Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax en oproep ASP-advocaten

Enige tijd geleden heeft ASP-advocaten toegezegd dat zij onderzoek zouden doen naar de aansprakelijkheid van de fabrikant van Thyrax. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en heeft een commissie van ASP-leden een notitie opgesteld. Daarnaast is ASP-advocaten op zoek naar slachtoffers van Thyrax, in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, om een proefprocedure te kunnen starten.
Notitie aansprakelijkheid fabrikant Thyrax
ASP-advocaten

Schildkliertje:

Doel van de notitie was om na te gaan of de fabrikant van Thyrax aansprakelijk kon worden gesteld voor de door patiënten geleden schade. De conclusie van de notitie was dat het onderzoek van de Inspectie voldoende handvatten biedt om Aspen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen voor de schade die de Thyrax-gebruikers lijden en hebben geleden. De kans dat aansprakelijkstelling uiteindelijk tot vergoeding van schade zal leiden, is reëel. Een eventuele procedure daartoe kan worden opgestart bij de Nederlandse rechter. In deze procedure is Nederlands recht van toepassing. Verjaring is voorlopig nog niet aan de orde.

Deze notitie is een algemeen advies, daarin is geen rekening gehouden met de individuele omstandigheden. Met dit advies komt een einde aan de algemene berichtgeving van de ASP aan melders bij het Thyrax meldpunt van de ASP. Het vervolg van deze kwestie zou een proefprocedure tegen fabrikant Aspen kunnen zijn.

Reacties