ThyPRO, over de inzet van kwaliteit van leven-vragenlijsten

Artsen en patiënten hechten een andere waarde aan bepaalde klachten en symptomen. Bij een afspraak met een patiënt kunnen ThyPRO-vragenlijsten een rol spelen. Circa drie weken voor een afspraak wordt een vragenlijst gestuurd naar een patiënt. Een ingevulde vragenlijst is op die manier een hulpmiddel voor de arts bij het spreekuur. Een vragenlijst is niet bedoeld als hulpmiddel voor de patiënt, iets wat je wel zou verwachten.

Validity and reliability of the novel thyroid-specific quality of life questionnaire, ThyPRO

Is thyroid autoimmunity per se a determinant of quality of life in patients with autoimmune hypothyroidism?

Confirmatory factor analysis of the thyroid-related quality of life questionnaire ThyPRO

Passende schaalvaliditeit en interne consistentiebetrouwbaarheid zijn in 2012 gedocumenteerd voor de nieuwe, door de schildklier specifieke kwaliteit van leven (QoL) door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat (PRO) voor goedaardige schildklieraandoeningen, de ThyPRO. Vóór klinisch gebruik moeten echter de klinische geldigheid en test-hertestbetrouwbaarheid worden geëvalueerd.

Doel

Om de klinische (‘bekende groepen’) validiteit en test-hertestbetrouwbaarheid van de Deense versie van de ThyPRO te onderzoeken.

Methode

Voor elk van de 13 ThyPRO-schalen hebben we groepen gedefinieerd die naar verwachting hoge versus lage scores hebben (‘bekende groepen’). De klinische validiteit (validiteit van bekende groepen) werd geëvalueerd door te bepalen of de ThyPRO-schalen verwachte verschillen konden detecteren in een cross-sectioneel onderzoek bij 907 schildklierpatiënten. Test-hertestbetrouwbaarheid werd geëvalueerd door intra-class correlaties van twee responsen op de ThyPRO met een tussenperiode van 2 weken in een subsample van 87 stabiele patiënten.

Resultaten


Op alle 13 ThyPRO-schalen vonden we substantiële en significante verschillen tussen de groepen die naar verwachting hoge versus lage scores hadden. De test-hertestbetrouwbaarheid was hoger dan 0,70 (bereik 0,77-0,89) voor alle schalen, wat meestal noodzakelijk wordt geacht voor vergelijkingen tussen patiëntengroepen, maar lager dan 0,90, wat de gebruikelijke drempel is voor gebruik bij individuele patiënten.

Aanbeveling

Het gebruik van de ThyPRO-vragenlijsten wordt aanbevolen in onderzoeken waarin belangrijke klinische vragen met betrekking tot de behandeling van schildklierpatiënten worden geëvalueerd. Zoals of patiënten met de ziekte van Graves een betere kwaliteit van leven ervaren bij de behandeling met block en replace (schildklierremmer en levothyroxine) of titratietherapie (alleen schildklierremmers in een lage dosis.

Conclusie

De onderzoekers vonden ondersteuning voor de klinische validiteit van de nieuwe schildklierspecifieke QoL-vragenlijst, ThyPRO, en bewijs voor een goede test-hertestbetrouwbaarheid. De vragenlijst is nu klaar voor gebruik in klinische studies van patiënten met schildklieraandoeningen.Reacties