op de hoogte is van de richtlijnen. Dat patiënten een persoonlijke instelling hebben op schildklierhormoon, blijkt vaak onbekend. Gevolg is dat te veel patiënten een niet-optimale dosis hormoon slikken. Wat vervolgens zorgt voor klachten, problemen met werk en relaties, enzovoort.

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen

In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 staat:
  • ‘Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn. Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal). 14) 21)
  • Pas de dosering levothyroxine aan op geleide van de klachten van de patiënt en streef daarbij naar een normaal TSH en vrije T4, met inachtneming dat het TSH en vrije T4 sneller verbeteren dan de klachten.
  • Een kleine verhoging van de dosering met 12,5 mcg levothyroxine, ook al zijn TSH en vrije T4 al normaal, kan ervoor zorgen dat de patiënt zich beter voelt.’
  • ‘Een combinatiebehandeling van levothyroxine met liothyronine (T3) wordt niet aanbevolen. Er zijn geen voordelen aangetoond van de combinatiebehandeling boven behandeling met alleen levothyroxine en data over de veiligheid op lange termijn ontbreken. 26)’

Lees ook (wordt genoemd in noot 14):
Is een lagere TSH-waarde veilig?

NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen

In de NIV-richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 staat:
  • Op pagina 13: ‘Blijf bij primaire hypothyreoïdie de dosering levothyroxine verhogen tot de TSH-concentratie binnen het referentiegebied is gekomen en de patiënt klachtenvrij is. Verhoog de dosering niet verder als de TSH-waarde 0,5 mU/l is.’
  • Op pagina 14: ‘Bij persisterende klachten kan, na uitsluiting van alternatieve oorzaken, de combinatie levothyroxine met liothyronine worden overwogen. Deze behandeling dient als experimenteel te worden beschouwd en bij voorkeur door de internist te worden toegepast. Voor patiënten met hartritmestoornissen is combinatietherapie gecontraïndiceerd. Indien na 3 maanden geen verbetering optreedt dient combinatietherapie te worden gestaakt. Voor een nadere toelichting op het bepalen van de juiste dosering en de te gebruiken preparaten zij verwezen naar Wiersinga et al, 2012.’

Lees ook:
Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3

Iedereen een eigen TSH-FT4 setpoint

De ontdekking dat iedereen een eigen TSH-FT4 setpoint heeft, was een grote doorbraak in het denken over subklinische schildklieraandoeningen. Met de term setpoint wordt hier bedoeld dat de hypothalamus, de hypofyse en de schildklier hun hormonen op een niveau houden waarbij iemand zich goed voelt.

Verschillen tussen personen in het setpoint van de hypothalamus-hypofyse-schildklieras zijn genetisch bepaald. Dit is mogelijk de reden dat klachten en symptomen verschillen bij personen met dezelfde TSH, T4 en T3. Ook zou dat mogelijk het verschil in biologische activiteit van schildklierhormoon per persoon kunnen verklaren.Belangrijk is om laboratoriumresultaten te beoordelen samen met de klinische situatie, bijvoorbeeld iemands klachten en symptomen, de fysiologische status zoals leeftijd en zwangerschap, en onderliggende gezondheidstoestand (andere aandoeningen en medicijngebruik).


Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst

Verzoek tot setpoint berekening op het Schildklierforum

Ervaringen delen op het Schildklierforum?!

Hoe gaat het in de praktijk? Liep jij lang rond met klachten voordat je dosis levothyroxine ((Thyrax, Euthyrox, Teva, Tirosint) werd aangepast? Merk je iets van deze behandelrichtlijnen? Hoeveel hormoon heb je nodig? Bij welke waarden (TSH en vrij T4) voel jij je goed? Is jouw dosis levothyroxine optimaal? Ben jij goed ingesteld op schildklierhormoon? Slik jij T3 (Cytomel) erbij? Jouw ervaringen zijn welkom op het Schildklierforum.


Reacties